Dokument / Övriga dokument

Tidigare aktuellt  
 SIKO:s årsmöte 2010

Avgående och tillträdande ordförande Foto: Björn Sjöblom

Lördagen den 27 februari 2010 hade SIKO sitt årmöte.  I år var vi på Arholma och blev inkvarterade på Arholma Nord, En gammal militäranläggning som nu är en turistanläggning. Det var väldigt trevlig och vi blev väl omhändertagna. Det blev också  en guidad tur inne i berget och vi fick se den nu nerlagda försvarsanläggningen Batteri Arholma. Det är idag ett museum som visar hur det var att vara militär under det kalla kriget.

 

Dagens övningar började med att Susanne Ortmans från Leader UROSS (Utveckla Roslagen och Stockholms skärgård) presenterade vad det finns för möjligheter att söka mikroprojekt. Hon gjorde också en genomgång av vad Leader är och vilka möjligheter det finns att söka pengar till även andra typer av lite större leaderprojekt. Jag kan verkligen rekommendera alla som har funderingar kring möjligheten att göra något projekt på sin egen ö/förening att ta kontakt med henne. Mikroprojekten är det inte så stora pengar i men det är rätt enkelt att söka. Framför allt finns det möjlighet för ungdomar under 25 år att söka projektpengar.

 

Efter informationen från Susanne var det dags för årsmöte. Flera ur det tidigare AU hade avsagt sig omval och valberedningen har haft ett tufft jobb att hitta ersättare. Det nya AU kommer att bestå av mig, Pia Södergren,som ordförande och bor på Harö, Barbro Nordstedt som vice ordförande och bor på Söderöra,  Britt Fogelström som sekreterare och boende på Möja samt  Urban Gunnarsson som kassör och bor på Svartnö Furusund. Anna Lundin från Lådna är adjungerad till styrelsen eftersom hon har jobbat med ungdomsfrågorna. Alla har mångårig vana av föreningsarbete och har bott i skärgården länge. På SIKO:s hemsida kommer vi framöver att presentera AU och styrelsen  lite närmare.

 

För egen del kan jag säga att det är fantastiskt roligt att få uppdraget att jobba som ordförande i föreningen.  Det är ett stort förtroende jag fått och jag kommer att arbeta för att vi ska kunna fortsätta att leva och bo i skärgården under drägliga villkor även i framtiden. En annan fråga som jag tycker är väldigt viktig är hur vi ska få våra ungdomar engagerade och känna att de finns en framtid även för dem i skärgården.

 

Pia Södergren