Bredband / SIKO:s projekt BUD

 

SIKO har sedan i augusti 2011 arbetat med projekt BUD, Bredband, Utbyggnad och Drift.

Projektet syftar till att underlätta utbyggnaden av bredband i skärgården.

Projektledare är Sune Fogelström (Sune@vahine.se tel 070-5388448) och projektet styrs av en styrgrupp med Pia Södergren SIKO, Camilla Strandman SIKO, Anders Comstedt KTH och Jörgen Sandström SKL. Projektet arbetar i praktiken på uppdrag av Länsstyrelsens Lantbruksenhet som är beslutande myndighet vad gäller bidragen.

 

Bakgrunden är att regeringen beslutat att där "marknaden" inte bygger bredband skall "byalagsmetoden" stöttad med bidrag göra det.

SIKO har tidigt identifierat att om inget görs riskerar skärgården att glömmas bort och bli utan fast bredband.

Samtidigt vet vi att vårt telenät är gammalt och starkt underhållskrävande vilket gör att nätägaren Scanova gärna vill montera ner nätet och då har vi bara de mobila lösningarna kvar att förlita oss på.

 

En bra introduktion får man genom att läsa "Bredband till dig som bor på landet" som du hittar här