Val 14-09-14, Stockholms Läns Landsting

Vänsterpartiet (V) har valt att svara på "affisch"frågorna och vävt in svaren från de övriga frågorna, 26/8 2014:

 

VILKEN ROLL HAR SKÄRGÅRDEN FÖR SAMHÄLLET?

Svar från (V):

Skärgården är en oerhört viktig del av samhället av flera anledningar. Den ger möjlighet till naturupplevelse och rekreation, till förståelse av ekosystem och historia och den är oerhört uppskattad av de som kan ta del av den. Skärgården ska inte enbart ses som en turistmagnet eller som en sommarstuga för de som bor i stan utan som en del av samhället, kommunen, länet, landet och det ska självklart både gå att bo, utbilda sig och arbeta i skärgården.

 

VAD SKA VI EGENTLIGEN MED SKÄRGÅRDEN TILL?

Svar från (V):

Vi har ingen rätt att välja bort skärgården, att ”avveckla” den. Den finns, fanns där innan oss och ska fortsätta få finnas. Vi ska bevara den, minska på slitaget, hålla ekosystemen i balans och utveckla den så att den integreras mer i samhället. Bredbandsutbyggnad är lika relevant i skärgården som på landsbygden. Fungerande och utbyggda VA-nät fundamentala. Postgång, transporter, skola, förskola etc. ska finnas i skärgården och det ska vara möjligt att vara åretruntboende. Vi vill att SL-kortet ska gälla på Waxholmsbolagets turer och som ett första steg budgeterar vi för SL-taxa på Waxholmsbolagets turer under lågsäsong. Självklart ska även turtätheten och tidhållningen fungera även för åretruntboende.