Egna projekt 2018

 

Samlingsdokument för SIKO:s arbetsgrupper med kontaktuppgifter, uppdaterad 2018-01-26

 

Besöksnäring/Ö-museum, 2016-11-12

 

Bilbesiktning, 2017-10-20 / Bilbesiktning, 2016-11-13

 

Bo/Strandskydd, 2016-11-12

 

Miljö/Energi/VA, 2017-10-07 / Miljö/Energi/VA, 2016-10-01

 

Post & paket, 2016-11-18

Länsstyrelsens rapport 2017 om paketdistribution i skärgården

 

Samhällsservice/Blåljus, 2017-09-28 / Samhällsservice/Blåljus, 2016-11-13

Sjötrafik, 2016-11-18

 

Skärgårdsskolor/Skärgårdens unga/Nya skärgårdsbor, 2016-12-07

 

SRF:s arbetsgrupper, 2016-04-21