Egna projekt 2018

 

Samlingsdokument för SIKO:s arbetsgrupper med kontaktuppgifter, uppdaterad 2018-08-18

Höstmöte 2018 planeras att ske centralt i Stockholm söndag 28 oktober.

Styrelsemöte kl 10, därefter samling för lunch med SIKO:s arbetsgrupper för arbete med grupperna under eftermiddagen till kl 16.

 

Besöksnäring/Ö-museum, 2016-11-12

 

Bilbesiktning, 2017-10-20 / Bilbesiktning, 2016-11-13

 

Bo/Strandskydd, 2016-11-12

 

Miljö/Energi/VA, 2017-10-07 / Miljö/Energi/VA, 2016-10-01

 

Post & paket, 2016-11-18

Länsstyrelsens rapport 2017 om paketdistribution i skärgården

Under 2018 pågår ett pilotprojekt med samordning av paketdistribution på Utö och Möja initierat av SIKO och Länsstyrelsen.

 

Samhällsservice/Blåljus, 2017-09-28 / Samhällsservice/Blåljus, 2016-11-13

Sjötrafik, 2016-11-18

 

Skärgårdsskolor/Skärgårdens unga/Nya skärgårdsbor, 2016-12-07

Projektet Skärgårdsmentor, en förstudie, är på G

 

SRF:s arbetsgrupper, 2016-04-21