Om SIKO / Medlemsföreningar 2019

Från och med 15/2 2014 kan SIKO:s styrelse bestå av minst 6 och högst 10 ordinarie ledamöter som väljs på två år. På ett år väljs ordförande samt högst 4 ersättare. Till valberedningen nominerar varje medlemsförening två kandidater.

Björkö Arholma Skärgårdsförening

Kontaktperson och kassör:
Johanna Freund Franzén / Jojo, Björkö

Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Vice ordförande: Lena Hammarbäck, Blidö

Björn Sjöblom, Yxlan
(ledamot i SIKO:s styrelse 2019)

Urban Gunnarsson, Norrtälje
(adjungerad kassör i SIKO och ingår i au 2019)

Föreningen Rindöborna

Ordförande: Per Olof Bergkvist, Rindö

Jan-Evert Jäderlund, Rindö
(ledamot i SIKO:s styrelse 2019)

Ljusterö Skärgårdsförening

vilande förening sen 2008

Mellanskärgårdens Intresseförening

Ordförande: Rune Wikström, Möja

Björn Cederwall, Svartsö
(ledamot i SIKO:s styrelse 2019)

Britt Fogelström, Möja
(adjungerad sekreterare i SIKO och ingår i au 2019)

Ulf Westerberg, Möja Ström
(ordförande i SIKO och ingår i au 2019)

Östra Lagnö Byalag

Ordförande: Wiwie Griphult Sjöman

SIKO:s talesman för strandskyddsfrågor: Arne Griphult, Ramsdal

Sandhamnsområdets Intresseförening

Ordförande: Cattis Almlöf, Sandhamn

Runmarö Intresseförening

Ordförande: Ulla Larsson, Runmarö
(ledamot i SIKO:s styrelse 2019)

Nämdö Hembygdsförening

Ordförande: Göran Görsson, Nämdö

Vice ordf: Lotten Hjelm, Jungfruskär

Gunilla Söderqvist, Nämdö
(ledamot SIKO:s styrelse och ingår i SIKO:s au 2020)

Malcolm Dixelius, Nämdö
(ersättare i SIKO:s styrelse 2019)

 1