Om SIKO / Medlemsföreningar 2019

Utö kontakt- och intresseförening

Ordförande: Peter Nord, Utö

Calle Regnell, Utö
(ledamot i SIKO:s styrelse 2020)

Södra Skärgårdens Intresseförening

Ordförande: Bo Tyrefors, Gålö
(ledamot i SIKO:s styrelse 2020)

Sekreterare: Berit Karlsson, Dalarö

Ornöborna

Ordförande: Göran Ekström

Vice ordförande: Bo Granström, Ornö

Sekreterare: Beryl Granström, Ornö

Svartsörådet

Ordförande: Olle Wallin, Stockholm

Ledamot: Anita Heurlin, Svartsö
(ersättare i SIKO:s styrelse 2019)

Björkö-Arholma Hembygdsförening

Ordförande: Lena Svenonius, Björkö

(ersättare i SIKO:s styrelse 2019)

Stavsuddaskärgårdens Intresseförening

Ordförande: Göran Lagerström, Karsholmen

(ersättare i SIKO:s styrelse 2019)

2