Om SIKO / Medlemsföreningar 2017

Fd Ornö Skärgårds Intresseförening

Föreningen finns ej längre

Per Frideen, Ornö
(Ledamot i SIKO:s styrelse 2017-2018)

Utö Kontakt- och Intresseförening

Ordförande: Peter Nord, Utö
(ersättare i SIKO:s styrelse 2017)

Calle Regnell, Utö
(ledamot i SIKO:s styrelse 2018)

Södra Skärgårdens Intresseförening

Ordförande: Bo Tyrefors, Gålö
(ledamot i SIKO:s styrelse 2017-2018)

Sekreterare: Berit Karlsson, Dalarö

Ornöborna

Ordförande: Bo Granström, Ornö

Vice ordförande: Per-Erik Åkerman, Ornö

Sekreterare: Göran Ekström

Svartsörådet

Ordförande: Olle Wallin, Stockholm

Ledamot: Rolf Kling, Svartsö
(ledamot i SIKO:s styrelse 2017)

2