Info Horstensleden

Initiativet Hela Skärgården driver 4 frågor, se hemsidan:

Hela Skärgården 

På hemsidan finns även protestlistan "Stoppa Horstensleden" att skriva på om man vill.

 

SIKO har skickat in ett remissvar till Trafikverket efter styrelsebeslut 2017-11-13.

REMISSVAR N2017/05430/TIF