Skärgårdsdiskussioner på Nässlingen måndag 16/2 2015

Kort rapport från måndag 16/2 här!

Tidningen Skärgården var på plats. Artikel 19/2 här!

Foto: Björn Sjöblom  Foto: Björn Sjöblom 

Kort rapport från söndag 15/2 här!