Egna projekt / SIKO-stugan

Hasselö brygga vintern 2009

Tyvärr har SIKO-stugan somnat in i samband med att webhotellet SIKO-stugan fanns på bytte teknik år 2015.

Som man kan se av nyhetsbreven nedan hade aktiviteterna på SIKO-stugan avstannat för flera år sen.

Med dagens sökfunktioner på fastighetsmarknaden, Hemnet till exempel, har SIKO-stugan kanske spelat ut sin roll.

En hyresmarknad finns i viss mån på öarna i skärgården, om än mycket liten. Ställ gärna en fråga direkt till SIKO om nån/några öar är av intresse. SIKO använder då sitt kontaktnät för att man ska kunna komma vidare.

Historik:

Sikostugan administrerades sedan starten av SIKO, Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation. Syftet var att undersöka om det fanns intresse för att flytta ut till skärgården som permanentboende. Arbetet ledde till en lång lista på intressenter som ville bli skärgårdsbor på heltid.

SIKO gick vidare med arbetet och samlade ihop uppgifter om var det fanns hus och lägenheter att hyra för åretruntboende. Några gånger om året mejlades nyhetsbrev till alla som anmält intresse för utflyttning och informerade om vad som finns. SIKO tog däremot inte på sig något ansvar som "bostadsförmedlare" utan var och en var själv ansvarig för att upprätta kontakter och, i förekommande fall, avtal och överenskommelser.

Nyhetsbrev Skärgårdsliv - Sikostugan (hämtade från Skärgårdsbryggans databas)

2004-02-14 (länk)

2004-03-13 (länk)

2005-02-07 (länk)

2006-01-11 (pdf)

2006-01-18 (pdf)

2006-08-24 (pdf)

2006-09-14 (pdf)

2006-10-21 (pdf)

2007-12-08 (pdf)

2008-11-10 (pdf)