Dokument / Protokoll och minnesanteckningar för 2010-2019


 

Ulf Westerberg,

ordförande i SIKO

Foto: Björn Sjöblom

SIKO styrelsemöte 28 augusti på Björkö

Protokoll här!

Ekonomi:

Balansrapport

Resultatrapport

Övriga bilagor:

Skrivelse till SRF

Öppet brev Värmdö skärgårdsskolor

SSIF infobrev 2/2019


SIKO styrelsemöte 10 juni på Fältöversten, Östermalm

Protokoll här!

Bil. Kartläggning skolskjutsar

Bil. Rapport invigning av Rysshärjningarnas utställningar

Bil. Excelfil för arvoden


SIKO styrelsemöte 6 april på Möja

Protokoll här!


Årsmöte 2019-02-16, Waxholms hotell

Från vänster: Ulf Westerberg, mötesordförande Anne Forslund, mötessekreterare Britt Fogelström. Foto: Björn Sjöblom

Årsmötesprotokoll här, justerat digitalt

Styrelseprotokoll nr 2, 2019-02-16

Folder och kallelse:

Årsmötesfoldern finns här som pdf

Affisch/kallelsen/program som pdf här!

Årsmöteshandlingar:

Förslag dagordning 

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsplan 2019 - utkast 2019-01-30

Ekonomi:

Balansrapport 2018

Resultatrapport 2018

Budget 2018-2019

Revision:

Revisionsberättelse 2018


Protokoll möte 1, 2019-01-16, Hartwickska Huset


Protokoll möte 7, 2018-12-04 på Skansen


Protokoll möte 6, 2018-09-20 i Landstingshuset

Bilaga:

  1. Presentation kommunikationsstrategi

Protokoll möte 5, 2018-08-28 på Svartsö

Bilagor:

  1. Remissvar gällande utbyggnad av Stavsnäs vinterhamn, Runmarö Intresseförening
  2. Förstudie Skärgårdsmentor, projektansökan (kommer snart)
  3. SIKO:s arbetsgrupper / kontaktpersoner

Protokoll möte 4, 2018-05-23 i Glashuset på Strandvägskajen


Protokoll möte 3, 2018-03-28, på Kvarnholmen


Årsmöte 2018-02-17

En folder med årsmöteshandlingarna trycktes upp till deltagarna på årsmötet.

Årsmöteshandlingar:

Reviderad dagordning här!

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsplan 2018

Ekonomi:

Balansrapport 2017

Resultatrapport 2017

Budget 2018

Mötesprotokoll:

Årsmötesprotokoll, justerat digitalt

Styrelseprotokoll nr 2, 2018-02-17


Protokoll möte 1, 2018-01-25 i Hartwickska Huset


Protokoll möte 7, 2017-12-11, museet Hamn, Fisksätra


Protokoll möte 6, 2017-11-13, på Länsstyrelsen

Ett uppmärksammat problem är paketservicen i skärgården. Särskilt för privatpersoner. SIKO bad Länsstyrelsen om hjälp. Länsstyrelsen hörsammade detta och gjorde en webbaserad enkätundersökning för bofasta och företag i skärgården, se nulägesrapporten som är bilagd protokollet:

Bilaga: Nulägesrapport paketservice i skärgården!

Remissvar: Horsstensleden här!

Remissvar: RUFS 2050 här!


Protokoll möte 5, 2017-10-07 på Rögrund, Nämdöskärgården

Remissvar 2017-10-02 på Landstingets Landsbygd- och Skärgårdsstrategi finns här!

Arbetsgruppen Miljö/Energi/VA-gruppen, uppdaterat dokument här!

Enligt protokollets 4. kommer SIKO ta ställning till en ev Horstensled när styrelsen satt sig in i frågan.


Protokoll möte 4, 2017-09-14 på biblioteket, KTH


Protokoll möte 3, 2017-04-26, på Försvarsmakten HK

Bilagor från Sjötrafikens referensgrupp här!


Protokoll möte 2, 2017-03-14 hos Sjöpolisen, Nacka Strand


Årsmöte 2017-02-25

Kallelse/affisch som pdf

Årsmötesfolder som innehåller förslag på dagordning, verksamhetsberättelse 2016, verksamhetsplan 2017, ekonomisk berättelse 2016 samt budgetförslag 2017.

Bilaga till verksamhetsberättelsen 2016: Studieresan 2016

Protokoll årsstämman 2017-02-25, justerat digitalt

Övriga separata handlingar till årsmöte 25/2 2017, se nedan (bilagor till styrelseprotokollet):


Protokoll möte 1, 2017-01-24

Bilagor:

KS Ringar på vattnet

Utkast! - Verksamhetsplan 2017

Ekonomisk redovisning 2016 + budgetförslag 2017:

SIKO Balansrapport 2016

SIKO Resultatrapport 2016

SIKO Budget 2017


Protokoll möte 7, 2016-12-09

Bilagor:

ÅTV-gården Svartsö

Arbetsgrupperna, uppdaterad 2016-12-15:

Besöksnäring/Ö-museum

Bilbesiktning

Bo/Strandskydd

Miljö/Energi/VA

Post & paket

Samhällsservice/Blåljus

Sjötrafik

Skärgårdsskolor/Skärgårdens unga/Nya skärgårdsbor


Protokoll möte 6, 2016-11-12

Bilagor:

Ekonomisk rapport 2016-10-31

Uppdaterad lista SIKO:s arbetsgrupper


Protokoll möte 5, 2016-10-10

Bilagor:

SIKO:s arbetsgrupper, lista

Blankett mål/delmål arbetsgrupper


Protokoll möte 4, 2016-09-01

Bilaga SRF, remissvar "Som ett brev på posten"


Protokoll möte 3, 2016-05-26


Protokoll möte 2, 2016-04-21


Årsmöte lördagen 27/2 2016

Årsmötesprotokoll, justerad per mejl

Kallelse/affisch här!

Lördagens program:

12.15  Projektet Ö för Ö • Tomas Norberg, Länsstyrelsen
13.30  Gustav Hemming, Landstinget
13.50  Årsmöte • Skärgårdsföretagarna
15.00  Årsmöte SIKO • Bengt Almkvist, SRF
16.15  Info Leader Stockholmsbygd • Sune Fogelström, ordf LAG
17.00  Gemensamma frågor • SIKO - Skärgårdsföretagarna
19.00  Middag

Söndag 28/2

09.00 SIKO konstituerande styrelsemöte
Protokoll justerad per mejl

Årsmöteshandlingar:

Förslag dagordning

Verksamhetsberättelse 2015, original

Verksamhetsplan 2016, original

Ekonomisk resultatrapport 2015

Ekonomisk balansrapport 2015

Förslag budget 2016

Alla handlingar delas ut på mötet i form av en folder.

Presentation Leader Stockholmsbygd, ppt, pdf

Skärgårdskunskap SIKO, reviderad, ppt, pdf
Presentationen Skärgårdskunskap uppdateras ständigt och finns här!


Protokoll möte 1, 2016-01-26

SIKO 2015, kort rapport

Rapport från senaste RUFS-konferensen


Protokoll möte 7, 2015-12-07

SIKO 2015, kort om våra engagemang.

Uppdaterad Skärgårdskunskap, SIKO 2015-12-01


Protokoll möte 6, 2015-10-06

Ref till 7. i protokollet: Caroline Wedberg på Sandhamn är tillfrågad att ingå i SRF:s bogrupp för SIKO. Nästa SRF-möte den 6-8/11 är förlagd till Göteborg och Bogruppens frågor + budget står på mötets agenda. Caroline återkommer med besked inom kort.

Bogruppen jobbar med uppföljning av tidigare kartläggning (vitböckerna år 2002 och 2007) av skärgårdssamhällenas befolkningsutveckling. Problematiken med strandskyddsbestämmelser finns också med inom bogruppens arbetsområde.

Mer om SRF:s arbetsgrupper här!

Fotoalbum från SIKO:s ålandsresa här!


Protokoll möte 5, 2015-09-05

Reviderad budget 2015

Skrivelse Trafikverket gällande bilbesiktning på öar

Inbjudan till Brändö, bredbandsresa


Protokoll möte 4, 2015-05-28

PUL-blankett här!

Bilaga under SIKO-rapporter här!


Protokoll möte 3, 2015-04-16

Bilaga Nyhetsbrev från HELCOM MPA
(Helsingsforskommitténs Marine Protected Area)


Protokoll, möte 2, 2015-03-02


Årsmötesprotokoll 2015-02-15

Revisionsberättelsen

Verksamhetsberättelsen 2014, fastställd på årsmötet

Årsmöteshandlingarna 2015-02-15 i folder med innehåll: Förslag dagordning, Ekonomisk rapport och verksamhetsberättelse 2014, budgetförslag 2015

Verksamhetsplan 2015/UTKAST

Presentation Skärgårdskunskap (pdf)


Protokoll, möte 1, 2015 01 20


Protokoll, möte 7, 2014 12 08


Protokoll, möte 6, 2014 10 15 inkl bilaga yttrande utvidgat strandskydd


Protokoll, möte nr 5, 2014 09 04
inkl minnesanteckningar från gemensamt möte med Företagarna Skärgården

Bilaga Mötesarvoden och reseräkningar 2014

Bilaga Reviderad budget 2014

Bilaga del av Sll:s tjänsteutlåtande 2014


Protokoll, möte nr 4, 2014 06 03
inkl minnesanteckningar från gemensamt möte med Företagarna skärgården


Protokoll, möte nr 3, 2014 04 29


Protokoll, möte nr 2 2014 03 06


Protokoll 2014 02 15 Årsmöte

Årsmöteshandlingarna 2014-02-15 i folder med innehåll:
Dagordning, Ekonomisk rapport och verksamhetsberättelse 2013, budgetförslag samt de nya stadgarna som röstats igenom för andra gången. De nya stadgarna här!


Protokoll, möte nr 1, 2014 01 20

Bilaga sjötrafiken


Protokoll 2013 12 16

Ö-rapport SSIF

Minnesant Trafikantföreningen


Protokoll 2013 11 05


Protokoll 2013 08 27


Protokoll 2013 05 25


Protokoll 2013 03 21


Protokoll 2013 02 17


Protokoll 2013 02 16 Årsmöte

Röstlängd

Årsmöteshandlingarna 2013-02-16 i folder, innehåll:
Dagordning, Ek berättelse, budgetförslag, motion vattenscotrar samt verksamhetsberättelsen 2012

Reviderad budget 2013

Verksamhetsplanen 2013

Stadgeförslaget efter första beslutet

Revisionsberättelsen


Protokoll 2013 01 28

Protokoll 2012 12 12

Protokoll Höstmöte 2012 09 15

Protokoll 2012 08 20

Protokoll 2012 05 12

Protokoll 2012 03 27

Protokoll 2012 02 12

Årsmöteshandlingarna 2012 02 11

Protokoll 2012 02 11 Årsmöte

Protokoll 2011 12 15

Protokoll 2011 10 19

Protokoll 2011 09 17

Protokoll 2011 05 15

Rapport Trafikantföreningens årsmöte 2011 04 28

Rapport Svealands kustvattenvårdsförbund förbundsstämma 2011 04 13

Protokoll 2011 03 07

Årsmötesprotokoll 2011 02 26

SIKOs verksamhetsplan 2011

Protokoll 2011 01 31

Protokoll 2010 12 08

Protokoll 2010 11 22

Protokoll 2010 10 24

Protokoll 2010 09 21

Protokoll 2010 08 24

Protokoll 2010 06 14

Minnesanteckningar Kickoff 2010 05 16-17

Protokoll 2010 04 12

Protokoll 2010 03 19

Protokoll 2010 01 21

Logon är vektoriserad av Simon Skogsrydh januari 2012.

Som EPS-fil här!

Möteskalendarium för styrelsen och au 2019/2020 HÄR!


SIKO styrelse 2018, fastställd på årsmötet 2019-02-16, HÄR!


SIKO:s remissvar och rapporter från Regionala skärgårdsrådet och liknande möten med skärgårdsrelaterade frågor HÄR! (i datumordning)


 Foto: Björn Sjöblom