Vad är och gör SIKO?

Se SIKO:s nya frontsajt:

Foto: Björn Sjöblom

Presentationen

SKÄRGÅRDSKUNSKAP
Välkommen till skärgården!SIKO välkomnar fler skärgårdsföreningar som medlemmar.

Läs mer här!


Ladda hem infobladet
HÄR!
Uppdaterad 2 april
2019


SIKO är medlem i Skärgårdarnas Riksförbund
SRF


Ett förbund för alla skärgårdsorganisationer
i Sverige.

Läs mer om SRF HÄR!


SIKO-styrelseprotokoll 2020 här!


SIKO-rapporter här!


SIKOHISTORIK HÄR!


Hemsidan uppdaterad:

2020-10-18


 

SIKO kritisk till nytt skolförslag på Värmdö kommuns kärnöar

2020-10-07, artikel i Tidningen Skärgården, där SIKO:s skrivelse tas upp: 1061 namn i protest mot skolbeslut

2020-09-30: SIKO har idag skickat kritiska sypunkter på kommunens förslag på organisationsförändringar på ö-skolorna  och ger också en rad tips och idéer om hur man istället skulle kunna göra för att bevara ö-skolorna och bidra till en levande skärgård:

SIKO:s skrivelse till Värmdö kommun 2020-09-30, vilken även tas upp i NVP här!

Vid lunchtid idag, 2020-09-30, lämnades protesten mot nedläggning av åk 6-9 på öarna med över 1000 namn över till utbildningsnämndens ordförande: Läs NVP:s reportage här!

(S) kräver att skolbeslut lyfts, Tidningen Skärgården 2020-09-30

Mitti Värmdö/Nacka 2020-09-29: Förslaget: Flytta ö-barnens högstadium till fastlandet

Läs också artikeln i Tidningen Skärgården 2020-09-23, där SIKO uttalar sig: Nya förslaget: Sexan till nian flyttas till fastlandet.

Läs även krönikan i samma nummer: Vill Värmdö ha en levande skärgård?

NVP har flera artiklar, se HÄR! Läs också debattinlägget: Vad gör ni med skärgårdsskolan? Riktat till värmdöpolitikerna.

Skärgårdsskolan F-9 i Värmdö kommun bedrivs på Djurö, med broförbindelse, samt tre av kommunens fem kärnöar: Runmarö, Möja och Svartsö. På de övriga två, Nämdö och Sandhamn, finns skolhusen kvar i kommunens ägo men skolverksamheten är lagd i s.k. malpåse.

I politiskt samförstånd fattade Värmdö kommun för många år sen beslutet att behålla skolbyggnader även om de tillfälligt var stängda. Allt för att ge ön en chans att lätt öppna upp för skolverksamhet igen. Under flera år har dessutom en lyckad, och i media uppmärksammad, försöksverksamhet med fjärrundervisning (ännu på dispens) bedrivits på ö-skolorna, Runmarö, Möja och Svartsö. 

Foto: Nilla Söderqvist Öppen förskola en dag i veckan på prov vid Nämdö skola, sommaren 2020.

Ö-samhället, det lilla lokalsamhället, blir lidande om yngre generationer försvinner från ön. Ett dilemma som invånare i hela Stockholms skärgård brottas med. Länets skärgårdskommuner har ett glesbyggt ö-samhälle att hantera, vilket förstås inte är helt lätt, samtidigt som man gärna skyltar med sin fantastiska skärgård och lockar besökare med i turistbroschyrer och liknande under den korta högsäsongen.

I Facebookgruppen Rädda Värmdös ö-skolor, som startats av föräldrar med barn i Värmdö skärgårdsskola, finns tidningsartiklar samt många intressanta inlägg och kommentarer där politiker, tjänstemän och föräldrar uttalar sig - både för och emot kommunens skolförslag.

En namninsamling på nätet startades av samma föräldragrupp: Namninsamlingen stängdes 2020-09-30 kl 09.30  för att lämnas till politikerna i Värmdö kommun. Namninsamlingen slutade på 1069 underskrifter med många kommentarer.

Läs under fliken "uppdateringar" för fortsatt info via: Stoppa nedmonteringen av Värmdös ö-skolor!

På Värmdö pågår samtidigt en vad man kallar samlokalisering. Denna omorganisering kom plötsligt och upprördheten är stor.

NVP skriver om det i veckans krönika här: "Nu krävs pedagogiska politiker"

Foto: Calle Hamacher Runmarö skola, vinjettbild till FB-gruppen Rädda Värmdö ö-skolor


SIKO:s nyinstiftade pris 2020 går till - Tomas Norberg

I början på september fick SIKO möjlighet att dela ut sin Praktejder 2020, ett nyinstiftat pris för förtjänstfulla insatser för en levande skärgård. 

Foto: Britt Fogelström Ordförande Ulf Westerberg överräcker Praktejdern till Tomas Norberg.

Priset tilldelas Tomas Norberg, under många år verksam på Länsstyrelsen i Stockholm. Tomas har i en bra dialog med skärgårdsborna på ett konkret och handfast sätt hittat lösningar på allt från öarnas post- och paketservice till väl förankrade handlingsprogram för varje kärnös utveckling.


Ny stiftelse: BalticWaters2030

När BalticSea2020 planenligt avslutar sitt miljöarbete för att fokusera på andra uppgifter ser den nya stiftelsens grundare Ann-Sofie Mattson det som en fantastisk möjlighet att medverka till att verksamheten, med alla projekt som har arbetats upp under drygt 15 år, kan fortsätta och utvecklas i den nya stiftelsen BalticWaters2030. Björn Carlson, grundare av BalticSea2020, bidrar nu till att ge BalticWaters2030 en flygande start genom att överlåta BalticSea2020s projekthistorik. 

Läs mer om den nya stiftelsen här!

BalticSea2020 - En vision för Östersjöns fiske

BalticSea2020 avslutar sitt eget miljöarbete med en utarbetad vision för det framtida fisket i Östersjön. Man hoppas att rapporten ska vara ett första steg för en sundare fiskeripolitik som prioriterar miljö, hållbarhet och småskaligt fiske.

Läs pressmeddelandet 2020-09-17 här, med länk till hela rapporten!

Spiggen tar över Östersjökusten – vik för vik

Nya forskningsresultat visar att stora mängder av den lilla fisken storspigg successivt tagit över allt större delar av Östersjökustens ekosystem. Mer info på sajten Östersjöcentrum!


Biljettstrul mm när Pendelbåtar körs av WÅAB:s fartyg

Läs mer på sajten för Skärgårdens Trafikantförening

Snart upphör även WÅAB med sin personliga service på terminalerna Strömkajen, Vaxholm och Stavsnäs vinterhamn.

Strömkajen och Vaxholm stänger under lågsäsong medan terminalen i Stavsnäs vinterhamn upphör för gott.

Mer i Tidningen Skärgårdens artiklar:

2020-09-03: Sämre service i Stavsnäs för resenärer och båtar

2020-08-29: Waxholmsbolaget stänger terminaler


Ny programperiod 2021-2027:

Bakgrundsinfo

Den värld vi lever i genomgår djupgående förändringar. Sättet att se på landsbygderna förändras till att vara en inspirationskälla för vår förmåga att lösa problem, ta ansvar och möta nya utmaningar. Det är en möjlighet att dra nytta av!

   LEADER-metoden och vårt sätt att arbeta - baserat på deltagande, innovation och samverkan mellan privat, ideell och offentlig sektor - kan spela en viktig roll för att möta ett nytt socialt, ekonomiskt, kulturellt och miljömässigt paradigm på landsbygden.

Leader Stockholmsbygds område

Leader-området "Leader Stockholmsbygd" består av skärgårds- och kustsamhällen i Stockholms län. Skärgårdskommunerna som är med är Norrtälje, Österåker, Värmdö, Haninge och Nynäshamn under denna pågående programperiod - som nu lider mot sitt slut. Vaxholm valde att ej delta.

Nästa programperiod 2021-2027

Nu förbereder man sig med en ansökan inför nästa "programperiod". Till att börja med ska det geografiska området för Leaderområdet bestämmas. För Stockholms läns kust- och skärgårdsbygd innbär det att gränsdragningen blir samma som i denna programperiod under förutsättning att skärgårdskommunerna fortsätter att satsa på denna metod. Nu finns åter igen en chans för Vaxholm att komma med vilket skulle gynna landsbygden i hela länet men särskilt de ö-samhällen som finns i Vaxholms stad, kommunen som stolt kallar sig för skärgårdens huvudstad.

   Organisationer i de kommuner som ingår i Leaderområdet har sen möjlighet att söka projektmedel med mycket bra stöd från områdets specifika Leaderkontor. Varje projekt bedöms därefter av en lokalt sammansatt grupp/styrelse som kallas LAG.

Läs mer om vårt Leaderområde: Leader Stockholmsbygd här!

Mer om programperioden mm på Landsbygdsnätverkets sajt här!


SIKO:s coronainfo uppdaterad 22 april 2020:

levandeskärgård.se

Tidningen Skärgården rapporterar om SIKO:s synpunkter på den kollektiva sjötrafiken samt sjuktransporter i skärgården:

Artikelns ingress:

"Antalet resenärer till öar utan broar eller vägfärja bör begränsas, det är en av flera åtgärder som Skärgårdens intresseföreningars kontaktorganisation, SIKO, föreslår i en hemställan till Region Stockholm och landshövdingen."

Läs hela artikeln här, som tyvärr har en missvisande rubrik. SIKO vill inte begränsa trafiken till öarna, endast antalet resenärer ombord för att i möjligaste mån begränsa smittspridningen av coronaviruset.

Radioinslag 13 april, P4 Stockholm:

Efter Waxholmsbolagets uppmaning: Trängsel på skärgårdsbåtarna uteblev

Radioinslag 5 april, P4 Stockholm:

Ambulanshelikoptrarna blir fler - kan nu flyga coronasmittade


Besöksnäring nytt fokus för hållbarhets- och skärgårdsbidrag

2020 års hållbarhets- och skärgårdsbidrag kommer att fördelas till projekt inom hållbar regional besöksnäring. Mer HÄR!

Region Stockholm delar varje år ut bidrag till organisationer som arbetar med hållbarhets- och skärgårdsprojekt. Företag i skärgården kan även få fraktbidrag.


SIKO:s kalendarium uppdateras löpande, se här!

Rapporter, remissyttranden samt minnesanteckningar från externa mötet SIKO deltar i, se här!

SIKO:s arbetssätt via arbetsgrupper, se här!

SIKO är en medlemsförening och välkomnar fler föreningar på öarna i Stockholms skärgård som medlemmar i SIKO.

SIKO är i sin tur medlem i SRF, Skärgårdarnas Riksförbund. Se info om SRF på SIKO:s hemsida här!


Möten!

Många möten ställs i pandemitid in eller sker digitalt, kolla SIKO:s kalendarium 


 

SIKO styrelsemöte

2020-11-03

Det inplanerade styrelsemötet lördag 17/10 på Möja är inställt. Flyttas till tisdag 3/11 och sker digitalt kl 19.00

Minnesanteckningar au-mötet 14/10 här.

SKVVF Kontaktombudsmöte

2020-10-16

Digitalt möte, Svealands Kustvattenvårdsförbund

Tema: Hur ser processen med åtgärder ut i din kommun?

Se det inspelade kontaktombudsmötet här!

Lokalekonomidagarna

2020-10-14

Digital träff onsdag-torsdag 14-15/10

Se flera av de intressanta föreläsningarna här.

Leaderträffen 2020

2020-10-09

Under fyra förmiddagar 6-9 oktober hölls den digitala träffen. Mer här!

Exekutivkommittén

2020-10-07

Länsstyrelsens skärgårdsråd

Minnesanteckningar här!

Framtidens sjötrafik

Remissyttrande

2020-09-25

SIKO genomförde via skype tre digitala samråd till underlag för remissvaret.

Se SIKO:s remissvar mm till Regionens trafikförvaltning här!

Tre Skärgårdar

2020-09-11

Slutkonferens 10-11/9

Mer här!

Regionalt skärgårdsråd

2020-09-03

SRF Nyhetsbrev

2020-08-15

Nyhetsbrev från Skärgårdarnas Riksförbund här!

Skärgårdshavets vinterträff

2020-02-28

I samband med Skärgårdshavets vinterträff arrangerade WWF en studieresa 26-29/2 till Skärgårdshavets biosfärområde (Åbolands skärgård). Med på resan var representatanter från SIKO, Skärgårdsföretagarna, Länsstyrelsen och WWF.

Foto: Pia Prost

Torsdag 27/2 besöktes Brännskär, Ytterholm och Skärgårdscentrum Korpoström.

Fredag 28/2 Vinterträffen:

Programmet här!

Mer om Skärgårdshavets biosfärområde HÄR!

Facebooksida HÄR!

Foto: Nilla Söderqvist

2019-12-31

SIKO tackar för året som gått då vi dessutom fått äran att fira ett halvt sekel med skärgårdsfrågor i organiserad form! Nu lämnar SIKO 2000-talets första decennium och ser framåt, ett år i taget men också med visioner för kommande decennium.

Ta del av SIKO:s protokoll under 2019 som du hittar här! Kommande protokoll 2020 hittas på hemsidan här!

Kika också in på vårt möteskalendarium för 2019 och 2020 (som sakta men säkert fylls på...)

Och inte minst alla de externa möten och seminarium som SIKO deltar i. Rapporter, presentationer och remissvar i datumordning här!