Vad är och gör SIKO?

Se SIKO:s nya frontsajt:

Foto: Björn Sjöblom

Presentationen

SKÄRGÅRDSKUNSKAP
Välkommen till skärgården!SIKO välkomnar fler skärgårdsföreningar som medlemmar.

Läs mer här!


Ladda hem infobladet
HÄR!
Uppdaterad 2 april
2019


SIKO är medlem i Skärgårdarnas Riksförbund
SRF


Ett förbund för alla skärgårdsorganisationer
i Sverige.

Läs mer om SRF HÄR!


SIKO-styrelseprotokoll 2020 här!


SIKO-rapporter här!


SIKOHISTORIK HÄR!


Hemsidan uppdaterad:

2020-11-27


 


SIKO:s ordförande intervjuad

Tidningen Skärgården 2020-11-12: Fem frågor till Ulf Westerberg...


Håll i, håll ut, håll avstånd!

Se även allmänna råd, Stockholms län!


SIKO kritisk till nytt skolförslag på Värmdö kommuns kärnöar

Inga protester tycktes påverka "Majoritet för Värmdö" (M-C-L-KD-MP) som framhärdar att åk 6-9 varje dag ska lämna sin ö för en fastlandsskola trots att en fullt fungerande skola finns på respektive ö. Men på Värmdös kommunfullmäktige 2020-11-11 pausades förslaget att lägga ner åk 6-9 på öarna Runmarö, Möja och Svartsö då det istället blev återremitterat genom ett majoritetsbeslut. Efter en lång debatt med svidande kritik från S, V och SD av beslutsunderlagen som ansågs alltför undermåliga fattades tillslut beslutet i knapp majoritet då tre ledamöter från Majoritet för Värmdö också röstade emot. En delseger för skärgården!

Se kommunfullmäktige 11/11 här! Klicka på respektive dagordningspunkt, eller se hela (börjar ca en kvart in i sändningen).

Samma dag hölls en ljusmanifestation utanför kommunhuset i Gustavsberg, som arrangerats av den nybildade föreningen "Värmdös samlade föräldrar".

Läs krönikan i Tidningen Skärgårdens krönika 2020-11-18: Med oklar kurs i skolpolitiken

Läs också artikeln i samma nummer: Beslut om ö-skolorna sköts upp - majoriteten splittrad

Värmdö kommun är onekligen i gungning när man till kommunfullmäktige i december även planerar att besluta om stängning av skolor och förskolor i Gustavsberg helt utan dialog med berörda barn, föräldrar och pedagoger. Nu startar föreningen ett Folkinitiativ med frågan:
"Tycker du att kommunen ska dra tillbaka beslutade, samt stoppa planerade nedläggningar och centraliseringar av förskolor och skolor till dess att man haft en riktig medborgardialog och gjort grundliga konsekvensanalyser?"

Läs mer om Folkinitiativet på föräldraföreningens hemsidan här!

Mer om Värmdö ö-skolor här!


SIKO:s nyinstiftade pris 2020 går till - Tomas Norberg

I början på september fick SIKO möjlighet att dela ut sin Praktejder 2020, ett nyinstiftat pris för förtjänstfulla insatser för en levande skärgård. 

Foto: Britt Fogelström Ordförande Ulf Westerberg överräcker Praktejdern till Tomas Norberg.

Priset tilldelas Tomas Norberg, under många år verksam på Länsstyrelsen i Stockholm. Tomas har i en bra dialog med skärgårdsborna på ett konkret och handfast sätt hittat lösningar på allt från öarnas post- och paketservice till väl förankrade handlingsprogram för varje kärnös utveckling.


Ny stiftelse: BalticWaters2030

När BalticSea2020 planenligt avslutar sitt miljöarbete för att fokusera på andra uppgifter ser den nya stiftelsens grundare Ann-Sofie Mattson det som en fantastisk möjlighet att medverka till att verksamheten, med alla projekt som har arbetats upp under drygt 15 år, kan fortsätta och utvecklas i den nya stiftelsen BalticWaters2030. Björn Carlson, grundare av BalticSea2020, bidrar nu till att ge BalticWaters2030 en flygande start genom att överlåta BalticSea2020s projekthistorik. 

Läs mer om den nya stiftelsen här!

BalticSea2020 - En vision för Östersjöns fiske

BalticSea2020 avslutar sitt eget miljöarbete med en utarbetad vision för det framtida fisket i Östersjön. Man hoppas att rapporten ska vara ett första steg för en sundare fiskeripolitik som prioriterar miljö, hållbarhet och småskaligt fiske.

Läs pressmeddelandet 2020-09-17 här, med länk till hela rapporten!

Spiggen tar över Östersjökusten – vik för vik

Nya forskningsresultat visar att stora mängder av den lilla fisken storspigg successivt tagit över allt större delar av Östersjökustens ekosystem. Mer info på sajten Östersjöcentrum!


Biljettstrul mm när Pendelbåtar körs av WÅAB:s fartyg

Läs mer på sajten för Skärgårdens Trafikantförening

Snart upphör även WÅAB med sin personliga service på terminalerna Strömkajen, Vaxholm och Stavsnäs vinterhamn.

Strömkajen och Vaxholm stänger under lågsäsong medan terminalen i Stavsnäs vinterhamn upphör för gott.

Mer i Tidningen Skärgårdens artiklar:

2020-09-03: Sämre service i Stavsnäs för resenärer och båtar

2020-08-29: Waxholmsbolaget stänger terminaler


Besöksnäring nytt fokus för hållbarhets- och skärgårdsbidrag

2020 års hållbarhets- och skärgårdsbidrag kommer att fördelas till projekt inom hållbar regional besöksnäring. Mer HÄR!

Region Stockholm delar varje år ut bidrag till organisationer som arbetar med hållbarhets- och skärgårdsprojekt. Företag i skärgården kan även få fraktbidrag.


SIKO:s kalendarium uppdateras löpande, se här!

Rapporter, remissyttranden samt minnesanteckningar från externa mötet SIKO deltar i, se här!

SIKO:s arbetssätt via arbetsgrupper, se här!

SIKO är en medlemsförening och välkomnar fler föreningar på öarna i Stockholms skärgård som medlemmar i SIKO.

SIKO är i sin tur medlem i SRF, Skärgårdarnas Riksförbund. Se info om SRF på SIKO:s hemsida här!


Möten!

Många möten ställs i pandemitid in eller sker digitalt, kolla SIKO:s kalendarium 


 

SRF Representanskapsmöte

2020-11-28

Skärgårdarnas Riksförbund bjuder in till öppet digitalt representanskapsmöte lördag 28/11 kl 09.30-15.00

Arbetsgrupperna träffas i digitala rum vid 15-tiden

 Länk till lördagens digitala möte samt agendan i  SRF:s nyhetsbrev här!

Söndag 29/11 hålls höstmöte med representanter från medlemsföreningarna.

Styrelsemöte SKVVF

2020-11-27

Digitalt styrelsemöte med Svealands Kustvattenvårdsförbund
kl 09.30-11 via Teams

Webbinarium - hållbarhet, energi och klimat

2020-11-26

Energikontoret Storsthlm bjuder, tillsammans med Länsstyrelsen och Norrtälje kommun, in till inspirationswebbinarium med fokus på hållbarhet, energi och klimat.

Mer här!

Östersjöfiske 2020

2020-11-19

Seminarium 19-20 november 

Konferensen om östersjöfiskets framtid hölls digitalt och på Marint centrum i Simrishamn.

Rapport, program mm här!

OBS! Filmerna från seminariet endast tillgängliga till 4/12 2020

SIKO au-möte

2020-11-10

Digitalt kl 20.00

Minnesanteckningar här

Regionala skärgårdsrådet

2020-11-05

Digitalt möte kl 10.00

Presentationer mm här!

SKVVF Kontaktombudsmöte

2020-10-16

Digitalt möte, Svealands Kustvattenvårdsförbund

Tema: Hur ser processen med åtgärder ut i din kommun?

Se det inspelade kontaktombudsmötet här!

Lokalekonomidagarna

2020-10-14

Digital träff onsdag-torsdag 14-15/10

Se flera av de intressanta föreläsningarna här.

Leaderträffen 2020

2020-10-09

Under fyra förmiddagar 6-9 oktober hölls den digitala träffen. Mer här!

Exekutivkommittén

2020-10-07

Länsstyrelsens skärgårdsråd

Minnesanteckningar här!

Framtidens sjötrafik

Remissyttrande

2020-09-25

SIKO genomförde via skype tre digitala samråd till underlag för remissvaret.

Se SIKO:s remissvar mm till Regionens trafikförvaltning här!

Tre Skärgårdar

2020-09-11

Slutkonferens 10-11/9

Mer här!

SRF Nyhetsbrev

2020-08-15

Nyhetsbrev från Skärgårdarnas Riksförbund här!

Skärgårdshavets vinterträff

2020-02-28

I samband med Skärgårdshavets vinterträff arrangerade WWF en studieresa 26-29/2 till Skärgårdshavets biosfärområde (Åbolands skärgård). Med på resan var representatanter från SIKO, Skärgårdsföretagarna, Länsstyrelsen och WWF.

Foto: Pia Prost

Torsdag 27/2 besöktes Brännskär, Ytterholm och Skärgårdscentrum Korpoström.

Fredag 28/2 Vinterträffen:

Programmet här!

Mer om Skärgårdshavets biosfärområde HÄR!

Facebooksida HÄR!

Foto: Nilla Söderqvist

2019-12-31

SIKO tackar för året som gått då vi dessutom fått äran att fira ett halvt sekel med skärgårdsfrågor i organiserad form! Nu lämnar SIKO 2000-talets första decennium och ser framåt, ett år i taget men också med visioner för kommande decennium.

Ta del av SIKO:s protokoll under 2019 som du hittar här! Kommande protokoll 2020 hittas på hemsidan här!

Kika också in på vårt möteskalendarium för 2019 och 2020 (som sakta men säkert fylls på...)

Och inte minst alla de externa möten och seminarium som SIKO deltar i. Rapporter, presentationer och remissvar i datumordning här!