Vad är och gör SIKO?

Se SIKO:s nya frontsajt:

Foto: Björn Sjöblom

Presentationen

SKÄRGÅRDSKUNSKAP
Välkommen till skärgården!SIKO välkomnar fler skärgårdsföreningar som medlemmar.

Läs mer här!


Ladda hem infobladet
HÄR!
Uppdaterad 2 april
2019


SIKO är medlem i Skärgårdarnas Riksförbund
SRF


Ett förbund för alla skärgårdsorganisationer
i Sverige.

Läs mer om SRF HÄR!


SIKO-styrelseprotokoll 2020 här!


SIKO-rapporter här!


SIKOHISTORIK HÄR!


Hemsidan uppdaterad:

2021-02-27


 

SIKO:s nya hemsida lanserad!

Kolla in levandeskärgård.se - sajten här!


SIKO kritisk till nytt skolförslag på Värmdö kommuns kärnöar

Foto: Nilla Söderqvist

Nu kan man anmäla sig som åhörare till SRF och SIKO:s webbinarium. Program och anmälningslänk här!

FB-gruppen Rädda Värmdös ö-skolor har initierat ett nationellt webbinarium torsdagen 25 mars kl 14-16.30. Skärgårdarnas Riksförbund arrangerar webbinariet, tillsammans med SIKO, för att belysa dagens forskning på små skolor och dess potential. 

Läs SIKO:s kritiska sypunkter på kommunens förslag på organisationsförändringar på ö-skolorna med en rad tips och idéer om hur man istället skulle kunna göra för att bevara ö-skolorna och bidra till en levande skärgård:

SIKO:s skrivelse till Värmdö kommun 2020-09-30, vilken även togs upp i en NVP-artikel här!

Läs mer om Folkinitiativet på föräldraföreningens hemsidan här!

Mer om Värmdö ö-skolor här!


Försvarsmakten varnar för isrännor med kort varsel!

Nu lanserar Försvarsmakten en webbsida där allmänheten informeras om var militären
ska bryta isrännor och vilka områden som bör undvikas, rapporterar Tidningen Skärgården.

Läs hela artikeln här: Försvarsmakten varnar för isrännor

Försvarsmakten: För dig som är i skärgården på vintern


Länsstyrelsen

Poddserie om 4 avsnitt för dig som vill få tips att bli mer digital

Podden ”Digitala seniorer” är en del av projektet ”Mer digital Stockholms skärgård”, som Länsstyrelsen Stockholm driver tillsammans med Telia.

Inom projektet genomförs utbildningar i digitala tjänster och verktyg för målgruppen 65+ i länets skärgårdskommuner.

Till följd av pandemin har utbildningarna pausats och podden är ett sätt att fortsätta inspirera och väcka nyfikenhet bland länets seniorer.

2021-02-17, avsnitt 1: Fokuserar på digitaliseringens framfart i samhället.

Landshövding Sven-Erik Österberg inleder med att berätta om bakgrunden till podden och sina egna digitala vanor.

Medverkande:

Sven-Erik Österberg, landshövding, Länsstyrelsen Stockholm
Björn Blondell, divisionschef, Post- och telestyrelsen
Åsa Kåryd, projektledare Mer digital, Telia
Anders Ygeman, digitaliseringsminister
Claes Malmberg, komiker och medverkande i Seniorsurfarna på SVT


Digitala seniorer börjar sändas idag torsdag 17 februari

Torsdag 17 februari kl 13.00 direkt på Skärgårdsradion 90,2 med repris söndag 21 februari kl 20.00

Via webben när som helst

Redan nu kan man lyssna på första poddavsnittet via webben här!

Missa inte heller Seniorsurfarna på SVT Play, säsong 1 och 2 här!


2021-02-24, avsnitt 2: - Digitala betaltjänster

Medverkande:

Stefan Ingves, riksbankschef, Sveriges Riksbank
Angela Berglund, kursledare, Seniornet
Malin Berge, marknadschef, Betalningshjälpen/Mastercard
Peter Göransson, säkerhetsexpert, Svenska Bankföreningen


2021-03-03, avsnitt 3: - Sociala medier

Medverkande:

Amelia Adamo, journalist
Kajsa Lönn Rhodin, utvecklingsledare, Länsstyrelsen Stockholm
Åsa Kåryd, projektledare Mer digital, Telia
Ingrid Roslund Winje, volontär, Äldrelinjen Mind


2021-03-10, avsnitt 4: - E-tjänster

Medverkande:

Marianne Rundström, journalist
Barbro Westerholm, riksdagsledamot Liberalerna
Åsa Kåryd, projektledare Mer digital, Telia
Meeri Wasberg, kommunstyrelsens ordförande Haninge kommun


SIKO efterlyser medlemsföreningarnas texter till projektet Skärgårdsflytten och Skärgårdsmentor.

Se hur SIKO:s nya fronthemsida är tänkt att se ut och ta del av exempeltexter under SIKO:s projekt.


SIKO:s ordförande intervjuad

Tidningen Skärgården 2020-11-12: Fem frågor till Ulf Westerberg...


Håll i, håll ut, håll avstånd!

Se även allmänna råd, Region Stockholm


SIKO kritisk till nytt skolförslag på Värmdö kommuns kärnöar

Läs SIKO:s kritiska sypunkter på kommunens förslag på organisationsförändringar på ö-skolorna med en rad tips och idéer om hur man istället skulle kunna göra för att bevara ö-skolorna och bidra till en levande skärgård:

SIKO:s skrivelse till Värmdö kommun 2020-09-30, vilken även togs upp i en NVP-artikel här!

Läs mer om Folkinitiativet på föräldraföreningens hemsidan här!

Mer om Värmdö ö-skolor här!


SIKO:s nyinstiftade pris 2020 går till - Tomas Norberg

I början på september fick SIKO möjlighet att dela ut sin Praktejder 2020, ett nyinstiftat pris för förtjänstfulla insatser för en levande skärgård. 

Foto: Britt Fogelström Ordförande Ulf Westerberg överräcker Praktejdern till Tomas Norberg.

Priset tilldelas Tomas Norberg, under många år verksam på Länsstyrelsen i Stockholm. Tomas har i en bra dialog med skärgårdsborna på ett konkret och handfast sätt hittat lösningar på allt från öarnas post- och paketservice till väl förankrade handlingsprogram för varje kärnös utveckling.


Ny stiftelse: BalticWaters2030

När BalticSea2020 planenligt avslutar sitt miljöarbete för att fokusera på andra uppgifter ser den nya stiftelsens grundare Ann-Sofie Mattson det som en fantastisk möjlighet att medverka till att verksamheten, med alla projekt som har arbetats upp under drygt 15 år, kan fortsätta och utvecklas i den nya stiftelsen BalticWaters2030. Björn Carlson, grundare av BalticSea2020, bidrar nu till att ge BalticWaters2030 en flygande start genom att överlåta BalticSea2020s projekthistorik. 

Läs mer om den nya stiftelsen här!

BalticSea2020 - En vision för Östersjöns fiske

BalticSea2020 avslutar sitt eget miljöarbete med en utarbetad vision för det framtida fisket i Östersjön. Man hoppas att rapporten ska vara ett första steg för en sundare fiskeripolitik som prioriterar miljö, hållbarhet och småskaligt fiske.

Läs pressmeddelandet 2020-09-17 här, med länk till hela rapporten!

Spiggen tar över Östersjökusten – vik för vik

Nya forskningsresultat visar att stora mängder av den lilla fisken storspigg successivt tagit över allt större delar av Östersjökustens ekosystem. Mer info på sajten Östersjöcentrum!


Biljettstrul mm när Pendelbåtar körs av WÅAB:s fartyg

Läs mer på sajten för Skärgårdens Trafikantförening

Snart upphör även WÅAB med sin personliga service på terminalerna Strömkajen, Vaxholm och Stavsnäs vinterhamn.

Strömkajen och Vaxholm stänger under lågsäsong medan terminalen i Stavsnäs vinterhamn upphör för gott.

Mer i Tidningen Skärgårdens artiklar:

2020-09-03: Sämre service i Stavsnäs för resenärer och båtar

2020-08-29: Waxholmsbolaget stänger terminaler


Besöksnäring nytt fokus för hållbarhets- och skärgårdsbidrag

2020 års hållbarhets- och skärgårdsbidrag kommer att fördelas till projekt inom hållbar regional besöksnäring. Mer HÄR!

Region Stockholm delar varje år ut bidrag till organisationer som arbetar med hållbarhets- och skärgårdsprojekt. Företag i skärgården kan även få fraktbidrag.


SIKO:s kalendarium uppdateras löpande, se här!

Rapporter, remissyttranden samt minnesanteckningar från externa mötet SIKO deltar i, se här!

SIKO:s arbetssätt via arbetsgrupper, se här!

SIKO är en medlemsförening och välkomnar fler föreningar på öarna i Stockholms skärgård som medlemmar i SIKO.

SIKO är i sin tur medlem i SRF, Skärgårdarnas Riksförbund. Se info om SRF på SIKO:s hemsida här!


Möten!

Många möten ställs i pandemitid in eller sker digitalt, kolla SIKO:s kalendarium 


 

SIKO Årsmöte 2021

2021-03-07

SIKO:s årsmöte sker digitalt söndag 7 mars kl 10-15 med lunchpaus kl 12-13.

Förmiddag kl 10-12 öppet möte. Länk och info här!

För att delta på SIKO:s föreningssstämma kl 13-15, som delegat, krävs anmälan via respektive medlemsförening för att få länk. Mer info här!

SIKO au

2021-02-25

Värmdö skärgårdsråd

2021-02-18

Bland annat diskuterades den nya strandskyddsutredningen.

SIKO:s synpunkter samt Värmdö kommuns presentation med synpunkter här!

Regionalt skärgårdsråd

2021-02-11

Kl 11-12.45, digitalt

Presentationer mm här!

Östersjödagarna

2021-01-29

Webinarium kl 9-15.30

Mer här!

STF Årsmöte

2021-01-28

Skärgårdens Trafikantförening, årsmöte

Mer info här!

Regionalt skärgårdsråd

2021-01-26

Extrainsatt, dragning om den statliga strandskydds-utredningen.

Mer här!

Skärgårdsflytten

2020-12-15

Digitalt möte med SIKO:s medlemsföreningar inför lanseringen av nya frontsidan: levandeskärgård.se

Läs mer om SIKO:s projekt Skärgårdsflytten här!

SRF Representanskapsmöte

2020-11-28

Framtidens sjötrafik

Remissyttrande

2020-09-25

SIKO genomförde via skype tre digitala samråd till underlag för remissvaret.

Se SIKO:s remissvar mm till Regionens trafikförvaltning här!

Skärgårdshavets vinterträff

2020-02-28

I samband med Skärgårdshavets vinterträff arrangerade WWF en studieresa 26-29/2 till Skärgårdshavets biosfärområde (Åbolands skärgård). Med på resan var representatanter från SIKO, Skärgårdsföretagarna, Länsstyrelsen och WWF.

Foto: Pia Prost

Torsdag 27/2 besöktes Brännskär, Ytterholm och Skärgårdscentrum Korpoström.

Fredag 28/2 Vinterträffen:

Programmet här!

Mer om Skärgårdshavets biosfärområde HÄR!

Facebooksida HÄR!