Vad är och gör SIKO?

Se SIKO:s nya frontsajt:

Foto: Björn Sjöblom

Presentationen

SKÄRGÅRDSKUNSKAP
Välkommen till skärgården!Sen SIKO:s årsstämma 2014 kan SIKO välkomna fler skärgårdsföreningar.

Läs mer här!


Ladda hem infobladet
HÄR!
Uppdaterad 2 april
2019


SIKO är medlem i Skärgårdarnas Riksförbund
SRF


Ett förbund för alla skärgårdsorganisationer
i Sverige.

Läs mer om SRF HÄR!


SIKO-styrelseprotokoll 2020 här!


SIKO-rapporter här!


SIKOHISTORIK HÄR!


Hemsidan uppdaterad:

2020-05-20


 

Framtidens kollektiva sjötrafik

Just nu utreds framtidens sjötrafik i Stockholm. Tjänstemän från Region Stockholm och Trafikförvaltningen har skickat ut olika förslag till berörda kommuner och skärgårdsföreningar. Bland annat till SIKO och Skärgårdens Trafikantförening. Remissvar i september 2020.

Läs Tidningen Skärgårdens artikel 2020-05-15 här!

Se ett SVT-inslag 2020-05-09 här!

SIKO och Skärgårdens Trafikantförening sammanställer även inkomna remissvar på nästa års trafikförändringar, T21. Remissvar 20 maj 2020.


Debattinlägg angående jättetrålarna i Östersjön -

- strax utanför Stockholms skärgård:

"Regeringen måste se vansinnet i att danskt fiskmjöl prioriteras framför ekologisk hållbarhet, människoföda och jobb och företagande i skärgårds- och kustsamhällen. Det skriver Gustav Hemming (C)."

Läs hela debattinlägget i SvD 2020-05-11 här!


Ny förvaltningsplan för mellanskarv i Stockholms län:

Halvera beståndet till 2030!

SIKO lämnade ett positivt yttrande 2020-01-05 för Länsstyrelsens förslag till förvaltningsplan.

Kustfiskarna i länet har reagerat positivt på Länsstyrelsens förvaltningsplan men vill gå längre. En mycket mindre population än i förvaltningsplanen. Ornitologerna gillar inte förvaltningsplanen alls.

2020-05-10: Se flera inslag i frågan, på SVT Stockholm Nyheter här!


Marina naturreservat och bildande av Nationalpark i skärgården

Länsstyrelsen utökar naturreservatet Svenska Högarna i Stockholms ytterskärgård med ett omfattande havsområde.

Det blir därmed Sveriges största marina reservat. Mer om det marina reservatet här!

Nationalpark i Nämdöskärgården, Värmdö kommun: Efter en gemensam beredning ser Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, Havs- och vattenmyndigheten, Värmdö kommun och Skärgårdsstiftelsen att förutsättningarna för att bilda en nationalpark i Nämdöskärgården är goda.

2020-04-09: Läs mer i pressmeddelandet här!


Årsrapporten 2020, Svealands Kustvattenvårdsförbund

Beställ hem ett ex, eller läs den på nätet här!

Svealandskustdagen 3 juni, seminarium via Zoom. Mer här!


SIKO:s coronainfo uppdaterad 22 april 2020:

levandeskärgård.se

Tidningen Skärgården rapporterar om SIKO:s synpunkter på den kollektiva sjötrafiken samt sjuktransporter i skärgården:

Artikelns ingress:

"Antalet resenärer till öar utan broar eller vägfärja bör begränsas, det är en av flera åtgärder som Skärgårdens intresseföreningars kontaktorganisation, SIKO, föreslår i en hemställan till Region Stockholm och landshövdingen."

Läs hela artikeln här, som tyvärr har en missvisande rubrik. SIKO vill inte begränsa trafiken till öarna, endast antalet resenärer ombord för att i möjligaste mån begränsa smittspridningen av coronaviruset.

Radioinslag 13 april, P4 Stockholm:

Efter Waxholmsbolagets uppmaning: Trängsel på skärgårdsbåtarna uteblev

Radioinslag 5 april, P4 Stockholm:

Ambulanshelikoptrarna blir fler - kan nu flyga coronasmittade


Nordiskt ungdomsläger, 12-15 år, i sommar

Nu söker SRF äventyrliga ungdomar mellan 12 och 15 år som vill åka på nordiskt ö-läger i den finska skärgården sommaren 2020.

I månadsskiftet juni/juli 2020 kommer ett läger för 24 ungdomar som bor på små öar utan fast landförbindelse (väg eller bro) i Danmark, Finland och Sverige att arrangeras. 

Sverige har åtta platser och dessa ges till dem som först anmäler sig. Läs mer om lägret på SRF:s hemsida.

Sista ansökningsdag är 15 mars. Mejla ansökan till info@skargardarna.se


Besöksnäring nytt fokus för hållbarhets- och skärgårdsbidrag

2020 års hållbarhets- och skärgårdsbidrag kommer att fördelas till projekt inom hållbar regional besöksnäring. Mer HÄR!

Region Stockholm delar varje år ut bidrag till organisationer som arbetar med hållbarhets- och skärgårdsprojekt. Företag i skärgården kan även få fraktbidrag.


SIKO:s projekt Skärgårdsmentor!

En undersökning och kartläggning av öarnas beredskap för att ta emot nyinflyttade. Projektledaren har under hösten 2019 besökt Möja, Utö, Sandhamn, Runmarö, Landsort, Nämdö, Ornö, Ingmarsö, Arholma, Tjockö, Gräskö, Svartsö och Gällnö.

Projektet finansieras av bidrag från Leader Stockholmsbygd och Region Stockholm.

Se bilder på SIKO:s FB-sida via länken här! (flera inlägg 15/10-17/11)

Workshop lördag 1 februari 2020!

Alla intressenter är inbjudna till en workshop lördag den 1 februari kl 11-14, i Hartwickska Huset på Söder.

Nedan en kort summering av ö-besöken, skriven av projektledare Malin (hela texten på SIKO:s Fb-sida 17/11):

Hur kan vi vända trenden?

Hur kan vi få fler barnfamiljer mfl att våga bo i Stockholms skärgård?

Prov-år är ett bra sätt tycker jag personligen. Men där måste vi lösa bostadsfrågan på både kort och lång sikt. Hur kan skärgårdskommunera hjälpa sina öar? Kommunerna har marker på öarna lite här och var - kan öarna och kommunerna göra gemensamma bostadsprojekt? Om vi går ihop borde projektering, inköp mm bli billigare. På kort sikt tänker däremot SIKO att vi med hjälp av projektet Skärgårdsflytten ska kunna matcha intresserade barnfamiljer/par/singlar/pensionärer med husägare på öarna som kan tänka sig att hyra ut.

Efter att ha besökt 13 av 14 kärnöar (Ramsö tackade nej till att delta i projektet) i Stockholms vackra skärgård så kan jag konstatera att många fördelar och nackdelar med att bo på en ö är desamma från ”Arholma till Landsort” men att öarna också skiljer sig väldigt mycket åt. Avståndet till fastlandet och om ön har skola eller ej påverkar mycket - utan att säga att långt avstånd skulle vara sämre (men då väljer öborna att jobba lokalt istället för att pendla).

Jag kan också konstatera att de flesta vi mött får en gnutta hopp i blicken när vi under våra samtal tillsammans drömmer om och planerar för en mer levande skärgård.

SIKOs Skärgårdsmentorprojekt går nu in i nästa fas där vi sammanställer all information som samlats in samt planerar för ett gemensamt möte med alla ö-representanter som vi träffat. Där hoppas vi tillsammans komma fram till en metod för hur öarna ska kunna ta emot nya ö-bor på bästa sätt samt hur man kan hitta sin lokala Skärgårdsmentor.

// Malin Wallner, projektledare Skärgårdsmentor

 


Mer Digital 2020!

Värmdö kommun har efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer 12/3 2020 beslutat att ställa in samtliga Mer Digital-träffar under mars-april 2020 pga smittorisken!

Mer Digital är ett samarbete mellan Telia, Länsstyrelsen i Stockholm, Post- och telestyrelsen och länets skärgårdskommuner.

VÄRMDÖ 2020 - inställt!

Norrtälje och Haninge kommun har haft sina Mer Digital-träffar under 2019, Vaxholm februari 2020
Se Haninge kommuns hemsida här! Norrtälje kommuns hemsida här! Vaxholm stads hemsida här!


Skärgårdsfakta - Grafiska kartor 2019

Länsstyrelsen uppdaterar förtjänstfullt publikationen varje år, ladda hem den via länken här!


SIKO:s kalendarium uppdateras löpande, se här!

Rapporter, remissyttranden samt minnesanteckningar från externa mötet SIKO deltar i, se här!

SIKO:s arbetssätt via arbetsgrupper, se här!

SIKO är en medlemsförening och välkomnar fler föreningar på öarna i Stockholms skärgård som medlemmar i SIKO. Föreningens stadgar ska stämma överens med SIKO:s stadgar. En ansökan mejlas till SIKO:s ordförande. Beslut tas en gång per år på SIKO:s årsstämma.

SIKO är i sin tur medlem i SRF, Skärgårdarnas Riksförbund. Se info om SRF på SIKO:s hemsida här!


Möten!

Många möten ställs i dagarna in eller sker digitalt, kolla SIKO:s kalendarium 


 

Extra regionalt skärgårdsråd

2020-05-28

SIKO styrelsemöte

2020-05-13

Digitalt styrelsemöte via skype.

Protokoll här!

Landsbygd i Centrum

2020-05-07

Läs den på nätet här!

Bland annat om:

  • Ö för Ö, sid 6
  • Bygd för bygd, sid 7

Enkät för skärgårds-företagare

2020-04-27

Hur går det för ditt företag?

Svara på enkäten via länken här!

SKVVF:s årsrapport!

2020-04-24

Läs Svealands Kustvattenvårdsförbunds Årsrapport 2020 som pdf här!

Pressmeddelande här!

Nyhetsbrev Länsstyrelsen

2020-03-31

SIKO au

2020-03-16

Tre Skärgårdar

2020-03-10

Presentationsseminarium av projektet Tre Skärgårdar.

Mer här!

Skärgårdshavets vinterträff

2020-02-28

I samband med Skärgårdshavets vinterträff arrangerade WWF en studieresa 26-29/2 till Skärgårdshavets biosfärområde (Åbolands skärgård). Med på resan var representatanter från SIKO, Skärgårdsföretagarna, Länsstyrelsen och WWF.

Foto: Pia Prost

Torsdag 27/2 besöktes Brännskär, Ytterholm och Skärgårdscentrum Korpoström.

Fredag 28/2 Vinterträffen:

Programmet här!

Mer om Skärgårdshavets biosfärområde HÄR!

Facebooksida HÄR!

SIKO årsmöte 15-16 februari

2020-02-15

Ornö skärgårdshotell

Lördag-söndag 15-16/2

Mer info finns här!

SKVVF på M/S Gabriella, Viking Line

2020-02-07

Styrelsemöte samt workshop med beredningsgruppen:

  • Hur kan SKVVF arbeta för renare vatten?

Minnesanteckningar och presentationer här!

Foto: Nilla Söderqvist

2019-12-31

SIKO tackar för året som gått då vi dessutom fått äran att fira ett halvt sekel med skärgårdsfrågor i organiserad form! Nu lämnar SIKO 2000-talets första decennium och ser framåt, ett år i taget men också med visioner för kommande decennium.

Ta del av SIKO:s protokoll under 2019 som du hittar här! Kommande protokoll 2020 hittas på hemsidan här!

Kika också in på vårt möteskalendarium för 2019 och 2020 (som sakta men säkert fylls på...)

Och inte minst alla de externa möten och seminarium som SIKO deltar i. Rapporter, presentationer och remissvar i datumordning här!