Vad är och gör SIKO?

Se SIKO:s nya frontsajt:

Foto: Björn Sjöblom

Presentationen

SKÄRGÅRDSKUNSKAP
Välkommen till skärgården!SIKO välkomnar fler skärgårdsföreningar som medlemmar.

Läs mer här!


Ladda hem infobladet
HÄR!
Uppdaterad 2 april
2019


SIKO är medlem i Skärgårdarnas Riksförbund
SRF


Ett förbund för alla skärgårdsorganisationer
i Sverige.

Läs mer om SRF HÄR!


SIKO-styrelseprotokoll 2020 här!


SIKO-rapporter här!


SIKOHISTORIK HÄR!


Hemsidan uppdaterad:

2020-09-22


 

SIKO:s nyinstiftade pris 2020 går till Tomas Norberg

I början på september fick SIKO möjlighet att dela ut sin Praktejder 2020, ett nyinstiftat pris för förtjänstfulla insatser för en levande skärgård. 

Foto: Britt Fogelström Ordförande Ulf Westerberg överräcker Praktejdern till Tomas Norberg.

Priset tilldelas Tomas Norberg, under många år verksam på Länsstyrelsen i Stockholm. Tomas har i en bra dialog med skärgårdsborna på ett konkret och handfast sätt hittat lösningar på allt från öarnas post- och paketservice till väl förankrade handlingsprogram för varje kärnös utveckling.


BalticSea2020 - En vision för Östersjöns fiske

BalticSea2020 avslutar sitt eget miljöarbete med en utarbetad vision för det framtida fisket i Östersjön. Man hoppas att rapporten ska vara ett första steg för en sundare fiskeripolitik som prioriterar miljö, hållbarhet och småskaligt fiske.

Läs pressmeddelandet 2020-09-17 här, med länk till hela rapporten!

Spiggen tar över Östersjökusten – vik för vik

Nya forskningsresultat visar att stora mängder av den lilla fisken storspigg successivt tagit över allt större delar av Östersjökustens ekosystem. Mer info på sajten Östersjöcentrum!


Biljettstrul mm när Pendelbåtar körs av WÅAB:s fartyg

Läs mer på sajten för Skärgårdens Trafikantförening

Snart upphör även WÅAB med sin personliga service på terminalerna Strömkajen, Vaxholm och Stavsnäs vinterhamn.

Strömkajen och Vaxholm stänger under lågsäsong medan terminalen i Stavsnäs vinterhamn upphör för gott.

Mer i Tidningen Skärgårdens artiklar:

2020-09-03: Sämre service i Stavsnäs för resenärer och båtar

2020-08-29: Waxholmsbolaget stänger terminaler


Enkätundersökning om Leadermetoden:

Bor du någonstans på landsbygd eller i skärgård mellan Norrtälje och Nynäshamn? Passa då på att påverka genom att svara på denna enkät! Till enkäten på svenska här!

   Med resultatet vill ELARD, som samlar mer än 2200 LAG-områden från 26 länder runtom i Europa, påverka EU:s politik för landsbygdsutveckling.

Bakgrundsinfo

Den värld vi lever i genomgår djupgående förändringar. Sättet att se på landsbygderna förändras till att vara en inspirationskälla för vår förmåga att lösa problem, ta ansvar och möta nya utmaningar. Det är en möjlighet att dra nytta av!

   LEADER-metoden och vårt sätt att arbeta - baserat på deltagande, innovation och samverkan mellan privat, ideell och offentlig sektor - kan spela en viktig roll för att möta ett nytt socialt, ekonomiskt, kulturellt och miljömässigt paradigm på landsbygden.

   Genom denna undersökning avser REDR och ELARD att reflektera, ta ställning och definiera hur LEADER kan fortsätta att förbättra livskvaliteten på landsbygderna och för deras invånare inom en snar framtid.

Varför ska du delta i enkätundersökningen?

För att din röst kommer att höras: REDR och ELARD kommer att se till att dina åsikter och idéer överförs till regionala, nationella och europeiska politiska ledare, samt till tjänstemän inom regionala och lokala förvaltningar. Alla svar som samlas in i denna makroundersökning kommer att marknadsföras i våra olika informationskanaler och genom våra medarbetare.

Leader Stockholmsbygds område

Leader-området "Leader Stockholmsbygd" består av skärgårds- och kustsamhällen i Stockholms län. Skärgårdskommunerna som är med är Norrtälje, Österåker, Värmdö, Haninge och Nynäshamn under denna pågående programperiod - som nu lider mot sitt slut. Vaxholm valde att ej delta.

Nästa programperiod 2021-2027

Nu förbereder man sig med en ansökan inför nästa "programperiod". Till att börja med ska det geografiska området för Leaderområdet bestämmas. För Stockholms läns kust- och skärgårdsbygd innbär det att gränsdragningen blir samma som i denna programperiod under förutsättning att skärgårdskommunerna fortsätter att satsa på denna metod. Nu finns åter igen en chans för Vaxholm att komma med vilket skulle gynna landsbygden i hela länet men särskilt de ö-samhällen som finns i Vaxholms stad, kommunen som stolt kallar sig för skärgårdens huvudstad.

   Organisationer i de kommuner som ingår i Leaderområdet har sen möjlighet att söka projektmedel med mycket bra stöd från områdets specifika Leaderkontor. Varje projekt bedöms därefter av en lokalt sammansatt grupp/styrelse som kallas LAG.

Läs mer om Leader Stockholmsbygd här!


Förboka din resa, folkbokförda på öar - med Ö-kort

Du som har Ö-kort eller Färdtjänstkort kommer under pågående coronapandemi att ha förtur om det inte finns tillräckligt med plats för alla som vill åka med på Waxholmsbåten. Från och med 2020-06-04 går det att även att förboka sin resa.

Mer info på Waxholmsbolagets hemsida för bofasta.


Ny förvaltningsplan för mellanskarv i Stockholms län:

Halvera beståndet till 2030!

SIKO lämnade ett positivt yttrande 2020-01-05 för Länsstyrelsens förslag till förvaltningsplan.

Kustfiskarna i länet har reagerat positivt på Länsstyrelsens förvaltningsplan men vill gå längre. En mycket mindre population än i förvaltningsplanen. Ornitologerna gillar inte förvaltningsplanen alls.

2020-05-10: Se flera inslag i frågan, på SVT Stockholm Nyheter här!


Marina naturreservat och bildande av Nationalpark i skärgården

Länsstyrelsen utökar naturreservatet Svenska Högarna i Stockholms ytterskärgård med ett omfattande havsområde.

Det blir därmed Sveriges största marina reservat. Mer om det marina reservatet här!

Nationalpark i Nämdöskärgården, Värmdö kommun: Efter en gemensam beredning ser Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, Havs- och vattenmyndigheten, Värmdö kommun och Skärgårdsstiftelsen att förutsättningarna för att bilda en nationalpark i Nämdöskärgården är goda.

2020-04-09: Läs mer i Naturvårdsverkets pressmeddelande här!

2020-05-31: Informationsmöte i Nämdö Hembygdsgård om frågor kring Nationalparken/ev ett biosfärområde / Nämdöskärgården i framtiden. Se en liveinspelning från hembygdsgården på Nämdö Hembygdsförenings FB-sida: @NamdoHbf


SIKO:s coronainfo uppdaterad 22 april 2020:

levandeskärgård.se

Tidningen Skärgården rapporterar om SIKO:s synpunkter på den kollektiva sjötrafiken samt sjuktransporter i skärgården:

Artikelns ingress:

"Antalet resenärer till öar utan broar eller vägfärja bör begränsas, det är en av flera åtgärder som Skärgårdens intresseföreningars kontaktorganisation, SIKO, föreslår i en hemställan till Region Stockholm och landshövdingen."

Läs hela artikeln här, som tyvärr har en missvisande rubrik. SIKO vill inte begränsa trafiken till öarna, endast antalet resenärer ombord för att i möjligaste mån begränsa smittspridningen av coronaviruset.

Radioinslag 13 april, P4 Stockholm:

Efter Waxholmsbolagets uppmaning: Trängsel på skärgårdsbåtarna uteblev

Radioinslag 5 april, P4 Stockholm:

Ambulanshelikoptrarna blir fler - kan nu flyga coronasmittade


Besöksnäring nytt fokus för hållbarhets- och skärgårdsbidrag

2020 års hållbarhets- och skärgårdsbidrag kommer att fördelas till projekt inom hållbar regional besöksnäring. Mer HÄR!

Region Stockholm delar varje år ut bidrag till organisationer som arbetar med hållbarhets- och skärgårdsprojekt. Företag i skärgården kan även få fraktbidrag.


SIKO:s projekt Skärgårdsmentor!

En undersökning och kartläggning av öarnas beredskap för att ta emot nyinflyttade. Projektledaren har under hösten 2019 besökt Möja, Utö, Sandhamn, Runmarö, Landsort, Nämdö, Ornö, Ingmarsö, Arholma, Tjockö, Gräskö, Svartsö och Gällnö.

Projektet finansieras av bidrag från Leader Stockholmsbygd och Region Stockholm.

Se bilder på SIKO:s FB-sida via länken här! (flera inlägg 15/10-17/11)

Workshop lördag 1 februari 2020!

Alla intressenter är inbjudna till en workshop lördag den 1 februari kl 11-14, i Hartwickska Huset på Söder.

Nedan en kort summering av ö-besöken, skriven av projektledare Malin (hela texten på SIKO:s Fb-sida 17/11):

Hur kan vi vända trenden?

Hur kan vi få fler barnfamiljer mfl att våga bo i Stockholms skärgård?

Prov-år är ett bra sätt tycker jag personligen. Men där måste vi lösa bostadsfrågan på både kort och lång sikt. Hur kan skärgårdskommunera hjälpa sina öar? Kommunerna har marker på öarna lite här och var - kan öarna och kommunerna göra gemensamma bostadsprojekt? Om vi går ihop borde projektering, inköp mm bli billigare. På kort sikt tänker däremot SIKO att vi med hjälp av projektet Skärgårdsflytten ska kunna matcha intresserade barnfamiljer/par/singlar/pensionärer med husägare på öarna som kan tänka sig att hyra ut.

Efter att ha besökt 13 av 14 kärnöar (Ramsö tackade nej till att delta i projektet) i Stockholms vackra skärgård så kan jag konstatera att många fördelar och nackdelar med att bo på en ö är desamma från ”Arholma till Landsort” men att öarna också skiljer sig väldigt mycket åt. Avståndet till fastlandet och om ön har skola eller ej påverkar mycket - utan att säga att långt avstånd skulle vara sämre (men då väljer öborna att jobba lokalt istället för att pendla).

Jag kan också konstatera att de flesta vi mött får en gnutta hopp i blicken när vi under våra samtal tillsammans drömmer om och planerar för en mer levande skärgård.

SIKOs Skärgårdsmentorprojekt går nu in i nästa fas där vi sammanställer all information som samlats in samt planerar för ett gemensamt möte med alla ö-representanter som vi träffat. Där hoppas vi tillsammans komma fram till en metod för hur öarna ska kunna ta emot nya ö-bor på bästa sätt samt hur man kan hitta sin lokala Skärgårdsmentor.

// Malin Wallner, projektledare Skärgårdsmentor

 


Mer Digital 2020!

Värmdö kommun har efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer 12/3 2020 beslutat att ställa in samtliga Mer Digital-träffar under mars-april 2020 pga smittorisken!

Mer Digital är ett samarbete mellan Telia, Länsstyrelsen i Stockholm, Post- och telestyrelsen och länets skärgårdskommuner.

VÄRMDÖ 2020 - inställt!

Norrtälje och Haninge kommun har haft sina Mer Digital-träffar under 2019, Vaxholm februari 2020
Se Haninge kommuns hemsida här! Norrtälje kommuns hemsida här! Vaxholm stads hemsida här!


Skärgårdsfakta - Grafiska kartor 2019

Länsstyrelsen uppdaterar förtjänstfullt publikationen varje år, ladda hem den via länken här!


SIKO:s kalendarium uppdateras löpande, se här!

Rapporter, remissyttranden samt minnesanteckningar från externa mötet SIKO deltar i, se här!

SIKO:s arbetssätt via arbetsgrupper, se här!

SIKO är en medlemsförening och välkomnar fler föreningar på öarna i Stockholms skärgård som medlemmar i SIKO. Föreningens stadgar ska stämma överens med SIKO:s stadgar. En ansökan mejlas till SIKO:s ordförande. Beslut tas en gång per år på SIKO:s årsstämma.

SIKO är i sin tur medlem i SRF, Skärgårdarnas Riksförbund. Se info om SRF på SIKO:s hemsida här!


Möten!

Många möten ställs i dagarna in eller sker digitalt, kolla SIKO:s kalendarium 


 

Framtidens sjötrafik

Remissyttrande

2020-09-25

SIKO har genomfört tre digitala samråd, via skype.

Remissvar senast 25 september till Trafikförvaltningen 

Trafikförvaltningens remissunderlag mm info här!

SIKO styrelsemöte

2020-09-22

Digitalt styrelsemöte kl 19.00 med SRF:s nya ordförande Lotten Hjelm.

Uppdaterad dagordning här!

Tre Skärgårdar

2020-09-10

Slutkonferens för projekt Tre Skärgårdar, sker digitalt i två pass:

 • 10/9 kl 13-16
 • 11/9 kl 09-11

Regionalt skärgårdsråd

2020-09-03

Digitalt regionalt skärgårdsråd kl 10-11.30

Dagordning här!

5. Strategi för svenskt fiske och vattenbruk, HaV

SRF Nyhetsbrev

2020-08-15

Nyhetsbrev från Skärgårdarnas Riksförbund här!

Coronarapport

2020-08-14

Landsbygdsnätverket

2020-08-12

www.landsbygdsnatverket.se

Innehåll:

 • Förslag hur övergången av landsbygdsprogrammet 2021-2022 ska finansieras.
 • Podden Landet om socialt byggande.
 • Visa ditt projekt i Mitt Europa 28/9-4/10
 • Årets Leaderträff 6-9/10 blir digital.
 • Pasta och snacks av baljväxter.
 • Jämnare kvalitet på svenskt kött.
 • Att minska svinnet på gården.
 • Nu finns LBNV på Linkedin.
 • Presentation av Naturturismföretagen, en av LBNV:s 107 medlemmar.
 • Viktiga datum.

Hela nyhetsbrevet här!

Landsbygd i centrum

2020-08-08

Länsstyrelsen i Stockholms län

Kurser i Stockholms län:

 • Optimal betesdrift på naturbetesmarker.
 • Hästar på naturbetesmarker.

Hela nyhetsbrevet från Länsstyrelsen Stockholm här!

Extra årsmöte SIKO

2020-08-03

Digitalt möte måndag 3 augusti kl 19.00

Stadgeändring 2:a gången, protokoll här!

Länsstyrelsens exekutiva skärgårdsråd

2020-06-04

Minnesanteckningar och en 5G-presentation via länken här (juni 2020).

Skärgårdshavets vinterträff

2020-02-28

I samband med Skärgårdshavets vinterträff arrangerade WWF en studieresa 26-29/2 till Skärgårdshavets biosfärområde (Åbolands skärgård). Med på resan var representatanter från SIKO, Skärgårdsföretagarna, Länsstyrelsen och WWF.

Foto: Pia Prost

Torsdag 27/2 besöktes Brännskär, Ytterholm och Skärgårdscentrum Korpoström.

Fredag 28/2 Vinterträffen:

Programmet här!

Mer om Skärgårdshavets biosfärområde HÄR!

Facebooksida HÄR!

SIKO årsmöte 15-16 februari

2020-02-15

Ornö skärgårdshotell

Lördag-söndag 15-16/2

Mer info finns här!

Foto: Nilla Söderqvist

2019-12-31

SIKO tackar för året som gått då vi dessutom fått äran att fira ett halvt sekel med skärgårdsfrågor i organiserad form! Nu lämnar SIKO 2000-talets första decennium och ser framåt, ett år i taget men också med visioner för kommande decennium.

Ta del av SIKO:s protokoll under 2019 som du hittar här! Kommande protokoll 2020 hittas på hemsidan här!

Kika också in på vårt möteskalendarium för 2019 och 2020 (som sakta men säkert fylls på...)

Och inte minst alla de externa möten och seminarium som SIKO deltar i. Rapporter, presentationer och remissvar i datumordning här!