Vad är och gör SIKO?

Se SIKO:s nya frontsajt:

Foto: Björn Sjöblom

Presentationen

SKÄRGÅRDSKUNSKAP
Välkommen till skärgården!SIKO välkomnar fler skärgårdsföreningar som medlemmar.

Läs mer här!


Ladda hem infobladet
HÄR!
Uppdaterad 2 april
2019


SIKO är medlem i Skärgårdarnas Riksförbund
SRF


Ett förbund för alla skärgårdsorganisationer
i Sverige.

Läs mer om SRF HÄR!


SIKO-styrelseprotokoll 2020 här!


SIKO-rapporter här!


SIKOHISTORIK HÄR!


Hemsidan uppdaterad:

2021-06-10


 

SIKO:s nya hemsida lanserad!

Kolla särskilt in sidan för Skärgårdsflytten på levandeskärgård.se - sajten här!

Sajten fylls så sakteliga på med info om kärnöarna av medlemsföreningarna själva. Läs mer om SIKO:s projekt här!

SIKO:s Nyhetsbrev!

Nr 1, 2021-04-26 / Läs nyhetsbrevet här!

Manifestation skärgård!

SIKO:s jubileumsprojekt 2019: Fyra kortfilmer i en reportageserie, mer info här!


SIKO kritisk till nytt skolförslag på Värmdö kommuns kärnöar

Läs SIKO:s kritiska sypunkter på kommunens förslag på organisationsförändringar på ö-skolorna med en rad tips och idéer om hur man istället skulle kunna göra för att bevara ö-skolorna och bidra till en levande skärgård:

SIKO:s skrivelse till Värmdö kommun 2020-09-30, vilken även togs upp i en NVP-artikel här!

Läs mer om Folkinitiativet på föräldraföreningens hemsidan här!

Mer om ö-skolor i skärgården här!


Nu tar Leader Stockholmsbygd fram nästa lokala utvecklingsstrategi!

Var med och tyck till om hur din plats ska se ut i framtiden, genom att fylla i två enkäter. En för unga och en för äldre.

Klicka på affischen för större bild!

Ung och bo på landet / i skärgården i Stockholms län?

Berätta - vad är bra och vad behöver bli bättre? Svara på en enkel enkät här!

Dina förslag och idéer kommer att påverka innehållet i den utvecklingsstrategi som tas fram för landsbygd och skärgård av organisationen Leader Stockholmsbygd.Strategi kommer att innehålla mål och insatsområden som du och andra i din bygd tycker är viktiga. Bilden ovan som pdf för utskrift här!

Boende, eller deltidsboende i Stockholms skärgård?

Här länken till enkäten för äldre: Hur vill du att din plats ska utvecklas?

Läs mer om strategiarbetet 2023-2027Leader Stockholmsbygds sajt här!


Utlysning:

Piloter för service i landsbygder

Pilotprojektet ska bidra till att upprätthålla, utveckla eller utöka den lokala servicen, så som dagligvaror, drivmedel, post och paket och därmed förbättra förutsättningarna att verka, bo och vistas i landsbygder för företag, boende och besökare.

Utvecklingscheckar för företag inom natur- och ekoturism - stängd i förtid (2 maj 2021)

Ett av de beviljade projekten på 1 850 000 kr är: Visit Stockholm som via samarbetsprojektet Stockholm Archipelago, tillsammans med boendeanläggningar på öar i Stockholms skärgård, ska utveckla hållbara och attraktiva naturupplevelser.

Läs mer om Tillväxtverkets beviljade stöd för affärs- och produktutveckling i besöksnäringsföretag inom destinationer, på Turismnytt-sajten här!


Länsstyrelsen

Poddserie om 4 avsnitt för dig som vill få tips att bli mer digital

Podden ”Digitala seniorer” är en del av projektet ”Mer digital Stockholms skärgård”, som Länsstyrelsen Stockholm driver tillsammans med Telia.

Inom projektet genomförs utbildningar i digitala tjänster och verktyg för målgruppen 65+ i länets skärgårdskommuner.

Till följd av pandemin har utbildningarna pausats och podden är ett sätt att fortsätta inspirera och väcka nyfikenhet bland länets seniorer.

Digitala seniorer börjar sändas idag torsdag 17 februari

Torsdagar från 17 februari kl 13.00 direkt på Skärgårdsradion 90,2 med repris på söndagar från 21 februari kl 20.00

Via webben när som helst

Poddavsnitten finns att lyssna på via länken här!

Missa inte heller Seniorsurfarna på SVT Play, säsong 1 och 2 här!

 Mer digitalinfo  finns här via Digitalhjälpen/PTS


SIKO:s projekt Skärgårdsflytten

SIKO efterlyser medlemsföreningarnas texter till projektet Skärgårdsflytten och Skärgårdsmentor.

Se hur SIKO:s nya fronthemsida är tänkt att se ut och ta del av exempeltexter under SIKO:s projekt.


SIKO:s ordförande intervjuad

Tidningen Skärgården 2020-11-12: Fem frågor till Ulf Westerberg...


Håll i, håll ut, håll avstånd!

Se även allmänna råd, Region Stockholm


SIKO:s nyinstiftade pris 2020 går till - Tomas Norberg

I början på september fick SIKO möjlighet att dela ut sin Praktejder 2020, ett nyinstiftat pris för förtjänstfulla insatser för en levande skärgård. 

Foto: Britt Fogelström Ordförande Ulf Westerberg överräcker Praktejdern till Tomas Norberg.

Priset tilldelas Tomas Norberg, under många år verksam på Länsstyrelsen i Stockholm. Tomas har i en bra dialog med skärgårdsborna på ett konkret och handfast sätt hittat lösningar på allt från öarnas post- och paketservice till väl förankrade handlingsprogram för varje kärnös utveckling.


Ny stiftelse: BalticWaters2030

När BalticSea2020 planenligt avslutar sitt miljöarbete för att fokusera på andra uppgifter ser den nya stiftelsens grundare Ann-Sofie Mattson det som en fantastisk möjlighet att medverka till att verksamheten, med alla projekt som har arbetats upp under drygt 15 år, kan fortsätta och utvecklas i den nya stiftelsen BalticWaters2030. Björn Carlson, grundare av BalticSea2020, bidrar nu till att ge BalticWaters2030 en flygande start genom att överlåta BalticSea2020s projekthistorik. 

Läs mer om den nya stiftelsen här!

BalticSea2020 - En vision för Östersjöns fiske

BalticSea2020 avslutar sitt eget miljöarbete med en utarbetad vision för det framtida fisket i Östersjön. Man hoppas att rapporten ska vara ett första steg för en sundare fiskeripolitik som prioriterar miljö, hållbarhet och småskaligt fiske.

Läs pressmeddelandet 2020-09-17 här, med länk till hela rapporten!

Spiggen tar över Östersjökusten – vik för vik

Nya forskningsresultat visar att stora mängder av den lilla fisken storspigg successivt tagit över allt större delar av Östersjökustens ekosystem. Mer info på sajten Östersjöcentrum!


Biljettstrul mm när Pendelbåtar körs av WÅAB:s fartyg

Läs mer på sajten för Skärgårdens Trafikantförening

Snart upphör även WÅAB med sin personliga service på terminalerna Strömkajen, Vaxholm och Stavsnäs vinterhamn.

Strömkajen och Vaxholm stänger under lågsäsong medan terminalen i Stavsnäs vinterhamn upphör för gott.

Mer i Tidningen Skärgårdens artiklar:

2020-09-03: Sämre service i Stavsnäs för resenärer och båtar

2020-08-29: Waxholmsbolaget stänger terminaler


Besöksnäring nytt fokus för hållbarhets- och skärgårdsbidrag

2020 års hållbarhets- och skärgårdsbidrag kommer att fördelas till projekt inom hållbar regional besöksnäring. Mer HÄR!

Region Stockholm delar varje år ut bidrag till organisationer som arbetar med hållbarhets- och skärgårdsprojekt. Företag i skärgården kan även få fraktbidrag.


SIKO:s kalendarium uppdateras löpande, se här!

Rapporter, remissyttranden samt minnesanteckningar från externa mötet SIKO deltar i, se här!

SIKO:s arbetssätt via arbetsgrupper, se här!

SIKO är en medlemsförening och välkomnar fler föreningar på öarna i Stockholms skärgård som medlemmar i SIKO.

SIKO är i sin tur medlem i SRF, Skärgårdarnas Riksförbund. Se info om SRF på SIKO:s hemsida här!


Möten!

Många möten i pandemitid sker digitalt, kolla SIKO:s kalendarium 


 

SIKO styrelsemöte

2021-06-09

Protokoll mm här!

Läs gärna SIKO:s remissyttrande på nästa års trafikändringar, här!

Svealandskustdagen

2021-05-28

Digital seminarium Svealands Kustvattenvårdsförbund

Presentationer. årsrapporten och filmsekvenser här!

Södertörns högskola

2021-05-27

Webbinarium:

Hur påverkar coronapandemin besöksnäringen på öar och i skärgården?

Läs mer här!

Landsbygdsnätverket

2021-05-26

Internationellt webbinarium
Säl, skarv och småskaligt fiske i Östersjön!

Mer info här!

Regionalt skärgårdsråd!

2021-05-06

SRF / Digital workshop, Strandskyddsutredningen

2021-04-18

Skärgårdarnas Riksförbund bjuder in till workshop söndag 18 april kl 13-15.

Anmälningslänk till workshopen samt inspelning och presentationer från webbinariet 8 april här!

Den lilla skolan med de STORA möjligheterna!

2021-03-25

Nationellt webbinarium
arrangerat via zoom av SRF i samarbete med SIKO och Rädda Värmdös ö-skolor.

Inspelningen, presentationer samt Tidningen Skärgårdens reportage om det lyckade och välbesökta seminariet här!

SIKO Årsmöte 2021

2021-03-07

Föredraget: Cirkulär och lokal matproduktion som pdf, mer info här!

Landsbygdsträffen 2021

2021-02-10

Missat den digitala Landsbygdsträffen 2021?

En sammanställning av inspelningarna från träffen finns här!

Östersjödagarna

2021-01-29

Webinarium kl 9-15.30

Mer här!