Vad är och gör SIKO?

Se SIKO:s nya frontsajt:

Foto: Björn Sjöblom

Presentationen

SKÄRGÅRDSKUNSKAP
Välkommen till skärgården!SIKO välkomnar fler skärgårdsföreningar som medlemmar.

Läs mer här!


Ladda hem infobladet
HÄR!
Uppdaterad 2 april
2019


SIKO är medlem i Skärgårdarnas Riksförbund
SRF


Ett förbund för alla skärgårdsorganisationer
i Sverige.

Läs mer om SRF HÄR!


SIKO-styrelseprotokoll

Årsstämman 2021 här!


SIKO-rapporter här!


SIKOHISTORIK HÄR!


Hemsidan uppdaterad:

2022-01-27


 

SIKO:s frontsajt!

Kolla särskilt in sidan för Skärgårdsflytten på levandeskärgård.se - sajten här!

Fem kärnöar finns nu representerade på sajten under Skärgårdsflytten: Svartsö, Möja, Nämdö, Ornö och Landsort

Info om och beskrivning av öarna produceras av medlemsföreningarna själva.

Skärgårdsflytten uppmärksammas i veckans Tidningen Skärgården (19/8 2021). Läs mer om SIKO:s projekt här!

SIKO:s Nyhetsbrev!

Nr 5, 2022-01-12 / Gott Nytt Valår! Läs SIKO:s nyhetsbrev här!

Nr 4, 2021-10-30 / Höstmöte, en framtidsspaning på Idöborg för anmälda deltagare.

Nr 3, 2021-08-02 / Läs mer om SIKO:s remissvar på Regionens Hållbarhetsstrategi här!

Läs SIKO:s nyhetsbrev här!

Manifestation skärgård!

SIKO:s jubileumsprojekt 2019: Fyra kortfilmer i en reportageserie, mer info här!


Debattinlägg och artiklar gällande strandskyddsutredningen/strandskyddsfrågor

Veckotidningen Skärgården är en tidning man med fördel kan prenumerera på då de bevakar hela Stockholms skärgård.

Nr 50, december 2021, var ett temanummer om strandskyddet: Nu bjuder redaktionen på hela numret här, som pdf!

2021-11-12: Regeringskansliet / Miljödepartementet

I lagförslaget föreslås att strandskyddet ska stärkas och förtydligas i områden av särskild betydelse för djur- och växtlivet och i områden där bebyggelsetrycket är högt eller efterfrågan på mark för fritidshusbebyggelse är mycket stor. Ändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 juli 2022.
Mer på Miljödepartementets sajt där lagförslaget finns att ladda hem som pdf (183 sidor)

2021-11-18 / Skärgården Läs veckans krönika här! "Mer nyans men mindre godtycke behövs i strandskyddsfrågan"

2021-11-18 / Skärgården Läs artikeln här! "Strandskyddslättnad och - skärpning i nytt lagförslag"

2021-11-03 / DN Läs replik på ett debattinlägg här! "Fastboende viktigare för miljön än strandskyddet" av Bo Tyrefors, gruppledare för SRF:s Boende-grupp

2021-10-17 / ATL Läs debattinlägget här! "Skrämselpropaganda om strandskyddet"

2021-08-10 / SvD Läs debattinlägget här! "Strandskyddet får inte kväva skärgårdslivet"

Mer om SRF och den senaste sammankomsten helgen 12-14/11 2021 här!


Webbinarier om dricksvattenförsörjning, skärgården samt sjömat

Serien skedde i samverkan mellan Värmdö kommun och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), men kunde gälla för skärgården generellt.

Föredrag nr 1, dricksvattenförsörjning och nr 3, som handlade om Sjömat, finns tyvärr inte längre tillgängliga på nätet.

Föredrag nr 2: Skärgården – ett uppdiktat, uppskattat och uppskuret landskap med Christian Pleijel från Pelago finns på YouTube (ca 25 min) här!


 Stockholms skärgård genom tiderna

En kulturhistorisk skildring av Stockholms skärgård och dess samröre med huvudstaden, av Skärgårdens Trafikantförening, SIKO:s samarbetspartner i sjötrafikfrågor. Illustrerad med konstnären Roland Svenssons fina skärgårdsmotiv.

Utgiven med stöd av Statens Kulturråd och Riksantikvarieämbetet och publicerad på Trafikantföreningens hemsida här!

Läs även Trafikantföreningens debattinlägg om den framtida sjötrafikutredningen, publicerad i Tidningen Skärgården 16/9.

Mer kultur/miljö-histora: Frukostwebbinarium, Östersjöcentrum Baltic Breakfast, onsdag 15/9 kl 08.30-09.15. Länk här!

Östersjöns miljöhistoria med exemplet skärgårdsströmmingen


Folkinitiativet om Värmdös skolor ledde till folkomröstning!

Läs mer här!

Mer om ö-skolor i skärgården här!


Nu tar Leader Stockholmsbygd fram nästa lokala utvecklingsstrategi!

Var med och tyck till om hur din plats ska se ut i framtiden, genom att fylla i två enkäter. En för unga och en för äldre.

Klicka på affischen för större bild!

Ung och bo på landet / i skärgården i Stockholms län?

Berätta - vad är bra och vad behöver bli bättre? Svara på en enkel enkät här!

Dina förslag och idéer kommer att påverka innehållet i den utvecklingsstrategi som tas fram för landsbygd och skärgård av organisationen Leader Stockholmsbygd.Strategi kommer att innehålla mål och insatsområden som du och andra i din bygd tycker är viktiga. Bilden ovan som pdf för utskrift här!

Boende, eller deltidsboende i Stockholms skärgård?

Här länken till enkäten för äldre: Hur vill du att din plats ska utvecklas?

Läs mer om strategiarbetet 2023-2027Leader Stockholmsbygds sajt här!


Utlysning:

Piloter för service & finansiering för turism och rekreation i landsbygder

Pilotprojektet ska bidra till att upprätthålla, utveckla eller utöka den lokala servicen, så som dagligvaror, drivmedel, post och paket och därmed förbättra förutsättningarna att verka, bo och vistas i landsbygder för företag, boende och besökare.

I höst finns möjlighet att söka pengar för att stärka företag inom turism och rekreation.Satsningen vänder sig till företag i landsbygder och sker i samarbete med EU:s landsbygds­program.

Utvecklingscheckar för företag inom natur- och ekoturism - stängd i förtid (2 maj 2021)

Ett av de beviljade projekten på 1 850 000 kr är: Visit Stockholm som via samarbetsprojektet Stockholm Archipelago, tillsammans med boendeanläggningar på öar i Stockholms skärgård, ska utveckla hållbara och attraktiva naturupplevelser.

Läs mer om Tillväxtverkets beviljade stöd för affärs- och produktutveckling i besöksnäringsföretag inom destinationer, på Turismnytt-sajten här!


Länsstyrelsen

Poddserie om 4 avsnitt för dig som vill få tips att bli mer digital

Podden ”Digitala seniorer” är en del av projektet ”Mer digital Stockholms skärgård”, som Länsstyrelsen Stockholm driver tillsammans med Telia.

Inom projektet genomförs utbildningar i digitala tjänster och verktyg för målgruppen 65+ i länets skärgårdskommuner.

Till följd av pandemin har utbildningarna pausats och podden är ett sätt att fortsätta inspirera och väcka nyfikenhet bland länets seniorer.

Digitala seniorer börjar sändas idag torsdag 17 februari

Torsdagar från 17 februari kl 13.00 direkt på Skärgårdsradion 90,2 med repris på söndagar från 21 februari kl 20.00

Via webben när som helst

Poddavsnitten finns att lyssna på via länken här!

Missa inte heller Seniorsurfarna på SVT Play, säsong 1 och 2 här!

 Mer digitalinfo  finns här via Digitalhjälpen/PTS


SIKO:s ordförande intervjuad

Tidningen Skärgården 2020-11-12: Fem frågor till Ulf Westerberg...


Håll i, håll ut, håll avstånd!

Se även allmänna råd, Region Stockholm


SIKO:s nyinstiftade pris 2020 går till - Tomas Norberg

I början på september fick SIKO möjlighet att dela ut sin Praktejder 2020, ett nyinstiftat pris för förtjänstfulla insatser för en levande skärgård. 

Foto: Britt Fogelström Ordförande Ulf Westerberg överräcker Praktejdern till Tomas Norberg.

Priset tilldelas Tomas Norberg, under många år verksam på Länsstyrelsen i Stockholm. Tomas har i en bra dialog med skärgårdsborna på ett konkret och handfast sätt hittat lösningar på allt från öarnas post- och paketservice till väl förankrade handlingsprogram för varje kärnös utveckling.


Ny stiftelse: BalticWaters2030

När BalticSea2020 planenligt avslutar sitt miljöarbete för att fokusera på andra uppgifter ser den nya stiftelsens grundare Ann-Sofie Mattson det som en fantastisk möjlighet att medverka till att verksamheten, med alla projekt som har arbetats upp under drygt 15 år, kan fortsätta och utvecklas i den nya stiftelsen BalticWaters2030. Björn Carlson, grundare av BalticSea2020, bidrar nu till att ge BalticWaters2030 en flygande start genom att överlåta BalticSea2020s projekthistorik. 

Läs mer om den nya stiftelsen här!

BalticSea2020 - En vision för Östersjöns fiske

BalticSea2020 avslutar sitt eget miljöarbete med en utarbetad vision för det framtida fisket i Östersjön. Man hoppas att rapporten ska vara ett första steg för en sundare fiskeripolitik som prioriterar miljö, hållbarhet och småskaligt fiske.

Läs pressmeddelandet 2020-09-17 här, med länk till hela rapporten!

Spiggen tar över Östersjökusten – vik för vik

Nya forskningsresultat visar att stora mängder av den lilla fisken storspigg successivt tagit över allt större delar av Östersjökustens ekosystem. Mer info på sajten Östersjöcentrum!


Biljettstrul mm när Pendelbåtar körs av WÅAB:s fartyg

Läs mer på sajten för Skärgårdens Trafikantförening

Snart upphör även WÅAB med sin personliga service på terminalerna Strömkajen, Vaxholm och Stavsnäs vinterhamn.

Strömkajen och Vaxholm stänger under lågsäsong medan terminalen i Stavsnäs vinterhamn upphör för gott.

Mer i Tidningen Skärgårdens artiklar:

2020-09-03: Sämre service i Stavsnäs för resenärer och båtar

2020-08-29: Waxholmsbolaget stänger terminaler


SIKO:s kalendarium uppdateras löpande, se här!

Rapporter, remissyttranden samt minnesanteckningar från externa mötet SIKO deltar i, se här!

SIKO är en medlemsförening och välkomnar fler föreningar på öarna i Stockholms skärgård som medlemmar i SIKO.

SIKO är i sin tur medlem i SRF, Skärgårdarnas Riksförbund. Se info om SRF på SIKO:s hemsida här!


Möten!

Många möten i pandemitid sker digitalt, kolla SIKO:s kalendarium 


 

SIKO årsstämma 2022

2022-03-13

Digital årsstämma söndag 13 mars kl 11-13.

Kallelse mm läggs upp här!

SIKO styrelsemöte

2022-02-10

Regionalt skärgårdsråd

2022-02-03

Digitalt kl 9-11:15
dagordning här!

Tema: Energiförsörjning och förbrukning med        
fokus på vindkraft och nytta för lokalsamhällena.

Mötesanteckningar samt presentationer från förra rådet 2021-11-25 med tema Livsmedel, här!

Årsmöte Skärgårdens trafikantförening

2022-01-27

Digitalt kl 18.30 för Trafikantföreningens medlemmar.

Info här om årsmötet och hur du blir medlem, om du inte redan är det förstås.

Vintertidtabeller

2021-12-13

Skärgårdsspaning 2022

2021-11-21

SIKO:s höstkonferens med framtidsspaning på Idöborg söndag 21 november kl 11-16.

Mer om konferensen här!

SRF-möte på Marstrand

2021-11-13

12-14 november

Representantsskapsmöte på Marsstrand, SRF:s styrelse samt representanter från medlemsföreningarna.

Mer här!

Södertörns högskola

2021-05-27

Webbinarium:

Hur påverkar coronapandemin besöksnäringen på öar och i skärgården?

Läs mer här!

Landsbygdsnätverket

2021-05-26

Internationellt webbinarium
Säl, skarv och småskaligt fiske i Östersjön!

Mer info här!

SRF / Digital workshop, Strandskyddsutredningen

2021-04-18

Skärgårdarnas Riksförbund bjuder in till workshop söndag 18 april kl 13-15.

Inspelning och presentationer från webbinariet 8 april här!

Den lilla skolan med de STORA möjligheterna!

2021-03-25

Nationellt webbinarium
arrangerat via zoom av SRF i samarbete med SIKO och Rädda Värmdös ö-skolor.

Inspelningen, presentationer samt Tidningen Skärgårdens reportage om det lyckade och välbesökta seminariet här!

Landsbygdsträffen 2021

2021-02-10

Missat den digitala Landsbygdsträffen 2021?

En sammanställning av inspelningarna från träffen finns här!

Östersjödagarna

2021-01-29

Webinarium kl 9-15.30

Mer här!