Dokument/Länkar

Rapporter, remissvar och yttranden


Se även SIKO:s presentation SKÄRGÅRDSKUNSKAP

som uppdateras vartefter och finns här!


Regionala skärgårdsrådet, användbara dokument hos Region Stockholm HÄR!


 

Medlemsmöte Bredbandsforum

Till alla Bredbandsföreningar

Välkomna som medlemmar i Byanätsforum ideell förening!
Nu har nätverket Byanätsforum blivit en ideell förening. För att vara en stark röst och en viktig part behöver vi ha så många som möjligt av landets runt 1000 bredbandsföreningar som medlemmar. Därför skickar vi nu bifogat vykort till er med mer information. Om ni inte redan är medlemmar i föreningen vill vi hälsa er välkomna att gå med.

Öppet medlemsmöte 1 september

Den 1 september inbjuder Byanätforum ideell förening till ett Öppet medlemsmöte både för er som är medlemmar och er som ännu inte är det.

Mötets tema är:

 • Vad vill vi med nya föreningen Byanätsforum.
 • Kvällen kommer bjuda på information om föreningen och ett samtal om vad föreningen ska arbeta vidare med framöver.

Varmt välkomna att delta!  

Här kan ni läsa mer om programmet och anmälan.

Med vänlig hälsning

Anna Johansson

Ledare Byanätsforum ideell förening

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva

_______________________________

Tel: 010-479 77 49

Stortorget 7, 2 tr

111 29 STOCKHOLM
anna.johansson@helasverige.se

www.byanatsforum.se

#byanätsforum

2021-07-30 / Hållbarhetsstrategi 2022-2027, Region Stockholm

Region Stockholms förslag på hållbarhetsstrategi 2022-2027, diarienummer RS 2020–0779

 • Hållbarhetsstrategi för Region Stockholm, Remiss-PM (11 sidor)
 • Hållbarhetsstrategi för Region Stockholm, följbrev (3 sidor)

SIKO:s remissvar

2021-06-04 / Remissyttrande T22

T22, remissvar 2021-06-04

SIKO har per 2020-06-04 lämnat sitt remissyttrande på trafikförändringar 2022 (T22).

2021-05-28 / Svealandskustdagen

Mer om rapporten här!

 

Välkomna att ta del av ny kunskap om läget i havet längs Svealandskusten och åtgärder för bättre miljö.

 • Vad har hänt under det senaste året?
 • Vad är på gång?
 • Vilka goda exempel finns?

Webbinariet är baserat på den årliga Svealandskust-rapport som tas fram gemensamt av Svealandskustvattenvårdsförbund och Stockholms universitets Östersjöcentrum.
Svealandskusten sammanfattar miljötillståndet i kustvattnen från Dalälvens till Bråviken. Rapporten innehåller både resultat från de omfattande undersökningar som bedrivs i Svealands kustvattenvårdsförbunds regi och artiklar från andra aktörer i regionen. Den digitala versionen av rapporten kan du ta del av på
hemsidan.

Förbundssekreterare Frida Eik Öhman hälsar välkommen till Svealandskustdagen.

Moderator: Gun Rudquist, SU

Presentationerna, se nedan:

2021-05-27 / Webbinarium coronapandemin, Södertörn HS

Webbinarium kl 13-14.30:

Hur påverkar coronapandemin besöksnäringen på öar och i skärgården? Forskarna rapporterar.

SIKO har svarat på enkätundersökningen

Välkommen till undersökningen om ö- och skärgårdsföretagande under pandemin!

Läs mer om högskolans forskningsprojekt som bevakas på SIKO-sajten under "Andras projekt" här!

2021-05-26 / Landsbygdsnätverket - slutseminarium Säl, skarv och småskaligt fiske

Internationellt webbinarium
Säl, skarv och småskaligt fiske i Östersjön!

Hur stor påverkan har säl och skarv på fångsterna för det småskaliga kustnära fisket? Hur ser en balans ut, mellan bevarat kustfiske och bevarandet av säl och skarv?

Seminariet är en slutkonferens för det stora samarbetsprojekt som säl och skarv som drivits av 14 Leaderområden från fyra länder: Sverige, Finland, Estland och Tyskland, åren 2017-2020.

Från svensk sida har nästan hela Östersjökusten ända till Öresund varit representerad. Resultaten presenteras och diskuteras på konferensen den 26:e maj.

Läs berättelser (vittnesmål) av kustfiskare här.

Ett samarbetsprojekt av flera Leaderområden.

2021-05-06 / Regionalt skärgårdsråd

Skärgårdsråd digitalt möte kl 11-13, ca 45 deltagare

Minnesanteckningar här!

Presentationer:

2. Lägesbild från SIKO (inkl coronarapport) - Göran Lagerström

4. Skärgårdsstiftelsen: Skärgårdsbarometerns betydelse för kärnöar och och besöksöar - Ulrika Palmblad-Wennergren

5. Statistik till utvecklingsarbete för kärnöar - Susanne Skärlund, Region Stockholm

Länk till sajten för Regionens arbete med kärnöarna:

3. Lägesbild ur ett skärgårdsperspektiv från kommunerna med tema bebyggelsestruktur (inkl coronarapport)

 • Norrtälje (Torkel Andersson)
 • Haninge (Ulla-Britt Öhman Petri Salonen)
 • Österåker (Joakim Tyrsköld)
 • Nynäshamn (Nina Munters)
 • Vaxholm (Malin Forsbrand)
 • Värmdö (Deshira Flankör)
 • Södertälje (Bo Ohlson)

5. Bredband - Peter Karnung, bredbandskoordinator Region Stockholm

6. Aktuella sjötrafikfrågor från TF

Skärgårdsråd 2021:

2 september 11-13

25 november 11-13

 

 

2021-04-18 / SRF: Webbinarium med workshop, Strandskyddsutredningen

Foto: Anetté Larm Johansson Foto: Anetté Larm Johansson, SRF

Söndag 18 april kl 13-15

Remissunderlaget, det inspelade webbinariet 8 april samt ett urval av reaktioner i media:


Skärgårdarnas Riksförbund anordnade ett digitalt seminarium om Strandskyddet torsdag 8 april kl 13-15.15

Foto: Deshira Flankör Foto: Deshira Flankör

För oss som lever med regelverket året runt

Inspelningen av webbinariet finns här! Seminariet startar ca 8 minuter in i sändningen.

 • Presentationerna finns att ladda ner vid respektive talarpunkt, se programmet nedan.

Dagens agenda 8 april

13.00 Lotten Hjelm, ordförande Skärgårdarnas Riksförbund

 • Lotten hälsar välkommen, från Rögrund i Nämdöskärgården och ger, tillsammans med RoseMarie Hellén från Vinön (SRF:s bogrupp), en bakgrund hur idéen till webbinariet kom till.

13.15 Deshira Flankör, kommunpolitiker i Värmdö kommun

13.40 Skärgårdsutvecklare Carl Hamilton, Region Östergötland som har ett utökat strandskydd på 300 m

14.00 Lars Tysklind, kommunpolitiker och fd riksdagspolitiker, Region Västra Götaland

14.30 Frågor och diskussioner

 • Moderator Lotten Hjelm

15.10 Summering och tack för idag, Lotten Hjelm

 

2021-03-25 / Nationellt webbinarium glesbygdsskolor

Den lilla skolan med de STORA möjligheterna!

Webbinariet arrangerades av Skärgårdarnas Riksförbund i samarbete med SIKO och FB-gruppen Rädda Värmdös ö-skolor.

Seminariet modererades från Nämdö skola och spelades in. Kommer att delges de ca 100 deltagarna från Sverige, Norge, Åland och Finland.

Reportage i Tidningen Skärgården, publicerad i tidningen 1 april 2021 och på nätsajten den 3 april: Kunskaper och myter om glesbygdsskolor

Foto: Lotten Hjelm Foto: Nilla Söderqvist

Presentationerna se nedan vid respektive talarpunkt..

Dagens agenda:

(efter lite teknikstrul i uppstarten) Se den redigerade inspelningen på SRF:s YouTube-kanal här!

Mer på SRF:s hemsida här!

14.00 Välkomna!

14.15 Små skolors potential och utmaningar - presentationen här!

 • Gerd Pettersson, forskare Umeå universitet (presentationen kommer...)

15.05 Hur bra kan det bli? Utö skola F-9, Haninge kommun (en skärgårdskommun i Stockholms skärgård)

15.20 Den stora lilla skolan / aktuell, pågående forskning - presentationen här!

 • Gunilla Karlberg-Granlund, forskare Åbo akademi i Vasa (presentationen kommer...)

15.50 Reflektion

 • Ingrid Carlberg, professor i pedagogik, fd rektor Lärarhögskolan (ingår i SRF:s arbetsgrupp för skärgårdsskolor)
 • Gustav Hemming, Regionskärgårdsråd Stockholm

16.10 Diskussion och frågestund med panelen. Moderator: Lotten Hjelm

 • Gerd Pettersson, Peter Nord, Gunilla Karlberg-Granlund, Ingrid Carlgren, Gustav Hemming

16.25 Summering och tack för idag!

 • Lotten Hjelm, SRF och Ulf Westerberg, SIKO som avslutar med att berätta om SIKO:s fokusarbete med ö-skolor samt ett projekt kallat Skärgårdsskolan 3.0

Arbetet som Rädda Värmdös ö-skolor utfört och utför är likartat med vad som pågår på gräsrotnivå i många av landets kommuner i grundskolefrågan.

 • Öppet brev från Rädda Värmdös ö-skolor, 2021-01-17
 • I Norrland finns bland annat SOL-nätverket (stad och land): Byskoleupproret.
 • Här finns en namninsamling mot nedläggning av glesbygdsskolor: Stoppa skolnedläggngarna på landsbygden!
 • Gerd Pettersson leder ett nätverk i specialpedagogik för ett stort antal glesbygdsskolor i Norrland
 • SRF har ett näverk sen många år för pedagoger på skärgårdsskolor i hela landet.
 • Regeringen har nyligen gett en särskild utredare i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag som kan skapa förutsättningar för ett statligt huvudmannaskap för skolan. Läs mer här!

2021-02-18 / Värmdö skärgårdsråd, strandskyddet

Värmdö kommunala skärgårdsråd

Dagordning finns här på kommunsajten, så småningom läggs minnesanteckningarna upp på samma plats.

Under mötet diskuterades bland annat den statliga "Nya strandskyddsutredningen" som nu är ute på remiss:

2021-02-17 / Strömmingsfiske i svenska vatten

Östersjöcentrum - Baltic Breakfast

Hur står det egentligen till med strömmingen i Egentliga Östersjön och Bottenhavet?
Hur ser sambanden ut mellan strömmingen i öppna havet och den vid kusten och i skärgården?  

Med nya metoder kan vi få mer kunskap om hur olika delpopulationer skiljer sig genetiskt.
Kan det kunskapen bidra till en bättre förvaltning, genom att vi till exempel får reda på om det finns särskilda delpopulationer i skärgården?

Se Baltic Breakfast webbinarium den 17 februari som spelades in, se hur det står till med strömmingen och genetiska skillnader inom strömmingsbeståndet!

2021-02-11 / Regionalt skärgårdsråd

Skärgårdsråd digitalt möte kl 11-12:45, drygt 40 deltagare

Minnesanteckningar här!

Presentationer:

2. Lägesbild från SIKO - Göran Lagerström

3. Lägesbild ur ett skärgårdsperspektiv från kommunerna m fl

 • Skärgårdsstiftelsen, Ulrika Palmblad (presentation Skärgårdsbarometern amt pressmeddelande längre ner på sidan)
 • Nynäshamn (Nina Munters)
 • Södertälje (Bo Ohlson)
 • Stockholm stad / Visit Stockholm (Caroline Strand)
 • Norrtälje (Torkel Andersson)
 • Österåker (Joakim Tyrsköld - Anna Anderman)
 • Värmdö (Deshira Flankör - Moa Öhman)
 • Vaxholm (Malin Forsbrand)
 • Haninge (Ulla-Britt Öhman)

4. Slutredovisning Tre skärgårdar: Saga Ekelin och Agneta Persson

5. Aktuell sjötrafikfrågor: Hans Edenfeldt, Åsa Tivelius, Tommy Herrlin, Mark Weiman

Kommande möten 2021

 • 6 maj, kl 11-13
 • 2 september, kl 11-13
 • 25 november, kl 11-13

2021-02-10 / Nationell Landsbygdsträff 2021

Årets nationella träff fick bli digital med begränsat antal deltagare som gjorde att dagens webbinarium blev "fullsatt" ganska snabbt.

Nu finns de flesta av dagens programpunkter inspelade på Landsbygdsnätverkets sajt och YouTube. Nedan programmet samt länkar till föreläsningar och filminslag.

Missa inte den avslutande paneldebatten.

Titta gärna på de inspirerande kortfilmerna under olika teman:

Innovation som skapar samhällsutveckling

 • Livsmedelsbutik (både bemannad och obemannad) - Johan Persson, Auto Mat i Södra Möckleby, Öland. Filmen/presentationen ca 10 minuter

 • Den obemannade butiken - Bengt Karlström, Servicelyftet Coompanion, Skåla i södra Jämtland. Filmen/presentationen ca 4 minuter

Digitala metoder

Naturturism

Cirkulär ekonomi

Hållbarhet

Bo och verka på landsbygden

Ungas delaktighet

Program nationella landsbygdsträffen 2021

9.15 Åt vilket håll går våra landsbygder? Perspektiv: Eda och världen.
Fyra huvudtalare delar med sig av sin kunskap: Moa Björnsson, Josefina Syssler,

 • Livskraftiga lokalsamhällen som utmanar den urbana normen - Moa Björnsson, utvecklingschef på Træna kommun, korad till Norges mest innovativa kommun 2018 / Se föreläsningen här, ca 25 minuter
 • Landsbygdsutopier – idéer för en hållbar framtid - Josefina Syssner, prefekt vid Linköpings universitet / Se filminslaget här, ca 14 minuter
 • Global trends for rural areas of the future - Alessandra Faggian, professor vid Gran Sasso Science Institute, Italien / Se föreläsningen här (engelska), ca 20 minuter.
 • Den lilla kommunens stora möjligheter - Anders Andersson, kommunchef i Eda kommun / Se föreläsningen här, ca 22 minuter

13.20 Städer och landsbygder - forskning, fakta och analys (kunskapsutvecklande rapport 2020) - AnnSofi Persson Stenborg och Sofia Tano, Tillväxtverket / Se föreläsningen här, ca 21 minuter

14.55 Så tar vi vara på utvecklingskraften i våra landsbygder. Se panelsamtalet här, ca 35 minuter.

Moderatorer:

 • Klas Fritzon - Tillväxtnätverket
 • Maria Gustafsson - Landsbygdsnätverket

Panelen:

 • Jennie Nilsson - Landsbygdsminister
 • Gunilla Nordlöf - Generaldirektör Tillväxtverket
 • Christina Nordin - Generaldirektör Jordbruksverket
 • Anders Knape - Ordförande Sveriges kommuner och regioner
 • Ilko Corkovic - Ordförande Kommunstyrelsen Borgholms kommun

 

2021-01-29 / Östersjödagarna

Webinarium kl 9-15.30

Östersjödagarna är ett samarbete mellan flera olika aktörer som arbetar för Östersjön och anordnas vanligtvis under Almedalsveckan.

Eftersom förra sommarens Almedalsvecka ställdes in anordnas nu en digital version av evenemanget!

Programmet här!

Inspelningen av seminariet här!

2021-01-26 / Extra Regionalt skärgårdsråd / Nya strandskyddsutredningen

Extrainsatt skärgårdsråd, dragning om den statliga strandskyddsutredningen.

Minnesanteckningar här!

Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd, Statens offentliga utredningar 2020:78

Kort intervju i P4 Stockholm med skärgårdsregionrådet Gustav Hemming HÄR!

2020-12-03 / Landsbygdsprogrammet

Partnerskapsmöte Landsbygdsprogrammet Havs- och fiskeriprogrammet

Digitalt möte kl 09-12

Hela presentationen (alla) samt agendan här!

Länsstyrelsen hälsar välkomna ~ Ulrika Lundberg, avdelningschef

Året som gått, sista året för Landsbygdsprogrammet 2014-2020

 • ~ Anders Larsson, samordnare
 • ~ Åsa Pettersson, samordnare
 • Länets livsmedelsstrategi ~ Anna Hedberg, enhetschef

Information från Leader

 • ~ Susanne Ortmanns, verksamhetsledare Leader Stockholmsbygd
 • ~ Jacqueline Hellsten, VD, Leader Sörmlandskusten
 • ~ Kristin Vetterato, verksamhetsledare Leader Södermanland

Bredband i länet ~ Emma Alenbrand, bredbandskoordinator Region Stockholm

Havs- och fiskeriprogrammet 2021- 2027 ~ Henrik C. Andersson, länsfiskekonsulent Länsstyrelsen

Gemensamma jordbrukspolitiken (CAP):

 • Övergångsperiod 2021 – 2022 och Strategisk plan 2023 – 2027 ~ Ulrika Geber, senior expert

 

26/11 - Webbinarium - hållbarhet, energi och klimat

Energikontoret Storsthlm bjöd, tillsammans med Länsstyrelsen och Norrtälje kommun, in till ett inspirationswebbinarium med fokus på hållbarhet, energi och klimat.

Klicka för större bild

Programmet här!

Presentationerna vänder sig till landsbygd- och skärgård i hela regionen även om det på detta webbinarium var fokus på Norrtälje.

Presentationer:

Norrtälje kommuns utvecklingsstrategier för sin landsbygd- och skärgård, som presenterades under kommunens dragning, hittar ni här:

2020-12-01 Webbinarium i Haninge kommun

19-20/11 Seminarium Östersjöfiske 2020

Marint Centrum, Simrishamn

Konferensen Östersjöfiske 2020 har arrangerats sedan 2015.

Den sjätte och sista upplagan av Östersjöfiske 2020 hölls digitalt och lockade fler än 170 deltagare, vilket är nytt deltagarrekord. Huvudfokus för den första dagen var förslaget från Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket till en ny strategi för svenskt fiske och vattenbruk.

Program båda dagarna här!

Kort rapport från konferensen och länkar till presentationer finns här, på Simrishamn kommuns hemsida.

Nästa seminarie i ny regi

Avslutningsvis vårt varma tack till er alla som deltagit, bidragit, stöttat och uppmuntrat Östersjöfiske 2020 genom åren!

Vi ser nu med spänning fram emot den nya konferensen som tar vid i Jordbruksverkets och Landsbygdsnätverkets regi.

Tack för oss, vi ses i andra former och sammanhang!

Vänliga hälsningar

Madeleine Lundin, Utvecklingsansvarig Marint centrum

_____________________________

Simrishamns kommun

13/11 SIKO:s fd ordförande 90 år!

SIKO:s hedersmedlem och fd ordförande:

Norrtelje e-tidning 2020-11-13

Stort grattis till Britta Gunnarsson!!!

Läs mer i Norrtelje (e)Tidning 2020-11-13 om Brittas firande!

12/11 Nationell bredbandskonferens

Ta del av den inspelade konferensen här!

Drygt 2,5 timme.