Rapporter, remissvar och yttranden


Se även SIKO:s presentation SKÄRGÅRDSKUNSKAP

som uppdateras vartefter och finns här!


2024-05-17 Regionalt skärgårdsråd

Sidan uppdaterad 2024-05-21

Regionala skärgårdsrådet i Landstingshuset kl 13.00 - 15.00

Tema: Samrådsförslag ny regional utvecklingsplan

Samrådsförslag ny regional utvecklingsplan ute på remiss till 30 september 2024 (RUFS2060)

 • Hela agendan här! Minnesanteckningar kommer...
 • Presentationerna efter respektive talespunkt, se nedan.

Dagordning:


 1. Mötet öppnas - Gustav Hemming (C), ordförande
 2. Ny regional utvecklingsplan - Jenny Carlsson Widell och Ellen Irenaeus, Regionledningskontoret / Presentationen, 28 sidor
 3. Skärgårdens Exekutivkommittén, beredskap - Patrik Cederlöf, Länsstyrelsen Stockholm / Presentationen, 5 sidor
 4. Lägesbild från SIKO - Gunilla Söderqvist SIKO / Presentationen, 11 sidor
 5. Kollektivtrafik ur ett skärgårdsperspektiv - Helene Jacobsson och Thomas Sandering, Trafikförvaltningen / Presentationen, 15 sidor
 6. Övrigt och mötet avslutas 

SIKO hade med sig några exemplar av Svealands Kustvattenvårdsförenings årsrapport 2024 för utdelning.

Bo Ohlson, Södertälje, delade ut Magasinet Utflyktsvägen 2024/2025

Gustaf Almqvist, Länsstyrelsen, påminde om Aktörsforum 12 den 18 juni + eventet vid Stureplan samma dag, med målet att sprida kunskap om strömmingens nyckelroll i skärgårdens och Östersjöns ekosystem.

 

2024-04-24 / Trafikråd

Sidan uppdaterad 2024-05-03

Skärgårdens Trafikantförening hade kallat medemmar m fl till Trafikråd på Hartwickska huset, Södermalm.

Ylva Bergman, Tidningen Skärgården var på plats. Länk till artikel, se nedan.

Fler rapporter, bilder och presentationer på Skärgårdens Trafikantförenings hemsida här!

Kvällens program:

 • Candela: Det närmar sig trafikstart med bärplansbåt från företaget Candela som pendelbåt på linje 89 Stockholm-Tappström. Brigitte Junker presenterade företagets projekt som startar upp efter sommaren under en första försöksperiod på uppdrag av Region Stockholm.
 • Trafikverkets Inriktningsunderlag för infrastruktur 2026-2037: Skärgårdarnas Riksförbund har sammanställt ett yttrande. Situationen för transporterna till och från Sveriges öar med bofast befolkning utan fast förbindelse har under remissarbetet kartlagts och detta arbete beskrivs vid Trafikrådet av projektansvarige Rose-Marie Hellén, bofast på Vinön i Hjälmaren. Programpunkten var ett samarbete med SIKO och SRF. Läs SRF:s yttrande här!
 • Aktuella trafikfrågor uppmärksammas vid mötet. Läs mer om trafikförändringar 2025 (T25) som nu är ute på remiss.

2024-05-03 Tidningen Skärgården: Framtidens sjötrafik på trafikantföreningens agenda

2024-03-21 - Skärgårdsriksdag

Sidan uppdaterad 2024-05-20

SKÄRGÅRDSRIKSDAG 21 mars 2024 i Stockholm, i IOGT-NTO:s lokaler strax intill Klara kyrka.
Centralt placerat för tillresta deltagare från hela landet.Ca ett 70-tal personer deltog på plats och ett 20-tal on-line.
En dag fylld av inspiration, erfarenhetsutbyte och nedslag i öbornas dagliga liv.
Departement, myndigheter, politiker- och tjänstemän på olika nivåer, internationella talare och öbor med flera deltog på mötet.
 
Skärgårdsriksdagen arrangerades av Skärgårdarnas Riksförbund, SRF, i samarbete med:
Foto: Länsstyrelsen Foto: Nilla Söderqvist
Anna Kinberg Batra och Lotten Hjelm hälsar välkomna och öppnar Skärgårdsriksdagen.
 
Anna Kinberg Batra, landshövding i Stockholms län, inledde mötet och talade om vikten av att kunna leva, bo och verka oavsett var i landet du bor och betonade Länsstyrelsens roll som möjliggörare av detta. Hon lyfte också den högst aktuella frågan om civilt försvar och krisberedskap – att skärgårdsbor generellt sett är bättre rustade, men att vi alla behöver hjälpas åt både i det förberedande arbetet och när något händer.
 
Lotten Hjelm, ordförande i Skärgårdarnas Riksförbund, presenterade SRF: arbetsgrupperna, organisationen, kopplingen till ESIN (European Small Island Federation). Lotten tog också upp vikten av samordningen av olika funktioner, t ex transport för hemtjänst, post, skolbarn. Se dagens program nedan, där allt berördes ur olika synsätt.
 
Anders Källgård, författare till Sveriges öar (med senaste upplagan 2022 och tidigare upplagor 2013 och 2005) var dagens förska talare.
Med stor entusiasm berättade han om öarna i Sverige genom tiderna, inte minst hur Rysslands invasion av Gotland 1808 kom av sig och löstes under fredliga former - och därmed förblev en svensk ö. Med sin oslagbara boendestatistik över Sveriges öar visade han också på utmaningarna för helårsboende, delårsboende, turismen och inte minst - i förhållande till dagens klimat.
 
En digital rundflygning och lägesrapport längs svenska kusten tog sen vid med hjälp av den teknik vi sen pandemin numera behärskar (hyfsat i alla fall) och har så stor användning för när vi bor så långt ifrån varandra som vi gör, men har så mycket gemensamt.
 
Joar Sandström, bofast på Holmön utanför Umeå och ledamot i SRF:s styrelse, var först ut. I strålande solsken kontrollerade han isleden, som holmöborna bevakar och sköter om, samtidigt som han med sin snöscoter var på väg in till fastlandet. Han berättade om Holmöns Utvecklingsforum (HUF) och vad den betyder för öns framtid.
 
Louise Westerberg på Ormön i Östhammars kommun önskade sig bättre förutsättningar för öboendet för att ön skulle få fler bofasta. Ön saknar kollektivtrafik på sjön men ligger ändö väldigt nära Gräsö med statlig vägfärja.
 
Lina JohanssonHasselö utanför Västervik var nöjd med att ön fått fler bofasta och hon berättade också om den dygnet-runt-öppna livsmedelsbutiken och den väl fungerande skolskjutsen för öns skolbarn.
 
Asperö F-3-skola, i Göteborgs södra skärgård, hotades för en tid sedan av nedläggning. Efter ett massivt stöd från öbor och andra lyckades de få politikerna att ändra sig och skolan blir kvar. För att förklara skolans betydelse för ön hade de gjort en kort film (3 minuter) som tydligt visar hur allt på en ö hänger ihop. Skola, mataffären, brandvärnet, öppna landskap mm. Filmen visades på Skärgårdsriksdagen och den har även fått stor spridning i sociala medier.
 
Ivan Matic från Kroatien, ledamot i ESIN, European Small Island Federation och aktiv i Habitability-tänket (öars bobarhet) kom med den sista digitala lägesrapporten. Han pratade om öarnas pågående internationella energiprojekt och att det är viktigt att använda sin röst i EU-valet 9 juni.
 
Martin Olauzon på Tillväxtverket deltog på plats och blev siste talare före lunch. TVV är en samordnande myndighet för genomförande av landsbygdspolitiken. Till exempel med kommersiell service på landsbygden för ett robust samhälle. 55 miljoner per år är väl använda pengar för att livsmedelsbutiker i landsbygd och skärgård överlever. För närvarande jobbar TVV med regeringens översyn av Landsbygdspolitiken 2023-2026, där öarna runt kusten och i de stora sjöarna har en självklar plats genom SRF. Han tipsade om "Vägledning för livskraftiga landsbygder". Hur kommer öar och skärgård in i landsbygdspropositionen? Krisberedskap innebär att vi ser om vårt hus och tar hand om oss själva så samhället kan ta hand om övergripande saker och alla de som inte kan klara sig själva. TVV har också ett uppdrag att se till att myndighetssverige inte fastnar i stuprör och ska verka för ett bättre samarbeta mellan olika myndigheter.
 
Under mingellunchen, med en god wrapmacka i handen, knöts flera kontakter bland deltagarna på alla olika nivåer.
På ett bord visade SRF lite av sitt material och Åbo Akademi hade med sig några nummer av sin fina tidskrift Skärgård.
Anders Källgårds böcker fanns att köpa, bland annat "Norges öar" och "Del två - en fortsättning på Hemsöborna".
SIKO passade på att visa lite eget matrial, som exempelvis Stockholms skärgårds befolkningsstatistik och en alldelse ny insändare i Tidningen Skärgården samt ett bildspel med insända foton från medlemsföreningarna.
Pia Prost från Åbo Akademi och Skärgårdshavets biosfärområde fick mycket nöjd numret av Tidningen Skärgården med sig hem till Finland.
Rose-Marie Hellén från Vinön, som håller i SRF:s kartläggning av landets vägfärje- och ö-trafik, fick med sig Trafikantföreningens sjötrafikkarta och ett nummer av Skärgårdsboken 2023 där sommarturlistornas komplexa skärgårds- och pendelbåtsstrafik i Stockholms skärgård och Mälaren finns med. Bra att ha till kartläggningsarbetet.
 
Foto: Nilla Söderqvist Läs SIKO:s insändare på SIKO-sajten här, publicerad i Tidningen Skärgården.
Lars Nyberg, ordförande i Skärgårdens Trafikantföreningen, som SIKO har ett nära samarbete med i sjötrafikfrågor, deltog som åhörare.
 
Programmet efter lunch bestod av olika nedslag och presentationer från kommuner, regioner och institut (alla talare var på plats)
 
Eleni Lago, Jönköpings kommun, redogjorde för kommunens omfattande enkätudersökning om Visingsö: "Det började med en tuva" som finns som pdf på kommunens sajt här. Studien antogs i kommunfullmäktige för ett år sedan och har resulterat i sju temaområden för ön, två deltidstjänster, ett ädreboende på ön samt ett co-workingkontor.
 
Anna Gabrielsson, Värmdö, om Skärgårdspaketet, som inte är ett projekt utan en dialogmetod mellan öbor och kommunens politiker och tjänstepersoner för att hitta rätt i vad öborna vill och vad som är gemnomförbart för kommunen.
 
Anna Karlin, skärgårdsutvecklare i Region Östergötland berättade om samarbete med de tre kommunerna Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik och deras gemnsamma skärgårdsprogram utmed hela sitt kustområdet.
 
Mikaela Haga från Region Stockholm om regionpolitiken, särskilt skärgårdstrafikens utmaningar med den omfattande pendelbåtstrafiken i Stockholms inre områden både i Saltsjön och innanför slussarna. Två olika appar (SL och WÅAB) samt två olika taxesystem för sjötrafiken, som ändå hänger ihop. Regionen tar gärna ett övergripande ansvar för Stockholms län men är också i behov av nationellt stöd.
 
Paulina Rytkönen, docent på Södertörns högskola och projektledare för SNIR, Swedish Network of Island Research, var sist ut i detta pass. Grunden till att bilda det nationella nätverket är att Sverige är det land som har flest öar, men saknar ö-politik. Internationellt är befolkade öar ett eget forskningsområde. Hon betonade att Agenda 2030-målen även inkluderar de som bor längst från beslutsfattandet som för öarnas del ofta visar på ett demokratiunderskott, men att varje utmaning också är en möjlighet. Samhället ser ofta öbor som tärande men blundar då för det de faktiskt bidrar med. Den första nationella forskningskonferensen hölls på Holmön hösten 2023 och nästa planeras till Blekinge den 16-17 oktober 2024.
 
SRF och Åbo Akademi hade sista passet innan sista fikat och avslutningsminglet:
 
Sten-Åke Persson bofast på Hven, ledamot i SRF:s styrelse och ordförande för ESIN. Berättade om projektet Clean Energy for EU Islands.
 
Rose-Marie Hellén från Vinön berättade om projektet Kartläggning av transporter till öar som ska mynna ut i ett remissvar på den Nationella Infrastrukturplanen våren 2024.
 
Maria Malmlöf från Hasselö berättade om omtaget med en Strandskyddsutredning.
 
Kjell Malmlöf, också från Hasselö, berättade om SRF:s arbete med det Kustnära fisket.
 
Lotten Hjelm från Jungfruskär i Nämdöskärgården och ordförande för SRF berättade om referensgruppen, där hon deltar, som på regeringens uppdrag nu ska se över Landsbygdspolitiken (tillsammans med bland annat Hela Sverige Ska Leva).
 
Pia Prost från Åbo Akademi, redaktör för Centret för livslångt lärande (Tidskriften Skärgård) samt bofast i Korpo i Skärgårdshaverts biosfärområde berättade om arbetet med Bobarhet på öar (Habitability). I Finland har man både en Skärgårdslag och en Skärgårdsdelegation.
 
Med detta avslutades den första skärgårdsriksdagen som förhoppningsvis blir återkommande varje år, någonstans i landet.
Stort tack till SRF för ett fantastiskt bra initiativ och arrangemang och att det dessutom ordnades i en intressant och spännande lokal centralt mitt i stan.
 
Nilla, ordförande i SIKO
 
Länk till presentationerna finns i SRF:s interna nyhetsbrev här!
Skärgårdriksdagen spelades in, så småningom kommer en länk till den samt minnesanteckningar.


2024-03-07 - Skärgårdssamarbetets exekutivkommitté

Länsstyrelsen, Sessionssalen (mötesrummet med porträtt av Stockholms landshövdingar genom tiderna)

Dagordning

 

1. Godkännande av dagordning

2. Minnesanteckningar från föregående möte, den 5 december 2023 på Tessinska palatset

3. Aktuellt läge laget runt

4. Regional utveckling och beredskap i Stockholms skärgård

  • Beredskapsfrågan kopplat till RUFS / Gustav Hemming, Region Stockholm
  • Länsstyrelsens nya beredskapsdokument / Daniel Landin, Länsstyrelsen Stockholms län
  • Lägesrapport SOT-punkter Stockholms skärgård / Patrik Cederlöf, Länsstyrelsen Stockholms län

5. Datum och teman för 2024 års arbete

Onsdag 29 maj kl 15-17, Tessinska palatset

Torsdag 24 oktober kl 12-17, Norrtälje skärgård

Torsdag 5 december kl 15-17, Tessinska palatset

Återkommande teman för året: civil beredskap, avfallshantering, RUFS. Kompletteras med andra aktuella frågor.

 

6. Övriga frågor

 • Återkoppling Apoteksombud Stockholms skärgård / Gustav Hemming, Region Stockholm

7. Mötet avslutas

 

Presentationer

 • Bilaga 1: Länsstyrelsens nya beredskapsdokument / Daniel Landin
 • Bilaga 2: Lägesrapport SOT-punkter Stockholms skärgård / Patrik Cederlöf

 

2024-02-15 Regionalt skärgårdsråd

Sidan uppdaterad 2024-03-09

Regionala skärgårdsrådet i Landstingshuset kl 15.30 - 17.30

Tema: Regionala serviceprogrammet, kommersiell service och urvecklingsprojekt i skärgården

Dagordning:


 1. Mötet öppnas - Gustav Hemming (C), ordförande
 2. Skärgårdens Exekutivkommittén - Patrik Cederlöf, Länsstyrelsen Stockholm
 3. Grundläggande kommersiell service från ett skärgårdsperspektiv. / Presentationen här!
  Lägesbild från SIKO - Gunilla Söderqvist, SIKO
 4. Regionalt serviceprogram och finansiering för grundläggande kommersiell service. / Presentationen här!
  Strategiskt arbete för ökad tillgänglighet till kommersiell service i skärgården - Alvin Planman, Regionledningskontoret
 5. Service- och trygghetspunkt (SOT) i skärgård. / Presentationen här!
  Info om förstudie om att stärka den grundläggande kommersiella servicen i händelse av samhällsstörning - Patrik Cederlöf, Länsstyrelsen Stockholm
 6. Grundläggande kommersiell service från ett nationellt perspektiv. / Presentationen här!
  Nationellt perspektiv på grundläggande kommersiell service och Tillväxtverkets samordnande uppdrag - Liv Edström, Tillväxtverket (deltar via länk)
 7. Projektfinansiering för skärgårdsutveckling.
  Central Baltic, anslaget för regional hållbar tillväxt och skärgårdsutveckling samt LEADER-finansiering - Josefin Jackson, Regionledningskontoret
 8. Sjötrafik ur ett skärgårdsperspektiv. / Presentationen här!
  Lägesbild från sjötrafiken - Thomas Sandering och Andreas Adolfsson, Trafikförvaltningen
 9. Övrigt och mötet avslutas.
  Frågor anmäls i förväg - Gustav Hemming

Kommande mötesdatum Regionala skärgårdsrådet 2024

 • fredag 17/5 kl 13-15
 • torsdag 26/9 kl 10-12
 • fredag 29/11 kl 10-12

 

2024-01-24 - WS Regionens framtida utveckling

Civilsamhället hade denna kväll bjudits in till Landstingssalen för att gemnsamt komma med inspel till den regionala utvecklingsplanen.

Gustav Hemming inledde och så småningom fick de ca 70-talet deltagarna resonera kring frågorna nedan gruppvis.

 • Vad ser ni som de främsta styrkorna att bygga vidare på i Stockholmsregionen?
 • Vad kan ni och andra aktörer bidra med i samverkan för en positiv utveckling Stockholmsregionen?

Hela presentationen finns här att ladda ner!

På sajten finns gällande Landsbygds- och skärgårdsstrategi samt Handlingsplan för Landsbygds- och skärgårdsstrategin 2023-2026 att ladda ner.

2023-12-08 - Digitalt möte med SNIR

Mer info kommer...

2023-12-07 - Julmingel med SIKO

Mer info kommer...

2023-12-05 - Kontaktombudsmöte, Svealands Kustvattenvårdsförbund

Den 5 december 2023 genomför förbundet ett kontaktombudsmöte för att öka kunskapen om lokala och regionala aktiviteter inom kustvattenvård, stärka och lyfta lokalt engagemang samt underlätta kommunikationen mellan medlemmar.

Dagens program:

 • Syreprojekt och storskalig vätgasproduktion med Baltic Sea Oxygenation and the Super-Green Hydrogen Economy. Pilotområde söks i Stockholms skärgård eller Ålands skärgård. / Jakob Walve, DEEP, Stockholms universitet - presentationen här!
 • Lokala åtgärdsprogram för Strömmen och Lilla Värtan med samverkan mellan fem kommuner inom förbundet. Summering av resultat och framtida arbete.
  Katarina Forslöw, Miljöförvaltningen, Stockholms stad med kommentarer av Jakob Walve, DEEP, Stockholms universitet och Joakim Lücke, SVOA, Stockholm Vatten och Avfall - presentationen här!
 • Vilka krav på miljöövervakning följer av vattendirektivet? Miljöövervakningen utgör grunden för att avgöra om målen i vattendirektivet uppnås (i Sverige infört som miljökvalitetsnormer, MKN). Men vilka krav ställs egentligen på denna övervakning? Hur ska den utformas vid olika typer av påverkan? Vem är ansvarig för att övervakningen genomförs? / Niklas Hanson, Miljöövervakningsenheten, Havs- och vattenmyndigheten - presentationen här!

Inbjudna är medlemmarnas kontaktombud, förbundets beredningsgrupp och styrelse.

Svealands Kustvattenvårdsförbund

 

2023-12-05 - Skärgårdssamarbetets exekutivkommitté

Tessinska palatset i Gamla stan

Dagordning

 1. Godkännande av dagordning
 2. Minnesanteckningar från föregående möte, den 28 september på Möja
 3. Aktuellt läge och laget runt
 4. Beredskap i Stockholms skärgård
 5. Information
 6. Datum och teman för 2024 års arbete
  Torsdag 7 mars kl 12-17, Nynäshamn/Landsort
  Onsdag 29 maj kl 15-17, Tessinska palatset
  Onsdag 9 oktober kl 12-17, Norrtälje skärgård
  Torsdag 5 december kl 15-17, Tessinska palatset
  Återkommande teman för året; civil beredskap, avfallshantering, RUFS. Kompletteras med andra aktuella frågor.
 7. Övriga frågor
 8. Mötet avslutas

Presentationer

2023-11-30 Regionalt skärgårdsråd

Sidan uppdaterad 2024-01-09

Regionala skärgårdsrådet i Landstingshuset kl 13.00 - 15.00

Tema: Besöksnäringen som en del av samhällsplaneringen

Dagordning:


 1. Mötet öppnas - Gustav Hemming (C), ordförande
 2. Skärgårdspaketet: Värmdö kommuns arbete med skärgårdspaketet - Anna Gabrielsson – ansvarig skärgårdspaketet, presentationen här!
 3. Drönare: Region Stockholms arbete med drönare i Norrtälje och hjärtstartare samt förstudie om transporter med drönare mellan Region Stockholms akutsjukhus - Fredrik Engströmer, enhetschef - innovation, presentationen här!
 4. SIKO informerar - Göran Lagerström, presentationen här!
 5. Fikapaus
 6. Stockholm Archipelagos arbete med säsongsförlängning och kopplingen till samhällsplanering - Marie Östblom, presentationen här!
 7. Workshop om Region Stockholms arbete med säsongsförlängning i skärgården - Frida Kallenbach och Kristina Westermark, WSP, presentationen här!
  En sammanställning av workshopen presenteras senare...
 8. Övriga frågor - se mötesanteckningarna.
 9. Mötet avslutas

Mötesdatum Regionala skärgårdsrådet 2024

 • torsdag 15/2 kl 15.30-17.30
 • fredag 17/5 kl 13-15
 • torsdag 26/9 kl 10-12
 • fredag 29/11 kl 10-12

 

2023-11-30 Aktörsforum, Pilot Stockholms skärgård

Aktörsforumet hölls på Länsstyrelsen Stockholm 30 november 2023

2023-11-15 Bryggråd, Skärgårdens Trafikantförening

Bryggråd i Hartwickska huset på Södermalm

Vaxholms kajrenovering presenterades samt bryggrenoveringen på Hemmarö.

Hemmarö brygga utsgågs av Trafikantföreningen till årets brygga 2023.

Ta del av minnesanteckningar och presentationerna på Trafikantföreningens sajt här!

2023-11-09 Regionalt skärgårdsråd, digitalt, som ersätter 14/9-rådet

Sidan uppdaterad 2023-12-14

Regionala skärgårdsrådet 14/9 ställdes med kort varsel in pga sjukdom. Nytt datum 9/11, digitalt kl 18.00 - 20.00

Tema: Lärdomar och framtidstankar kring Östersjöfisket

 • Dagordning:


  1. Mötet öppnas - inledning om situationen för fisket (Gustav Hemming)

  2. Vardagen för en yrkesfiskare (Anders Jansson, fiskare på Björkö)

  3. Situationen för fisket i Östersjön (Henrik Svedäng, docent i marinbiologi, hade fått förhinder)

  4. Hur gör vi för att inte hamna här igen och hur ska framtidens fiske kunna se ut? (Gustav Almqvist, Länsstyrelsen Stockholm) Presentationen här!

  5. Fikapaus

  6. Gemensam diskussion

  • Hur kan man skapa en mer lokal samverkan för att få mandat över fiskefrågorna?
  • Skulle den organisation du representerar kunna ha en roll i fiskefrågorna?
  • SIKO 2023-10-20 / Brev till landsbygdsministern, SIKO

  7. Aktuella sjötrafikfrågor (Trafikförvaltningen närvarade inte)

 • 8. Övrigt -

  9. Nästa möte 30 november kl 13-15.15 i Landstingshuset på Kungsholmen

  10 Avslut


Inför jordbruks- och fiskerådet, EU, 23-24 oktober 2023:

Många alarmerande forskarrapporter och debattartiklar gällande Östersjöns förändrade ekosystemet har publicerats:

Gifter och kostråd för Östersjösillen:

2023-10-12/13 - Kartläggning av utmaningarna för små öars uthållighet

Sidan uppdaterad 2023-10-22

Forskarkonferens på Holmön, Umeå, torsdag till fredag 12-13/10


Torsdag 12 oktober, Prästgården på Holmön

 • Välkomna! Paulina Rytkönen, Södertörns högskola och Lotten Hjelm, ordförande Skärgårdarnas Riksförbund

Sektion 1

 • Segregating Archipelagos: New Theoretical Ways to Conseptualize How and Why Small Islands Develope Differently / Jens Westerkov Andersen, Department of Sociology, Lunds University
 • In Search of Sustainability Island – Creating identities and narratives around food in the case of BornholmBent Egberg Mikkelsen, Department of Geosciences and Natural Resource Management at University of Copenhagen
 • A literature overview of research related to seasonality and experiences to develop new seasons on small islands / Marcus Box and Tommy Larsson Segerlind, Department of Business Studies, Södertörn university
 • Lunch (en kryddig och god grönsaksgratäng), därefter en beskrivning av Holmömodellen och rundvandring i "gamla byn" / Joar Sandström och Olle Nygren, Holmöns utvecklingsforum och SRF
 • Kaffepaus vid återkomsten till Prästgården

Dagens huvudtalare:

 • Thinking with islands: An Introduction to Island Studies Online / Dr. Laurie M Brinklow, President of the International Small Island Studies Association, University of Prince Edward Island

Sektion 2

 • Stockholm Archipelago on Instagram – The Imagined Geography of Hashtags / Christian Widholm, Department of Tourism Studies, Södertörn University
 • Regional branding of products and services on islands Online / Karin Winroth, School of Social Sciences, Department of Business Studies, Södertörn University
 • Second-home owners in a small island setting in Finland: Attitudes and actions / Adam Czarnecki, Polish Academy of Sciences, Manu Rantanen, University of Helsinki, Agnieszka Brelik, West Pomeranian University of Technology
 • Experience the Island. Perceived value in the tourism experience on islands / Arash Kordestani and Paulina Rytkönen, Department of Business Studies, Södertörn University
 • Middag och eftersom det var torsdag bjöds det på den traditionella rätten ärtsoppa.

Fredag 13 oktober, Prästgården på Holmön

 • Frukost och diskussioner

Dagens huvudtalare:

 • Croatian islands – immigration hub in a country dealing with a demographic crisis? / Dr. Anica Cuka, University of Zadar

Sektion på svenska

 • Det började som en tuva - Boendestudie om Visingsö 2022 Online / Eleni Lago and Andreas Zeidlitz, Jönköpings Kommun
 • Hur fungerar SIKO? samt En ny skärgårdsby på Möja (A new archipelago village on Möja) / Britt Fogelström och Nilla Söderqvist, The contact organization of the archipelago's interest associations (SIKO) - Presentationen här!
 • Lunch (potatissoppa)
 • Nämdö – experiences of establishing a biosphere. Online / Ann Aldeheim, koordinator Nämdö Green Archipelago (online) och Lotten Hjelm på plats, The Archipelago National Confederation - Presentationen här!

 Sektion 3

 • A complicated transition? Barriers and opportunities for clean energy entrepreneurship in the Stockholm Archipelago. Online / Ellinor Christersson and Simon Svedberg, Department of Business Studies, Södertörn University
 • Implementing models for citizen driven sustainable development in small islands in Sweden / Tommy Larsson Segerlind, Department of Business Studies, Södertörn University
 • Fika

Sektion 4

 • The impact of Second-home tourism in small island communities: a curse or a blessing? / Roger Marjavaara, Department of Geography Umeå University
 • On the organisationality of island jack-of-all-traders. / Gustaf Onn, Södertörn University
 • Island Research in the Swedish Context – Imminent research gaps / Paulina Rytkönen (presenterade) Övriga deltagare: Marcus Box och Tommy Larsson Segerlind från Södertörns högskola, Margaretha Bohlin, Sune Fogelström, Lotten Hjelm och Sten-Åke Persson från SRF, Håkan Tunon från SLU och Ulf Westerberg från SIKO.

Roundtable:

 • “Mapping Key challenges to sustainability on small islands”. / Jens Westerkov Andersen, Anica Cuka, Roger Marjavaara och Christian Widholm 

Konferensen avslutades vid 16-tiden. Därefter skulle alla äta en avslutande middag tillsammans men det visade sig att det var ytterst osäkert om Holmöfärjan kunde gå nästa morgon på grund av kraftig ostlig vind. Forskarteamet (utom Paulina) och Britt valde då att lämna Holmön redan vid 18-tiden på fredagen för att komma med sina vidare avgångar på fastlandet nästa dag. Vi som stannade kvar till nästa dag fick ugnsbakad sik med Holmö-potatis och svampsås (svampen var förstås också från Holmön) och så fick vi träffa ett gäng Holmöbor som kom till Prästgården på kvällen, mycket trevligt.

Hälsar Nilla, SIKO, som stannade kvar på Holmön och kom med på lördagens morgonfärja då det inte blåste så mycket längre (men gungigt var det).

SIKO:s sammanfattande intryck av konferens på Holmön, i Södertörn Högskolas regi

Det var en intressant konferens och inte minst kom diskussioner upp om det för oss nya begreppet ”överturism”. Deltagare från t ex Kroatien och Canadas övärld vittnade om detta fenomen. Gustaf Onn från Södertörns högskola har just nu en pågående undersökning om överturism i Stockholms och Göteborgs skärgårdar – gå gärna in via länken här och besvara enkäten!

Den internationella medverkan i konferensen fick oss att le igenkännande när man beskrev ”Islanders” – det är inte bara öbor i Skandinavien som beskriver samma saker och upplevelser av att vara öbo, samma saker, villkor och upplevelser tycks även gälla i andra delar av världen.

Britt och Nilla, som deltog för SIKO i konferensen Mapping Key Challenges to Sustainability on Islands.

Olle Nygren, boende på Holmön har gjort föredömliga anteckningar om konferensen på svenska (huvudspråket på konferensen var engelska). Rapporten finns på SRF-sajten och här på SIKO-sajten. Länkar se nedan.


Minnesanteckningar från konferensen

Olle Nygren, Holmöbo, Holmöns Utvecklingsforum och aktiv i flera av SRF:s arbetsgrupper, har skrivit en rapport på svenska:

 • Rapporten på SRF-sajten HÄR!
 • Minnesanteckningarna, med foton, här: som pdf

Presentationerna läggs upp varefter, se ovan efter respektive talarpunkt.

Foto: Nilla Söderqvist Foto: Lotten Hjelm

Från färjeläget Norrfjärden tidigt på torsdag morgonen till Holmön i härlig morgonsol. Foto: Nilla Söderqvist och Lotten Hjelm

Foto: Lotten Hjelm Foto: Lotten Hjelm

Rundvandring i Holmöns gamla by, nära Prästgården. Från vänster Sten-Åke från Hven (SRF samt ESIN:s ordförande), Joar (SRF) och Olle, båda bofasta på Holmön. Foto: Lotten Hjelm.

2023-09-28 - Länsstyrelsens exekutivkommitté, träff på Möja

Efter landshövdingens önskemål om att besöka en skärgårdsö blev det tillslut Möja, Värmdö kommun, som stod värd för besöket. Ombord på taxibåten från Sollenkroka berättade Sune Fogelström och Monica Pettersson (Möjaskärgårdens företagarförening) om öns historia och vad som händer idag. Promenad från Ramsmora brygga, efter en snabbtitt i Roland Svensson-museet, till Wikströms Fisk för möte och fisklunch, där Rune Wikström berättade om dagens fiske vid lunchen och dotter Stina om hur det gick till när fiskrestaurangen startade upp strax efter hon tog studenten.

Presentationer

Möja, foto:Nilla Söderqvist Kyrkviken Möja, foto:Nilla Söderqvist Wikströms fisk, foto: Rune Wikström

Kyrkviken på Möja innan dimman rullade in, Monika Pettersson, ordf. MSFF, Sune Fogelström, SRF, och Nilla Söderqvist, ordf. SIKO, åker med taxibåten för att möte upp hela gänget i Sollenkroka. I bakgrunden syns Läkarbåten (Djurö VC) på väg in i kyrkviken. (Foto: Nilla Söderqvist). Sista bilden, lunch på Wikströms fisk, foto: Rune Wikström.

2023-09-14 - En strävan mot nya perspektiv för de befolkade öarna i Sverige

Uppdaterad 2023-10-14

Tillväxtverket och Södertörns högskola

2023-09-14, Tillväxtverket: Se det inspelade webbinariet här! (ca 1,5h)

Det europeiska kunskapsnätverket ESPON (www.espon.eu ) och Tillväxtverket bjöd i samarbete med Södertörns högskola och Skärgårdarnas Riksförbund in till ett digitalt seminarium den 14 september 2023 för ett samtal om hur olika planeringsnivåer beaktar skärgårdar och små öar.

Projektledare:

 • Wolfgang Pichler, Tillväxtverket

Bland andra medverkar:

 • Paulina Rytkönen och Tommy Larsson Segerlind (Södertörns högskola)
 • Erik Gløersen (Spatial Foresight i Luxembourg)

Representanter från olika samhällsnivåer

 • Richard Holm (Strömstad kommun
 • Anna Karlin (Region Östergötland)
 • Martin Olauzon (Tillväxtverket)
 • Sverker Lindblad (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet)

Presentationer


"Har Sveriges ö- och skärgårdssamhällen en hållbar framtid?"

2023-05-03, Landsbygdsveckan 2023:

Under Landsbygdsveckan 2023 bjöd Södertörns högskola, Skärgårdarnas Riksförbund, Skärgårdens intresseföreningars kontaktorganisation (SIKO), Svenska Nätverket för Ö- och skärgårdsforskning, Norrtälje Kommun och Österåker kommun in till ett webinarium om hur hållbar utveckling på öar och i skärgårdssamhällen kan främjas.

Under webinariet diskuteras möjligheter och utmaningar för att främja hållbar utveckling i en svensk ö- och skärgårdskontext.

Presentatörer och paneldeltagare var:

 • Dan Ericsson, statssekreterare Landsbygdsdepartementet
 • Lotten Hjelm, Skärgårdarnas Riksförbund
 • Gustav Hemming, Skärgårdsregionråd i Stockholm
 • Patrik Cederlöf, Länsstyrelsen i Stockholms Län
 • Erik Josephson, Österåkers kommun
 • Martin Olauzon, Tillväxtverket
 • Margareta Bohlin, Göteborgs Universitet 
 • Moderator var Tommy Larsson Segerlind, Södertörns högskola

Se det inspelade webbinariet här! (ca 1,5h)


 

2023-09-10 - 2023-09-12 Oravi #7, Bobarhet/Offentlig service

SIKO rapport från Habitability Workshop, Offentlig service (Livsmiljönätverket)

Läs mer om Habitability, Åbo Akadem här!

Temanätverkets 7:e träff, rapport Åbo akademi här!

Tid: 10 – 12 september 2023

Plats: Oravi (i Saimenområdet i Finland)

Deltagare: ca 40 personer från skärgårdsnätverk i Finland (habitability-nätverket, representanter från biosfärområden och Leaderområden mm).
Från SIKO deltog Nilla (Nämdö) och Britt (Möja).

Program

Söndag 10 september

Chartrad buss från Åbo via Lahtis, Savonlinna och Nyslott till Oravi

Foto: Nilla Söderqvist Foto: Habitability

Laitaatsilta ångbåtsbrygga vid ett varvsområde strax före Nyslott. Ångbåtstrafiken utgjorde en viktig del av sjötrafiken i Saimen genom tiderna.

 • Incheckning och info om Saimaa Holiday Oravi. Här talar alla finska men värdinnan är ursprungligen från staden Vasa och svensktalande.

Foto: Habitability

Måndag 11 september

 • Introduktion till habitability-nätverket
 • Presentation av de olika skärgårdsområdena, SIKO:s presentation finns här!
 • Bobarhetsverktyget, delområdet Offentlig service
 • Paneldiskussion om samspelet mellan Saimens skärgårdsdelar och kommunerna. Oravi kommundirektör, ordförande och byaombudet i Oravi byaförening, byaombud, kommunsekreterare och koordinator i Savonlinna stad deltar.

Foto: Britt Fogelström Foto: Habitability

 • Besök på Juvola skola. Möte med både skolans elever och de två lärarna. I skolan finns två grundskolegrupper: klasserna 0–2 och 3–6 med totalt 36 elever. Skolan riskerar att stängas nästa år. När barnen var ute på rast fördes en diskussion bland deltagarna hur viktig skolan är för bygden.

Foto: Britt Fogelström Foto: Habitability

 • Besök hos en fiskare som berättar om fiskerinäringen i Saimen.

Foto: Britt Fogelström Foto: Nilla Söderqvist

 • Besök på Byahuset Päiväkumpu, ett skolhus från 1930-talet och som nu tjänar som mötesplats för byn med bibliotek, gym och samlingsrum.

Foto: Habitability

 • Sibbos bobarhetsanalys presenteras av Sibbo skärgårdsdelegation. Hela gruppen för därefter en diskussion om bobarhetsverktyget.

 Foto: Habitability Foto: Habitability

På kvällen en god middag på anläggningen i Oravi. Våra övernattningsstugor var försedda med bastu, badbrygga  - och roddbåt.

Foto: Pia Prost Foto: Cecilia Lundberg

Tisdag 12 september

På hemvägen från Oravi tog bussen en liten omväg via Saimaa Geopark med strålande utsikt, därefter lunchstopp i Lahtis och sen vidare till Åbo.

Foto: Nilla Söderqvist Foto: Habitability Foto: Britt Fogelström

 

Reflexioner och lärdomar

 • Skärgårdskommuner i Saimen området – det finns tre skärgårdskommuner i sjöområdet (utan kontakt med Finska viken). Där bor bland annat 500 personer på öar utan fast landförbindelse, så utmaningar och villkor är väldigt lika våra skärgårdar.
 • Habitability (bobarhetsverktyget) Att vara bobar (bobarhet/habitability) betyder att det finns jobb, bostäder, skola, färjor, gemenskap, och så vidare – det som förutsätts för att kunna vara ett hållbart samhälle, som kan ta hand om sina människor, sköta sin natur och vårda det omgivande havet eller vattenområdet.
  Att göra en bobarhetsstudie för en ö är ett omfattande arbete och handlar om att analysera och ta fram fakta (till exempel statistik) om förutsättningarna nämnda ovan.
  Genomförda bobarhetsstudier har visat sig användbara i kommunikation med kommuner och myndigheter, när man efter genomförd bobarhetsanalys vill gå vidare med handlingsplaner för utveckling.

  Nämdö har arbetat med metoden bobarhet dels inför uppstarten av Nämdö Green Archipelagos förstudie till Biosfärområde, ledd av Christian Pleijel, samt när Värmdö kommun genomförde en omlandsanalys inför Naturvårdsverkets utredning att bilda en marin nationalpark av den yttre delen av Nämdöskärgården med Christian Pleijel, Åbo Akademi, och Patrik Cederlöf, Länsstyrelsen, som projektledare.
 • Skärgårdsskolor Nedläggningshot känns igen från våra skärgårdar och är det stora problemet. Att besöka en skärgårdsskola är i övrigt en väldigt positiv upplevelse – trygga, glada barn som gärna svarar på besökarnas frågor och engagerade lärare. 
 • Byförening Oraviregionens byaförening arbetar för hela områdets invånare, främjar byns intressen och utvecklar regionens livskraft. Byaföreningen bedriver mycket lobbyverksamhet för både fastboende och fritidsboende och håller regionen aktiv. Byaförening är mycket aktiv, med en verksamhet som påverkar alla som bor på orten. Oravi blev Årets by i Södra Savolax 2020. 
 • Miljö och fiske Stor miljömedvetenhet. Stor prioritet på att värna Saimen vikaren, en saltvattensäl som här lever i sötvatten, vilket är unikt.
  Det fiskas siklöja och gädda, vilket inte verkade vara i kris (det serverades stekt filéad gädda, fisksoppa på gädda och gäddfärsbiffar), men samtidigt var budskapet att fisket varit bättre förr.
  Fisketurismen fungerade, men de tidigare ryska fisketuristerna var nu ersatta av tyskar, holländare osv.
 • Personliga lärdomar och reflexioner Väldigt mycket kring utmaningarna med skärgårdsutveckling känns igen. Stor åldersspridning på deltagarna (skärgårdsbor verkar inte gå i pension i Finland heller!), men extra positivt att det var bra representation även av yngre och ”mitt i livet” personer.

  En tillgång för skärgårdsutveckling och levande skärgård är Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi där tvärvetenskaplig kunskap inom skärgårdsrelaterad forskning finns. Flera av de som arbetar i Åbo akademis skärgårdsprojekt bor själva i skärgårdarna.

 

Möja 2023-09-14

Nilla Söderqvist och Britt Fogelström

SIKO:s yttrande om trafikförändringar i SL-trafiken 2023/2024 (T24)

Remissunderlaget finns på regionens sajt att ta del av, sjötrafiken sid 15-21.