Rapporter, remissvar och yttranden


Se även SIKO:s presentation SKÄRGÅRDSKUNSKAP

som uppdateras vartefter och finns här!


2024-02-15 Regionalt skärgårdsråd

Sidan uppdaterad 2024-02-18

Regionala skärgårdsrådet i Landstingshuset kl 15.30 - 17.30

Tema: Regionala serviceprogrammet, kommersiell service och urvecklingsprojekt i skärgården

 • Agendan som pdf här! / Minnesanteckningarna läggs upp här...
 • Presentationerna läggs upp efter respektive talespunkt efter mötet, se nedan.

Dagordning:


 1. Mötet öppnas - Gustav Hemming (C), ordförande
 2. Skärgårdens Exekutivkommittén - Patrik Cederlöf, Länsstyrelsen Stockholm
 3. Grundläggande kommersiell service från ett skärgårdsperspektiv. / Presentationen här!
  Lägesbild från SIKO - Gunilla Söderqvist, SIKO
 4. Regionalt serviceprogram och finansiering för grundläggande kommersiell service.
  Strategiskt arbete för ökad tillgänglighet till kommersiell service i skärgården - Alvin Planman, Regionledningskontoret
 5. Service- och trygghetspunkt (SOT) i skärgård.
  Info om förstudie om att stärka den grundläggande kommersiella servicen i händelse av samhällsstörning - Patrik Cederlöf, Länsstyrelsen Stockholm
 6. Grundläggande kommersiell service från ett nationellt perspektiv.
  Nationellt perspektiv på grundläggande kommersiell service och Tillväxtverkets samordnande uppdrag - Liv Edström, Tillväxtverket (deltar via länk)
 7. Projektfinansiering för skärgårdsutveckling.
  Central Baltic, anslaget för regional hållbar tillväxt och skärgårdsutveckling samt LEADER-finansiering - Josefin Jackson, Regionledningskontoret
 8. Sjötrafik ur ett skärgårdsperspektiv.
  Lägesbild från sjötrafiken - Thomas Sandering och Andreas Adolfsson, Trafikförvaltningen
 9. Övrigt och mötet avslutas.
  Frågor anmäls i förväg - Gustav Hemming

Kommande mötesdatum Regionala skärgårdsrådet 2024

 • fredag 17/5 kl 13-15
 • torsdag 26/9 kl 10-12
 • fredag 29/11 kl 10-12

 

2024-01-24 - WS Regionens framtida utveckling

Civilsamhället hade denna kväll bjudits in till Landstingssalen för att gemnsamt komma med inspel till den regionala utvecklingsplanen.

Gustav Hemming inledde och så småningom fick de ca 70-talet deltagarna resonera kring frågorna nedan gruppvis.

 • Vad ser ni som de främsta styrkorna att bygga vidare på i Stockholmsregionen?
 • Vad kan ni och andra aktörer bidra med i samverkan för en positiv utveckling Stockholmsregionen?

Hela presentationen finns här att ladda ner!

På sajten finns gällande Landsbygds- och skärgårdsstrategi samt Handlingsplan för Landsbygds- och skärgårdsstrategin 2023-2026 att ladda ner.

2023-12-08 - Digitalt möte med SNIR

Mer info kommer...

2023-12-07 - Julmingel med SIKO

Mer info kommer...

2023-12-05 - Kontaktombudsmöte, Svealands Kustvattenvårdsförbund

Den 5 december 2023 genomför förbundet ett kontaktombudsmöte för att öka kunskapen om lokala och regionala aktiviteter inom kustvattenvård, stärka och lyfta lokalt engagemang samt underlätta kommunikationen mellan medlemmar.

Dagens program:

 • Syreprojekt och storskalig vätgasproduktion med Baltic Sea Oxygenation and the Super-Green Hydrogen Economy. Pilotområde söks i Stockholms skärgård eller Ålands skärgård. / Jakob Walve, DEEP, Stockholms universitet - presentationen här!
 • Lokala åtgärdsprogram för Strömmen och Lilla Värtan med samverkan mellan fem kommuner inom förbundet. Summering av resultat och framtida arbete.
  Katarina Forslöw, Miljöförvaltningen, Stockholms stad med kommentarer av Jakob Walve, DEEP, Stockholms universitet och Joakim Lücke, SVOA, Stockholm Vatten och Avfall - presentationen här!
 • Vilka krav på miljöövervakning följer av vattendirektivet? Miljöövervakningen utgör grunden för att avgöra om målen i vattendirektivet uppnås (i Sverige infört som miljökvalitetsnormer, MKN). Men vilka krav ställs egentligen på denna övervakning? Hur ska den utformas vid olika typer av påverkan? Vem är ansvarig för att övervakningen genomförs? / Niklas Hanson, Miljöövervakningsenheten, Havs- och vattenmyndigheten - presentationen här!

Inbjudna är medlemmarnas kontaktombud, förbundets beredningsgrupp och styrelse.

Svealands Kustvattenvårdsförbund

 

2023-12-05 - Länsstyrelsens exekutivkommitté

Tessinska palatset i Gamla stan

Dagordning

 1. Godkännande av dagordning
 2. Minnesanteckningar från föregående möte, den 28 september på Möja
 3. Aktuellt läge och laget runt
 4. Beredskap i Stockholms skärgård
 5. Information
 6. Datum och teman för 2024 års arbete
  Torsdag 7 mars kl 12-17, Nynäshamn/Landsort
  Onsdag 29 maj kl 15-17, Tessinska palatset
  Onsdag 9 oktober kl 12-17, Norrtälje skärgård
  Torsdag 5 december kl 15-17, Tessinska palatset
  Återkommande teman för året; civil beredskap, avfallshantering, RUFS. Kompletteras med andra aktuella frågor.
 7. Övriga frågor
 8. Mötet avslutas

Presentationer

2023-11-30 Regionalt skärgårdsråd

Sidan uppdaterad 2024-01-09

Regionala skärgårdsrådet i Landstingshuset kl 13.00 - 15.00

Tema: Besöksnäringen som en del av samhällsplaneringen

Dagordning:


 1. Mötet öppnas - Gustav Hemming (C), ordförande
 2. Skärgårdspaketet: Värmdö kommuns arbete med skärgårdspaketet - Anna Gabrielsson – ansvarig skärgårdspaketet, presentationen här!
 3. Drönare: Region Stockholms arbete med drönare i Norrtälje och hjärtstartare samt förstudie om transporter med drönare mellan Region Stockholms akutsjukhus - Fredrik Engströmer, enhetschef - innovation, presentationen här!
 4. SIKO informerar - Göran Lagerström, presentationen här!
 5. Fikapaus
 6. Stockholm Archipelagos arbete med säsongsförlängning och kopplingen till samhällsplanering - Marie Östblom, presentationen här!
 7. Workshop om Region Stockholms arbete med säsongsförlängning i skärgården - Frida Kallenbach och Kristina Westermark, WSP, presentationen här!
  En sammanställning av workshopen presenteras senare...
 8. Övriga frågor - se mötesanteckningarna.
 9. Mötet avslutas

Mötesdatum Regionala skärgårdsrådet 2024

 • torsdag 15/2 kl 15.30-17.30
 • fredag 17/5 kl 13-15
 • torsdag 26/9 kl 10-12
 • fredag 29/11 kl 10-12

 

2023-11-30 Aktörsforum, Pilot Stockholms skärgård

Aktörsforumet hölls på Länsstyrelsen Stockholm 30 november 2023

2023-11-15 Bryggråd, Skärgårdens Trafikantförening

Bryggråd i Hartwickska huset på Södermalm

Vaxholms kajrenovering presenterades samt bryggrenoveringen på Hemmarö.

Hemmarö brygga utsgågs av Trafikantföreningen till årets brygga 2023.

Ta del av minnesanteckningar och presentationerna på Trafikantföreningens sajt här!

2023-11-09 Regionalt skärgårdsråd, digitalt, som ersätter 14/9-rådet

Sidan uppdaterad 2023-12-14

Regionala skärgårdsrådet 14/9 ställdes med kort varsel in pga sjukdom. Nytt datum 9/11, digitalt kl 18.00 - 20.00

Tema: Lärdomar och framtidstankar kring Östersjöfisket

 • Dagordning:


  1. Mötet öppnas - inledning om situationen för fisket (Gustav Hemming)

  2. Vardagen för en yrkesfiskare (Anders Jansson, fiskare på Björkö)

  3. Situationen för fisket i Östersjön (Henrik Svedäng, docent i marinbiologi, hade fått förhinder)

  4. Hur gör vi för att inte hamna här igen och hur ska framtidens fiske kunna se ut? (Gustav Almqvist, Länsstyrelsen Stockholm) Presentationen här!

  5. Fikapaus

  6. Gemensam diskussion

  • Hur kan man skapa en mer lokal samverkan för att få mandat över fiskefrågorna?
  • Skulle den organisation du representerar kunna ha en roll i fiskefrågorna?
  • SIKO 2023-10-20 / Brev till landsbygdsministern, SIKO

  7. Aktuella sjötrafikfrågor (Trafikförvaltningen närvarade inte)

 • 8. Övrigt -

  9. Nästa möte 30 november kl 13-15.15 i Landstingshuset på Kungsholmen

  10 Avslut


Inför jordbruks- och fiskerådet, EU, 23-24 oktober 2023:

Många alarmerande forskarrapporter och debattartiklar gällande Östersjöns förändrade ekosystemet har publicerats:

Gifter och kostråd för Östersjösillen:

2023-10-12/13 - Kartläggning av utmaningarna för små öars uthållighet

Sidan uppdaterad 2023-10-22

Forskarkonferens på Holmön, Umeå, torsdag till fredag 12-13/10


Torsdag 12 oktober, Prästgården på Holmön

 • Välkomna! Paulina Rytkönen, Södertörns högskola och Lotten Hjelm, ordförande Skärgårdarnas Riksförbund

Sektion 1

 • Segregating Archipelagos: New Theoretical Ways to Conseptualize How and Why Small Islands Develope Differently / Jens Westerkov Andersen, Department of Sociology, Lunds University
 • In Search of Sustainability Island – Creating identities and narratives around food in the case of BornholmBent Egberg Mikkelsen, Department of Geosciences and Natural Resource Management at University of Copenhagen
 • A literature overview of research related to seasonality and experiences to develop new seasons on small islands / Marcus Box and Tommy Larsson Segerlind, Department of Business Studies, Södertörn university
 • Lunch (en kryddig och god grönsaksgratäng), därefter en beskrivning av Holmömodellen och rundvandring i "gamla byn" / Joar Sandström och Olle Nygren, Holmöns utvecklingsforum och SRF
 • Kaffepaus vid återkomsten till Prästgården

Dagens huvudtalare:

 • Thinking with islands: An Introduction to Island Studies Online / Dr. Laurie M Brinklow, President of the International Small Island Studies Association, University of Prince Edward Island

Sektion 2

 • Stockholm Archipelago on Instagram – The Imagined Geography of Hashtags / Christian Widholm, Department of Tourism Studies, Södertörn University
 • Regional branding of products and services on islands Online / Karin Winroth, School of Social Sciences, Department of Business Studies, Södertörn University
 • Second-home owners in a small island setting in Finland: Attitudes and actions / Adam Czarnecki, Polish Academy of Sciences, Manu Rantanen, University of Helsinki, Agnieszka Brelik, West Pomeranian University of Technology
 • Experience the Island. Perceived value in the tourism experience on islands / Arash Kordestani and Paulina Rytkönen, Department of Business Studies, Södertörn University
 • Middag och eftersom det var torsdag bjöds det på den traditionella rätten ärtsoppa.

Fredag 13 oktober, Prästgården på Holmön

 • Frukost och diskussioner

Dagens huvudtalare:

 • Croatian islands – immigration hub in a country dealing with a demographic crisis? / Dr. Anica Cuka, University of Zadar

Sektion på svenska

 • Det började som en tuva - Boendestudie om Visingsö 2022 Online / Eleni Lago and Andreas Zeidlitz, Jönköpings Kommun
 • Hur fungerar SIKO? samt En ny skärgårdsby på Möja (A new archipelago village on Möja) / Britt Fogelström och Nilla Söderqvist, The contact organization of the archipelago's interest associations (SIKO) - Presentationen här!
 • Lunch (potatissoppa)
 • Nämdö – experiences of establishing a biosphere. Online / Ann Aldeheim, koordinator Nämdö Green Archipelago (online) och Lotten Hjelm på plats, The Archipelago National Confederation - Presentationen här!

 Sektion 3

 • A complicated transition? Barriers and opportunities for clean energy entrepreneurship in the Stockholm Archipelago. Online / Ellinor Christersson and Simon Svedberg, Department of Business Studies, Södertörn University
 • Implementing models for citizen driven sustainable development in small islands in Sweden / Tommy Larsson Segerlind, Department of Business Studies, Södertörn University
 • Fika

Sektion 4

 • The impact of Second-home tourism in small island communities: a curse or a blessing? / Roger Marjavaara, Department of Geography Umeå University
 • On the organisationality of island jack-of-all-traders. / Gustaf Onn, Södertörn University
 • Island Research in the Swedish Context – Imminent research gaps / Paulina Rytkönen (presenterade) Övriga deltagare: Marcus Box och Tommy Larsson Segerlind från Södertörns högskola, Margaretha Bohlin, Sune Fogelström, Lotten Hjelm och Sten-Åke Persson från SRF, Håkan Tunon från SLU och Ulf Westerberg från SIKO.

Roundtable:

 • “Mapping Key challenges to sustainability on small islands”. / Jens Westerkov Andersen, Anica Cuka, Roger Marjavaara och Christian Widholm 

Konferensen avslutades vid 16-tiden. Därefter skulle alla äta en avslutande middag tillsammans men det visade sig att det var ytterst osäkert om Holmöfärjan kunde gå nästa morgon på grund av kraftig ostlig vind. Forskarteamet (utom Paulina) och Britt valde då att lämna Holmön redan vid 18-tiden på fredagen för att komma med sina vidare avgångar på fastlandet nästa dag. Vi som stannade kvar till nästa dag fick ugnsbakad sik med Holmö-potatis och svampsås (svampen var förstås också från Holmön) och så fick vi träffa ett gäng Holmöbor som kom till Prästgården på kvällen, mycket trevligt.

Hälsar Nilla, SIKO, som stannade kvar på Holmön och kom med på lördagens morgonfärja då det inte blåste så mycket längre (men gungigt var det).

SIKO:s sammanfattande intryck av konferens på Holmön, i Södertörn Högskolas regi

Det var en intressant konferens och inte minst kom diskussioner upp om det för oss nya begreppet ”överturism”. Deltagare från t ex Kroatien och Canadas övärld vittnade om detta fenomen. Gustaf Onn från Södertörns högskola har just nu en pågående undersökning om överturism i Stockholms och Göteborgs skärgårdar – gå gärna in via länken här och besvara enkäten!

Den internationella medverkan i konferensen fick oss att le igenkännande när man beskrev ”Islanders” – det är inte bara öbor i Skandinavien som beskriver samma saker och upplevelser av att vara öbo, samma saker, villkor och upplevelser tycks även gälla i andra delar av världen.

Britt och Nilla, som deltog för SIKO i konferensen Mapping Key Challenges to Sustainability on Islands.

Olle Nygren, boende på Holmön har gjort föredömliga anteckningar om konferensen på svenska (huvudspråket på konferensen var engelska). Rapporten finns på SRF-sajten och här på SIKO-sajten. Länkar se nedan.


Minnesanteckningar från konferensen

Olle Nygren, Holmöbo, Holmöns Utvecklingsforum och aktiv i flera av SRF:s arbetsgrupper, har skrivit en rapport på svenska:

 • Rapporten på SRF-sajten HÄR!
 • Minnesanteckningarna, med foton, här: som pdf

Presentationerna läggs upp varefter, se ovan efter respektive talarpunkt.

Foto: Nilla Söderqvist Foto: Lotten Hjelm

Från färjeläget Norrfjärden tidigt på torsdag morgonen till Holmön i härlig morgonsol. Foto: Nilla Söderqvist och Lotten Hjelm

Foto: Lotten Hjelm Foto: Lotten Hjelm

Rundvandring i Holmöns gamla by, nära Prästgården. Från vänster Sten-Åke från Hven (SRF samt ESIN:s ordförande), Joar (SRF) och Olle, båda bofasta på Holmön. Foto: Lotten Hjelm.

2023-09-28 - Länsstyrelsens exekutivkommitté, träff på Möja

Efter landshövdingens önskemål om att besöka en skärgårdsö blev det tillslut Möja, Värmdö kommun, som stod värd för besöket. Ombord på taxibåten från Sollenkroka berättade Sune Fogelström och Monica Pettersson (Möjaskärgårdens företagarförening) om öns historia och vad som händer idag. Promenad från Ramsmora brygga, efter en snabbtitt i Roland Svensson-museet, till Wikströms Fisk för möte och fisklunch, där Rune Wikström berättade om dagens fiske vid lunchen och dotter Stina om hur det gick till när fiskrestaurangen startade upp strax efter hon tog studenten.

Presentationer

Möja, foto:Nilla Söderqvist Kyrkviken Möja, foto:Nilla Söderqvist Wikströms fisk, foto: Rune Wikström

Kyrkviken på Möja innan dimman rullade in, Monika Pettersson, ordf. MSFF, Sune Fogelström, SRF, och Nilla Söderqvist, ordf. SIKO, åker med taxibåten för att möte upp hela gänget i Sollenkroka. I bakgrunden syns Läkarbåten (Djurö VC) på väg in i kyrkviken. (Foto: Nilla Söderqvist). Sista bilden, lunch på Wikströms fisk, foto: Rune Wikström.

2023-09-14 - En strävan mot nya perspektiv för de befolkade öarna i Sverige

Uppdaterad 2023-10-14

Tillväxtverket och Södertörns högskola

2023-09-14, Tillväxtverket: Se det inspelade webbinariet här! (ca 1,5h)

Det europeiska kunskapsnätverket ESPON (www.espon.eu ) och Tillväxtverket bjöd i samarbete med Södertörns högskola och Skärgårdarnas Riksförbund in till ett digitalt seminarium den 14 september 2023 för ett samtal om hur olika planeringsnivåer beaktar skärgårdar och små öar.

Projektledare:

 • Wolfgang Pichler, Tillväxtverket

Bland andra medverkar:

 • Paulina Rytkönen och Tommy Larsson Segerlind (Södertörns högskola)
 • Erik Gløersen (Spatial Foresight i Luxembourg)

Representanter från olika samhällsnivåer

 • Richard Holm (Strömstad kommun
 • Anna Karlin (Region Östergötland)
 • Martin Olauzon (Tillväxtverket)
 • Sverker Lindblad (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet)

Presentationer


"Har Sveriges ö- och skärgårdssamhällen en hållbar framtid?"

2023-05-03, Landsbygdsveckan 2023:

Under Landsbygdsveckan 2023 bjöd Södertörns högskola, Skärgårdarnas Riksförbund, Skärgårdens intresseföreningars kontaktorganisation (SIKO), Svenska Nätverket för Ö- och skärgårdsforskning, Norrtälje Kommun och Österåker kommun in till ett webinarium om hur hållbar utveckling på öar och i skärgårdssamhällen kan främjas.

Under webinariet diskuteras möjligheter och utmaningar för att främja hållbar utveckling i en svensk ö- och skärgårdskontext.

Presentatörer och paneldeltagare var:

 • Dan Ericsson, statssekreterare Landsbygdsdepartementet
 • Lotten Hjelm, Skärgårdarnas Riksförbund
 • Gustav Hemming, Skärgårdsregionråd i Stockholm
 • Patrik Cederlöf, Länsstyrelsen i Stockholms Län
 • Erik Josephson, Österåkers kommun
 • Martin Olauzon, Tillväxtverket
 • Margareta Bohlin, Göteborgs Universitet 
 • Moderator var Tommy Larsson Segerlind, Södertörns högskola

Se det inspelade webbinariet här! (ca 1,5h)


 

2023-09-10 - 2023-09-12 Oravi #7, Bobarhet/Offentlig service

SIKO rapport från Habitability Workshop, Offentlig service (Livsmiljönätverket)

Läs mer om Habitability, Åbo Akadem här!

Temanätverkets 7:e träff, rapport Åbo akademi här!

Tid: 10 – 12 september 2023

Plats: Oravi (i Saimenområdet i Finland)

Deltagare: ca 40 personer från skärgårdsnätverk i Finland (habitability-nätverket, representanter från biosfärområden och Leaderområden mm).
Från SIKO deltog Nilla (Nämdö) och Britt (Möja).

Program

Söndag 10 september

Chartrad buss från Åbo via Lahtis, Savonlinna och Nyslott till Oravi

Foto: Nilla Söderqvist Foto: Habitability

Laitaatsilta ångbåtsbrygga vid ett varvsområde strax före Nyslott. Ångbåtstrafiken utgjorde en viktig del av sjötrafiken i Saimen genom tiderna.

 • Incheckning och info om Saimaa Holiday Oravi. Här talar alla finska men värdinnan är ursprungligen från staden Vasa och svensktalande.

Foto: Habitability

Måndag 11 september

 • Introduktion till habitability-nätverket
 • Presentation av de olika skärgårdsområdena, SIKO:s presentation finns här!
 • Bobarhetsverktyget, delområdet Offentlig service
 • Paneldiskussion om samspelet mellan Saimens skärgårdsdelar och kommunerna. Oravi kommundirektör, ordförande och byaombudet i Oravi byaförening, byaombud, kommunsekreterare och koordinator i Savonlinna stad deltar.

Foto: Britt Fogelström Foto: Habitability

 • Besök på Juvola skola. Möte med både skolans elever och de två lärarna. I skolan finns två grundskolegrupper: klasserna 0–2 och 3–6 med totalt 36 elever. Skolan riskerar att stängas nästa år. När barnen var ute på rast fördes en diskussion bland deltagarna hur viktig skolan är för bygden.

Foto: Britt Fogelström Foto: Habitability

 • Besök hos en fiskare som berättar om fiskerinäringen i Saimen.

Foto: Britt Fogelström Foto: Nilla Söderqvist

 • Besök på Byahuset Päiväkumpu, ett skolhus från 1930-talet och som nu tjänar som mötesplats för byn med bibliotek, gym och samlingsrum.

Foto: Habitability

 • Sibbos bobarhetsanalys presenteras av Sibbo skärgårdsdelegation. Hela gruppen för därefter en diskussion om bobarhetsverktyget.

 Foto: Habitability Foto: Habitability

På kvällen en god middag på anläggningen i Oravi. Våra övernattningsstugor var försedda med bastu, badbrygga  - och roddbåt.

Foto: Pia Prost Foto: Cecilia Lundberg

Tisdag 12 september

På hemvägen från Oravi tog bussen en liten omväg via Saimaa Geopark med strålande utsikt, därefter lunchstopp i Lahtis och sen vidare till Åbo.

Foto: Nilla Söderqvist Foto: Habitability Foto: Britt Fogelström

 

Reflexioner och lärdomar

 • Skärgårdskommuner i Saimen området – det finns tre skärgårdskommuner i sjöområdet (utan kontakt med Finska viken). Där bor bland annat 500 personer på öar utan fast landförbindelse, så utmaningar och villkor är väldigt lika våra skärgårdar.
 • Habitability (bobarhetsverktyget) Att vara bobar (bobarhet/habitability) betyder att det finns jobb, bostäder, skola, färjor, gemenskap, och så vidare – det som förutsätts för att kunna vara ett hållbart samhälle, som kan ta hand om sina människor, sköta sin natur och vårda det omgivande havet eller vattenområdet.
  Att göra en bobarhetsstudie för en ö är ett omfattande arbete och handlar om att analysera och ta fram fakta (till exempel statistik) om förutsättningarna nämnda ovan.
  Genomförda bobarhetsstudier har visat sig användbara i kommunikation med kommuner och myndigheter, när man efter genomförd bobarhetsanalys vill gå vidare med handlingsplaner för utveckling.

  Nämdö har arbetat med metoden bobarhet dels inför uppstarten av Nämdö Green Archipelagos förstudie till Biosfärområde, ledd av Christian Pleijel, samt när Värmdö kommun genomförde en omlandsanalys inför Naturvårdsverkets utredning att bilda en marin nationalpark av den yttre delen av Nämdöskärgården med Christian Pleijel, Åbo Akademi, och Patrik Cederlöf, Länsstyrelsen, som projektledare.
 • Skärgårdsskolor Nedläggningshot känns igen från våra skärgårdar och är det stora problemet. Att besöka en skärgårdsskola är i övrigt en väldigt positiv upplevelse – trygga, glada barn som gärna svarar på besökarnas frågor och engagerade lärare. 
 • Byförening Oraviregionens byaförening arbetar för hela områdets invånare, främjar byns intressen och utvecklar regionens livskraft. Byaföreningen bedriver mycket lobbyverksamhet för både fastboende och fritidsboende och håller regionen aktiv. Byaförening är mycket aktiv, med en verksamhet som påverkar alla som bor på orten. Oravi blev Årets by i Södra Savolax 2020. 
 • Miljö och fiske Stor miljömedvetenhet. Stor prioritet på att värna Saimen vikaren, en saltvattensäl som här lever i sötvatten, vilket är unikt.
  Det fiskas siklöja och gädda, vilket inte verkade vara i kris (det serverades stekt filéad gädda, fisksoppa på gädda och gäddfärsbiffar), men samtidigt var budskapet att fisket varit bättre förr.
  Fisketurismen fungerade, men de tidigare ryska fisketuristerna var nu ersatta av tyskar, holländare osv.
 • Personliga lärdomar och reflexioner Väldigt mycket kring utmaningarna med skärgårdsutveckling känns igen. Stor åldersspridning på deltagarna (skärgårdsbor verkar inte gå i pension i Finland heller!), men extra positivt att det var bra representation även av yngre och ”mitt i livet” personer.

  En tillgång för skärgårdsutveckling och levande skärgård är Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi där tvärvetenskaplig kunskap inom skärgårdsrelaterad forskning finns. Flera av de som arbetar i Åbo akademis skärgårdsprojekt bor själva i skärgårdarna.

 

Möja 2023-09-14

Nilla Söderqvist och Britt Fogelström

SIKO:s yttrande om trafikförändringar i SL-trafiken 2023/2024 (T24)

Remissunderlaget finns på regionens sajt att ta del av, sjötrafiken sid 15-21.

SIKO:s yttrande om Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2035

Utveckling av kollektivtrafiken i Stockholms län.

Läs mer på Region-sajten här!

2023-02-16 Regionalt skärgårdsråd

Sidan uppdaterad 2023-04-23

Fysiskt möte i Landstingshuset kl 13.30 - 15.45

Tema:

Skärgårdens positiva utveckling idag och för framtiden

Dagordning:


1. Mötet öppnas - Gustav Hemming, skärgårdsregionråd, inleder med några ord och bilder om dagens tema.

2. Presentationsrunda - namn, organisation och aktuella skärgårdsfrågor

3. Fikarast

4. Statistik och kartor för kärnöar, se regionens storymap för kärnöarna (Eva Englid, regionplanerare)

5. Lägesbild och reflektion SIKO (Göran Lagerström) Presentation (8 sidor)

6. Aktuella sjötrafikfrågor och presentation av statistik över hela året (Hans Hedenfeldt, Trafikförvaltningen)

7. Gemensam diskussion 

 1. Vad är hållbar tillväxt ur ett skärgårdsperspektiv?
 2. Hur behåller och samtidigt ökar vi den den positiva befolkningstrenden i skärgården?

8. Info om samverkan skolskjutsar (Lars Nyberg, Trafikantföreningen)

9. Info om regionala projektmedel (Ludvig Landberg, Regionledningskontoret)

10. Övrigt och avslut

Kommande möten år 2023

 • 11 maj – heldag studiebesök på Ljusterö
 • 14 september kl 13-15.15 – digitalt
 • 30 november kl 13-15.15 – digitalt

2023-01-25 Fossilfri skärgårdstrafik

Referat Hållbarhetsforum Fossilfri skärgårdstrafik

Tessinska palatset 25:e januari 2023

Foto: Länsstyrelsen

Här är en summering av forumet och vi vill rikta ett stort tack till er som kunde delta. Vi såg att
vi redan vid detta första forum tillsammans kan skapa en arena för att underlätta en hållbar
utveckling både för vår skärgårdsmiljö och framtidens skärgårdstrafik; många kontakter knöts
och vi har fått en mycket positiv återkoppling från er som deltog.

Efter en välkomsthälsning av Landshövding Sven-Erik Österberg följde dessa presentationer
som tillsammans gav en god och bred grund för diskussioner och nätverkande under minglet
som följde. Presentationerna hittar ni nedan tillsammans med ett kort referat av dem.

Det är tydligt att teknikutvecklingen för båtar och energilösningar nu befinner sig i ett paradigm-
skifte samtidigt som det saknas en sammanhållen hantering och en bristande infrastruktur för
skärgårdstrafiken att dra nytta av detta på bästa sätt.

Nu återstår det för oss att ta denna fråga vidare och planera nästa steg. Vi kommer att åter-
koppla ytterligare till er om det.

//Arbetsgruppen Fossilfri skärgårdstrafik, Pilot Stockholms skärgård

 • Göran Lagerström, Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation SIKO
 • Ulrika Palmblad Wennergren, Skärgårdsstiftelsen
 • Annastina Sarlin, Nordiska skärgårdssamarbetet NSS
 • Tove Ellingsen, Region Stockholm
 • Patrik Cederlöf, Länsstyrelsen Stockholm
 • Gustaf Almqvist, Länsstyrelsen Stockholm, projketledare Pilot Stholms skärgård

Anteckningar av Gustaf Almqvist och Ulrika Palmblad Wennergren

Green City Ferries

Björn Gunnerholm presenterade hur bolaget konstruerar eldrivna kolfiberfartyg i Gustavsvik.
Man kommer att ha ett första fartyg för skärgårdstrafik klart 2024. Fartyget är anpassat för pendel-
trafik men kan inte köras i is. Man ser även över hur tekniken kan anpassas till olika tänkbara rutter.

Vätgasprojektet på Ljusterö

Peter Strömberg berättade om hur ett lokaldrivet vindkraftverk på Ljusterö har väckt både stort
engagemang och diskussion. Idag är det på plats och med finansiering från klimatklivet planerar
man att genom elektrolys producera ca 200 kg vätgas dagligen. Det finns även planer på att
koppla det till aquaponi (grönsaker och fisk).

Candela Technologies

Erik Eklund presenterade bolaget, med inriktning på bärplansbåtar med energieffektiv eldrift,
som startade 2014 och sedan dess har växt kontinuerligt (ca 400 personer år 2023).
Med medel från klimatklivet har man bland annat tagit fram en ny shuttlebåt för kommersiell
trafik vilken beräknas vara klar i slutet av detta år. Man har även fått dispens till högre hastighet
än ordinarie hastighetsbegränsning vilket halverar restiden mellan exempelvis Ekerö och Stockholm.

Artemis

Artemis är ett irländskt företag och David Tyler gav oss en intressant presentation via länk.
Man berättade om hur företagets tillkommit efter Artemis Racing (segelbåtar) och bland annat
utvecklat foil-system med eldrift anpassade till en mängd olika båtar.

Eldriven enskrovsbåt för båttaxi eller arbetstrafik

Sune Fogelström beräknade att hans båttaxiverksamhet släpper ut mellan 30 och 40 ton koldioxid-
ekvivalenter per år. För att minska detta har han ingått ett samarbete med ett (ej namngett) skärgårds-
varv för att utveckla en eldriven långsmal enskrovig arbetsbåt (vid marchfart 15 knop är räckvidden 40 sjömil)
samt anlagt en solcellspark. Han diskuterade även behovet av laddstolpar och annan elinfrastruktur i
skärgården. Vidare visade han på goda förutsättningar i mellanskärgården och drog jämförelser till
utvecklingen längs västkusten och Rivieran som goda exempel.

Region Stockholm

Robert Nordevi leder Region Stockholms tonnageutredning som beräknas vara klar under våren.
Har tryckte på behovet av samverkan och att noga följa den tekniska utvecklingen. HVO har hittills
varit i fokus (under 2022 köpte Sverige 70 procent av världens producerade HVO). Regionen ser nu
över hur man kan diversifiera drivmedelslösningar, bland annat tillsammans med en ny metanolfabrik
i Örnsköldsvik. Regionen är också partner i ”Regions 4 Climate” vilket är ett HORIZON-finansierat internationellt projekt.

Nordiska Skärgårdssamarbetet NSS

Annastina Sarlin från NSS berättade ytterligare om ”Regions 4 Climate” och presenterade specifikt
delprojektet ”Smart skärgårdstrafik”. I det ska man ta fram utvecklingsförslag genom att analysera
rutter och tonnage i skärgårdstrafiken i Egentliga Finland, Stockholms skärgård och Åland. Genom
att se till dagens situation och framtida behov vill man hitta energilösningar, identifiera nya hamnar och rutter i en helhetslösning.

Klimatklivet

Det nationella klimatklivet som är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar
utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet presenterades. Presentationen är
sammansatt av
Rabail Junaid, Länsstyrelsen Stockholm.

One Water Foundation

Thomas Ogander berättade om havens viktiga funktion och hur det idag är 40 % mer koldioxid i
atmosfären jämfört med innan industrialiseringens början. Av det buffrar haven 90%. För att säkra
havens framtida funktion bör den marina utvecklingen följa den som sker på land. Stiftelsen har
identifierat behovet av att dels skärpa miljölagstiftningen för sjömackar och dels att byta ut dessa
mot mer miljövänliga dito som kan tillgodose nya behov av el och miljövänliga drivmedel. Stiftelsen
verkar för att byta ut mackarna i Stockholms skärgård och har beräknat den totala kostnaden för detta till 300 miljoner kr. 

2023-01-19 Infomöte Sjötrafikutredningen del 2, Region Sthlm

Åtgärdsval tonnage, Trafikförvaltningen

Agenda

 1. Åtgärdsval tonnage: Bakgrund och uppdraget, presentationen s. 4 - 7

 2. Metod och hantering av uppdraget, presentationen s. 8 - 12

 3. Preliminära slutsatser, presentationen s. 13 - 14

 4. Parallella processer och samverkan, presentationen s. 15

 5. Budgetuppdrag sjötrafik 2023, presentationen s. 16 - 17

 6. Frågor och medskick (se mötesanteckningarna s, 2 -3)