Dokument / Rapporter, remissvar och yttranden


Se även SIKO:s presentation SKÄRGÅRDSKUNSKAP

som uppdateras vartefter och finns här!


 

Regionala skärgårdsrådet

Minnesanteckningar och tillhörande presentationer från skärgårdsrådet 29 november. Presentationerna är numrerade efter punkt på dagordning.

Nästa skärgårdsråd är 14 februari.

Minnesanteckningar här!

Presentationer:

3. Info från TRF - Christina Larsson och Rebecca Berlin, Landstinget
(Landsbygds- och skärgårdsstrategin / Bidragsrapportering / Fraktbidrag / Sthlm Archipelago / Nordiska skärgårdssamarbetet

4. Rapport från Exekutivkommittén - Tomas Norberg, Länsstyrelsen

5. Övergripande målsättning för utveckling av skärgården - Gustav Hemming, skärgårdslandstingsråd (C) Landstinget

6. SIKO:s projektidé Skärgårdsmentor - Britt Fogelström, SIKO

8. Aktuella sjötrafikfrågor - Richard Borgström, Åsa Tivelius och Tommy Harling, Trafikförvaltningen WÅAB

9. "Hela resan" med SL och Waxholmsbolaget - Britt Fogelström, SIKO

 

Exekutivkommittén

Närvarande Exekutivkommittén:

 • Anna Waxin, VD Skärgårdsstiftelsen
 • Deshira Flankör, (M) KSO Värmdö kommun
 • Inger Starheim Lagerquist, Tillväxtavdelningen SLL
 • Johan Krogh (C) ersätter Gustav Hemming, (C) Tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdslandstingsråd SLL
 • Jens Sjöström, (S) SLL
 • Meeri Wasberg, (S) KSO Haninge kommun
 • Ulf Westerberg, ordf. SIKO
 • Karina Uddén, Tillväxtdirektör på Länsstyrelsen
 • Sven-Erik Österberg, (S) Länsstyrelsen, ordförande för Exekutvkommittén samt Landshövding i Stockholms län
 • Tomas Norberg, Länsstyrelsen, sammankallande
 • Tereze Säll Patwary, Länsstyrelsen, sekreterare

Frånvarande:

 • Michaela Fletcher, (M) KSO Österåkers kommun

Övriga deltagare:

 • Rebecca Berlin, SLL, föredragande punkt 8

Minnesanteckningarna här!

SRF arbetsgrupp Miljö- och Energi

Mån-ons 24-26/9, övernattning på Visingsö två nätter.

En kortare dagboksrapport på Skärgårdsbryggan här!

Regionala skärgårdsrådet

Här kommer anteckningar och tillhörande presentationer från skärgårdsrådet 20 september. Presentationerna är numrerade efter punkt på dagordning.

Jag hoppas att vi ses på nästa möte 29 november!

_______________________________________

Christina Larsson

Regionplanerare, Tillväxtavdelningen

Direkt: 08-123 144 92, E-post: christina.larsson@sll.se   

Stockholms läns landsting
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Box 22550, 104 22 Stockholm

Norra stationsgatan 69, Telefon: 08-123 130 00

www.rufs.se

www.sll.se


Presentationer:

3. Bidragsrapportering - Christina Larsson, Landstinget TRF

4. Utvärdering av regionala skärgårdsrådet, en sammanfattning - Christina Larsson, TRF

5. Info Nordiska Skärgårdssamarbetet - Annastina Sarlin, Samarbetschef NSS

8. Aktuella sjötrafikfrågor - Rickard Borgström & Andreas Adolfson TF (WÅAB)

Pilotprojekt paketutlämning

Ny lösning för paketutlämning i Stockholms skärgård!

Under sommaren 2018 provas en ny lösning för paketutlämning direkt i butikerna på Utö och Möja. Tidigare har öborna fått åka långväga turer till olika utlämningsplatser på fastlandet för att hämta ut sina paket.

Stockholms läns landsting, Waxholmsbolaget, PostNord, Bring, DHL, DB Schenker, Skärgårdens intresseföreningars kontaktorganisation (SIKO) och Länsstyrelsen har under våren haft diskussioner om gemensamma pakettransporter för ökad service till boende i Stockholms skärgård.

Detta har lett fram till att en försöksverksamhet kommer att starta under sommaren med utlämning av paket till privatpersoner direkt i butik på öarna.

Under hösten vintern 2018-19 ska piloten utvärderas

Meddela avvikelser i paketleveranser och paketutlämning till SIKO:s ordförande Ulf Westerberg inför utvärderingen.

OBS! Det gäller hela skärgården, inte bara pilotområdena Utö och Möja.

Utvärderingen sker i samarbete med Länsstyrelsen

Bilden visar hur tokigt det blir för öbor när fraktföretagen har olika utlämningsställen på fastlandet. Bilden togs fram efter en enkätundersökning och ledde till samordningsplanerna. Ill: Länsstyrelsen Stockholm

Regionala skärgårdsrådet

Tack för ett trevligt och givande möte idag! Här kommer anteckningar, presentationer och deltagarlista.

Dagens tips:

1. Känner du till någon aktör som fokuserar på landsbygdsfrågor?
Vidarebefordra gärna inbjudan till landstinget landsbygdsseminarium 29 maj.
Länk: http://rufs.se/eventarkiv/2018/landsbygdsseminarium/

 

2. Den 18 aug kommer det 27:e skärgårdstinget hållas på Dalarö i Haninge.
Temat är dricksvatten. Kom dit!!!

 

Allt gott!

_______________________________________

Christina Larsson

Regionplanerare, Tillväxtavdelningen

Direkt: 08-123 144 92, Mobil:  0730-92 44 92

E-post: christina.larsson@sll.se   


Presentationer

Exekutivkommittén

Möte på Länsstyrelsen.

Närvarande (kallade?) Exekutivkommittén:

 • Deshira Flankör - Värmdö kommun
 • Michaela Fletcher - Österåkers kommun
 • Gustav Hemming - SLL
 • Jens Sjöström - SLL
 • Meeri Wasberg - Haninge kommun
 • Anna Waxin - Skärgårdsstiftelsen
 • Ulf Westerberg - SIKO
 • Sven-Erik Österberg - Länsstyrelsen, ordförande
 • Pernilla Nordström - Länsstyrelsen, sekreterare

Förhinder:

 • Meeri Wasberg - Haninge kommun

Övriga deltagare:

 • Inger Starheim Lagerquist - Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, SLL
 • Johnny Kjellström - Länsstyrelsen
 • Karina Uddén - Länsstyrelsen
 • Pia Berg - Skärgårdsstiftelsen, föredragande punkt 5.
 • Rebecca Berlin - Länsstyrelsen, föredragande punkt 4.
 • Lars Fladvad - Värmdö kommun, föredragande punkt 5.

Minnesanteckningar här!

Yttrande ang ansökan om minskning av skarvpopulationen!

Angående Stockholms Läns Fiskarförbunds ansökningar för att minska skarvpopulationen i Stockholms skärgård har SIKO yttrat sig.

Läs yttrandet här!

Regionala skärgårdsrådet

Claes Palmgen från Länsstyrelsen kunde inte stanna för att hålla sin dragning på skärgårdsrådet. Inspel från Claes är införda i minnesanteckningarna.

Notera att det kommer en ny utlysning för bredbandsstöd!
Kontaktuppgift till Claes vid frågor och funderingar finns i minnesanteckningarna.

Länken till enkäten för Nordiska skärgårdssamarbetets studie, Morgondagens skärgårdsbo, finns i presentationen, men även här:
Till enkäten Morgondagens skärgårdsbo, sprid gärna i ert nätverk så fler fast- eller deltidsboende i skärgården kan svara på enkäten.

Jag hoppas att vi ses på nästa möte 17 maj!

Hälsar Christina Larsson TRF

Rådet öppnades av Gustav Hemming, Skärgårdslandstingsråd (C)

Presentationer/rapporter

Märkesåret för Rysshärjningarna, 300 år 2019 - se i minnesanteckningarna hur det kommer att uppmärksammas.

Regionala skärgårdsrådet

Rådet öppnas av Gustav Hemming, Skärgårdslandstingsråd (C)

Presentationer/rapporter

Exekutivkommittén, Länsstyrelsen

Närvarande Exekutivkommittén:

 • Gustav Hemming, SLL
 • Jens Sjöström, SLL
 • Meeri Wasberg, Haninge kommun
 • Anna Waxin, Skärgårdsstiftelsen
 • Ulf Westerberg, SIKO
 • Åsa Ryding, Länsstyrelsen, ordförande
 • Pernilla Nordström Länsstyrelsen, sekreterare

Förhinder:

 • Deshira Flankör, Värmdö kommun
 • Michaela Fletcher, Österåkers kommun

Övriga deltagare:

 • Eva Dahlström Rittsél, enheten för kulturmiljö, Länsstyrelsen, punkt. 3
 • Inger Starheim Lagerquist, tillväxt- och regionplaneförvaltningen, SLL
 • Karina Uddén, avdelningen för tillväxt, Länsstyrelsen

Möteshandlingar:

SIKO:s remissvar RUFS 2050

Remissvar, diarienummer TRN 2017-0052

Bilaga A, remissvar 2016-0047, se denna sida 2016-09-30

Bilaga B, remissvar Landsbygds- och Skärgårdsstrategin 2016-0127, se denna sida 2017-10-02

Bilaga C och D (Skärgårdskunskap) finns här!

Skärgårdsstrategin, Landstinget

SIKO:s remissvar på Landstingets Landsbygds- och skärgårdsstrategi

HÄR!

Regionala skärgårdsrådet

Foto: Nilla Söderqvist

Rådet:

Rapporter/presentationer:

Exekutivkommittén

Länsstyrelsen
Deltagare:
Magdalena Bosson, Länsstyrelsen, ordförande
Deshira Flankör, Värmdö kommun
Michaela Fletcher, Österåkers kommun
Britt Fogelström, SIKO, ersättare för Ulf Westerberg
Pernilla Nordström, Länsstyrelsen
Jens Sjöström, SLL
 Karin Strandfager, Skärgårdsstiftelsen,ersättare för Anna Waxin
Övriga deltagare:
Johnny Kjellström, Länsstyrelsen
Åsa Ryding, Länsstyrelsen
Inger Starheim Lagerquist, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, SLL
Lotta Eriksson Kockum, Länsstyrelsen, punkt 5
Ulrika Geber, Länsstyrelsen punkt 5
Mats Nordin, Länsstyrelsen, punkt 5
Lars Nyberg, Länsstyrelsen,punkt 4
Claes Palmgren (Johansson), Länsstyrelsen
 

Minnesanteckningar här

Landsbygdsministern besökte Runmarö

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) besökte Runmarö skola och Runmarö Lanthandel måndagen 29 maj. Under ett rundabordssamtal deltog Ulf Westerberg, ordf SIKO, Sune Fogelström, ordf SRF och Karin Almlöf, ordf Skärgårdsföretagarna.

Efter Runmarö besöktes Skärgårdsslakt, Tavastboda på Värmdö.

Landsbygdsministern rapporterar om sin Sverigeresa på Facebook här!

Övriga artiklar:

 • Skärgårdsbryggan 31 maj här! - Landsbygdsministerns ö-besök 29 maj.
 • Dagens Nyheter 1 juni här! - Skolan en nyckelfråga när skärgårdens framtid ska säkras.
 • Nacka Värmdö-Posten 1 juni här! - Ministern "fjärrade" på Runmarö.
 • Tidningen Skärgården 2 juni här! - Landsbygdsministern besökte Runmarö.

Regionala Skärgårdsrådet

Mötesanteckningar här!

Inbjudningar:

Presentationer:

Rapporter:

Sjötrafikens referensgrupp

Protokoll

Presentation

Britt som deltog för SIKO klargör frågan om förmånsbeskattning av båtar:

Det som händer nu är att båtar som används yrkesmässigt förmånsbeskattas, även om de överhuvudtaget inte använts privat. Det är den rena dispositionsrätten som beskattas.

Detta slår tillsammans med den ändrade bränslebeskattningen hårt mot främst hantverkare, gröna näringar och besöksnäringen i hela Sveriges skärgårdar!