Dokument / Rapporter, remissvar och yttranden


Se även SIKO:s presentation SKÄRGÅRDSKUNSKAP

som uppdateras vartefter och finns här!


 

Regionala skärgårdsrådet

Rådet öppnas av Gustav Hemming, Skärgårdslandstingsråd (C)

Presentationer/rapporter

Exekutivkommittén, Länsstyrelsen

Närvarande Exekutivkommittén:

 • Gustav Hemming, SLL
 • Jens Sjöström, SLL
 • Meeri Wasberg, Haninge kommun
 • Anna Waxin, Skärgårdsstiftelsen
 • Ulf Westerberg, SIKO
 • Åsa Ryding, Länsstyrelsen, ordförande
 • Pernilla Nordström Länsstyrelsen, sekreterare

Förhinder:

 • Deshira Flankör, Värmdö kommun
 • Michaela Fletcher, Österåkers kommun

Övriga deltagare:

 • Eva Dahlström Rittsél, enheten för kulturmiljö, Länsstyrelsen, punkt. 3
 • Inger Starheim Lagerquist, tillväxt- och regionplaneförvaltningen, SLL
 • Karina Uddén, avdelningen för tillväxt, Länsstyrelsen

Möteshandlingar:

SIKO:s remissvar RUFS 2050

Remissvar, diarienummer TRN 2017-0052

Bilaga A, remissvar 2016-0047, se denna sida 2016-09-30

Bilaga B, remissvar Landsbygds- och Skärgårdsstrategin 2016-0127, se denna sida 2017-10-02

Bilaga C och D (Skärgårdskunskap) finns här!

Skärgårdsstrategin, Landstinget

SIKO:s remissvar på Landstingets Landsbygds- och skärgårdsstrategi

HÄR!

Regionala skärgårdsrådet

Foto: Nilla Söderqvist

Rådet:

Rapporter/presentationer:

Exekutivkommittén

Länsstyrelsen
Deltagare:
Magdalena Bosson, Länsstyrelsen, ordförande
Deshira Flankör, Värmdö kommun
Michaela Fletcher, Österåkers kommun
Britt Fogelström, SIKO, ersättare för Ulf Westerberg
Pernilla Nordström, Länsstyrelsen
Jens Sjöström, SLL
 Karin Strandfager, Skärgårdsstiftelsen,ersättare för Anna Waxin
Övriga deltagare:
Johnny Kjellström, Länsstyrelsen
Åsa Ryding, Länsstyrelsen
Inger Starheim Lagerquist, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, SLL
Lotta Eriksson Kockum, Länsstyrelsen, punkt 5
Ulrika Geber, Länsstyrelsen punkt 5
Mats Nordin, Länsstyrelsen, punkt 5
Lars Nyberg, Länsstyrelsen,punkt 4
Claes Palmgren (Johansson), Länsstyrelsen
 

Minnesanteckningar här

Landsbygdsministern besökte Runmarö

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) besökte Runmarö skola och Runmarö Lanthandel måndagen 29 maj. Under ett rundabordssamtal deltog Ulf Westerberg, ordf SIKO, Sune Fogelström, ordf SRF och Karin Almlöf, ordf Skärgårdsföretagarna.

Efter Runmarö besöktes Skärgårdsslakt, Tavastboda på Värmdö.

Landsbygdsministern rapporterar om sin Sverigeresa på Facebook här!

Övriga artiklar:

 • Skärgårdsbryggan 31 maj här! - Landsbygdsministerns ö-besök 29 maj.
 • Dagens Nyheter 1 juni här! - Skolan en nyckelfråga när skärgårdens framtid ska säkras.
 • Nacka Värmdö-Posten 1 juni här! - Ministern "fjärrade" på Runmarö.
 • Tidningen Skärgården 2 juni här! - Landsbygdsministern besökte Runmarö.

Regionala Skärgårdsrådet

Mötesanteckningar här!

Inbjudningar:

Presentationer:

Rapporter:

Sjötrafikens referensgrupp

Protokoll

Presentation

Britt som deltog för SIKO klargör frågan om förmånsbeskattning av båtar:

Det som händer nu är att båtar som används yrkesmässigt förmånsbeskattas, även om de överhuvudtaget inte använts privat. Det är den rena dispositionsrätten som beskattas.

Detta slår tillsammans med den ändrade bränslebeskattningen hårt mot främst hantverkare, gröna näringar och besöksnäringen i hela Sveriges skärgårdar!

Exekutivkommittén

Länsstyrelsen.

Närvarande:

Chris Heister, ordförande, Länsstyrelsen

Gustav Hemming, Stockholms läns landsting

Anna Waxin, Skärgårdsstiftelsen

Ulf Westerberg, SIKO

Pernilla Nordström, sekreterare, Länsstyrelsen

Meeri Wasberg, Haninge kommun (t.o.m. punkt 6)

Övriga deltagare:

Rebecca Berlin, Länsstyrelsen

Emma Flod, Länsstyrelsen

Johnny Kjellström, Länsstyrelsen (punkt 1-6)

Inger Starheim Lagerquist, Stockholms läns landsting

Sofia Ståhle, Länsstyrelsen

Minnesanteckningarna här!

Skärgårdskonferens - SRF

Inbjudan/program här!

Plats Landstingshuset på Kungsholmen, Stockholm

Minnesanteckning här!

Presentationer:

1. Stockholms skärgård, Uppdrag och samarbete
    Pernilla Nordström, Länsstyrelsen i Stockholms län

2. Skärgårdsrådet utvecklar skärgården i Östergötland och Småland
    Carl Hamilton, Region Östergötland

3. Bottenvikens skärgård – kommunalt samarbete för skärgårdsutveckling
    Tina Nilsson, Bottenvikens skärgård

4. Tillväxt norra Bohuslän
    Carl Dahlberg, Tillväxt Norra Bohuslän

5. Landsbygdsnätverkets arbete inom fiske och vattenbruk
    Magnus Nordgren, Landsbygdsnätverket

6. Nordiska Skärgårdssamarbetet NSS
    Annastina Sarlin och Lars Nyberg, Nordiska Skärgårdssamarbetet

7. ESIN, European Small Islands Federation
   
Anetté Larm Johansson, Skärgårdarnas Riksförbund

8. Pågående skärgårdsrelaterade projekt inom Central Baltic-programmet
    Ester Miiros, Central Baltic 2014-2020

SRF:s årsmöte

Hela helgen på Visingsö.

Årsmöteshandlingar här!

Regionala skärgårdsrådet

Mötesanteckningar här!

Presentationer:

Framtidens skärgårdsskolor

Nordiska skärgårdssamarbetet.

Seminariet inspirerade deltagare som representerade olika myndigheter, pedagoger och sakkunniga. 

Innehållet kommer att sammanställas i en rapport som strax går att ladda ner från vår hemsida. Avsikten är även att delge kunskap och erfarnheter om småskolornas betydelse och framgång för beslutsfattare, tjänstemän och politiker. 

Fler undersökningar visar att mindre skolor i själva verket visar ett bättre inlärningsresultat och elevprestationer (prof. em. Karl Jan Solstad, Nordlandsforskning). Även mindre skolors sociala hållbarhet är en viktigt aspekt. 

Många skolor i glesbygden är under fallrepet även om skolornas betydelse är central då det gäller att upprätthålla en balanserad demografi, service på orten och antalet skattebetalare i bygden.

Mer här- presentationer och film!

Möte om bränsleskatten på skatteutskottet

SRF, Skärgårdarnas Riksförbund, driver frågan om reglerna kring lågskattat bränsle som krånglat till det för skärgårdsentreprenörer.

Här hela rapporten av Sune Fogelström, ordf SRF (pdf)

Bränslebeskattningen! Några små steg framåt men lagändring krävs!

På senaste mötet med skatteutskottet och punktskattekontoret nåddes några små steg till i rätt riktning men det blev också uppenbart att en justering av lagen är nödvändig för att vardagen skall fungera bra för merparten av de som använder lågskattat bränsle i skepp och båtar. Skatteutskottets ordförande Per Åsling (C) kommer att driva frågan vidare. På senaste mötet var även Jan-Olof Larsson (S) med och uppmärksammades på hur felaktigt nuvarande lagstiftning fungerar.

Några steg togs trots allt i rätt riktning. Skatteverket har lovat att titta extra noga på de som använder lågskattat bränsle i samband med musselodling och i samband med skärgårdsjordbruket.

När man lovar att titta extra noga så har det hittills inneburit att det blivit lättnader. Dessa förhandlingar fungerar så att vi från intresseorganisationerna ställer krav och får vi tillräckligt starkt stöd från politiken och kan hitta rätt skrivningar i alla underliggande dokument så lovar skatteverket just att titta extra noga och då har det hittills fungerat bra. Det är alltid skatteverket som har sista ordet och det sker alltid en individuell prövning.

Men, det stora problemet handlar om ”interna resor” dvs resor som görs i det egna företaget som en del av tex. restaurangrörelse eller hantverk.

Ursprungligen har man inom EU uppmärksammat att man inom privatflyget använt lågskattat flygbränsle till flygningar som inte fakturerats till någon utan som varit just interna resor och som ofta inte haft något kommersiellt syfte. Trist att det skall spilla över till något helt annat men nu är det så och orsaken är egentligen en olycklig skrivning i lagen om skatt på energi.

Reglerna för att använda lågskattat bränsle är lika för alla men det skiljer i hanteringen av skatten.

 • Skepp (allt större än 12 X 4 m) har alltid rätt att tanka lågskattat bränsle, uppföljning av att man använt bränslet rätt sker stickprovsmässigt i efterhand.
 • Båt (mindre än 12 X 4 ) med tillstånd som skattebefriad förbrukare tankar lågskattat bränsle och uppföljning sker i samband med att tillståndet behöver förnyas. Vissa har tidsbegränsade tillstånd och andra tillstånd ”tills vidare”.
 • Båt utan bränsletillstånd eller båt/svävare som tankar bensin tankar alltid till fullt pris och begär skatten tillbaka. Här sker kontrollen vid varje återbetalningstillfälle.

För alla gäller alltså att det är ok att använda lågskattat bränsle i de sammanhang där person eller gods transporteras mot ersättning. Så står det i lagen. 

För att person eller godstransport skall anses utföras mot ersättning krävs att företaget har person eller godstransport som en tydlig tjänst i det man erbjuder och att det faktureras på ett tydligt sätt.

Här sker en individuell prövning, obs i skatteverkets ”Rättliga vägledning” finns de skrivningar som handläggarna använder, här försöker jag bara förklara hur det fungerar.

I den rättliga vägledningen finns en hel del specialfall om sälsafari, utläggning av bojvikter mm. Detta är bara exempel, prövningen sker i varje enskilt fall men genom att läsa där kan man ju få en uppfattning om hur skatteverket tänker. Det är intressant att försöka förstå att det är ok att göra en sälsafari men inte använda båten i sitt hantverk eller att köra ut varorna till sin restaurang. Förklaringen är att sälsafarin inte går att göra utan båt, båten är en integrerad del av tjänsten medans båten inte anses som en integrerad del av hantverket eller restaurangen.  Båda är en näringsverksamhet som försöker skapa intäkter med hjälp av båten.  Båda borde kunna använda lågskattat bränsle och är ju långt ifrån det som EU ursprungligen ville stävja, ett otillbörligt bruk av lågskattat bränsle inom flyget.

Lagen måste ändras så att användningen av lågskattat bränsle knyts till en näringsverksamhet där intäkterna från användningen av bränslet tydligt redovisas.

 

Med vänlig hälsning

Sune Fogelström

ordf

Skärgårdarnas riksförbund

Regionala skärgårdsrådet

Minnesanteckningar här!

Presentationer på mötet:

 • SIKO:s från SIKO-resan här!
  En utförligare dagboksberättelse, med foton, från resan här!
 • Länsstyrelsen, Exekutiva här!
 • Länsstyrelsen, Bredbandskoordinering här!
 • Ornö Fiber, hur man bygger ett nät här!
 • Länsstyrelsen, Nordiska skärgårdssamarbetet här!
 • Landstinget, RUFS-info här!
 • Landstinget, Landsbygds- och skärgårdsstrategin här!
 • Landstinget, Trafikförvaltningen-Sjötrafiken här!