Dokument/Länkar

Rapporter, remissvar och yttranden


Se även SIKO:s presentation SKÄRGÅRDSKUNSKAP

som uppdateras vartefter och finns här!


Regionala skärgårdsrådet, användbara dokument hos Region Stockholm HÄR!


 

Exekutivkommittén

Närvarande Exekutivkommittén:

Anna Waxin, Skärgårdsstiftelsen
Britt Fogelström, SIKO
Deshira Flankör, Värmdö kommun
Gustav Hemming, Region Stockholm
Meeri Wasberg, Haninge kommun
Robert Johansson, Region Stockholm (S)
Sven-Erik Österberg, Länsstyrelsen, ordförande
Tomas Norberg, Länsstyrelsen, sammankallande
Rebecca Berlin, Länsstyrelsen, sekreterare

Övriga deltagare:

Anna Conzen, Länsstyrelsen
Anders Nordborg, Länsstyrelsen
Inger Starheim Lagerquist, Region Stockholm
Göran Åström, Länsstyrelsen
Christina Leifman, Värmdö kommun
Sofia Brorsson, Värmdö kommun

Frånvarande:

Bino Drummond, Norrtälje kommun
Harry Bouveng, Nynäshamns kommun
Michaela Fletcher, Österåkers kommun
Lars Lindgren, Vaxholms kommun
Michaela Fletcher, Österåkers kommun

Minnesanteckningar här!

Länkar till presentationerna nedan:

3. Information från Länsstyrelsen

Tomas Norberg, Länsstyrelsen

Tillsammans med Värmdö kommun pågår fortsatt planeringen av ett strandskyddsseminarium.

Gustav Hemming har tillsammans med Petri Salonen tagit fram synpunkter om strandskyddet och skärgården:

Göran Åström, Länsstyrelsen, presentation här!

- MKN-vatten
- Förberedelser inför en torr sommar
- Regeringens uppdrag att kartlägga vattensituationen i respektive län

Mer info om vattensituationen i länet och hantering av torka på Länsstyrelsens sajt här!

4. Kommundialog

Deshira Flankör, Christina Leifman och Sofia Brorsson, Värmdö kommun, presentationer:

7. Kommande möten

- Kommande möten i år: 17 oktober 10-12, 11 december 10-12.
- På nästa möte kommer Haninge kommun att ansvara för kommundialogen.

Regionala skärgårdsrådet

Landstingshuset på Kungsholmen kl 10-13

Minnesanteckningar

Presentationer:

Nästa skärgårdsråd är kl 11-14, 19 september 2019 i Landstingshuset.

Därefter bussas inbjudna till SIKO:s manifest Levande Skärgård på Baltic Science Center på Skansen

Regionala skärgårdsrådet

Landstingshuset på Kungsholmen kl 10-13

Deltagarlista

Minnesanteckningar

Presentationer:

Nästa skärgårdsråd är 28 maj 2019

SIKO om ambulanshelikoptern

Pressmeddelande 2019-03-12 inför Region Stockholms beslut gällande stationering av ambulanshelikoptern:

SIKO har sedan flytten av helikoptern till Norrtälje med största intresse följt ansträngningarna från Värmdö kommun gentemot SLL att få till en återflytt av helikoptern till Värmdö.

Med den befolkningsstatistik över länet som studerats så är det av största vikt att en mer centralt placering väljes.

Vädermässigt är också Värmdö att föredra i stället för Norrtälje.

På uppdrag av SIKO:s styrelse

Jan-Evert Jäderlund Ansvarig: Blåljusfrågor

Ulf Westerberg, ordf och Gunilla Söderqvist, v ordf samt SIKO:s Blåljusgrupp


Gick sådär, vi får vänta till efter 2020 på en mer central placering i länet:

Artikel i Mitti Värmdö här!

 

Exekutivkommittén

Länsstyrelsen kl 10-11.45

Närvarande Exekutivkommittén:

Sven-Erik Österberg, Länsstyrelsen, ordförande
Tomas Norberg, Länsstyrelsen, sammankallande
Rebecca Berlin, Länsstyrelsen, sekreterare
Anna Waxin, Skärgårdsstiftelsen
Christina Larsson, Region Stockholm
Deshira Flankör, Värmdö kommun
Harry Bouveng, Nynäshamns kommun
Inger Starheim Lagerquist, Region Stockholm
Robert Johansson, Region Stockholm
Ulf Westerberg, SIKO
Karina Uddén, Länsstyrelsen
Patrik Cederlöf, Länsstyrelsen

Kallade men deltog ej:

Bino Drummond, Norrtälje kommun
Gustav Hemming, Region Stockholm
Lars Lindgren, Vaxholms kommun
Meeri Wasberg, Haninge kommun
Michaela Fletcher, Österåkers kommun

Övriga deltagare:

Sonny Österman, Region Stockholm
Åsa Kåryd, Telia
Jannica Andersson, Telia

Minnesanteckningar här! Länkar till presentationerna nedan:

3. Bilaga: Loggbok - av Tomas Norberg, Länsstyrelsen

4. Bilaga:Mer Digital, Telia- av Åsa Kåryd och Jannica Andersson, Telia

5. Bilaga: Framtidens kommunikationer, sjötrafik - av Sonny Österman, Region Stockholm

6. Bilaga: Miljökvalitetsnormerna för vatten - av Anders Nordborg Länsstyrelsen

Förslag på kommande möten 2019:

5 juni, kl. 9-11
17 oktober, kl. 10-12
11 december, kl. 10-12 (kan ändras)

Regionalt planeringsunderlag för toalettavfall från fritidsbåtar i Stockholm och Sörmlands län

Svealands Kustvattenvårdsförbund

Dialoger och möten i projektet!

Ett spridningsseminarium kommer arrangeras efter att projektet är avslutat i oktober 2019. Mera om det längre fram.

I dag har vi  (projektledare vid Ecoloop och förbundssekreteraren) haft mycket givande samtal med representanter från Värmdö och Vaxholm kommun, både från Vatten och avlopp, näringslivsenheten och en enskild näringsidkare. Även representant från SIKO (http://www.siko.org.se/) har besökt Ecoloops kontor vid Slussen i Stockholm och vi har stor nytta av även deras tankar kring hur läget är och vad som kan göras för att förbättra tömningsmöjligheterna. Vilka är de största utmaningarna? VAd önskar de för resultat av projektet? Mycket av samtalen handlade om Hamnkartan (https://hamnkartan.azurewebsites.net/) och utgick ifrån vad som behöver förbättras.

Hela pressmeddelandet HÄR!

Nästa workshop är den 19 mars

Exekutivkommittén

Närvarande Exekutivkommittén:

 • Anna Waxin, VD Skärgårdsstiftelsen
 • Gustav Hemming, Skärgårdslandstingsråd SLL
 • Inger Starheim Lagerquist, Tillväxtavdelningen SLL
 • Jens Sjöström, (S) SLL
 • Ulf Westerberg, ordf. SIKO
 • Patrik Cederlöf, Länsstyrelsen
 • Johnny Kjellström, Länsstyrelsen
 • Karina Uddén, Tillväxtdirektör på Länsstyrelsen
 • Sven-Erik Österberg, (S) Länsstyrelsen, ordförande för Exekutvkommittén samt Landshövding i Stockholms län
 • Tomas Norberg, Länsstyrelsen, sammankallande
 • Tereze Säll Patwary, Länsstyrelsen, sekreterare

Ej närvarande:

 • Deshira Flankör (M) KSO Värmdö kommun
 • Meeri Wasberg (S) KSO Haninge kommun
 • Michaela Fletcher (M) KSO Österåkers kommun

Minnesanteckningarna här!

Regionala skärgårdsrådet

Minnesanteckningar och tillhörande presentationer från skärgårdsrådet 29 november. Presentationerna är numrerade efter punkt på dagordning.

Nästa skärgårdsråd är 14 februari.

Minnesanteckningar här!

Presentationer:

3. Info från TRF - Christina Larsson och Rebecca Berlin, Landstinget
(Landsbygds- och skärgårdsstrategin / Bidragsrapportering / Fraktbidrag / Sthlm Archipelago / Nordiska skärgårdssamarbetet

4. Rapport från Exekutivkommittén - Tomas Norberg, Länsstyrelsen

5. Övergripande målsättning för utveckling av skärgården - Gustav Hemming, skärgårdslandstingsråd (C) Landstinget

6. SIKO:s projektidé Skärgårdsmentor - Britt Fogelström, SIKO

8. Aktuella sjötrafikfrågor - Richard Borgström, Åsa Tivelius och Tommy Harling, Trafikförvaltningen WÅAB

9. "Hela resan" med SL och Waxholmsbolaget - Britt Fogelström, SIKO

 

Exekutivkommittén

Närvarande Exekutivkommittén:

 • Anna Waxin, VD Skärgårdsstiftelsen
 • Deshira Flankör, (M) KSO Värmdö kommun
 • Inger Starheim Lagerquist, Tillväxtavdelningen SLL
 • Johan Krogh (C) ersätter Gustav Hemming, (C) Tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdslandstingsråd SLL
 • Jens Sjöström, (S) SLL
 • Meeri Wasberg, (S) KSO Haninge kommun
 • Ulf Westerberg, ordf. SIKO
 • Karina Uddén, Tillväxtdirektör på Länsstyrelsen
 • Sven-Erik Österberg, (S) Länsstyrelsen, ordförande för Exekutvkommittén samt Landshövding i Stockholms län
 • Tomas Norberg, Länsstyrelsen, sammankallande
 • Tereze Säll Patwary, Länsstyrelsen, sekreterare

Frånvarande:

 • Michaela Fletcher, (M) KSO Österåkers kommun

Övriga deltagare:

 • Rebecca Berlin, SLL, föredragande punkt 8

Minnesanteckningarna här!

SRF arbetsgrupp Miljö- och Energi

Mån-ons 24-26/9, övernattning på Visingsö två nätter.

En kortare dagboksrapport på Skärgårdsbryggan här!

Regionala skärgårdsrådet

Här kommer anteckningar och tillhörande presentationer från skärgårdsrådet 20 september. Presentationerna är numrerade efter punkt på dagordning.

Jag hoppas att vi ses på nästa möte 29 november!

_______________________________________

Christina Larsson

Regionplanerare, Tillväxtavdelningen

Direkt: 08-123 144 92, E-post: christina.larsson@sll.se   

Stockholms läns landsting
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Box 22550, 104 22 Stockholm

Norra stationsgatan 69, Telefon: 08-123 130 00

www.rufs.se

www.sll.se


Presentationer:

3. Bidragsrapportering - Christina Larsson, Landstinget TRF

4. Utvärdering av regionala skärgårdsrådet, en sammanfattning - Christina Larsson, TRF

5. Info Nordiska Skärgårdssamarbetet - Annastina Sarlin, Samarbetschef NSS

8. Aktuella sjötrafikfrågor - Rickard Borgström & Andreas Adolfson TF (WÅAB)

Pilotprojekt paketutlämning

Ny lösning för paketutlämning i Stockholms skärgård!

Under sommaren 2018 provas en ny lösning för paketutlämning direkt i butikerna på Utö och Möja. Tidigare har öborna fått åka långväga turer till olika utlämningsplatser på fastlandet för att hämta ut sina paket.

Stockholms läns landsting, Waxholmsbolaget, PostNord, Bring, DHL, DB Schenker, Skärgårdens intresseföreningars kontaktorganisation (SIKO) och Länsstyrelsen har under våren haft diskussioner om gemensamma pakettransporter för ökad service till boende i Stockholms skärgård.

Detta har lett fram till att en försöksverksamhet kommer att starta under sommaren med utlämning av paket till privatpersoner direkt i butik på öarna.

Under hösten vintern 2018-19 ska piloten utvärderas

Meddela avvikelser i paketleveranser och paketutlämning till SIKO:s ordförande Ulf Westerberg inför utvärderingen.

OBS! Det gäller hela skärgården, inte bara pilotområdena Utö och Möja.

Utvärderingen sker i samarbete med Länsstyrelsen

Bilden visar hur tokigt det blir för öbor när fraktföretagen har olika utlämningsställen på fastlandet. Bilden togs fram efter en enkätundersökning och ledde till samordningsplanerna. Ill: Länsstyrelsen Stockholm

Skärgårdsskolor


Om Norrtälje kommuns nedläggningar av bygdeskolor här!

Läs också om Landsbygdsministerns besök 2017-05-29 på Runmarö skola med fjärrundervisning - här!

Regionala skärgårdsrådet

Tack för ett trevligt och givande möte idag! Här kommer anteckningar, presentationer och deltagarlista.

Dagens tips:

1. Känner du till någon aktör som fokuserar på landsbygdsfrågor?
Vidarebefordra gärna inbjudan till landstinget landsbygdsseminarium 29 maj.
Länk: http://rufs.se/eventarkiv/2018/landsbygdsseminarium/

 

2. Den 18 aug kommer det 27:e skärgårdstinget hållas på Dalarö i Haninge.
Temat är dricksvatten. Kom dit!!!

 

Allt gott!

_______________________________________

Christina Larsson

Regionplanerare, Tillväxtavdelningen

Direkt: 08-123 144 92, Mobil:  0730-92 44 92

E-post: christina.larsson@sll.se   


Presentationer

Nordiska skärgårdssamarbetet / befolkningsenkät


Nordiska Skärgårdssamarbetet undersöker flyttmönster och vardagligheter för skärgårdsbor, även fd, i tre skärgårdar: Stockholms skärgård, Ålands skärgård samt Åbolands skärgård.

Läs mer på Skärgårdsbryggan här!

Skärgårdssamarbetet redogjorde för enkätsvaren i Stockholm, där SIKO deltog med Ulf Westerberg, Malin Wallner och Nilla Söderqvist. Se rapport på Skärgårdsbryggan via länken nedan:

Här en sammanfattning av presentationen i Stockholm

Exekutivkommittén

Möte på Länsstyrelsen.

Närvarande (kallade?) Exekutivkommittén:

 • Deshira Flankör - Värmdö kommun
 • Michaela Fletcher - Österåkers kommun
 • Gustav Hemming - SLL
 • Jens Sjöström - SLL
 • Meeri Wasberg - Haninge kommun
 • Anna Waxin - Skärgårdsstiftelsen
 • Ulf Westerberg - SIKO
 • Sven-Erik Österberg - Länsstyrelsen, ordförande
 • Pernilla Nordström - Länsstyrelsen, sekreterare

Förhinder:

 • Meeri Wasberg - Haninge kommun

Övriga deltagare:

 • Inger Starheim Lagerquist - Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, SLL
 • Johnny Kjellström - Länsstyrelsen
 • Karina Uddén - Länsstyrelsen
 • Pia Berg - Skärgårdsstiftelsen, föredragande punkt 5.
 • Rebecca Berlin - Länsstyrelsen, föredragande punkt 4.
 • Lars Fladvad - Värmdö kommun, föredragande punkt 5.

Minnesanteckningar här!

Yttrande ang ansökan om minskning av skarvpopulationen!

Angående Stockholms Läns Fiskarförbunds ansökningar för att minska skarvpopulationen i Stockholms skärgård har SIKO yttrat sig.

Läs yttrandet här!

Regionala skärgårdsrådet

Claes Palmgen från Länsstyrelsen kunde inte stanna för att hålla sin dragning på skärgårdsrådet. Inspel från Claes är införda i minnesanteckningarna.

Notera att det kommer en ny utlysning för bredbandsstöd!
Kontaktuppgift till Claes vid frågor och funderingar finns i minnesanteckningarna.

Länken till enkäten för Nordiska skärgårdssamarbetets studie, Morgondagens skärgårdsbo, finns i presentationen, men även här:
Till enkäten Morgondagens skärgårdsbo, sprid gärna i ert nätverk så fler fast- eller deltidsboende i skärgården kan svara på enkäten.

Jag hoppas att vi ses på nästa möte 17 maj!

Hälsar Christina Larsson TRF

Rådet öppnades av Gustav Hemming, Skärgårdslandstingsråd (C)

Presentationer/rapporter

Märkesåret för Rysshärjningarna, 300 år 2019 - se i minnesanteckningarna hur det kommer att uppmärksammas.

Regionala skärgårdsrådet

Rådet öppnas av Gustav Hemming, Skärgårdslandstingsråd (C)

Presentationer/rapporter