Dokument / Rapporter, remissvar och yttranden


Se även SIKO:s presentation SKÄRGÅRDSKUNSKAP

som uppdateras vartefter och finns här!


 

Regionala skärgårdsrådet

Tack för ett trevligt och givande möte idag! Här kommer anteckningar, presentationer och deltagarlista.

Dagens tips:

1. Känner du till någon aktör som fokuserar på landsbygdsfrågor?
Vidarebefordra gärna inbjudan till landstinget landsbygdsseminarium 29 maj.
Länk: http://rufs.se/eventarkiv/2018/landsbygdsseminarium/

 

2. Den 18 aug kommer det 27:e skärgårdstinget hållas på Dalarö i Haninge.
Temat är dricksvatten. Kom dit!!!

 

Allt gott!

_______________________________________

Christina Larsson

Regionplanerare

Tillväxtavdelningen

Direkt: 08-123 144 92

Mobil:  0730-92 44 92

E-post: christina.larsson@sll.se   


Presentationer

Exekutivkommittén

Möte på Länsstyrelsen.

Närvarande (kallade?) Exekutivkommittén:

 • Deshira Flankör - Värmdö kommun
 • Michaela Fletcher - Österåkers kommun
 • Gustav Hemming - SLL
 • Jens Sjöström - SLL
 • Meeri Wasberg - Haninge kommun
 • Anna Waxin - Skärgårdsstiftelsen
 • Ulf Westerberg - SIKO
 • Sven-Erik Österberg - Länsstyrelsen, ordförande
 • Pernilla Nordström - Länsstyrelsen, sekreterare

Förhinder:

 • Meeri Wasberg - Haninge kommun

Övriga deltagare:

 • Inger Starheim Lagerquist - Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, SLL
 • Johnny Kjellström - Länsstyrelsen
 • Karina Uddén - Länsstyrelsen
 • Pia Berg - Skärgårdsstiftelsen, föredragande punkt 5.
 • Rebecca Berlin - Länsstyrelsen, föredragande punkt 4.
 • Lars Fladvad - Värmdö kommun, föredragande punkt 5.

Minnesanteckningar här!

Yttrande ang ansökan om minskning av skarvpopulationen!

Angående Stockholms Läns Fiskarförbunds ansökningar för att minska skarvpopulationen i Stockholms skärgård har SIKO yttrat sig.

Läs yttrandet här!

Regionala skärgårdsrådet

Claes Palmgen från Länsstyrelsen kunde inte stanna för att hålla sin dragning på skärgårdsrådet. Inspel från Claes är införda i minnesanteckningarna.

Notera att det kommer en ny utlysning för bredbandsstöd!
Kontaktuppgift till Claes vid frågor och funderingar finns i minnesanteckningarna.

Länken till enkäten för Nordiska skärgårdssamarbetets studie, Morgondagens skärgårdsbo, finns i presentationen, men även här:
Till enkäten Morgondagens skärgårdsbo, sprid gärna i ert nätverk så fler fast- eller deltidsboende i skärgården kan svara på enkäten.

Jag hoppas att vi ses på nästa möte 17 maj!

Hälsar Christina Larsson TRF

Rådet öppnades av Gustav Hemming, Skärgårdslandstingsråd (C)

Presentationer/rapporter

Märkesåret för Rysshärjningarna, 300 år 2019 - se i minnesanteckningarna hur det kommer att uppmärksammas.

Regionala skärgårdsrådet

Rådet öppnas av Gustav Hemming, Skärgårdslandstingsråd (C)

Presentationer/rapporter

Exekutivkommittén, Länsstyrelsen

Närvarande Exekutivkommittén:

 • Gustav Hemming, SLL
 • Jens Sjöström, SLL
 • Meeri Wasberg, Haninge kommun
 • Anna Waxin, Skärgårdsstiftelsen
 • Ulf Westerberg, SIKO
 • Åsa Ryding, Länsstyrelsen, ordförande
 • Pernilla Nordström Länsstyrelsen, sekreterare

Förhinder:

 • Deshira Flankör, Värmdö kommun
 • Michaela Fletcher, Österåkers kommun

Övriga deltagare:

 • Eva Dahlström Rittsél, enheten för kulturmiljö, Länsstyrelsen, punkt. 3
 • Inger Starheim Lagerquist, tillväxt- och regionplaneförvaltningen, SLL
 • Karina Uddén, avdelningen för tillväxt, Länsstyrelsen

Möteshandlingar:

SIKO:s remissvar RUFS 2050

Remissvar, diarienummer TRN 2017-0052

Bilaga A, remissvar 2016-0047, se denna sida 2016-09-30

Bilaga B, remissvar Landsbygds- och Skärgårdsstrategin 2016-0127, se denna sida 2017-10-02

Bilaga C och D (Skärgårdskunskap) finns här!

Skärgårdsstrategin, Landstinget

SIKO:s remissvar på Landstingets Landsbygds- och skärgårdsstrategi

HÄR!

Regionala skärgårdsrådet

Foto: Nilla Söderqvist

Rådet:

Rapporter/presentationer:

Exekutivkommittén

Länsstyrelsen
Deltagare:
Magdalena Bosson, Länsstyrelsen, ordförande
Deshira Flankör, Värmdö kommun
Michaela Fletcher, Österåkers kommun
Britt Fogelström, SIKO, ersättare för Ulf Westerberg
Pernilla Nordström, Länsstyrelsen
Jens Sjöström, SLL
 Karin Strandfager, Skärgårdsstiftelsen,ersättare för Anna Waxin
Övriga deltagare:
Johnny Kjellström, Länsstyrelsen
Åsa Ryding, Länsstyrelsen
Inger Starheim Lagerquist, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, SLL
Lotta Eriksson Kockum, Länsstyrelsen, punkt 5
Ulrika Geber, Länsstyrelsen punkt 5
Mats Nordin, Länsstyrelsen, punkt 5
Lars Nyberg, Länsstyrelsen,punkt 4
Claes Palmgren (Johansson), Länsstyrelsen
 

Minnesanteckningar här

Landsbygdsministern besökte Runmarö

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) besökte Runmarö skola och Runmarö Lanthandel måndagen 29 maj. Under ett rundabordssamtal deltog Ulf Westerberg, ordf SIKO, Sune Fogelström, ordf SRF och Karin Almlöf, ordf Skärgårdsföretagarna.

Efter Runmarö besöktes Skärgårdsslakt, Tavastboda på Värmdö.

Landsbygdsministern rapporterar om sin Sverigeresa på Facebook här!

Övriga artiklar:

 • Skärgårdsbryggan 31 maj här! - Landsbygdsministerns ö-besök 29 maj.
 • Dagens Nyheter 1 juni här! - Skolan en nyckelfråga när skärgårdens framtid ska säkras.
 • Nacka Värmdö-Posten 1 juni här! - Ministern "fjärrade" på Runmarö.
 • Tidningen Skärgården 2 juni här! - Landsbygdsministern besökte Runmarö.

Regionala Skärgårdsrådet

Mötesanteckningar här!

Inbjudningar:

Presentationer:

Rapporter:

Sjötrafikens referensgrupp

Protokoll

Presentation

Britt som deltog för SIKO klargör frågan om förmånsbeskattning av båtar:

Det som händer nu är att båtar som används yrkesmässigt förmånsbeskattas, även om de överhuvudtaget inte använts privat. Det är den rena dispositionsrätten som beskattas.

Detta slår tillsammans med den ändrade bränslebeskattningen hårt mot främst hantverkare, gröna näringar och besöksnäringen i hela Sveriges skärgårdar!

Exekutivkommittén

Länsstyrelsen.

Närvarande:

Chris Heister, ordförande, Länsstyrelsen

Gustav Hemming, Stockholms läns landsting

Anna Waxin, Skärgårdsstiftelsen

Ulf Westerberg, SIKO

Pernilla Nordström, sekreterare, Länsstyrelsen

Meeri Wasberg, Haninge kommun (t.o.m. punkt 6)

Övriga deltagare:

Rebecca Berlin, Länsstyrelsen

Emma Flod, Länsstyrelsen

Johnny Kjellström, Länsstyrelsen (punkt 1-6)

Inger Starheim Lagerquist, Stockholms läns landsting

Sofia Ståhle, Länsstyrelsen

Minnesanteckningarna här!

Skärgårdskonferens - SRF

Inbjudan/program här!

Plats Landstingshuset på Kungsholmen, Stockholm

Minnesanteckning här!

Presentationer:

1. Stockholms skärgård, Uppdrag och samarbete
    Pernilla Nordström, Länsstyrelsen i Stockholms län

2. Skärgårdsrådet utvecklar skärgården i Östergötland och Småland
    Carl Hamilton, Region Östergötland

3. Bottenvikens skärgård – kommunalt samarbete för skärgårdsutveckling
    Tina Nilsson, Bottenvikens skärgård

4. Tillväxt norra Bohuslän
    Carl Dahlberg, Tillväxt Norra Bohuslän

5. Landsbygdsnätverkets arbete inom fiske och vattenbruk
    Magnus Nordgren, Landsbygdsnätverket

6. Nordiska Skärgårdssamarbetet NSS
    Annastina Sarlin och Lars Nyberg, Nordiska Skärgårdssamarbetet

7. ESIN, European Small Islands Federation
   
Anetté Larm Johansson, Skärgårdarnas Riksförbund

8. Pågående skärgårdsrelaterade projekt inom Central Baltic-programmet
    Ester Miiros, Central Baltic 2014-2020

SRF:s årsmöte

Hela helgen på Visingsö.

Årsmöteshandlingar här!

Regionala skärgårdsrådet

Mötesanteckningar här!

Presentationer: