Uppdaterad 2022-06-04

SIKO Höstmöte 2022

Lördag 24 september på Furusunds Värdshus, med lunch

SIKO:s styrelse träffas kvällen innan, fredag 23/9, med övernattning

SIKO styrelsemöte på fm 24/9, därefter gemensam lunch med medlemsföreningarna

Höstmöte, medlemsmöte, ca 13-16


Uppdaterad 2022-03-06

Föreningsstämma 2022, söndag 13 mars kl 11-13 / digitalt

Protokoll från SIKO:s styrelsemöten samt minnesanteckningar från AU finns under Protokoll/logga in

Foto: Nilla Söderqvist

Kallelse:

Till SIKO styrelse och medlemsföreningar

Välkommen att delta i SIKO:s digitala föreningsstämma söndag 13 mars kl. 11 – 13!

Varje medlemsförening har rätt att representeras av två mötesdelegater med rösträtt på stämman.

Medlemsföreningen svarar för anmälan av sina mötesdelegater.

Även övriga representanter från medlemsföreningarna är välkomna att delta (dock utan rösträtt) och skickar då sin egen anmälan.

Samtliga anmälningar mejlas till britt@vahine.se senast den 6 mars.

Handlingar till föreningsstämman såsom ekonomisk redovisning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och Valberedningens förslag, se länkar nedan inom kort

Anvisningar för det digitala mötet har mejlats till föranmälda deltagare.

 

Senare i år kommer SIKO att ordna med fysiska temamöten likt höstmötet i november 2021 på Idöborg.

Föreningsstämman 2022 - handlingarna länkade nedan