Uppdaterad 2022-09-09

SIKO Höstmöte 2022, lördag 24 september Furusunds värdshus

Fredag 23 september

SIKO:s styrelse (ledamöter + suppleanter) träffas på Furusunds värdshus fredag 23/9

Incheckning av rummen från kl 15.00.

Samling senast kl 17.00, middag kl 19.00

Lördag 24 september

Frukost för styrelsen kl 08.00, SIKO styrelsemöte kl 09.00-10.00.

Representanter från medlemsföreningarna, samling kl 10.00 med fika.

Höstmöte/medlemsmöte, kl 10.30 - 15.00. Lunchbrejk kl 12.00

Höstmötets agenda (kan förändras...)

  • Lägesrapport om Skärgårdsstiftelsens omorganisation
  • Krisberedskap och trygghet i skärgården
  • Östersjöns miljöfrågor / fisk och fiske

Som pdf här!

Anmälan så snart som möjligt men senast 19 september till britt@vahine.se


Uppdaterad 2022-03-06

Föreningsstämma 2022, söndag 13 mars kl 11-13 / digitalt

Protokoll från SIKO:s styrelsemöten samt minnesanteckningar från AU finns under Protokoll/logga in

Foto: Nilla Söderqvist

Kallelse:

Till SIKO styrelse och medlemsföreningar

Välkommen att delta i SIKO:s digitala föreningsstämma söndag 13 mars kl. 11 – 13!

Varje medlemsförening har rätt att representeras av två mötesdelegater med rösträtt på stämman.

Medlemsföreningen svarar för anmälan av sina mötesdelegater.

Även övriga representanter från medlemsföreningarna är välkomna att delta (dock utan rösträtt) och skickar då sin egen anmälan.

Samtliga anmälningar mejlas till britt@vahine.se senast den 6 mars.

Handlingar till föreningsstämman såsom ekonomisk redovisning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och Valberedningens förslag, se länkar nedan inom kort

Anvisningar för det digitala mötet har mejlats till föranmälda deltagare.

 

Senare i år kommer SIKO att ordna med fysiska temamöten likt höstmötet i november 2021 på Idöborg.

Föreningsstämman 2022 - handlingarna länkade nedan