Uppdaterad 2022-09-28

SIKO Höstmöte 2022, lördag 24 september Furusunds värdshus

Fredag 23 september

SIKO:s styrelse (ledamöter + suppleanter) träffades på Furusunds värdshus fredag 23/9

Barbro Nordstedt från Furusund och Lars "Krullo" Berglund från Eknö - båda medlemmar i Blidö-Frötuna skärgårdsförening - visade Furusundspaviljongen och berättade om Furusunds historia från då och nu.

Lördag 24 september

SIKO styrelsemöte kl 09.00-10.00.

Representanter från medlemsföreningarna, samling kl 10.00 med fika.

Höstmöte/medlemsmöte, kl 10.30 - 15.00.

Höstmötets agenda:

  • Lägesrapport: Vad vet SIKO (och inte) om Skärgårdsstiftelsens nya organisation, efter att den trätt i kraft 1 september 2022.
  • Krisberedskap och trygghet i skärgården, Stavsudda grannhjälp presenteras, ett lokalt initiativ.
  • Ha koll på din brunn, företaget Aqvify presenterar produkten
  • Östersjöns miljöfrågor: Varför finns det ingen fisk i skärgården? / Hur kan vi göra skärgården mer hållbar?; Energi och utsläpp.

Presentationer:

 


Uppdaterad 2022-04-15

Föreningsstämma 2022, söndag 13 mars kl 11-13 / digitalt

Protokoll från SIKO:s styrelsemöten samt minnesanteckningar från AU finns under Protokoll/logga in

Foto: Nilla Söderqvist

Kallelse:

Till SIKO styrelse och medlemsföreningar

Välkommen att delta i SIKO:s digitala föreningsstämma söndag 13 mars kl. 11 – 13!

Varje medlemsförening har rätt att representeras av två mötesdelegater med rösträtt på stämman.

Medlemsföreningen svarar för anmälan av sina mötesdelegater.

Även övriga representanter från medlemsföreningarna är välkomna att delta (dock utan rösträtt) och skickar då sin egen anmälan.

Samtliga anmälningar mejlas till britt@vahine.se senast den 6 mars.

Handlingar till föreningsstämman såsom ekonomisk redovisning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och Valberedningens förslag, se länkar nedan inom kort

Anvisningar för det digitala mötet har mejlats till föranmälda deltagare.

 

Senare i år kommer SIKO att ordna med fysiska temamöten likt höstmötet i november 2021 på Idöborg.

Föreningsstämman 2022 - handlingarna länkade nedan