Årsmöte 2022, söndag 13 mars kl 11-13 / digitalt

Protokoll från SIKO:s styrelsemöten samt minnesanteckningar från AU finns under Protokoll/logga in

Kallelse:

Till SIKO styrelse och medlemsföreningar

Välkommen att delta i SIKO:s digitala årsmöte söndag 13 mars 2022 kl 11.00 – 13.00!

Info samt instruktioner kommer att läggas upp här...

 

Dags att nominera till SIKO:s styrelse

Valberedningen vill gärna ha förslag till styrelsemedlemmar.

Kontakta Sune Fogelström, sammankallande