Om SIKO / SIKO:s historia, start 1969

Anne Forslund har arbetat för SIKO under många år, bland annat som sekretererare. Hon är numera hedersledamot i styrelsen.

Anne har gjort en sammanställning på vad SIKO arbetet med under åren. Sammanställningen sträcker sig från starten 1969 t o m 2007.

Du hittar den här: SIKOHISTORIA

Foto: Björn Sjöblom

SIKO:s logotype har Svante Wallentin gjort. Han var sekreretera samt kassör i SIKO från start till 1980 då Anna Forslund tog över som sekreterare.

Logon kallades då för brevmärke, förslaget antogs av styrelsen 1976.