Om SIKO / SIKO:s historia, start 1969

Anne Forslund har arbetat för SIKO under många år, bland annat som sekretererare. Hon är numera hedersledamot i styrelsen.

Anne har gjort en sammanställning på vad SIKO arbetet med under åren. Sammanställningen sträcker sig från starten 1969 t o m 2007.

Du hittar den här: SIKOHISTORIA

Foto: Björn Sjöblom

SIKO:s logotype har Svante Wallentin gjort. Han var sekreretera samt kassör i SIKO från start till 1980 då Anna Forslund tog över som sekreterare.

Logon kallades då för brevmärke, förslaget antogs av styrelsen 1976.


År 2010 blev Pia Södergren vald till ordförande för SIKO.

Läs Pias presentationsbrev här!