SIKO:s årsmötesprotokoll + årsmöteshandlingar samt medlemsmöten:

  • 2023 - Årsstämma 12/2 Norrtullsg 61 kl 12-16
  • 2022 - digitalt årsmöte i mars samt höstmöte i september i Furusund
  • 2021 - digitalt årsmöte i mars samt höstkonferens i november på Idöborg
  • 2020 - årsmöte i februari på Ornö, extra medlemsmöte i augusti (digitalt) samt infomöte om projektet  Skärgårdsflytten i december (digitalt)
  • 2019 - årsmöte med jubileumsfirande i februari i Vaxholm samt manifest Leva i skärgården i september på Skansen