SRF:s enkät för bredband, mobil och fast telefoni

Hur ser det ut hos dig?

En enkät från Bredband- och telefonigruppen i SRF om bredband och telefoniläget hos er

Varför vill SRF veta hur det ser hos er?

Skärgårdarnas Riksförbund ser som sitt mål att jobba för en levande skärgård, detta görs genom att tydliggöra för Regering och Riksdag hur det ”verkliga” livet ser ut och ter sig i skärgården. Tillväxtverket har definierat bredband som lokal service, det betyder att Tillväxtverket anser att bredband är nödvändigt för att en bygd ska överleva.

För att kunna tydliggöra verkligheten och påverka våra beslutsfattare behöver SRF få veta hur den lokala servicen fungerar när det gäller bredband och telefoni hos er.

Svar önskas senast den 6 november 2016.

Svara gärna på mail till bredband.telefoni@skargardarna.se

Alternativ postadress: Anders Olsson, Västerbyn 412, 742 97 Gräsö

Fyll i svarsområde/Kommun/Förening:

Fyll i kontaktperson för mer information:

Enkäten här som docx!

Enkäten här som pdf!

Maila även en kopia på svarsenkäten till SIKO så vi kan göra en kartläggning över vårt eget område.