Egna projekt / Projektet avslutat i början av 2009

Skärgårdsutvecklare

SIKO har sedan den 1 april 2006 två stycken skärgårdsutvecklare anställda på varsin halvtid. Det är ett projekt på tre år, med en förhoppning om förlängning därefter.

Målformulering för Skärgårdsutvecklarprojektet 

Syftet med skärgårds-utvecklarna är att öka tillväxten i skärgården genom att bistå kommunerna i skärgårdsarbetet och bidra till att förverkliga projekt i skärgården. Projektet finansieras av sex skärgårdskommuner, länsstyrelsen och landstinget i Stockholm samt Skärgårdsstiftelsen.

Skärgårdsutvecklarnas uppgifter är att hjälpa enskilda, föreningar och företag med analys av projekt, strategier och finansiering av projekt samt att biträda kommunerna i det praktiska arbetet med skärgårdsfrågor. Skärgårdsutvecklarna är en kanal dit projektägare kan vända sig för att diskutera projektidéer. Information om verksamheten kommer att ske genom regelbundna besök hos föreningarna på de större öarna och hos myndigheterna.

Skärgårdsutvecklarna arbetar i skärgården över hela Stockholms län och delar upp arbetet mellan sig, dels efter geografi men främst efter behov och kompetens. De har ett bra och brett kontaktnät, både hos skärgårdsbefolkningen och hos myndigheterna. Rent geografiskt har Jonas Norrtälje som utgångspunkt och Pia har Värmdö.

 

KONTAKTUPPGIFTER

Jonas Linell
Stenbacksnäs
760 41 Arholma
mobilnr: 0707 - 50 58 54
e-post: jonas.linell@siko.org.se

Jonas Linell 

Utflyttad till Arholma från Uppsala där jag föddes och växte upp. Har tre barn som är uppvuxna på Arholma. Släkten har varit fritidsboende sedan 1900-talets början. Jag har sysslat med byggnadssnickerier i egen regi men också kompletterat med sopkörning, en varvsrörelse och allt man kan hitta på för att överleva. Jag har ett förflutet i SIKO som vice ordförande i sex år och har dessutom varit anställd i projektet EU-lots som föregick skärgårdsutvecklartjänsterna. Jag har under några år hoppat in som reserv i båttrafiken mellan Simpnäs och Arholma vilket jag gärna fortsätter med. Jag vill jobba med att stärka de strukturer och ekonomier som redan finns på öarna så att de kan behålla den service som behövs för en lagom stor befolkning.

KONTAKTUPPGIFTER

Pia Södergren
Box 146
130 39 Sandhamn
mobilnr: 0709 - 82 82 76
e-post: pia.sodergren@siko.org.se

  

Pia Södergren 

Jag bor i Sandhamn. Är född och uppvuxen i Vasastan i Stockholm. Vi hade fritidshus i Sandhamn och jag träffade min man där när jag var tonåring, Ante, min man är född och uppvuxen i Sandhamn. Vi har tre vuxna döttrar och ännu så länge tre barnbarn.

För mig är skärgårdsutveckling en fråga om överlevnad. Vi måste själva ta tag i frågorna om det ska hända något. Dessutom tycker jag det är roligt, man får ett positivt gensvar och ser ett resultat när man jobbar med skärgårdsfrågor. När man bor på en ö får man ta de arbeten som finns och därför har jag provat på de flesta som fanns att tillgå hemma. Vi har ett eget företag, som också är ett rätt typisk skärgårdsföretag, där man gör det mesta. Främst håller vi på med byggnation av hus, men vi driver även ett litet gästhem på Sandhamn. Under sju år var jag ordförande i SIKO och jobbade då med frågor som rör skärgårdens utveckling. Det är fantastiska människor som bor på öarna och alla är riktiga överlevare. Jag ser fram emot att få träffa många av dem i mitt arbete som skärgårdsutvecklare.