Andras projekt

Skärgårdarnas Riksförbund

Länsstyrelsen i Stockholms län: Replipunktslyftet / Ö för Ö / Skärgårdsfakta 2019

Region Stockholm / statistik för kärnöar / Hållbart fiske / Arc Gate / Bryggbidrag att söka till maj 2023

Leader Stockholmsbygd

Pilot Stockholms skärgård / Regional systembaserad havsförvaltning

Södertörns högskola - forskar på skärgårdarnas besöksnäring och pandemins påverkan

Marin Nationalpark Nämdöskärgården

Med WWF till Skärgårdshavets Biosfärområde och Vinterträffen 2020

Föreningstidningar