OM SIKO / SIKO:s valda representanter 2019

Kontaktuppgifter SIKO:s styrelse, på hemsidan här!

Kontaktuppgifter SIKO:s medlemsföreningar, på hemsidan här!


Representanterna väljs eller nomineras vid SIKO:s årsmöte för ett eller två år i taget:

Skärgårdarnas Riksförbund  representantskap

Ulf Westerberg, Möja
Björn Sjöblom, Yxlan

SIKO har ytterligare två platser, vars ledamöter utses inför varje möte.

Skärgårdarnas Riksförbund, årsmöte

Ulf Westerberg
Björn Sjöblom
Varierar, se ovan
Varierar, se ovan

Exekutivkommittén, Länsstyrelsen

ordinarie: Ulf Westerberg

ersättare: Britt Fogelström

Regionala Skärgårdsrådet, Landstinget

ordinarie:
Ulf Westerberg, Möja
Gunilla Söderqvist, Nämdö 
Britt Fogelström, Möja
Göran Lagerström, Kasholmen

Skärgårdens Trafikantföreningen

Britt Fogelström, v ordf, Möja
Jan-Evert Jäderlund, Rindö
Gunilla Söderqvist, Nämdö

Skärgårdsstiftelsens styrelse

Britt Fogelström, Möja

Barbro Nordstedt, Söderöra

Svealands Kustvattenvårdförbunds styrelse

ordinarie: Gunilla Söderqvist, Nämdö
ersättare: Göran Lagerström, Kasholmen
   

SIKO-representanter i styrgrupp
till BUD-projektet

BUD-projektet är avslutat
Projektledare var Sune Fogelström, Möja

SIKO:s Interkommunala skärgårdsråd

Nerlagt 2009, har ersatts av Landstingets Regionala råd samt Länsstyrelsens Exekutivkommitté, se ovan

 

Länk här till Kontaktuppgifter i SIKO:s styrelse samt kontaktuppgifter till samtliga medlemsföreningar, en pdf som ska uppdateras.

Länk här till SIKO:s arbetsgrupper (ansvarsområden/personer), en pdf som ska uppdateras.