OM SIKO / SIKO:s valda representanter 2017

Länk här till Kontaktuppgifter i SIKO:s styrelse samt kontaktuppgifter till samtliga medlemsföreningar, ej uppdaterad ännu.

Länk här till SIKO:s arbetsgrupper (ansvarsområden/personer)

Interkommunala skärgårdsrådet
Nerlagt 2009, har ersatts av Regionala rådet och exekutivkommittén 
Länsstyrelsens skärgårdsråd
Nerlagt 2009, har ersatts av Regionala rådet och exekutivkommittén 
Skärgårdsstiftelsens styrelse

Britt Fogelström, Möja

Barbro Nordstedt, Söderöra

Skärgårdarnas Riksförbund  representantskap

Ulf Westerberg, Möja
Björn Sjöblom, Yxlan

SIKO har två platser till vars ledamöter utses inför varje möte.

Skärgårdarnas Riksförbund, årsmöte

Ulf Westerberg
Björn Sjöblom
Varierar
Varierar

Skärgårdens Trafikantföreningen Britt Fogelström, Möja
Jan-Evert Jäderlund, Rindö
Svealands Kustvattenvårdförbunds styrelse
Gunilla Söderqvist, Nämdö
Regionala Skärgårdsrådet

ordinarie:
Ulf Westerberg, Möja
Gunilla Söderqvist, Nämdö 
Britt Fogelström, Möja
Joel Nordstedt, Söderöra

ersättare
Thomas Johansson, Äpplarö
Björn Cederwall, Svartsö
Bo Tyrefors, Dalarö
Jan-Evert Jäderlund

Exekutivkommittén

ordinarie: Ulf Westerberg

ersättare: Britt Fogelström

SIKO-representanter i styrgrupp
till BUD-projektet

BUD-projektet är avslutat
Projektledare varr Sune Fogelström, Möja

 

Representanterna väljs vid årsmötet för ett eller två år i taget