Foto: Björn Sjöblom, Yxlan

SIKO är organiserad inom fem fokusområden:

SIKO på YouTube

År 2019 firade SIKO 50 år som organisation. På årsmötet i februari 2019 gjordes tillbakablickar på de 50 åren, det reflekterades över dåtidens skärgårdsliv, särskilt för den bofasta ö-befolkningen, och skälen varför SIKO startades. Läs mer om SIKO:s jubileumsstämma här!

Under årsmöteshelgen beslutades också att ta fram fyra korta filmer i projektet "Manifestation skärgård" som speglar skärgårdslivets förutsättningar och utmaningar i Stockholms skärgård i nutid. 

Kortfilmerna om 5-6 minuter på tema: Levande skärgård, Fiber, Skärgårdsflytt och Skola premiärvisades för kommun- och regionpolitiker på det nya Östersjöcentret Baltic Sea Science Center på Skansen i Stockholm den 19 september 2019. Föredraget Manifestation skärgård presenterades av Göran Lagerström och Malcolm Dixelius på plats och Christian Pleijel på videolänk från Kökar i Ålands skärgård.

Anna Björn, enhetschef på BSSC berättade om verksamheten i det nya Östersjöcentret på Skansen. Lyssna till Anna Björn som ger sin röst om Östersjön på Skansen-sajten här!

 • Se SIKO:s fyra kortfilmer på Skärgårdarnas Riksförbunds YouTube-kanal, SIKO:s spellista här!
 • Här finns också SRF:s skolwebbinarium från 25 mars 2021 som arrangerades i samarbete med SIKO och FB-gruppen Rädda Värmdös ö-skolor.

9# Nyhetsbrev och SIKO:s visioner 2030

Första nyhetsbrevet 2023 - ny ordförande, första halvåret.

Läs gärna intervjun med Nilla Söderqvist i hemmaföreningens medlemstidning Nämdö Nu, sommarnumret, Nämdö hembygdsförening.

Läs även artikeln i Tidningen Skärgården 2023-02-16:

8#SIKO Nyhetsbrev

Oktober 2022

Internt nyhetsbrev till medlemsföreningarna. Läs det här!

 

Tack från Svartsö

7#SIKO Nyhetsbrev

Augusti 2022

SIKO kräver att ledningen och styrelsen för Skärgårdsstiftelsen avgår!

Läs nyhetsbrevet här!

SIKO: Öppet brev till ordf i stiftelsen

Då styrelseordförande för Skärgårdsstiftelsen valt att inte svara på misstroendeförklaringen från de anställda med hänvisning att den inte undertecknats personligen har SIKO:s ordförande skickat ett öppet brev till stöd för stiftelsens fältpersonal. 

Läs SIKO:s öppna brev här!

#SIKO Skärgårdsnotis

SIKO:s skärgårdsnotiser mejlas till myndigheter, organisationer, media och medlemsföreningarna. För en Levande skärgård.

Läs skärgårdsnotisen här!

 • SIKO starkt kritiskt till Skärgårdsstiftelsens omorganisationen.

Läs även SIKO:s skrivelse, juni 2022: Öppen skrivelse till Skärgårdsstiftelsens styrelse inför styrelsemötet 21 juni 2022

6#SIKO Nyhetsbrev

April 2022

Nyhetsbrev till medlemsföreningarna och alla som vill ha en Levande skärgård

Läs nyhetsbrevet här!

 • Ny styrelse, valår, sjötrafikfrågor, strandskydd, projekt...

5#SIKO Nyhetsbrev

Januari 2022

Nyhetsbrev till medlemsföreningarna och alla som vill ha en Levande skärgård

 • I höst, 11 september 2022, är det dags att rösta till Riksdagen, Region Stockholm samt respektive skärgårdskommun. Mer om valet här!

Övriga rubriker i Nyhetsbrevet:

 • Kort rapport från SIKO:s höstmöte 2021, på Idöborg
 • Havsbaserade vindkraftparker?!?
 • Laddstolpar vid replipunkter, för både båtar och bilar
 • Dags att nominera ledamöter till SIKO:s styrelse. Mer om SIKO:s Årsmöte 13 mars här!
 • SIKO i samarbete med Södertörns högskola, för en hållbar skärgårdsutveckling. Mer här!
 • Bli Mer Digital, riktat till skärgårdsföretagare. Drivs av Länsstyrelsen med Telia som utbildare.
 • Saltkråkan, ett stångmärke i Jungfrufjärden. SIKO tar över underhållet?

4#SIKO Nyhetsbrev

November 2021

Internt nyhetsbrev till medlemsföreningarna. Läs det här!

 • Framtidsspaning, höstmöte för medlemsföreningarna på Idöborg söndag 21 november kl 11-16, sista anmälningsdag 7 november
 • Läs mer i Nyhetsbrevet om SIKO:s verksamhet i närtid.

3#SIKO Nyhetsbrev

Skärgårdsflytten

SIKO:s projekt Skärgårdsflytten syftar i detta skede till att etablera en bostadskö för de som är intresserade av att bo i skärgården. Öar som deltar i projektet är för närvarande Landsort (Nynäshamns kommun), Ornö (Haninge kommun), Nämdö, Svartsö och Möja (Värmdö kommun).

Bostadskön i sig kommer att vara en viktig del i att påverka respektive skärgårdskommun att planera för och stödja byggande av bostäder på öarna.

 • 5000 "vykort" delas ut i skärgården under sommaren 2021
 • Fem öar med kontaktpersoner finns på levandeskärgård-sajten
 • www.levandeskärgård.se

Hållbarhetsstrategi, Region Stockholm

Sjötrafikens remisser

 • Sjötrafikutredningen
 • Kollektiv trafikplan 2050
 • Riktlinjer för trafikbryggor

SIKO:s medelmsföreningar

 • SIKO stöder medlemsföreningen Landsorts Sjö‐ och Miljöcentrums (LSMC) ansträngningar för att bevara ett året-runt-levande skärgårdsamhälle.

Läs hela Nyhetsbrevet#3 HÄR!

2#SIKO Nyhetsbrev

Sjötrafiken

 • T22
 • Sjötrafikutredningen
 • Kollektiv trafikplan 2050
 • Riktlinjer för trafikbryggor

SIKO:s projekt Skärgårdsflytten

Det senaste om vattenkvalitet och fisk

SIKO-besök på öarna i sommar eller höst?

 • I samband med årsmöten ellera andra sammankomster.

Läs hlea Nyhetsbrevet#2 HÄR!


1#SIKO Nyhetsbrev

Kontakt SIKO, e-post: info@levandeskargard.se

 • Finansiering av SIKO:s verksamhet 2021 klar!
 • Vaccinering i på öarna
 • Skärgårdsflytten på levandeskärgård.se
 • Strandskyddsutredningen, remissyttrande 3 maj
 • Samarbetsavtal med Skärgårdens Trafikantförening
 • Regionalt skärgårdsråd 6 maj

Läs Nyhetsbrevet#1 HÄR!