SIKO protokoll 2020


Minnesanteckningar AU 2020

nr 1, 7 januari 2020 - Skype-möte

nr 2, 28 januari 2020 - Skype-möte

nr 3, 25 februari 2020 - Skype-möte

nr 4, 16 mars 2020 - Skype-möte

 

Styrelseprotokoll 2020

nr 1, 14 januari 2020 - på Kvarnholmen

nr 2, 4 mars 2020 + bilaga protokollets punkt 9 - på Kvarnholmen

nr 3, 21 april 2020 -

 

Årsmöte 2020, 15-16 februari

Ornö Skärgårdshotell, Brunnsviken 130 55 Ornö

Ändring av SIKO:s stadgar:

Årsmöteshandlingar: