SIKO protokoll 2020


Minnesanteckningar AU 2020

nr 1, 7 januari 2020 - Skype-möte

nr 2, 28 januari 2020 - Skype-möte

nr 3, 25 februari 2020 - Skype-möte

nr 4, 16 mars 2020 - Skype-möte

nr 5, 28 april 2020 - Skype-möte

nr 6, 11 maj 2020 - Skype-möte

nr 7, 25 juni 2020 - Skype-möte, gällande extramöte stadgeändring 2:a gången

nr 8, 16 augusti 2020 - Skype-möte

nr 9, september v38 - Skype-möte

Styrelseprotokoll 2020

nr 1, 14 januari 2020 - på Kvarnholmen

nr 2, 4 mars 2020 + bilaga protokollets punkt 9 - på Kvarnholmen

nr 3, (22 april) 13 maj 2020 - Skype-möte

Kort avstämning, coronaläget, 18 maj 2020 - Skype-möte

nr 4, 3 juni 2020 - Skype-möte

nr 5, 31 augusti 2020 - Skype-möte

nr 6, 22 september 2020 - Google Meet, Uppdaterad dagordning här!


Coronarapporter veckovis

Länsstyrelsen/Regionen efterlyser coronarapporter från SIKO:s medlemsföreningar/öar. Rapporterna mejlas i slutet av varje vecka till SIKO:s ordförande 

Coronablankett för ö-rapport här!

Om ingen förändring skett sen förra veckorapporten? Hänvisa då till tidigare rapporter och att inget nytt tillkommit.


Extra medlemsmöte 2020, 3 augusti, digitalt

Årsmöte 2020, 15-16 februari

Ornö Skärgårdshotell, Brunnsviken 130 55 Ornö

Styrelsen 2020

Medlemsföreningar 2020

SIKO välkomnar Möjaskärgårdens Företagarförening som blev invald på stämman 15/2 2020.

Representanter 2020


Ändring av SIKO:s stadgar:

Årsmöteshandlingar: