2020


Medlemsinfo SIKO:s projekt Skärgårdsflytten, december 2020

Upprop och information kring SIKO:s projekt Skärgårdsflytten - skypemöte med medlemsföreningarna 15/12 2020

Minnesanteckningar och presentation:

Skärgårdsflytten - uppgift om kontaktpersoner samt kort text om respektive ö mejlas till Göran Lagerström


SIKO protokoll 2020 / SRF-möte 28-29/11 2020


Minnesanteckningar AU 2020

nr 1, 7 januari 2020 - Skype-möte

nr 2, 28 januari 2020 - Skype-möte

nr 3, 25 februari 2020 - Skype-möte

nr 4, 16 mars 2020 - Skype-möte

nr 5, 28 april 2020 - Skype-möte

nr 6, 11 maj 2020 - Skype-möte

nr 7, 25 juni 2020 - Skype-möte, gällande extramöte stadgeändring 2:a gången

nr 8, 16 augusti 2020 - Skype-möte

nr 9, 14 oktober 2020 - Skype-möte

nr 10, 10 november 2020 - Skype-möte

nr 11, 30 november 2020 - Skype-möte

nr 12, 8 december 2020 - Skype-möte


Styrelseprotokoll 2020

nr 1, 14 januari 2020 - på Kvarnholmen

nr 2, 4 mars 2020 + bilaga protokollets punkt 9 - på Kvarnholmen

nr 3, (22 april) 13 maj 2020 - Skype-möte

Kort avstämning, coronaläget, 18 maj 2020 - Skype-möte

nr 4, 3 juni 2020 - Skype-möte

nr 5, 31 augusti 2020 - Skype-möte

nr 6, 22 september 2020 - via Google Meet med SRF

nr 7, 3 november 2020 - Skype-möte

nr 8, 4 december 2020 - Skype-möte


Skärgårdarnas Riksförbund 28-29/11 2020

Kommande representantskapsmöte sker helt och hållet digitalt helgen den 28-29 november.

Lördagens sammankomst kl 09.30 - 15.00 28/11 är öppen för alla. Medlemsföreningar, arbetsgrupper m fl.

Söndag 29/11 höstmöte med representanter från respektive medlemsförening, se nyhetsbrevet ovan.

SIKO har fyra representanter på SRF:s medlemsmöten, två ordinare samt två som väljs inför varje möte.

SIKO:s delegater söndag 29/11:

  • Ulf Westerberg, ordförande i SIKO samt ordinarie representant i SRF
  • Björn Sjöblom, ordinarie representant i SRF (styrelseledamot i SIKO)
  • Bo Tyrefors, SIKO:s styrelse
  • Göran Lagerström, SIKO:s styrelse

Utöver SIKO:s fyra platser deltar också Nilla Söderqvist (v. ordf i SIKO) som medlem i SRF:s valberedning.


Extra medlemsmöte 2020, 3 augusti, digitalt

Årsmöte 2020, 15-16 februari

Ornö Skärgårdshotell, Brunnsviken 130 55 Ornö

Styrelsen 2020

Medlemsföreningar 2020

SIKO välkomnar Möjaskärgårdens Företagarförening som blev invald på stämman 15/2 2020.

Representanter 2020


Ändring av SIKO:s stadgar:

Årsmöteshandlingar: