Samarbetsaktörer / Skärgårdsstiftelsen

Projekt Skärgårdsbarometern, besöksiffror i Stockholms skärgård med hjälp av mobildata.