Skärgårdarnas Riksförbund

Sidan uppdaterad 2023-04-08

SIKO är medlem i Skärgårdarnas Riksförbund och är en av de större medlemsföreningarna

SRF:s hemsida, www.skargardarna.se, är nyligen lanserad. Under tiden SRF:s hemsida daterades upp lades en hel del från SRF här på SIKO-sajten. 


 Årsmöte / Representanskapsmöte


Debattinlägg

SvD 2021-08-09 (i papperstidningen 2021-08-10)
Skärgårdslivet/skärgårdsbefolkningen - året runt - är i stort behov av föryngring!!!
Med dagens hårda regelverk kring strandskydd och liknande är det nästan omöjligt att få till en positiv befolkningstillväxt, särskilt för de yngre när till och med generationsboende försvåras av stelbenta regler.
I allra högsta grad ett angeläget inlägg i debatten av SRF när lobbyorganisationer onyanserat påstår att den svenska allemansrätten är hotad.

Nyhetsbreven

Om du inte redan får SRF:s nyhetsbrev i din mejllåda men vill ha så anmäl din mejladress till info@skargardarna.se .

 • Tipsa gärna andra Skärgårdsintresserade om SRF:s Nyhetsbrev.

Nyhetsbrev 2020/2021/2022/2023:


SRF på Facebook, Instagram och YouTube


Vi skärgårdsbor

De två numren från 2020 av Vi skärgårdsbor, de allra sista, finns att ladda hem nedan. Nr 2/2020 är ett välmatat med summeringar och tillbakablickar från SRF:s medlemsföreningar och arbetsgrupper. Missa inte sid 31 där SRF:s nuvarande styrelseledamöter presenterar sig.

 • Nyfiken på tidigare nummer av Vi skärgårdsbor? Så småningom läggs de upp på den nya hemsidan.

 Mötesdatum februari 2021 och framåt  finns nu på den nya hemsidans kalendariumsida.

Mötesdatum januari 2021 att notera:

 • Söndag 17 januari - Fiskeprojektet har möte
 • Tisdag 19 januari - Sörmlands skärgårds intresseförening har möte
 • Onsdag 20 januari - SRF:s skolgrupp har möte
 • Torsdag 21 januari - SRF styrelsemöte
 • Söndag 24 januari - Fiskeprojektet har möte
 • Tisdag 26 januari - Föreningsmöte med Bohusläns skärgårdsråd
 • Fredag 29 januari - Remissyttrande lämnas till Infrastrukturdepartementet
 • Söndag 31 januari - Fiskeprojektet har möte

Remisser

 • 2021-01-29 / Infrastrukturdepartementet - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022—2033 och 2022—2037 
 • 2021-03-01 / Infrastrukturdepartementet - Befordringskravet i postförordningen
 • 2021-04-01 / Havs- och vattenmyndigheten - Marin strategi för Nordsjön och Östersjön

Vi skärgårdsbor tar farväl - sista numret / nr 2-december 2020

Sista tidningen! Ja så är det faktiskt. – Allting har sin tid och nu blir det inga fler papperstidningar från Skärgårdarnas Riksförbund. När det är dags att göra ett sista nummer av en tidning så är det så mycket man vill ha med! Det går ju inte att spara något till nästa nummer. Något från alla skärgårdsområden som förbundet representerar och något från alla arbetsgrupper vore ju bra att få med och lite annan intressant läsning så klart.

Ett sådant här tillfälle leder till reflektioner över de senaste tio åren, hur det egentligen har varit, vilket i sin tur leder till tankar om hur det kommer att bli att leva framöver på våra öar och kuster och i våra skärgårdar.

I och med denna tidning har vi från Skärgårdarnas Riksförbund gett ut bortåt 1000 sidor om livet i våra skärgårdar, om möten med olika aktörer där viktiga frågor för skärgårdsborna har behandlats, om människor som har valt att bosätta sig på en ö. Serien om familjer på öar har rönt stor uppskattning och nu får vi återknyta kontakten med några av dessa familjer. Skärgårdens Unga är skärgårdens framtid! Glädjande är att flera av familjerna ser positivt på sin framtid som ö-bor. Avgörande är dock fungerande kommunikationer och annan samhällsservice.

Skärgårdsfrågorna är eviga känns det som, bra boende, bra kommunikationer, bra bredband, bra service som skola och omsorg. I slutet av denna tidning presenteras ett förslag om hur man kan få en starkare skärgård, hur skärgårdsborna kan få ett större lokalt inflytande på sitt samhälle.

Arbetsgrupperna som har bildats under dessa år har givetvis rapporterat i förbundets tidning. Nu har man reflekterat över vad som har gjorts och hur man vill fortsätta. Vi bjuder på en blandad kompott och hoppas alla finner något intressant att läsa i detta sista nummer om skärgårdsborna. Följ med på en resa genom våra skärgårdar!
Som redaktör vill jag passa på att tacka alla som har bidragit till att göra denna tidning till det den var ämnad för. När vi hösten 2007 valde namnet på tidningen bland flera förslag landade vi på VI SKÄRGÅRDSBOR för att det skulle vara en tidning OM - FÖR och AV skärgårdsbor.

Hoppas ni läsare har uppskattat tidningen lika mycket som jag har uppskattat att få jobba med den under alla år!

Eva Widlund, redaktör för Vi skärgårdsbor

Läs det allra sista numret av Vi skärgårdsbor nr 2-2020 som pdf här!


Annorlunda ö-liv - Vi skärgårdsbor nr 1-april 2020

Nr1-april 2020

I skrivande stund är kust och ö-livet inte som vanligt. Många av oss har fått massor med grannar, det lyser på ställen som normalt är tomma så här års och vi undrar hur skall det gå till påsk. Tänk om det kommer ännu fler! Tänk om det kommer redan smittade eller sjuka, hur skall vi klara det? Vem vill skjutsa en Corona-smittad in till fastlandet, kollektiva färdmedel går inte att använda.

Skärgårdarnas Riksförbund har som främsta målsättning att skapa tillväxt i kust och på öar, stora som små. Men vi ville inte ha hjälp av en pandemi. Bohuslän och Stockholms skärgård är båda storstadsnära områden med många fritidshus som nu befolkas. Det fungerar, bara inte man pendlar eller behöver hemtjänst! En frisk utflyttare som väljer att stanna och distansarbeta är alltid välkommen så vi kan få visa hur bra det faktiskt är att bo och verka i kust och på öarna.

Glesbygden har plötsligt blivit attraktiv och visat att det lilla gripbara samhället kan klara en kris, ofta på sitt eget sätt. Det är enklare att ordna matinköpen åt de som inte skall gå till affären när man känner affärschefen. Det är enklare att begränsa antalet passagerare på bussen eller båten när man känner den som kör.

Coronapandemin kommer att gå över och redan nu gäller det att se framåt. Digitaliseringen har drivits på och vårt sätt att arbeta och kommunicera har utvecklats. Vem kunde tro att det går att ha ett årsmöte med 23 deltagare, omröstningar och diskussioner digitalt. För att inte glömma alla tusentals arbetstimmar som nu  produceras i vårt område av tillfälliga utflyttare.

Det är jobbigt att distansarbeta ensam, ingen tid går bort i rundsnack, ingen tid vid fikaautomaten, inga spontana kontakter med kollegorna, inga restider. Man är på jobbet direkt, det är väldigt effektivt. Distansarbete i lagom omfattning har kommit för att stanna och kommer att leda till ökad närvaro i kust och på öarna.

Digitaliseringen har också visat att det går att hålla kontakten inom föreningslivet på ett bra sätt trots begränsningarna i resor och det har utvecklat kontakterna med myndigheterna, vi kan vara med på fler möten till lägre kostnad och på så vis påverka mer. Fler digitala kontakter, gärna utanför arbetstid så det blir attraktivare för yrkesarbetande att ta del av föreningslivet. Det fysiska mötet går inte att ersätta helt men det digitala är ett bra komplement.

Allt är inte digitalt, Skärgårdarnas Riksförbund har en ny ordförande, Lotten Hjelm från Jungfruskär.
Välkommen Lotten, att arbeta för en god utveckling i kust och på öarna är extremt roligt och lärorikt. Kan vara jobbigt, vi är alltid en liten del av något större,  förutsättningarna för vår vardag bestäms av folk med andra prioriteringar men vi ger aldrig upp.

Sune Fogelström, före detta ordförande

Hela numret av Vi skärgårdsbor nr 1-2020 som pdf här!