PRESS / SIKO i tidnings- och webbartiklar genom åren

Denna sida uppdateras med nya och äldre artiklar (när de hittas). Tipsa gärna!


 

SIKO-insändare

Insändaren publicerad 14 mars 2024 i Tidningen Skärgården nr 11:

Levande skärgård året runt – en fantastisk plats att bo på

SIKO, Skärgårdens Intresseorganisationers Kontaktorganisation, arbetar för en levande skärgård, där det går att leva, bo och verka året runt.

SIKO har 14 medlemsföreningar från Arholma till Landsort och har precis haft sitt 54 årsmöte (9 mars 2024)

Vi har erfarenhet av att det från många håll, i ord, finns en god uppslutning kring begreppet ”levande skärgård”.

Det är glädjande, men det finns även en annan bild under den verbala ytan.

Aktuella exempel är PostNord och Apoteket, som inte längre vill leverera medicin och gods på pall till skärgården och Skärgårdsstiftelsen som inte längre har lokal närvaro i skärgården. Andra exempel är Regionens och kommunernas upphandlingar av sjötrafik – inget värde sätts på lokala tjänster som kan minimera tomturer och även använda lokal infrastruktur i form av bryggplatser, natthamnar mm. Lokalt levererade tjänster är mindre miljöbelastande.

Något som även Jan Olsén lyfte fram i förra veckans utmärkta insändare om Skärgårdsstiftelsen.

FOKUS MÅSTE skifta från smygande försämringar till en tillväxttro som bryter trenden med avfolkning. Stockholms skärgård är en fantastisk plats att bo på för ung som gammal. Nya försörjningsmöjligheter finns att ta till sig. Det ”gripbara samhället” där du oftast känner människorna omkring dig, skänker trygghet och lugn.

Tänk om och när:

  • Bostadsprojekten för utflyttare på Svartsö och Möja blivit verklighet och följs av fler bostadsprojekt
  • SL inför basturlistor och lyckas göra båt- och landtrafik skarvlös och inte minst informerar om ”hela resan” (båt och buss) i turlistorna
  • Skärgårdsskolorna får finnas kvar och även välkomnar barn från fastlandet, som behöver en lugnare miljö. Samtidigt som även nödvändiga skolskjutsar integreras med undervisningstiden.
  • Skärgårdsjordbruken får det stöd och den uppskattning de förtjänar – utan jordbruk och djurhållning försvinner skärgårdarnas kulturlandskap
  • Riksdagen prioriterar en levande Östersjö och kustfiske framför storskaligt industrifiske
  • Miljömässig hållbarhet och beredskap alltid finns med som parametrar i beslutsunderlaget vid politiska beslut och upphandlingar.
  • Postnord och Apoteket erbjuder sina tjänster med samma självklarhet till skärgården och annan glesbygd som till storstadsområden
  • Världens mest välbevarade hemlighet – att skärgården är öppen året runt, för de som bor där – inte är en hemlighet längre för de som ännu inte bor där.

Välkommen att bo och verka i vår levande skärgård!

Gunilla Söderqvist, ordförande och Britt Fogelström, sekreterare i SIKO, Skärgårdens Intresseorganisationers Kontaktorganisation


 

Corona - kollektiva skärgårdstrafiken

Tidningen Skärgården rapporterar om SIKO:s synpunkter på den kollektiva sjötrafiken samt sjuktransporter i skärgården:

Artikelns ingress:

"Antalet resenärer till öar utan broar eller vägfärja bör begränsas, det är en av flera åtgärder som Skärgårdens intresseföreningars kontaktorganisation, SIKO, föreslår i en hemställan till Region Stockholm och landshövdingen."

Läs hela artikeln här, som tyvärr har en missvisande rubrik. SIKO vill inte begränsa trafiken till öarna, endast antalet resenärer ombord för att i möjligaste mån begränsa smittspridningen av coronaviruset.

Radioinslag 13 april, P4 Stockholm:

Efter Waxholmsbolagets uppmaning: Trängsel på skärgårdsbåtarna uteblev

Radioinslag 5 april, P4 Stockholm:

Ambulanshelikoptrarna blir fler - kan nu flyga coronasmittade

Stockholms skärgård som världsarv?

Tidningen Skärgården, 2019-11-23:

"SIKO: Inget världsarv innan befolkningsutvecklingen vänt!"

Aftonbladet, 2019-11-23:

"Skepsis mot världsarvsplan för Stockholms skärgård"

SR P4 Stockholm, 2019-11-24:

"Stor oro kring att Stockholm skärgård kan bli världsarv"

SVT Lokala Stockholmsnyheter, 2019-11-24 kl 18.10:

"Kritik mot planer på världsarv" ca 3 minuter in i sändningen.

SIKO: öppet brev till Värmdö kommun

"Utan skärgårdsskolor ingen befolkningstillväxt"

Artikel i Tidningen Skärgården här!

SIKO:s öppna brev till Värmdö kommun 2019-08-23, här!

 

Radiointervju ang bosättning i skärgården

Läs debattinlägget (C): Skärgården behöver smartare strandskydd (SvD 2019-08-22)

Läs också: Strandskyddet är en hård kokosnöt (SvD 2019-08-06)

Lyssna på P4 Radio Stockholm: "Den som vill bosätta sig i skärgården året runt vill ofta ha tillgång till skolor, bredband och hyresrätter. Men hur det ska tillgodoses råder delade meningar om." Lyssna till radiodebatten, som sändes för ett par veckor sen i P4 Radio Stockholm.
Länk till radioinslaget här!

Nedan ett klipp av inlägget på SIKO:s facebooksida:

Debatten föregicks av att Singö skola, som Norrtälje kommun tidigare lagt ner trots öbornas protester, inte höll sitt löfte att sälja fastigheten till öborna för en överkomlig summa.

Se artikel i Tidningen Skärgården publicerad 29/7 2019, här!

SIKO och SRF deltar på Clean Energy-konferens

Konferens i Stockholm och Mariehamn 13-16/5.

Se SRF:s majkalender här!

SIKO 50 år! Tidningen Skärgården

KRÖNIKA i Tidningen Skärgården av Lasse Söderman, chefredaktör: Därför behövs Siko