PRESS / SIKO i tidnings- och webbartiklar genom åren

Denna sida uppdateras med nya och äldre artiklar (när de hittas). Tipsa gärna!


 

Corona - kollektiva skärgårdstrafiken

Tidningen Skärgården rapporterar om SIKO:s synpunkter på den kollektiva sjötrafiken samt sjuktransporter i skärgården:

Artikelns ingress:

"Antalet resenärer till öar utan broar eller vägfärja bör begränsas, det är en av flera åtgärder som Skärgårdens intresseföreningars kontaktorganisation, SIKO, föreslår i en hemställan till Region Stockholm och landshövdingen."

Läs hela artikeln här, som tyvärr har en missvisande rubrik. SIKO vill inte begränsa trafiken till öarna, endast antalet resenärer ombord för att i möjligaste mån begränsa smittspridningen av coronaviruset.

Radioinslag 13 april, P4 Stockholm:

Efter Waxholmsbolagets uppmaning: Trängsel på skärgårdsbåtarna uteblev

Radioinslag 5 april, P4 Stockholm:

Ambulanshelikoptrarna blir fler - kan nu flyga coronasmittade

Stockholms skärgård som världsarv?

Tidningen Skärgården, 2019-11-23:

"SIKO: Inget världsarv innan befolkningsutvecklingen vänt!"

Aftonbladet, 2019-11-23:

"Skepsis mot världsarvsplan för Stockholms skärgård"

SR P4 Stockholm, 2019-11-24:

"Stor oro kring att Stockholm skärgård kan bli världsarv"

SVT Lokala Stockholmsnyheter, 2019-11-24 kl 18.10:

"Kritik mot planer på världsarv" ca 3 minuter in i sändningen.

SIKO: öppet brev till Värmdö kommun

"Utan skärgårdsskolor ingen befolkningstillväxt"

Artikel i Tidningen Skärgården här!

SIKO:s öppna brev till Värmdö kommun 2019-08-23, här!

 

Radiointervju ang bosättning i skärgården

Läs debattinlägget (C): Skärgården behöver smartare strandskydd (SvD 2019-08-22)

Läs också: Strandskyddet är en hård kokosnöt (SvD 2019-08-06)

Lyssna på P4 Radio Stockholm: "Den som vill bosätta sig i skärgården året runt vill ofta ha tillgång till skolor, bredband och hyresrätter. Men hur det ska tillgodoses råder delade meningar om." Lyssna till radiodebatten, som sändes för ett par veckor sen i P4 Radio Stockholm.
Länk till radioinslaget här!

Nedan ett klipp av inlägget på SIKO:s facebooksida:

Debatten föregicks av att Singö skola, som Norrtälje kommun tidigare lagt ner trots öbornas protester, inte höll sitt löfte att sälja fastigheten till öborna för en överkomlig summa. Se artikel i Tidningen Skärgården publicerad 29/7 2019, här!

SIKO och SRF deltar på Clean Energy-konferens

Konferens i Stockholm och Mariehamn 13-16/5.

Se SRF:s majkalender här!

SIKO 50 år! Tidningen Skärgården

KRÖNIKA i Tidningen Skärgården av Lasse Söderman, chefredaktör: Därför behövs Siko