Egna projekt / BUS - barnens och ungdomarnas skärgård

Här kommer barn och ungdomar från skärgården till tals!

Mer om Interregprojektet Young Voices HÄR!

Foton från SIKO:s höstmöte 21/9 2013 på Möja. Mötet var ett samarrangemang med Young Voices Skärgårdsstiftelsens projekt. Foto Markus Newton Hedelin, Svartsö:

 Foto:  

Projektledare Sandra Löfgren visar "Inflytandetrappan"; Grupparbeta efter cafébordsmodell.

Foto: Markus Newton Hedelin, Svartsö  Foto: Markus Newton Hedelin, Svartsö


BUS 2007

Ettårigt interregprojekt med deltagande från svenska, åländska och finska skärgårdar. För ungdomar 13-19 år

Medarrangörer: SIKO, SKUNK och Region Åboland

Hämta BUS-bladet - tidningen som skrevs av ungdomarna under projektet

Vi hoppas på fortsatt BUS-verksamhet i nya EU-programmen och ansökningsarbete pågår...