Sidan uppdaterad 2022-06-30

Värmdö kommun

 

Efter folkomröstningen

Tidningen Skärgården 2021-01-26: Kräver långsiktig plan för ö-skolorna

Tidningen Skärgården 2021-09-15: Värmdös KSO får kritik av demokratiexpert

Insändare i NVP 2021-09-11: Alarmerande tecken på en skev demokratisyn

NVP 2021-09-10: Slutligt resultat i folkomröstningen klar

Tidningen Skärgården 2021-09-08: Tydligt ja-men lågt valdeltagande i skolomröstningen


Kommunal folkomröstning söndag 5 september 2021

Läs mer om förtidsröstning 18 augusti till 5 september på kommunsajten.

På söndag röstar Värmdö i skolfrågan, Tidningen Skärgården 2021-09-03


Ö-skolorna 2021

SOL-nätverkets podavsnitt 5: Skolkampen i Stockholms skärgård och nationellt, där Calle Hamacher på Runmarö deltar från FB-gruppen Rädda Värmdös ö-skolor.

Artikel i Tidningen Skärgården 2021-01-07: Omsvängning i ö-skolefrågan

Uppdatering 2021-06-24: Efter många turer i utbildningsnämnden, KS och KF, Skolinspektionens krav samt Förvaltningsrättens övervakning, efter ett antal anmälningar, kom till slut flera avgörande beslut för skärgårdsskolans bevarande (Svartsö, Möja, Runmarö och Djurö) i KF 23 juli.

Beslut 1: Skolorna delas upp i egna enheter (vilket var ett krav från Skolinspektionen).

Beslut 2: Skolorna inordnas i ett rektorsområde.

Dessa två beslut fattades i total enighet.

Beslut 3: Riktlinjerna om 6-8 elever per årskurs på ö-skolorna, som fattats av utbildningsnämnden, slopas helt.

Beslut 4: Beslut om eventuella förändringar om vilka stadier som ska erbjudas på ö-skolorna fattas av KF.

Beslut 3 och 4 togs med stor majoritet: 31 för, 19 emot och 1 som avstod.


Sex kärnöar:

  • Svartsö (F-9 skola) Skolbarn från Ingmarsö (Österåkers kommun)
  • Gällnö (enligt Region Sthlm, Värmdö kommun har inte klassat Gällnö som kärnö)
  • Möja (F-9 skola). Pausas från och med ht 2023. Skolbarnen börjar på Djurö skola
  • Sandhamn (förskola, men själva skolan är i malpåse). Skolbarnen går på Runmarö skola
  • Runmarö (F-9 skola). Mellan- och högstadiebarnen går delvis på Djurö skola
  • Nämdö (skolan i malpåse). Skolbarnen går på Runmarö skola

Ö-skolorna har sen 2012 varit organiserade som Värmdö skärgårdsskola tillsammans med Djurö skola (ö med broförbindelse). Skolinspektionen har dock krävt att ö-skolorna delas upp i egna enheter då det är för stora avstånd mellan skolorna. FB-gruppen Rädda Värmdös ö-skolor jobbar för att ö-skolorna ska fortsätta vara F-9. Läs gruppens öppna brev 2021-01-17 till berörda här!

Mer om Värmdö skärgårdsskola på kommunens hemsida här!


SIKO kritisk till nytt skolförslag på Värmdö kommuns kärnöar

Inga protester tycktes påverka "Majoritet för Värmdö" (M-C-L-KD-MP) som framhärdar att åk 6-9 varje dag ska lämna sin ö för en fastlandsskola trots att en fullt fungerande skola finns på respektive ö. Men på Värmdös kommunfullmäktige 2020-11-11 pausades förslaget att lägga ner åk 6-9 på öarna Runmarö, Möja och Svartsö då det istället blev återremitterat genom ett majoritetsbeslut. Efter en lång debatt med svidande kritik från S, V och SD av beslutsunderlagen som ansågs alltför undermåliga fattades tillslut beslutet i knapp majoritet då tre ledamöter från Majoritet för Värmdö (L och M) också röstade emot. En delseger för skärgården!

Se kommunfullmäktige 11/11, webbsändningen är tillgänglig från kl 12 idag, 12/11 2020

Samma dag som fullmäktigemötet hölls en ljusmanifestation utanför kommunhuset i Gustavsberg som arrangerats av den nybildade föreningen "Värmdös samlade föräldrar". Värmdö kommun är i gungning när man till kommunfullmäktige i december planerar att besluta om stängning av skolor och förskolor i Gustavsberg helt utan dialog med berörda barn, föräldrar och pedagoger.

2020-11-11 NVP: Frågan om ö-skolorna skjuts upp

2020-11-11 SVT Lokala Nyheter Stockholm: Värmdöbor i ljusmanifestation mot kommunledningen

2020-10-31 Tidningen Skärgården: Fortsatta protester kring nedläggning av högstadier

Läs insändaren 2020-10-25 av fd högstadielärare på Möja (även i Tidningen Skärgården): "Ta ansvar för ö-skolorna"

2020-10-07, artikel i Tidningen Skärgården, där SIKO:s skrivelse tas upp: 1061 namn i protest mot skolbeslut

2020-09-30: SIKO har idag skickat kritiska sypunkter på kommunens förslag på organisationsförändringar på ö-skolorna  och ger också en rad tips och idéer om hur man istället skulle kunna göra för att bevara ö-skolorna och bidra till en levande skärgård:

SIKO:s skrivelse till Värmdö kommun 2020-09-30, vilken även tas upp i NVP här!

Vid lunchtid idag, 2020-09-30, lämnades protesten mot nedläggning av åk 6-9 på öarna med över 1000 namn över till utbildningsnämndens ordförande: Läs NVP:s reportage här!

(S) kräver att skolbeslut lyfts, Tidningen Skärgården 2020-09-30

Mitti Värmdö/Nacka 2020-09-29: Förslaget: Flytta ö-barnens högstadium till fastlandet

Läs också artikeln i Tidningen Skärgården 2020-09-23, där SIKO uttalar sig: Nya förslaget: Sexan till nian flyttas till fastlandet.

Läs även krönikan i samma nummer: Vill Värmdö ha en levande skärgård?

NVP har flera artiklar, se HÄR! Läs också debattinlägget: Vad gör ni med skärgårdsskolan? Riktat till värmdöpolitikerna.

Skärgårdsskolan F-9 i Värmdö kommun bedrivs på Djurö, med broförbindelse, samt tre av kommunens fem kärnöar: Runmarö, Möja och Svartsö. På de övriga två, Nämdö och Sandhamn, finns skolhusen kvar i kommunens ägo men skolverksamheten är lagd i s.k. malpåse.

I politiskt samförstånd fattade Värmdö kommun för många år sen beslutet att behålla skolbyggnader även om de tillfälligt var stängda. Allt för att ge ön en chans att lätt öppna upp för skolverksamhet igen. Under flera år har dessutom en lyckad, och i media uppmärksammad, försöksverksamhet med fjärrundervisning (ännu på dispens) bedrivits på ö-skolorna, Runmarö, Möja och Svartsö. 

Foto: Nilla Söderqvist Öppen förskola en dag i veckan på prov vid Nämdö skola, sommaren 2020.

Ö-samhället, det lilla lokalsamhället, blir lidande om yngre generationer försvinner från ön. Ett dilemma som invånare i hela Stockholms skärgård brottas med. Länets skärgårdskommuner har ett glesbyggt ö-samhälle att hantera, vilket förstås inte är helt lätt, samtidigt som man gärna skyltar med sin fantastiska skärgård och lockar besökare med i turistbroschyrer och liknande under den korta högsäsongen.

I Facebookgruppen Rädda Värmdös ö-skolor, som startats av föräldrar med barn i Värmdö skärgårdsskola, finns tidningsartiklar samt många intressanta inlägg och kommentarer där politiker, tjänstemän och föräldrar uttalar sig - både för och emot kommunens skolförslag.

En namninsamling på nätet startades av samma föräldragrupp: Namninsamlingen stängdes 2020-09-30 kl 09.30  för att lämnas till politikerna i Värmdö kommun. Namninsamlingen slutade på 1069 underskrifter med många kommentarer.

Läs under fliken "uppdateringar" för fortsatt info via: Stoppa nedmonteringen av Värmdös ö-skolor!

På Värmdö pågår samtidigt en vad man kallar "samlokalisering". Denna omorganisering kom plötsligt och upprördheten är stor.

NVP skriver om det i en krönika här: "Nu krävs pedagogiska politiker"

Foto: Calle Hamacher Runmarö skola, vinjettbild till FB-gruppen Rädda Värmdö ö-skolor

Skriv gärna på namninsamlingen och hjälp till att rädda Värmdös Ö-skolor så att vi alla kan få ta del av en fungerande och levande skärgård, året runt. För att Ö-skolfrågan ska tas upp i Värmdö kommun igen behöver minst 500 personer e-rösta, gärna många fler! Alla som har intresse av levande ö-samhällen i Stockholms skärgård - med en fungerande skolverksamhet - kan skriva på e-förslaget "Rädda Värmdös Ö-skolor".

 Till Värmdö kommuns aktiva e-förslag  HÄR!

Läs insändaren 2020-10-25 av fd högstadielärare på Möja (även i Tidningen Skärgården): "Ta ansvar för ö-skolorna"