SIKO:s kalendarium

2022 kalendarium, pdf

2021 kalendarium, pdf

2020 kalendarium, pdf

2019 kalendarium, pdf

2018 kalendarium, pdf


SIKO styrelse 2023, fastställd på årsmötet 2023-02-12 HÄR!


SIKO-protokoll från styrelsemöten HÄR!

Årsmötesprotokoll HÄR!


SIKO:s remissvar och rapporter från Regionala skärgårdsrådet och liknande möten med skärgårdsrelaterade frågor HÄR!

(i datumordning med det senaste rapporten/remissvaret/yttrandet först)


 

2023

SIKO:s egna möten

SIKO:s medlemsföreningar

SIKO inbjuden/ingår i organisationen

Sidan uppdaterad 2023-11-03

Månad Datum Aktivitet                                                
 Januari    
 måndag   9/1  SIKO au-möte nr 1, digitalt
 onsdag   11/1  Årsmöte Skärgårdens Trafikantförening
 tisdag   17/1  SIKO styrelsemöte nr 1, digitalt
 onsdag   25/1  Fossilfri skärgårdstrafik, Länsstyrelsen
 onsdag   25/1  Skärgårdens Trafikantförening, styrelsemöte
 Februari    
måndag   7/2  Aktivitetsforum Hållbar skärgårdsutveckling, Länsstyrelsen 
måndag   7/2  Mink i skärgården, Länsstyrelsen kl 14-17
torsdag   9/2  Värmdö skärgårdsråd kl 10-13
torsdag   9/2  Norrtälje skärgårdsråd kl 14-16.15
 söndag   12/2
 SIKO årsstämma kl 12-16
 torsdag   16/2  Regionala skärgårdsrådet, Landstingshuset
 lördag   18/2  Årsmöte - Nämdö Hembygdsförening
 söndag   19/2  SRF:s årsstämma 2022, digitalt
onsdag   22/3  Årsmöte Möjaskärgårdens Företagarför. - firar 25-årsjubileum
torsdag   23/2  SIKO styrelsemöte nr 2, digitalt kl 17
 fredag   24/2  SKVVF styrelsemöte
 Mars    
onsdag-lördag   1-4/3  NGA studieresa till Skärgårdshavets biosfärområde
 fredag   3/3  Vintermöte 2023, Skärgårdshavets biosfärområde
onsdag   8/3  SIKO au nr 2, digitalt
torsdag-söndag  9-12/3  Allt för sjön, långhelg I, Älvsjömässan
tisdag   14/3  Vintermöte kl 18.30, Skärgårdens Trafikantförening
torsdag-söndag  16-19/3  Allt för sjön, långhelg II, Älvsjömässan
torsdag   16/3  SIKO styrelsemöte nr 3, kl 12-14 på Älvsjömässan
onsdag   22/3  Exekutivkommittén, Tessinska
torsdag   23/3  Haninge Garnisons skärgårdsråd, Berga
fredag   31/3  SKVVF styrelsemöte (inställt)
 April    
måndag   3/4  Workshop, besöksnäring, RegionSthlm
tisdag   4/4  Aktörsmöte Pilot Sthlms skärgård, Länsstyrelsen
tisdag   18/4  Trafikantföreninge, styrelsemöte
onsdag   19/4  SIKO styrelsemöte nr 4 från kl 17 på Kvarnholmen, WS kl 18
torsdag   20/4  Norrtälje skärgårdsråd kl 14-16.30
fredag   21/4  SKVVF Förbundsstämma kl 09.30-11.30
onsdag   26/4  Haninge skärgårdsråd kl 13-15
onsdag   26/4
 Webbinarium LRF om Strandskydd kl 12.15-13.15
 Maj    
tisdag - söndag  2-7/5  Landsbygdsveckan, Landsbygdsnätverket
onsdag   3/5  Webbinarium skärgårdsforskning kl 12.30-14
onsdag   3/5  SIKO au nr 3, digitalt
 måndag   8/5  Svealandskustdagen, SKVVF, kl 10-12
måndag   8/5  Kontaktombudsmöte, SKVVF, 13.30-16
torsdag   11/5  Regionala skärgårdsrådet, studieresa till Ljusterö
måndag   29/5  SIKO styrelse besöker KBV, Djuröbasen
måndag   29/5  SIKO styrelsemöte nr 5 i Stavsnäs Vinterhamn, Syreni
 Juni    
torsdag   1/6  Värmdö skärgårdsråd
 torsdag   8/6
 Skärgårdsbåtens dag, Skärgårdens Trafikantförening
söndag   18/6  Årsmöte Runmarö Intresseförening
tisdag   20/6  Boksläpp Öbor, SIKO har förbokat 10 böcker
onsdag   21/6  Exekutivkommittén, Länsstyrelsen
måndag   26/6  Värmdö Skärgårdspaketet, dialogstödgruppen SRF/SIKO
 Juli    
 måndag   17/7  Ordf.-träff med Kymendöföreningen
 Augusti    
onsdag   2/8  Ordf-möte med Utöföreningarnas resp. ordf
torsdag   10/8  SIKO au nr 4, digitalt
onsdag   16/8  Ordf-möte med Ornö
lördag   26/8  Svartsörådet årsmöte kl 13
tisdag   29/8  Skolor i hela landet, lunchwebinarium, HSSL
 tisdag   29/8  SIKO styrelsemöte nr 6, kl 17-19 digitalt
 September    
ons-tors   6-7/9  LAG Leader Sthlmsbygd - internat
torsdag   7/9  Värmdö skärgårdsråd kl 10-13 
fredag   8/9  Norrtälje skärgårdsråd kl 14-16.30 
mån-tis  11-12/9  Habitability #7, Finska skärgårdsnätverket Oravi
torsdag   14/9  Digitalt skärgårdsseminarium, Tillväxtverket, SRF, SöH m fl
torsdag   14/9  Regionala skärgårdsrådet - inställt pga sjukdom, se 9/11
torsdag   14/9  Skärgårdens Trafikantförening styrelsemöte
fredag   15/9  Skärgårdsstiftelsen möte med styrelsens adjungerade
tisdag   19/9  Haninge skärgårdsråd
 fredag   22/9  SKVVF styrelsemöte
onsdag   27/9  SIKO au nr 5 på Löparö
torsdag   28/9  Exekutivkommittén besöker Möja
 Oktober    
tisdag   3/10  Planering regionalt skärgårdsråd, SIKO-Regionen
fredag   6/10  Möte skärgårdsforskning, Sö HS, på KSLA kl 10-15
lördag   7/10  Runmarö Intresseförening firar 50-årsjubileum
 torsdag-lördag  12-14/10  SRF och Sö HS, skärgårdsforskning på Holmön, Umeå
torsdag   19/10  Värmdö Skärgårdspaketet, dialogstödgruppen SRF/SIKO
tisdag   24/10  SIKO styrelsemöte nr 7 hos SKVVF, kl 12-15
 November    
onsdag   8/11  Landsbygd- och skärgårdsforum, Norrtälje
torsdag    9/11  Aktörsforum, Pilot Sthlms skärgård kl 10-15
torsdag   9/11  Regionalt skärgårdsråd (ers 14/9) - digitalt, mer info här!
lördag-söndag  11-12/11  SRF representantsskapsmöte, Hasselö, Västervik
måndag   13/11  Webbinarium Nationalparlsbildandet i Nämdöskärgården
onsdag   15/11  Bryggråd, Skärgårdens Trafikantförening
tisdag   21/11  Haninge skärgårdsråd
onsdag   22/11  Skärgårdens Trafikantför. styrelsemöte
torsdag   23/11  Värmdö skärgårdsråd kl 10-13
torsdag   23/11  Norrtälje skärgårdsråd kl 14-16.30
torsdag   23/11  Leader Stockholmsbygd extra årsmöte
 fredag   24/11  SKVVF styrelsemöte
måndag   27/11  SIKO au nr 6, digitalt
 torsdag   30/11  Regionalt skärgårdsråd, Landstingshuset
 December    
måndag-tisdag   4-5/12  Finlands Skärgårdsting i Åbo (SRF och SIKO deltar)
tisdag   5/12  Exekutivkommittén, Tessinska
 tisdag   5/12  SKVVF kontaktombudsmöte kl 13.30-16.00
torsdag   7/12  SIKO styrelsemöte nr 8, med julmingel

024

SIKO:s egna möten

SIKO:s medlemsföreningar

SIKO inbjuden/ingår i organisationen

Månad Datum Aktivitet                                      
           Övrigt
 Januari      
 torsdag   4/1

 SIKO au digitalt möte, nr 1 (förslag)

 digitalt
 onsdag   10/1  Årsmöte Trafikantföreningen, Hartwickska huset
 
  torsdag 
 11/1  SIKO styrelsemöte, nr 1  digitalt
 Februari      
 fredag   23/2  SKVVF styrelsemöte  
  
   Regionalt skärgårdsråd
 
     SRF:s förbundsstämma 2024?
 
 Mars      
  torsdag   7/3  Exekutivkommittén, Länsstyrelsen  
tors-sönd   7-10/3  Allt för sjön 2024, Älvsjömässan  
     SIKO föreningsstämma 2024. Ev på Allt för sjön
 
tors-sönd 
14-17/3  Allt för sjön 2024, Älvsjömässan  
 fredag 
 22/3  SKVVF styrelsemöte  
 April      
 fredag   19/4  SKVVF Förbundsstämma  
 Maj      
tisdag   14/5  Svelandskustdagen kl 10-12, SKVVF  
tisdag   14/5  Kontaktombudsmöte kl 13.30-16, SKVVF  
onsdag  29/5  Exekutivkommittén, Länsstyrelsen  
     Regionala skärgårdsrådet
 
 Juni      
söndag   9/6  EU-val  
 onsdag   12/6  Skärgårdsbåtens dag, Skärgårdens Trafikantförening
 
 Juli      
       
 Augusti      
       
 September      
fredag   20/9  SKVVF styrelsemöte  
     Regionalt skärgårdsråd
 
 Oktober      
 onsdag   9/10  Exekutivkommittén, Länsstyrelsen  
 November      
fredag 
 22/11  SKVVF styrelsemöte  
     Regionalt skärgårdsråd  
 December      
tisdag   3/12  Kontaktombudsmöte kl 13.30-16, SKVVF  
 torsdag   5/12  Exekutivkommittén, Länsstyrelsen