SIKO:s kalendarium

2019 kalendarium, pdf

2018 kalendarium, pdf


SIKO styrelse 2020, fastställd på årsmötet 2020-02-15 HÄR!


SIKO-protokoll från årsmöten och styrelsemöten 2020 HÄR!


SIKO:s remissvar och rapporter från Regionala skärgårdsrådet och liknande möten med skärgårdsrelaterade frågor HÄR!

(i datumordning med det senaste rapporten/remissvaret/yttrandet först)


 

2020

SIKO:s egna möten

SIKO:s medlemsföreningar

SIKO inbjuden/ingår i organisationen

Månad Datum Aktivitet                                                
Januari  Ti 7/1  SIKO au-möte nr 1
   To 9/1  Skärgårdens Trafikantförening Årsmöte kl 18.30
   Fre 10/1  Planering Regionala skärgårdsrådet
   Ti 14/1  SIKO Styrelsemöte kl 10-14, nr 1
   On 15/1  En mer hållbar skärgård, Österåker
   Ti 21/1  Trafikantföreningen styrelsemöte
   Ti 28/1  SIKO au-möte nr 2, via skype
   To 30/1  Workshop kl 10-15, skärgården som biosfärområde, WWF
Februari  Lö 1/2  Årsmöte - Nämdö Hembygdsförening
   Lö 1/2  Workshop, Skärgårdsmentor, Hartwickska huset Sthlm
   Ti 4/2 Intressentmöte för framtida hållbart fiske och vattenbruk,
SJV och HaV
   To 6/2  Regionala skärgårdsrådet 11-14
   Fre 7/2  SKVVF styrelsemöte
   To 13/2  Haninge skärgårdsråd
   To 13/2  Norrtälje skärgårdsråd
   To 13/2  Värmdö skärgårdsråd
   Lö 15/2  Årsmöte - Utö kontakt- och intresseförening
   Lö 15/2  SIKO Årsmöte 2020 - till sön 16/2, på Ornö skärg.hotell
   Sön 16/2  SIKO konst. nya styrelsen
   Lö 22/2  Årsmöte I Mellanskärgårdens Intresseför, beslut att avvecklas
   Tis 25/2  SIKO au-möte nr 3, via skype
   26-29/2  Studiebesök till Skärgårdshavets biosfäromr. med WWF
 Mars  On 4/3  SIKO styrelsemöte, nr 2, kl 10-13
   To 5/3  Exekutivkommittén, Länsstyrelsen
  Fre 6-15/3  Båtmässan Allt för sjön
   Sö 8/3  Årsmöte - Runmarö Intresseförening
   Må 9/3  Remissdialog Landsbygds- och skärgårdsstrategin - Region Sthlm
   Ti 10/3  Presentationsseminarium - Tre Skärgårdar
   Sö 15/3  Samordningsmöte Skärgårdsmentor, på Möja, skype-möte
   Må 16/3  SIKO au-möte nr 4, via skype (flyttat från 24/3)
   Ti 17/3  Skärgårdens Trafikantförening vårvintermöte INSTÄLLT!
   On 18/3  En mer hållbar skärgård - Furusund INSTÄLLT!
   Lö 21/3  Årsmöte Södra Skärgårdens Intresseförening - INSTÄLLT!
   Tis 24/3  Årsmöte II MSIF, sker digitalt via mejl per capsulam
   Ons 25/3  Årsmöte Föreningen Rindöborna INSTÄLLT!
   Fre 27/3
 SKVVF styrelsemöte - per capsulam via mejl
   Lö 28/3  SRF:s representantskapsmöte 2020 - INSTÄLLT!
   Sö 29/3  SRF:s årsstämma - digitalt möte
   Ti 31/3  Skärgårdsstiftelsen, styrelsemöte
 April  Ti 21/4  Trafikantföreningen au-möte kl 18 - digitalt möte
   On 22/4  SIKO styrelsemöte, nr 3, kl 19 - digitalt möte, flyttat till 13/5
   Fre 24/4  SKVVF Förbundsstämma kl 10-12 - flyttas till 26/8
   Ti 28/4  Nyinsatt SIKO au-möte nr 5 via skype
   On 29/4  Regionala skärgårdsrådet 11-12.30 - digitalt möte
 Maj  5-6/5  Bredbandskoordinatorer åker runt i skärgården - INSTÄLLT!
   Sö 10/5  Test av digital länk inför styrelsemötet 13/5
   Må 11/5  SIKO au-möte nr 6 via skype
  Ons 13/5  SIKO styrelsemöte nr 3 - digitalt möte
   To 14/5  Norrtälje skärgårdsråd - INSTÄLLT!
   To 14/5  Värmdö skärgårdsråd - digitalt möte
   To 14/5  Remissvar T21 till SIKO/Skärgårdens trafikantförening
   Må 18/5  Kort möte SIKO, avstämning coronaläget - digitalt möte
   On 20/5  Testa möteslänk inför Leader Sthlmsbygd 27/5 kl 17-19
   On 27/5  Leader Stockholmsbygd årsmöte kl 18-20 - digitalt möte
   To 28/5  Extrainsatt Regionalt skärgårdsråd 10-11.30 - digitalt möte
   To 28/5  Test av digital länk inför möte på Nämdö 31 maj
   Sö 31/5  Info-möte i Nämdö hembygdsgård: Nationalpark/Biosfär/SIKO
 Juni  On 3/6  SIKO styrelsemöte nr 4, kl 19 - digitalt möte
   On 3/6  Svealandskustdagen kl 09.30-10.30
   To 4/6  Exekutivkommittén, Länsstyrelsen kl 9-11
   On 10/6
 Skärgårdsbåtens dag - INSTÄLLT!
   On 10/6  Trafikantföreningen au-möte kl 18 - digitalt möte
   On 17/6  Skärgårdsstiftelsen, styrelsemöte
   On 17/6  Webbinarium - fisketrålning i Östersjön
   To 25/6  SIKO au-möte nr 7, via skype
 Juli    
 Augusti  Sö 2/8  Årsmöte Stavsuddaskärgårdens Intresseförening
   Må 3/8  Extra årsmöte gällande stadgeändring, digitalt kl 19
   Sö 16/8  SIKO au-möte, nr 8 via skype
   Ti 18/8  SIKO:s repr. möte med VD, Skärgårdsstiftelsen
   Ti 25/8  SIKO samrådsmöte I, Sjötrafik Norra skärgården kl 19
   On 26/8  SIKO samrådsmöte II, Sjötrafik Mellersta skärgården kl 19
   On 26/8  SKVVF Förbundsstämma kl 10-11.30 - digitalt
   To 27/8  SIKO samrådsmöte III, Sjötrafik Södra skärgården kl 19
   To 27/8  WWF båtresa Dalarö-Nämdöskärgården-Östanviks gård, Nämdö-Stavsnäs - uppskjutet till våren 2021
   Lördag  Skärgårdsting, Dalarö - inställt
   Må 31/8  SIKO styrelsemöte nr 5, digitalt kl 19
September  To 3/9  Regionala skärgårdsrådet digitalt kl 10
   Ti 8/9  Central Baltic 2021-2027 - workshop inför ny programperiod
   To 10/9  Värmdö skärgårdsråd - digitalt
   To 10/9  Trafikantföreningen styrelsemöte digitalt
   To 10/9  Tre Skärgårdar slutkonferens, del 1 - digitalt
   Fre 11/9  Tre Skärgårdar slutkonferens, del 2 - digitalt
   To 17/9  Norrtälje skärgårdsråd
   Ti 22/9  SIKO styrelsemöte nr 6, via skype med SRF:s ordf
   To 24/9  Trafikantföreningen Höstmöte - inställt
Oktober  Fre 2/10  SKVVF styrelsemöte
   Ti 6/10  Nationell Leaderträff fm - digitalt
   On 7/10  Nationell Leaderträff fm - digitalt
   On 7/10  Exekutivkommittén, Länsstyrelsen - digitalt
   To 8/10  Nationell Leaderträff fm - digitalt
   Fre 9/10  Nationell Leaderträff fm - digitalt
   Ti 13/10  Trafikantföreningen au-möte kl 18 - digitalt
   On 14/10  Lokalekonomidagarna, webbinarium, mer info här!
   On 14/10  SIKO au-möte nr 9, via skype
   To 15/10  Lokalekonomidagarna, webbinarium, mer info här!
  Fre 16/10  SKVVF Kontaktombudsmöte
   Lö 17/10  SIKO styrelsemöte, nr 7 - inställt, flyttas till 3/11
November  Ti 3/11  SIKO styrelsemöte, nr 7, digitalt kl 19 
   To 5/11  Regionala skärgårdsrådet
   Lö 7/11  Nämdö Hembygdsförening, medlemsmöte
   Ti 10/11  SIKO au-möte, nr 10, via skype
   On 11/11  Trafikantföreningen au-möte kl 18 - digitalt möte
   Må 16/11  Skärgårdsstiftelsen, styrelsemöte
   Ti 17/11  Möjaskärgårdens Företagarför, medlemsmöte
 To-fre 19-20/11  Östersjöfiske2020 - vad ska vi ha svenskt yrkesfiske till? Seminarium i Simrishamn
   Må 23/11  Trafikantföreningen styrelsemöte
   Fre 27/11  SKVVF styrelsemöte
 Lö - sö 28-29/11

 SRF representantskapsmöte - digitalt möte

December  On 2/12  Exekutivkommittén, Länsstyrelsen
   To 3/12  Värmdö skärgårdsråd
   Fre 4/12  SIKO styrelsemöte, nr 8, kl 10-14 jultallrik
   To 17/12  Skärgårdsstiftelsen, styrelsemöte
   Ti 29/12  Trafikantföreningen au-möte kl 18  - digitalt möte

2021

SIKO:s egna möten

SIKO:s medlemsföreningar

SIKO inbjuden/ingår i organisationen

Månad Datum Aktivitet                                      
           Övrigt
Januari  On 6/1  Slutredovisning 2020, mötesarvode mm  
   On 6/1  SIKO au skypemöte, nr 1
 
     Årsmöte Trafikantföreningen  
Februari  Ti 2/2  SIKO au skypemöte, nr 2
 
   Lö 6/2  Årsmöte Nämdö Hembygdsförening  
   To 11/2  SIKO Styrelsemöte kl 10-15, nr 1
 
   To 11/2
 Regionala skärgårdsrådet
 
     SKVVF styrelsemöte  
     Norrtälje skärgårdsråd  
     Värmdö skärgårdsråd  
   Ti 23/2
 SIKO au skypemöte, nr 3
 
Mars    Årsmöte - Runmarö Intresseförening  
   Ti 9/3  Exekutivkommittén, Länsstyrelsen  
  Lö-sö 13-14/3  SIKO Årsmöte 2021
 
     SRF:s årsmöte 2021
 
April    SKVVF Förbundsstämma
 
Maj  To 6/5
 Regionala skärgårdsrådet  
Juni    Skärgårdsbåtens dag  
   On 9/6  Exekutivkommittén, Länsstyrelsen  
Juli      
Augusti    Skärgårdsting  
September  To 2/9
 Regionala skärgårdsrådet  
Oktober  On 13/10
 Exekutivkommittén, Länsstyrelsen  
November  To 25/11
 Regionala skärgårdsrådet  
December  Fre 10/12
 Exekutivkommittén, Länsstyrelsen