SIKO:s kalendarium

2020 kalendarium, pdf

2019 kalendarium, pdf

2018 kalendarium, pdf


SIKO styrelse 2020, fastställd på årsmötet 2020-02-15 HÄR!


SIKO-protokoll från årsmöten och styrelsemöten 2020 HÄR!


SIKO:s remissvar och rapporter från Regionala skärgårdsrådet och liknande möten med skärgårdsrelaterade frågor HÄR!

(i datumordning med det senaste rapporten/remissvaret/yttrandet först)


 

2021

SIKO:s egna möten

SIKO:s medlemsföreningar

SIKO inbjuden/ingår i organisationen

Sidan uppdaterad 2021-02-22

Månad Datum Aktivitet                                                
Januari  Ti 6/1  SIKO au-möte nr 1
   Fre 8/1  Möte om nya pandemilagen, Länsstyrelsen
   Må 11/1  Samråd inför Regionala skärgårdsrådet, Regionen
  Må 11/1  SIKO kort au-möte nr 2, extrainsatt - digitalt
   Ti 12/1  Samråd SIKO:s anslagsframställan, Regionen
   Tis 12/1  SRF besöksgruppen - digitalt möte
   To 14/1  Möte med Postfinansieringsutredningen, SRF
   Fre 15/1  Intromöte Baltic Health Index för Sthlms skärgård, SU
   Må 18/1  Möte Trafikantföreningen, Trafikförvaltningen
   On 20/1  Trafikantföreningen AU-möte - digitalt
   Ti 26/1  extrainsatt Regionalt skärgårdsråd, strandskydd - digitalt
   To 28/1  Skärgårdens Trafikantförening Årsmöte - digitalt
   Fre 29/1  Östersjödagarna, webinarium
Februari  Ti 2/2  SIKO au-möte nr 3 - digitalt
   On 10/2  Nationell landsbygdsträff digitalt, heldagskonferens, Tillsynsv.
   To 11/2  Regionala skärgårdsrådet - digtalt
   To 11/2  Central Baltic Program 2021-2027- Sverige kl 13.30-15 - digitalt
   To 11/2  SIKO Styrelsemöte kl 18.30, nr 1 - digitalt
   Fre 12/2  SKVVF styrelsemöte
   Ti 16/2  Trafikantföreningen styrelsemöte - digitalt
   To 18/2  Norrtälje skärgårdsråd
   To 18/2  Värmdö skärgårdsråd
   Lö 20/2  Årsmöte - Nämdö Hembygdsförening - digitalt (flyttat från 6/2)
   Ti 25/2  SIKO au-möte nr 4 - digitalt
   Fre 26/2  Paketservice, Länsstyrelsen
 Mars  Sö 7/3  SIKO Årsmöte 2021 - digitalt
   Sö 7/3  SIKO au, nr 5 - digitalt
   Ti 9/3  Exekutivkommittén, Länsstyrelsen
   Ti 9/3  SIKO konstituerande möte samt styrelsemöte, nr 2 - digitalt
   on 10/3  Trafikantföreningen AU-möte
   Fre 19/3
 SKVVF styrelsemöte
   Sö 21/3  SRF:s årsstämma 2021 - digitalt möte
   Må 22/3  SIKO au, nr 6 - digitalt
   Ti 23/3  Trafikantföreningen styrelsemöte - digitalt
   To 25/3  Nationellt webbinarium om små skolor, SRF och SIKO
   Må 29/3  SIKO styrelsemöte, nr 3 kl 19 - digitalt
   Ti 30/3  SSIF årsmöte
 April  To 8/4  Webbinarium om strandskyddet - SRF, anmäl dig här!
   Sö 18/4  Webbinarium, gruppdiskussioner strandskydd - SRF
   Ti 20/4  Skärgårdsstiftelsen, styrelsemöte
   Fre 23/4  SKVVF Förbundsstämma
   Ti 27/4  SIKO au-möte, nr 7 - digitalt
 Maj  Må 3/5  Leader strategiträff 1: Inkluderande bygder kl 18.30-20.00
   On 5/5  Leader strategiträff 2: Livskraftiga verksamheter kl 07.30-9.00
   On 5/5  SIKO styrelsemöte, nr 4 kl 19 - digitalt
   To 6/5  Regionala skärgårdsrådet
   To 6/5  Amf1 skärgårdsråd Berga
   Fre 7/5  Leader strategiträff 3: Levande landskap kl 11.30-13.00
   Ti 11/5  Amf1 skärgårdsråd Väddö
   Ti 11/5  Trafikantföreningen au-möte
   Ti 11/5  Leader strategiträff 4: Levande samhällen kl 18.30-20.00
   To 12/5  Leader strategiträff 5: Levande vatten kl 11.30-13.00
   To 20/5  Norrtälje skärgårdsråd
   Ti 25/5  Leader Stockholmsbygds årsmöte kl 18
   On 26/5 Internationellt seminarium kl 10-16, "Säl, skarv och småskaligt fiske",  Landsbygdsnätverket. Mer info och anmälan här!
   To 27/5 Webbinarium kl 13-14.30, Hur påverkar coronapandemin besöksnäringen på öar och i skärgården, Södertörns högskola
   To 27/5  Värmdö skärgårdsråd
   To 27/5  SIKO au, nr 8 - digitalt
  Fre 28/5  Svealandskustdagen, SKVVF
 Juni  On 9/6  Exekutivkommittén, Länsstyrelsen
   On 9/6  SIKO styrelsemöte, nr 5 kl 19 - digitalt
   Ti 15/6  SIKO au-möte, nr 9 - digitalt
   On 16/6
 Skärgårdsbåtens dag, Skärgårdens Trafikantför. - INSTÄLLT!
   To 17/6  Skärgårdsstiftelsen, styrelsemöte
   On 30/6  Framtidens fiske och vattenbruk, webbinarium SVJ och HaV
 Juli    
 Augusti  Må 9/8  SIKO au-möte, nr 10 - digitalt
   To 19/8  SIKO styrelsemöte, nr 6 kl 19 - digitalt
   Ti 31/8  Digitalt info-möte om Nationalparken i Nämdöskärgården
September  To 2/9  Regionala skärgårdsrådet
   To 2/9  SIKO au-möte, nr 11 - digitalt
   To 16/9  Värmdö skärgårdsråd
   To 16/9  Norrtälje skärgårdsråd
   Må 20/9  SIKO styrelsemöte, nr 7 kl 19 - diitalt
   Ti 28/9  SIKO au-möte, nr 12 - digitalt
 Oktober Fre 1/10  SKVVF styrelsemöte
  On13/10  Exekutivkommittén, Länsstyrelsen
   To 14/10  SIKO styrelsemöte, nr 8 kl 19 - digitalt
   To 21/10  SIKO au-möte, nr 13 - digitalt
 November  Ti 9/11  SIKO styrelsemöte, nr 9 kl 19 - digitalt
  Fre12/11  SKVVF Kontaktombudsmöte
  Ti 16/11  Skärgårdsstiftelsen, styrelsemöte
   On 17/11  SIKO au-möte, nr 14 - digitalt
  Fr 19/11  SKVVF styrelsemöte
  To 25/11  Regionalt skärgårdsråd
December  To 2/12  Norrtälje skärgårdsråd
   Må 6/12  SIKO styrelsemöte, nr 10 kl 11-13 - med jultallrik
   To 9/12  Värmdö skärgårdsråd
  Fre 10/12  Exekutivkommittén, Länsstyrelsen
  Fre 17/12  Skärgårdsstiftelsen, styrelsemöte

2022

SIKO:s egna möten

SIKO:s medlemsföreningar

SIKO inbjuden/ingår i organisationen

Månad Datum Aktivitet                                      
           Övrigt
 Januari  Må 3/1  SIKO au skypemöte, nr 1
 
   Ti 11/1  SIKO styrelsemöte, nr 1  
     Årsmöte Trafikantföreningen
 
   Ti 25/1  SIKO au-möte, nr 2  
 Februari  Ti 2/2  SIKO styrelsemöte nr 2  
     Årsmöte Nämdö Hembygdsförening  
   On 23/2  SIKO au-möte, nr 3
 
     Regionala skärgårdsrådet
 
     SKVVF styrelsemöte  
     Norrtälje skärgårdsråd  
     Värmdö skärgårdsråd  
Mars  Ti 2/3
 SIKO styrelsemöte, nr 4
 
   Sö 13/3  SIKO Årsmöte 2021
 
     Exekutivkommittén, Länsstyrelsen  
     SRF:s årsmöte 2021
 
April    Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte  
     SKVVF Förbundsstämma
 
Maj    Regionala skärgårdsrådet  
     Norrtälje skärgårdsråd  
Juni    Exekutivkommittén, Länsstyrelsen  
     Skärgårdsbåtens dag  
Juli      
Augusti      
September      
       
Oktober      
       
November      
       
December