SIKO:s kalendarium

Kalendarium 2018, pdf


SIKO styrelse 2018, fastställd på årsmötet 2018-02-17, HÄR!


SIKO-protokoll från årsmöten och styrelsemöten HÄR!


SIKO:s remissvar och rapporter från Regionala skärgårdsrådet och liknande möten med skärgårdsrelaterade frågor HÄR! (i datumordning)


 

2019 - SIKO 50 år!

SIKO:s egna möten

SIKO:s medlemsföreningar

SIKO inbjuden/ingår i organisationen

Månad Datum Aktivitet                                                
Januari  Må 7/1  SIKO slutredovisning 2018, mötesarvode mm
   Ti 8/1  SIKO au skypemöte kl 18.30
   To 10/1  Årsmöte Trafikantföreningen kl 18.30
   Ons 16/1  SIKO Styrelsemöte kl 14-17
   On 16/1  Trafikantföreningen styrelsemöte
   To 17/1  Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte
   fre-sö 18-20/1  SRF:s Blåljusgrupp till Sandön - uppskjutet
   Ti 29/1  Bredbandsforum i Göteborg
   Ons 30/1  Infomöte projekt Rysshärjningarna 1719/2019
Februari  Fre 1/2  SKVVF styrelsemöte kl 13
   Lö 2/2  Årsmöte Nämdö Hembygdsförening
   Ons 6/2  Norrtälje skärgårdsråd, ny tid 13/2
   To 7/2  Värmdö skärgårdsråd
   Må 11/2  SIKO au, skypemöte
   Ons 13/2  Norrtälje skärgårdsråd kl 14
   To 14/2  Regionalt skärgårdsråd, Landstinget - uppskjutet till 21/3
   To 14/2  Möte Bohusläns Skärgårdsråd-Region Sthlm-SIKO, uppskjutet
   Fre - Lö 15-16/2  SIKO Årsmöte, Waxholm
   Lö 16/2  Konst. + kort styrelsemöte SIKO
   Ti-ons 19-20/2  Ö för Ö Landsort, Länsstyrelsen
   Ti 19/2

 Årsmöte - Utö Kontakt- och Intresseförening

   To 21/2  Möte Sjötrafiken, norra skärgården
   Fre 22/2  Länsstyrelsen - paketdistr.-möte
 Mars  Sö 3/3  Årsmöte - Runmarö Intresseförening
   Må 4/3  SIKO au
   To 7/3  Konferens om Region Stockholm
   Fre 8/3

 SKVVF på Allt för sjön 2019:

 Seminarium om toalettavfall från fritidsbåtar

   Ti 12/3  Exekutivkommittén, Länsstyrelsen kl 10-12
   Ti 12/3  Trafikantföreningen vår/vinter-möte
   15-17/3  SRF:s årsmöte 2019 - flyttat till 26-28/4
   To 21/3  Regionalt skärgårdsråd, Landstinget
   Fre 22/3
 SKVVF styrelsemöte kl 13
   Ti 26/3  Årsmöte Rindöborna
   To 28/3  Transportst. info yrkesbåtar 5-15 m i Norrtälje
   Lö 30/3  Årsmöte Södra Skärgårdens Intresseförening
 April  Ti 2/4  SIKO au skype kl 19
   Lö 6/4  SIKO styrelsemöte heldag, på Möja
   Ons 10/4  Baltic Breakfast: Strandskydd
   Lö 13/4  Årsmöte Ornöborna
   Må 15/4  SIKO au
   To 18/4  Årsmöte MSIF - OBS! Nytt datum 10 augusti
   To 25/4  Trafikantföreningen au
   fre-sö 26-28/4  Årsmöte - SRF i Söderhamn
   Må 29/4  SKVVF Förbundsstämma kl 13-15
 Maj  To 2/5  Värmdö skärgårdsråd
   To 8/5  Våtmarkskonferens, BalticSea2020
   Ti 14/5  Trafikantföreningen möte med (S)
   on 15/5  Konferens Nordiska Skärg.samarb.
   Lö 18/5  Invigning minnet av Rysshärjningarna 1719, HAMN
   Må 20/5
 Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte
   Ons 22/5  SIKO au
   Sö 26/5  EU-Val
   Må 27/5  SKVVF Kontaktombudsträff - uppskjutet till hösten
   Ti 28/5  Regionalt skärgårdsråd, Landstinget
 Juni  Ons 5/6  Exekutivkommittén, Länsstyrelsen kl 9-11
   Må 10/6  Styrelsemöte SIKO
   Ons 12/6
 Skärgårdsbåtens dag
   Ti 18/6  Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte
 Juli  Fre 12/7  Årsmöte Björkö-Arholma hembygdsförening
 Augusti  Lö 10/8  Årsmöte Mellanskärgårdens Intresseförening
   Må 12/8  SIKO au
   Ons 14/8 WWF-tjänsteman, möte på Möja
   Augusti?
 Årsmöte Svartsörådet
   Ti 20/8  Möte framtida sjötrafikutredning
   Ons 21/8  Livsmedelsstrategin, Länsstyrelsen
   Fre 23/8  Landsbygds- och skärgårdsstrategin, Region Sthlm
   Ti 27/8  Möte Tre skärgårdar
   Ons 28/8  Styrelsemöte SIKO på Björkö/Väddö
   Lö 31/8  Skärgårdsting, Nynäshamn: Vattenvägar & sjötransporter
 September  Fre 13/9  SKVVF styrelsemöte kl 09.30-11.30
   To 19/9  Regionala skärgårdsrådet 11-14
   To 19/9
 SIKO 50-årsjubileum! BSSC på Skansen kl 16-19
   Fre-sö 20-22/9  SRF representantskapsmöte på Ven
   Må-ti 23-24/9  ESIN, möte på Ven
   Ti 24/9  Amf 1, skärgårdsråd kl 18
   Ti 24/9  SIKO au flyttat till dagen innan, 23/9
   On-to 25-26/9  Arbetsgruppmöte SRF Besöksnäring
   Må 30/9  Seminarium Hållbar skärgård, Energikontoret Storsthlm
 Oktober  Ti 1/10  Styrelsemöte SIKO
   Fre 4/10  Landsbygdskonferens i Södertälje, Region Sthlm
   To 10/10  Värmdö skärgårdsråd
   To 10/10  Bredband-Nationell konferens, Byanätsforum
   Fre 11/10  SKVVF kontaktombud MKV för vatten
   Ti 15/10  Landsbygdskonferens, Stockholm
   On-to 16-17/10  Skärgårdskonferens, Luleå
   To 17/10
 Exekutivkommittén, Länsstyrelsen kl 10-12
   Fre 18/10  Stockholm Archipelago-dagen kl 09.30-12
   On 23/10  WWF-konferens, Artipelag
 November  Ons 6/11  BSPA (Baltic Sea Protected Area)
   Ti 12/11  SIKO au
   Fre 15/11  Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte
   Fre 15/11  SKVVF kl 13-15
   On 20/11
 Årsmöte - Blidö-Frötuna Skärgårdsförening
   To 21/11  Regionala skärgårdsrådet
 December  To 5/12
 SIKO styrelsemöte, julavslutning
   To 12/12  Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte
   Ti 17/12
 Exekutivkommittén, Länsstyrelsen kl 10-12

 

2020

SIKO:s egna möten

SIKO:s medlemsföreningar

SIKO inbjuden/ingår i organisationen

Månad Datum Aktivitet                                      
           Övrigt
Januari  Ti 7/1  Slutredovisning 2018, mötesarvode mm  
   Ti 7/1  SIKO au skypemöte
 
   Ti 21/1  Förslag SIKO Styrelsemöte
 
Februari  Må 3/2  SIKO au fysiskt möte  
   To 6/2  Regionala skärgårdsrådet 11-14  
   Lö 15/2
 SIKO Årsmöte 2020  
 Mars    Trafikantföreningen vår/vinter-möte  
    27-29/3  SRF:s årsmöte 2019, Göteborgs södra skärg
 
April    SKVVF Förbundsstämma  
Maj  To 7/5
 Regionala skärgårdsrådet 11-14  
Juni    Skärgårdsbåtens dag  
Juli      
Augusti    Skärgårdsting  
September  To 3/9  Regionala skärgårdsrådet 11-14  
Oktober      
November  To 5/11  Regionala skärgårdsrådet 11-14  
December