SIKO:s kalendarium

2019 kalendarium, pdf

2018 kalendarium, pdf


SIKO styrelse 2019, fastställd på årsmötet 2019-02-16, HÄR!


SIKO-protokoll från årsmöten och styrelsemöten 2019 HÄR!


SIKO:s remissvar och rapporter från Regionala skärgårdsrådet och liknande möten med skärgårdsrelaterade frågor HÄR!

(i datumordning med det senaste mötet först)


 

2020

SIKO:s egna möten

SIKO:s medlemsföreningar

SIKO inbjuden/ingår i organisationen

Månad Datum Aktivitet                                                
Januari  Ti 7/1  SIKO slutredovisning 2019, mötesarvode mm
   Ti 7/1  SIKO au, nr 1
   To 9/1  Skärgårdens Trafikantförening Årsmöte kl 18.30
   Fre 10/1  Planering Regionala skärgårdsrådet
   Ti 14/1  SIKO Styrelsemöte kl 10-14, nr 1
   On 15/1  En mer hållbar skärgård, Österåker
   Ti 21/1  Trafikantföreningen styrelsemöte
   Ti 28/1  SIKO au, skypemöte, nr 2
   To 30/1  Workshop kl 10-15, skärgården som biosfärområde, WWF
Februari  Lö 1/2  Årsmöte - Nämdö Hembygdsförening
   Lö 1/2  Workshop, Skärgårdsmentor, Hartwickska huset Sthlm
   Ti 4/2 Intressentmöte för framtida hållbart fiske och vattenbruk,
SJV och HaV
   To 6/2  Regionala skärgårdsrådet 11-14
   Fre 7/2  SKVVF styrelsemöte
   To 13/2  Haninge skärgårdsråd
   To 13/2  Norrtälje skärgårdsråd
   To 13/2  Värmdö skärgårdsråd
   Lö 15/2  Årsmöte - Utö kontakt- och intresseförening
   Lö 15/2  SIKO Årsmöte 2020 - till sön 16/2, på Ornö skärg.hotell
   Sön 16/2  SIKO konst. nya styrelsen
   Lö 22/2  Årsmöte I Mellanskärgårdens Intresseför, beslut att avvecklas
   Tis 25/2  SIKO au, skypemöte, nr 3
   26-29/2  Studiebesök till Skärgårdshavets biosfäromr. med WWF
 Mars  On 4/3  SIKO styrelsemöte, nr 2, kl 10-13
   To 5/3  Exekutivkommittén, Länsstyrelsen
  Fre 6-15/3  Båtmässan Allt för sjön
   Sö 8/3  Årsmöte - Runmarö Intresseförening
   Må 9/3  Remissdialog Landsbygds- och skärgårdsstrategin - Region Sthlm
   Ti 10/3  Presentationsseminarium - Tre Skärgårdar
   Sö 15/3  Samordningsmöte Skärgårdsmentor, på Möja, skype-möte
   Må 16/3  SIKO au, skypemöte, nr 4 (flyttat från 24/3)
   Ti 17/3  Skärgårdens Trafikantförening vårvintermöte INSTÄLLT!
   On 18/3  En mer hållbar skärgård - Furusund INSTÄLLT!
   Lö 21/3  Årsmöte Södra Skärgårdens Intresseförening - INSTÄLLT!
   Tis 24/3  Årsmöte II MSIF, sker digitalt via mejl per capsulam
  Ons 25/3  Årsmöte Föreningen Rindöborna INSTÄLLT!
   Fre 27/3
 SKVVF styrelsemöte - per capsulam via mejl
   Lö 28/3  SRF:s representantskapsmöte 2020 - INSTÄLLT!
   Sö 29/3  SRF:s årsstämma - digitalt möte
   Ti 31/3  Skärgårdsstiftelsen, styrelsemöte
 April  Ti 21/4  Trafikantföreningen styrelsemöte kl 18 - digitalt möte
   On 22/4  SIKO styrelsemöte, nr 3, kl 19 - digitalt möte, flyttat till 13/5
   Fre 24/4  SKVVF Förbundsstämma kl 10-12 - flyttas till 26/8
   Ti 28/4  Nyinsatt SIKO au-möte nr 5 via skype
   On 29/4  Regionala skärgårdsrådet 11-12.30 - digitalt möte
 Maj  5-6/5  Bredbandskoordinatorer åker runt i skärgården - INSTÄLLT!
   Sö 10/5  Test av digital länk inför styrelsemötet 13/5
   Må 11/5  SIKO au, skypemöte, nr 6
  Ons 13/5  SIKO styrelsemöte nr 3 - digitalt möte
   To 14/5  Norrtälje skärgårdsråd - INSTÄLLT!
   To 14/5  Värmdö skärgårdsråd - digitalt möte
   To 14/5  Remissvar T21 till SIKO/Skärgårdens trafikantförening
   Må 18/5  Kort möte SIKO, avstämning coronaläget - digitalt möte
   On 20/5  Testa möteslänk inför Leader Sthlmsbygd 27/5 kl 17-19
   On 27/5  Leader Stockholmsbygd årsmöte kl 18-20
   To 28/5  Extrainsatt Regionalt skärgårdsråd 10-11.30 - digitalt möte
   To 28/5  Test av digital länk inför möte på Nämdö 31 maj
   Sö 31/5  Info-möte i Nämdö hembygdsgård: Nationalpark/Biosfär/SIKO
 Juni  On 3/6  SIKO styrelsemöte, nr 4, kl 19 - digitalt möte
   On 3/6  Svealandskustdagen kl 09.30-10.30
   To 4/6  Exekutivkommittén, Länsstyrelsen kl 9-11
   On 10/6
 Skärgårdsbåtens dag - Inställt
   On 17/6  Skärgårdsstiftelsen, styrelsemöte
   On 17/6  Webbinarium - fisketrålning i Östersjön
 Juli    
Augusti  Sö 2/8  Årsmöte Stavsuddaskärgårdens Intresseförening
   Må 3/8  Extra årsmöte gällande stadgeändring, digitalt kl 19
   Sö 16/8  SIKO au, skypemöte, nr 7
   On 26/8  SKVVF Förbundsstämma kl 10-11.30
   To 27/8  WWF båtresa Dalarö-Nämdöskärgården-Östanviks gård, Nämdö-Stavsnäs - uppskjutet till våren 2021
   Lördag  Skärgårdsting, Dalarö???
   Må 31/8  SIKO styrelsemöte, nr 5, kl 14-17
September  To 3/9  Regionala skärgårdsrådet 11-14
   To 10/9  Värmdö skärgårdsråd - utökat med workshop
   To 10/9  Trafikantföreningen styrelsemöte, ombord på en Vaxholmsbåt
   Ti 22/9  SIKO au, skypemöte, nr 7
   To 24/9  Trafikantföreningen Höstmöte
Oktober  Fre 2/10  SKVVF styrelsemöte
  Ons 7/10  Exekutivkommittén kl 14-16, Länsstyrelsen
   Lö 17/10  SIKO styrelsemöte, nr 6, kl 14-17
November  To 5/11  Regionala skärgårdsrådet
   Ti 10/11  SIKO au, skypemöte, nr 7
  Må16/11  Skärgårdsstiftelsen, styrelsemöte
  Må23/11  Trafikantföreningen styrelsemöte
  Fre27/11  SKVVF styrelsemöte
December  On 2/12  Exekutivkommittén, Länsstyrelsen
   To 3/12  Värmdö skärgårdsråd
   Fre 4/12  SIKO styrelsemöte, nr 7, kl 10-14 jultallrik

2021

SIKO:s egna möten

SIKO:s medlemsföreningar

SIKO inbjuden/ingår i organisationen

Månad Datum Aktivitet                                      
           Övrigt
Januari  On 6/1  Slutredovisning 2020, mötesarvode mm  
   On 6/1  SIKO au skypemöte, nr 1
 
     Årsmöte Trafikantföreningen  
Februari  Ti 2/2  SIKO au skypemöte, nr 2
 
   Lö 6/2  Årsmöte Nämdö Hembygdsförening  
   To 11/2  SIKO Styrelsemöte kl 10-15, nr 1
 
     Regionala skärgårdsrådet 11-14  
     SKVVF styrelsemöte  
     Norrtälje skärgårdsråd  
     Värmdö skärgårdsråd  
   Ti 23/2
 SIKO au skypemöte, nr 3
 
Mars    Årsmöte - Runmarö Intresseförening  
  Lö-sö 13-14/3  SIKO Årsmöte 2021
 
     SRF:s årsmöte 2021
 
April    SKVVF Förbundsstämma
 
Maj      
Juni    Skärgårdsbåtens dag  
Juli      
Augusti    Skärgårdsting  
September      
Oktober      
November      
December