Om SIKO / Syfte och verksamhet


 

SIKO:s infoblad
för framtidens skärgård

Sträva efter dialog, tydliga beslut och tydliga mål.
Skärgårdsfrågor ska hanteras i en formaliserad struktur.
Ett skärgårdens regionförbund – en virtuell skärgårdskommun

 

  • SIKO står för Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation. 
  • SIKO ska i gemensamma frågor företräda den bofasta befolkningen inför myndigheter och politiska samhällsorgan, därvid slå vakt om de bofastas intressen i fråga om markanvändning, näringsliv, kulturliv och samhällsfunktioner.
  • Till medlemskap i SIKO kan antas kust- och skärgårdsförening inom föreningens verksamhetsområde. Den ska vara politiskt och fackligt obunden, ideell i sin verksamhet och arbeta för den bofasta kust- och skärgårdsbefolkningens möjligheter att leva kvar i sin hembygd under tidsenliga förhållanden samt i övrigt verka på de sätt som sägs ovan. Se SIKO:s stadgar här!
  • Medlemförenings styrelse bör vara utsedd bland den bofasta befolkningen.
  • SIKO:s styrelse består av ledamöter som nominerats av medlemsföreningarna via valberedningen och väljs vid varje årsmöte.
  • SIKO är medlem i Skärgårdarnas Riksförbund, SRF som är ett förbund för alla skärgårdsorganisationer i Sverige.
  • SIKO har representanter i kommunernas skärgårdsråd (via medlemsföreningarna), Landstingets Regionala skärgårdsråd, Länsstyrelsens exekutivkommitté, Skärgårdsstiftelsen, Trafikantföreningen, Svealands Kustvattenvårdsförbund samt Amf 1:s skärgårdsråd. 
  • SIKO kan varje år anordna seminarier på olika teman i samband med höstmöte respektive årsmöte.
  • SIKO har inget fast kansli utan finns precis som våra medlemmar ute i skärgården, på olika öar.