Sidan uppdaterad 2023-06-29

Om SIKO / Styrelsen, med flera, 2023


Gunilla Söderqvist, ordförande - 2023 / SIKO au (nyval 2023)

Nämdö Skärvassa 152, 130 36 Nämdö
Mobilnr: 070-797 17 36

Göran Lagerström, Karsholm, vice ordförande - 2024 / SIKO au (nyval 2023)

Britt Fogelström, Möja, sekreterare - 2024 / SIKO au (omval 2023)


Ordinarie ledamöter:

Bosse Gesslein, Löparö, kassör - 2024 (nyval 2023)

Anna Walter, Husarö - 2024 (nyval 2023)

Björn Öberg, Landsort - 2023 (omval 2022)

Åsa Norrman, Karklö - 2024 (nyval 2023)

Peter Nord, Utö - 2023 (omval 2022)

Martin Hinders, Svartsö - 2024 (omval 2023


Ersättare:

Malin Lenke, Lilla Gräskö - 2023 (nyval 2023)

Gunnel Wärn Hede, Ornö - 2023 (omval 2023)


Hedersledamöter:

Anne Forslund, Runmarö

Gunnar Skoglund, Utö


Revisorer:

Urban Gunnarsson, Norrtälje - 2023 (nyval 2023)

Sture Malmgren, Åkerö, suppleant - 2023 (omval 2023)


Valberedning:

Sune Fogelström, Möja (sammankallande) - 2023 (omval 2023)

Per Frideen, Ornö - 2023 (omval 2023)

Lars Berglund, Eknö - 2023 (omval 2023)