Om SIKO / Styrelsen, med flera, 2019


Arbetsutskott:

Ulf Westerberg, ordförande - 2019 (omval)

Möja Bergs By Möja Ström 411, 130 43 Möja
Mobilnr: 070-630 08 09

Britt Fogelström, adj sekreterare - 2019 (omval)

Möja

Urban Gunnarsson, adj kassör - 2019 (omval)

Gransätersgatan 30, 761 32 Norrtälje

Gunilla Söderqvist, vice ordförande - 2020 (omval)

Nämdö


Ordinarie ledamöter:

Björn Sjöblom, Yxlan - 2019

Björn Cederwall, Svartsö - 2019

Björn Öberg, Landsort - 2019

Jan-Evert Jäderlund, Rindö - 2019

Ulla Larsson, Runmarö - 2019

Calle Regnell, Utö - 2020 (omval)

Bo Tyrefors, Dalarö - 2020 (omval)


Ersättare:

Lena Svenonius, Björkö - 2019 (omval)

Göran Lagerström, Karsholmen - 2019 (omval)

Anita Heurlin, Svartsö - 2019 (omval)

Malcolm Dixelius, Nämdö - 2019 (nyval)


Hedersledamöter:

Britta Gunnarsson, Blidö

Anne Forslund, Runmarö

Gunnar Skoglund, Utö


Revisorer:

Lennart Rohdin, Gräddö - 2019 (omval)

Lotta Valdvik, Blidö? - 2019 (nyval)

Sture Malmgren, suppleant, Åkerö - 2019 (nyval)


Valberedning:

Sune Fogelström, Möja (sammankallande) - 2019 (omval)

Joel Nordstedt, Söderöra - 2019 (nyval)

Per Frideen, Ornö - 2019 (nyval)