Sidan uppdaterad 2024-03-12

Om SIKO / Styrelsen, med flera, 2024


Gunilla Söderqvist, ordförande - 2024 / SIKO au (omval)

Nämdö Skärvassa 152, 130 36 Nämdö
Mobilnr: 070-797 17 36

Britt Fogelström, Möja, sekreterare - 2024 / SIKO au

Bosse Gesslein, Löparö, kassör - 2024 / SIKO au

Åsa Norrman, Karklö - 2024 / SIKO au


Ordinarie ledamöter:

Martin Hinders, Svartsö - 2024

Björn Öberg, Landsort - 2025 (omval)

Peter Nord, Utö - 2025 (omval)

Monica Pettersson, Möja - 2024 (fyllnadsval för Anna Walter, Husarö, som på egen begäran avgått ur styrelsen).

Vakant - 2024, Göran Lagerström, Karsholm, har på egen begäran avgått ur styrelsen).


Ersättare:

Gunnel Wärn Hede, Ornö - 2024 (omval)

Sofia Söderman, Söderöra - 2024 (nyval)


Hedersledamöter:

Anne Forslund, Runmarö

Gunnar Skoglund, Utö


Revisorer:

Urban Gunnarsson, Norrtälje - 2024 (omval)

Sture Malmgren, Åkerö, suppleant - 2024 (omval)


Valberedning:

Sune Fogelström, Möja (sammankallande) - 2024 (omval)

Per Frideen, Ornö - 2024 (omval)

Lars Berglund, Eknö - 2024 (omval)