Om SIKO / Styrelsen, med flera, 2017


Arbetsutskott:

Ulf Westerberg, ordförande - 2017

Möja Bergs By Möja Ström 411, 130 43 Möja
Mobilnr: 070-630 08 09

Britt Fogelström, adj sekreterare - 2017

Möja

Urban Gunnarsson, adj kassör - 2017

Gransätersgatan 30, 761 32 Norrtälje

Gunilla Söderqvist, vice ordförande - 2018

Nämdö


Ordinarie ledamöter:

Björn Sjöblom, Yxlan - 2017

Björn Cederwall, Svartsö - 2017

Rolf Kling, Svartsö - 2017

Jan-Evert Jäderlund, Rindö - 2017

Ulla Larsson, Runmarö - 2017

Alf Anderin, Svenska Högarna - 2018

Per Frideén, Ornö - 2018

Calle Regnell, Utö - 2018 (nyval)

Bo Tyrefors, Dalarö - 2018


Ersättare:

Joel Nordstedt, Söderöra - 2017

Peter Nord, Utö - 2017

Thomas Johansson, Äpplarö - 2017


Hedersledamöter:

Britta Gunnarsson, Blidö

Anne Forslund, Runmarö

Gunnar Skoglund, Utö


Revisorer:

Lennart Rohdin, Gräddö - 2017

Sture Malmgren, Åkerö - 2017

Ingalill Wikström, suppleant, Möja - 2017


Valberedning:

Sune Fogelström, Möja (sammankallande) - 2017

Barbro Nordstedt, Söderöra - 2017

Thomas Hjelm, Utö - 2017

Carin Flemström, Dalarö - 2017