Skärgårdsmentor

Skärgårdskunskap

Studieresor

Bredbandsutbyggnaden i skärgården

Skärgårdsutvecklare 2009

BUS/Young Voices interregprojekt 2012-2013 (SIKO:s höstmöte 2013), körkortskurs terrängfordon 2011