Skärgårdsmentor

Skärgårdskunskap

Studieresor

Bredbandsutbyggnaden i skärgården

BUS / Barnens och ungdomarnas skärgård

  • Young Voices interregprojekt 2012-2013 (SIKO:s höstmöte 2013)
  • BUS-bladet, 4 nr

Körkortskurs terrängfordon för yngre i skärgården, 2011

Skärgårdsutvecklare 2009