Samarbetsaktörer / Leader Stockholmsbygd:

Nuvarande Leaderområde, se hemsidan HÄR!


Tidigare Leaderområde:

UROSS, Utveckla Roslagen och Stockholms skärgård

I Uppsala och Stockkholms län pågår det ett Leaderprogram. Området sträcker sig mellan Östhammar i norr och Nynäshamn i söder. Det går över landsbygd och skärgård i sex kommuner, Östhammar, Norrtälje, Österåker, Värmdö, Haninge och Nynäshamn.

Mer information om UROSS (historik) hittar du på deras hemsida, http://www.uross.se/.


Bakgrund

SIKO har genomfört en förprojektering gällande möjligheten att bilda ett Leaderområde för en sammanhållen skärgård.

Slutrapporten finns att hämta här 

Arbetet gick sedan vidare med Bengt Almkvist från Skärgårdarnas Riksförbund som mentor. Planerna gick till sist i lås och den 25 september valdes ledamöter till interimslaggruppen för det kommande Leaderområdet. Länsstyrelsen har till största delen godkänt den ansökan som Utveckla Roslagen redan lämnat in och som nu håller på att kompletteras med olika uppgifter från förankringsmöten i de södra kustkommunerna. Valberedningen hade gjort ett bra arbete och interims-LAG-gruppen är fördelad från norr till söder och man har även hittat de två personer under 25 år som krävs för rätt balans och sammansättning.SIKO:s vice ordförande Barbro Nordstedt blev invald i denna styrelse och vi känner oss hoppfulla inför de möjligheter till utvecklande skärgårdsprojekt som bildandet av Leaderområdet kommer att medföra.