Sidan uppdaterad 2023-01-21

Samarbetsaktörer / Södertörns högskola / skärgård

Skärgårdsforskning: Nytt råd ska sätta skärgårdsfrågorna på kartan!

Brist på kunskap om levnadsvillkor för ö- och skärgårdsbor riskerar leda till sämre förutsättningar för företagare och boende i dessa områden. Nu instiftas ett nytt regionalt råd för skärgårdsfrågor som ska stärka forskningen på området. Arbetet leds av Södertörns högskola på uppdrag av SLU och i samarbete med SRF och SIKO. Den första forskarträffen var på Åstol i oktober 2022 och den andra på Nämdö i november.

Läs mer om forskningsprojektet på Södertörn-sajten här!

Att forska om öar och skärgårdar i en svensk kontext

2023-01-19: ett blogginlägg av:

  • Paulina Rytkönen, docent i ekonomisk historia och lektor i företagsekonomi, Södertörns högskola

  • Lotten Hjelm, Egenföretagare, ordförande i Skärgårdarnas Riksförbund samt ordförande i Nämdö Green Archipelago.

  • Ulf Westerberg, Egenföretagare, ordförande i Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation.

Ö-bor säger ofta att öar är ”inte glesbygd, de är gles glesbygd”.


 

Skärgårdsföretagarportalen

En portal för skärgårdsföretagare av forskare och lärare vid Södertörns högskola i Sverige och Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia i Finland, samt organisationen Drivhuset. Portalen är framtagen inom Central Baltic Interreg-projektet Archipelago Business Development som pågick fram till hösten 2019.

På portalen kommer även resultat och material från nya projekt att införlivas.

Pandemiåren 2020-2021

Ett pågående projekt under 2021 på Södertörns högskola är -”Ö- och skärgårdsturism under pandemin”- finansierat av Tillväxtverket i Sverige.

Mer info på högskolans Skärgårdsföretagarportalen

Kunskapsseminarium 30/11 2021:

Hur har coronapandemin påverkat besöksnäringen på öar och i skärgårdar?
Varmt välkommen till kunskapsseminarium om hur coronapandemin har påverkat besöksnäringen på öar och i skärgårdar. Projektet som finansieras av Tillväxtverket är en del av Tillväxtverkets satsning på kunskapsutveckling om pandemins effekter på besöksnäringen presenterar sina slutliga reflektioner.

Vi presenterar projektets slutrapport och redogör för skärgårds- och ö-samhällens erfarenheter, utmaningar och möjligheter från pandemins utbrott i mars 2020 och fram till idag.

Webinariet inleds med en presentation av Erika Rosander från Tillväxtverket som berättar om satsningen på kunskapsutvecklingen kring effekterna av pandemin.

Därefter presenterar projektdeltagarna projektets inriktning och målsättningar, samt slutresultat. Studien som genomförts under 2021 omfattar resultat från intervjuer och fokusgrupper, omsättningsdata och andra mätbara parametrar som visar hur företagen påverkats av pandemin, samt en analys av turisters upplevelser av sina besök på öar och i skärgårdar både före och under pandemin.

Till sist reflekterar ordförande i Skärgårdarnas Riksförbund, Lotten Hjelm, och Margareta Bohlin, representant för Bohusläns skärgårdsråd, över hur pandemin har påverkat ö-samhällena och vilka åtgärder som kan vidtas för att främja inte bara besöksnäringen utan också levande öar och skärgårdar.

Vi svarar på frågor och välkomnar en diskussion om hur vilka lärdomar vi kan ta med oss in i framtiden, hur näringen kan ställa om och återhämta sig, samt vilka policyåtgärder som kan bidra till en framtida utveckling.

Webinariet vänder sig främst till dig som verkar och arbetar på öar och i skärgårdar, till dig som arbetar med främjande eller kunskapsutveckling inom turism och besöksnäring.
Dokumentation kommer att läggas ut på Skärgårdsföretagarportalen i efterhand.

SIKO har svarat på enkätundersökningen

Välkommen till undersökningen om ö- och skärgårdsföretagande under pandemin!