Södertörns högskola / skärgård

En portal för skärgårdsföretagare av forskare och lärare vid Södertörns högskola i Sverige och Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia i Finland, samt organisationen Drivhuset. Portalen är framtagen inom Central Baltic Interreg-projektet Archipelago Business Development som pågick fram till hösten 2019.

På portalen kommer även resultat och material från nya projekt att införlivas.

Pandemiåren 2020-2021

Ett pågående projekt under 2021 på Södertörns högskola är -”Ö- och skärgårdsturism under pandemin”- som är finansierat av Tillväxtverket i Sverige.

Mer info på högskolans Skärgårdsföretagarportalen

SIKO har svarat på enkätundersökningen

Välkommen till undersökningen om ö- och skärgårdsföretagande under pandemin!