2021 - protokoll mm

Coronarapporter veckovis/var 14:e dag

Länsstyrelsen/Regionen efterlyser coronarapporter från SIKO:s medlemsföreningar/öar. Rapporterna mejlas i slutet av veckan (söndag) till SIKO:s ordförande 

Om ingen förändring skett sen förra veckorapporten? Hänvisa då till tidigare rapporter och att inget nytt tillkommit.


Medlemsinfo SIKO:s projekt Skärgårdsflytten, december 2020

Upprop och information kring SIKO:s projekt Skärgårdsflytten - skypemöte med medlemsföreningarna 15/12 2020

Minnesanteckningar och presentation:

Skärgårdsflytten - uppgift om kontaktpersoner samt kort text om respektive ö mejlas till Göran Lagerström


Minnesanteckningar AU 2021

nr 1, 6 januari 2021 - Skype-möte

nr 2, 11 januari 2021 - Skype-möte, extrainsatt

nr 3, 2 februari 2021 - Skype-möte


Styrelseprotokoll 2021

nr 1, 11 februari 2021 - Skype-möte


 

Årsmöte 2021, 7 mars - digitalt

SIKO årsmöte kommer att ske digitalt den 7 mars. 

Valberedningen tar gärna emot förslag och synpunkter från medlemsföreningarna.

I bifogat dokumentet nedan finns förteckning över aktuella val, utdrag ur SIKO:s stadgar och en förteckning över medlemsföreningar mm.

Välkommen att kontakta Valberedningens sammankallande: