Om SIKO / Medlemsföreningar 2021

SIKO:s 17 medlemsföreningar från norr till söder


Björkö Arholma Skärgårdsförening

Ordförande: Jan-Erik Vollrang


Blidö Frötuna Skärgårdsförening 

Ordförande: Barbro Nordstedt, Furusund

Björn Sjöblom, Yxlan
(ledamot i SIKO:s styrelse 2021)

Urban Gunnarsson, Norrtälje
(adjungerad kassör i SIKO och ingår i au 2020)


Östra Lagnö Byalag 

Ordförande: Wiwie Sjöman, Östra Lagnö


Husarö företags- och intresseförening

Ordförande: Anders Walter


Föreningen Rindöborna

Ordförande: Åsa Blanc

Jan-Evert Jäderlund

(ledamot i SIKO:s styrelse 2021)


Svartsörådet 

Ordförande: Toivo Heinsoo, Stockholm

Martin Hinders, Svartsö
(ledamot i SIKO:s styrelse 2022)


Stavsuddaskärgårdens Intresseförening

Ordförande: Göran Lagerström, Karsholmen

(ledamot i SIKO:s styrelse 2022)


Möjaskärgårdens Företagarförening 

Ordförande: Monica Pettersson, Möja

Britt Fogelström, Möja
(adjungerad sekreterare i SIKO och ingår i au 2021)

Ulf Westerberg, Möja Ström
(ordförande i SIKO och ingår i au 2021)


Sandhamnsområdets Intresseförening

Ordförande: Caroline Wedberg, Sandhamn


Runmarö Intresseförening 

Ordförande: Thomas Moberg, Runmarö

Vice ordf: Anders Haglund, Runmarö


Nämdö Hembygdsförening 

Ordförande: Göran Görsson, Nämdö

Vice ordf: Lotten Hjelm, Jungfruskär

Gunilla Söderqvist, Nämdö
(ledamot SIKO:s styrelse och ingår i SIKO:s au 2022)

Malcolm Dixelius, Nämdö
(ersättare i SIKO:s styrelse 2021)


Kymendö Intresseförening (ny hemsida, under konstruktion)

Ordförande: Mona Wahlström


Dalarö företagarförening

Ordförande: Gustaf Branden Tyrefors


Södra Skärgårdens Intresseförening 

Föreningen fattade på sitt årsmöte 30 mars 2021 beslutet att föreningen upphör.

Ordförande: Bo Tyrefors, Gålö
(ledamot i SIKO:s styrelse 2022)


Föreningen Ornöborna 

Ordförande: Per-Erik Åkerman, Ornö

Kontakt: info@ornoborna.se

Per Frideen, Ornö
(SIKO:s valberedning)


Utö kontakt- och intresseförening 

Ordförande: Peter Nord, Utö

(ledamot i SIKO:s styrelse 2022)


Utö företagarförening

Ordförande: Gunnar Karlsson


Landsort Sjö och Miljö Centrum

Ordförande: Lennart Stuxberg, Landsort

Björn Öberg, Landsort
(ledamot i SIKO:s styrelse 2021)