Om SIKO / Medlemsföreningar 2020

SIKO:s 13 medlemsföreningar från norr till söder


Björkö Arholma Skärgårdsförening

Ordförande: Jan-Erik Wollrang

Kontaktperson och kassör:
Johanna Freund Franzén / Jojo, Björkö


Blidö Frötuna Skärgårdsförening 

Ordförande: Lennart Eriksson, Norrtälje

Kontaktperson: Barbro Nordstedt, Furusund/Söderöra

Björn Sjöblom, Yxlan
(ledamot i SIKO:s styrelse 2021)

Urban Gunnarsson, Norrtälje
(adjungerad kassör i SIKO och ingår i au 2020)


Östra Lagnö Byalag 

Ordförande: Wiwie Sjöman, Östra Lagnö


Svartsörådet 

Ordförande: Toivo Heinsoo, Stockholm

Kontakt styrelsen: info@svartsoradet.se

Martin Hinders, Svartsö
(ersättare i SIKO:s styrelse 2020)


Stavsuddaskärgårdens Intresseförening

Ordförande: Göran Lagerström, Karsholmen

(ersättare i SIKO:s styrelse 2020)


Möjaskärgårdens Företagarförening 

Ordförande: Monica Pettersson, Möja

Britt Fogelström, Möja
(adjungerad sekreterare i SIKO och ingår i au 2020)

Ulf Westerberg, Möja Ström
(ordförande i SIKO och ingår i au 2020)


Sandhamnsområdets Intresseförening

Ordförande: Caroline Wedberg, Sandhamn


Runmarö Intresseförening 

Ordförande: Ulla Larsson, Runmarö
(ledamot i SIKO:s styrelse 2020)


Nämdö Hembygdsförening 

Ordförande: Göran Görsson, Nämdö

Vice ordf: Lotten Hjelm, Jungfruskär

Gunilla Söderqvist, Nämdö
(ledamot SIKO:s styrelse och ingår i SIKO:s au 2020)

Malcolm Dixelius, Nämdö
(ersättare i SIKO:s styrelse 2020)


Södra Skärgårdens Intresseförening 

Ordförande: Bo Tyrefors, Gålö
(ledamot i SIKO:s styrelse 2020)

Björn Öberg, Landsort
(ersättare i SIKO:s styrelse 2020)


Föreningen Ornöborna 

Ordförande: Per-Erik Åkerman, Ornö

Kontakt: info@ornoborna.se

Per Frideen, Ornö
(SIKO:s valberedning)


Utö kontakt- och intresseförening 

Ordförande: Peter Nord, Utö

Calle Regnell, Utö
(ledamot i SIKO:s styrelse 2020)