Om SIKO / Medlemsföreningar 2023

SIKO:s 16 medlemsföreningar från norr till söder


Björkö Arholma Skärgårdsförening

Ordförande: Jan-Erik Vollrang


Blidö Frötuna Skärgårdsförening 

Ordförande: Lasse Gustafsson, Tjockö

Bosse Gesslein, Löparö
(ledamot och kassör i SIKO 2024, nyval)

Lars Berglund, Eknö
(SIKO:s valberedning 2023, omval)


Husarö företags- och intresseförening

Ordförande: Anders Walter, Husarö

Anna Walter, Husarö

(ledamot i SIKO:s styrelse 2024, nyval)


Föreningen Rindöborna

Ordförande: Åsa Blanc


Svartsörådet 

Ordförande: Toivo Heinsoo, Stockholm

Martin Hinders, Svartsö
(ledamot i SIKO:s styrelse 2024, omval)


Stavsuddaskärgårdens Intresseförening

Ordförande: Göran Lagerström, Karsholmen

(vice ordförande i SIKO:s styrelse 2024, nyval)


Möjaskärgårdens Företagarförening 

Ordförande: Monica Pettersson, Möja

Britt Fogelström, Möja
(sekreterare i SIKO och ingår i au 2024, omval)

Sune Fogelström, Möja
(Valberedningen, sammankallande 2023, omval)


Sandhamnsområdets Intresseförening

Ordförande: Caroline Wedberg, Sandhamn


Runmarö Intresseförening 

Ordförande: Thomas Moberg, Runmarö

Vice ordf: Anders Haglund, Runmarö


Nämdö Hembygdsförening 

Ordförande: Göran Görsson, Nämdö

Vice ordf: Lotten Hjelm, Jungfruskär (även ordförande för Skärgårdarnas Riksförbund)

Gunilla Söderqvist, Nämdö
(Ordförande SIKO och ingår i SIKO:s au 2024, nyval)


Kymendö Intresseförening

Ordförande: Mona Wahlström


Dalarö företagarförening

Ordförande: Christer Jonsson

Ledamot: LO Landin, Dalarö


Föreningen Ornöborna 

Ordförande: Per-Erik Åkerman, Ornö

Kontakt: info@ornoborna.se

Gunnel Wärn Hede, Ornö

(suppleant i SIKO:s styrelse 2023, omval)

Per Frideen, Ornö
(SIKO:s valberedning 2023, omval)


Utö kontakt- och intresseförening 

Ordförande: Peter Nord, Utö

(ledamot i SIKO:s styrelse 2023)


Utö företagarförening

Ordförande: Gunnar Karlsson


Landsorts Sjö- och MiljöCentrum (LSMC)

Ordförande: Lennart Stuxberg, Landsort

Björn Öberg, Landsort
(ledamot i SIKO:s styrelse 2023)