Rapporter, remissvar och yttranden


Se även SIKO:s presentation SKÄRGÅRDSKUNSKAP

som uppdateras vartefter och finns här!


6-9/10 Leaderträffen 2020

2020-10-09

Den 6-9 oktober genomförde Landsbygdsnätverket den första digitala Leaderträffen någonsin.

Årets tema: Avslut och omstart

Leaderträffen 2020 är startskottet för programperioden 2021-2027. Tillbakablickar för att fånga upp viktiga lärdomar och erfarenheter. Samtidigt med sikte mot framtiden, både utifrån europeiska visioner och konkret vägledning kring strategiskrivande.

Bland de drygt 300 anmälda fanns bland annat 51 leaderområden, 5 myndigheter och 27 kommuner representerade. Utifrån respons från deltagarna framgår det att över 60 procent av de svarande tycker att träffen överträffade deras förväntningar och att över 90 procent kan tänka sig att delta på en digital träff igen. Leader Stockholmsbygd hade med fem deltagare på årets Leaderträff.

Under fyra förmiddagar hölls workshoppar, fikamöten och föreläsningar.

Nedan ses programmet dag för dag - inspiration i form av filmer och länkar, samt all dokumentation.

  6 oktober   presentationer mm här!

 • Eu:s långsiktiga vision för landsbygden: Föreläsning av Hannes Lorenzen (engelska)
 • Gruppdiskussion: EU:s långtidsvision för gles- och landsbygd
 • LAG som utvecklingskontor

  7 oktober   presentationer mm här!

 • Från intresseanmälan till startbeslut - Jordbruksverket
 • Gruppdiskussion: Inspiration inför strategiskrivandet

  8 oktober   presentationer mm här!

 • Inför strategiskrivandet: Smarta landsbygder
 • Gruppdiskussion: Lokala indikatorer
 • Gruppdiskussion Urvalskriterier: Hur har det fungerat och hur gör vi sen?

  9 oktober   presentationer mm här!

 • Inför strategiskrivandet: Ungas inflytande och delaktighet
 • Utvärdering idag och framöver
 • Era siffror är viktiga - Jordbruksverket

 Frågor och svar  från seminariets chat finns upplagda på Landsbygdsnätverkets sajt här!


Ny programperiod 2021-2027:

Bakgrundsinfo

Den värld vi lever i genomgår djupgående förändringar. Sättet att se på landsbygderna förändras till att vara en inspirationskälla för vår förmåga att lösa problem, ta ansvar och möta nya utmaningar. Det är en möjlighet att dra nytta av!

   LEADER-metoden och vårt sätt att arbeta - baserat på deltagande, innovation och samverkan mellan privat, ideell och offentlig sektor - kan spela en viktig roll för att möta ett nytt socialt, ekonomiskt, kulturellt och miljömässigt paradigm på landsbygden.

Leader Stockholmsbygds område

Leader-området "Leader Stockholmsbygd" består av skärgårds- och kustsamhällen i Stockholms län. Skärgårdskommunerna som är med är Norrtälje, Österåker, Värmdö, Haninge och Nynäshamn under denna pågående programperiod - som nu lider mot sitt slut. Vaxholm valde att ej delta.

Nästa programperiod 2021-2027

Nu förbereder man sig med en ansökan inför nästa "programperiod". Till att börja med ska det geografiska området för Leaderområdet bestämmas. För Stockholms läns kust- och skärgårdsbygd innbär det att gränsdragningen blir samma som i denna programperiod under förutsättning att skärgårdskommunerna fortsätter att satsa på denna metod. Nu finns åter igen en chans för Vaxholm att komma med vilket skulle gynna landsbygden i hela länet men särskilt de ö-samhällen som finns i Vaxholms stad, kommunen som stolt kallar sig för skärgårdens huvudstad.

   Organisationer i de kommuner som ingår i Leaderområdet har sen möjlighet att söka projektmedel med mycket bra stöd från områdets specifika Leaderkontor. Varje projekt bedöms därefter av en lokalt sammansatt grupp/styrelse som kallas LAG.

Läs mer om vårt Leaderområde: Leader Stockholmsbygd här!

Mer om programperioden mm på Landsbygdsnätverkets sajt här!

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)