Rapporter, remissvar och yttranden


Se även SIKO:s presentation SKÄRGÅRDSKUNSKAP

som uppdateras vartefter och finns här!


2022-02-03 / Regionalt skärgårdsråd

2022-02-03

Tema:

Energiförsörjning och förbrukning med fokus på vindkraft och nytta för lokalsamhällena

Presentationer efter punkterna på dagordningen:


1. Mötet öppnas - Gustav Hemming, skärgårdsregionråd

2. Havsbaserad vindkraftspark utanför Sandhamn, se mötesanteckningarna - Niclas Erkenstål, Njordr AB, projekt Delta

3. Vindkraftparken Svenska Björn (1 kartbild), se även mötesanteckningarna - Ingemar Andersson, Cloudberrie Wind AB

4. Lägesbild från SIKO (9 sidor), se även mötesanteckningarna - Göran Lagerström och Sune Fogelström, SIKO

5. Gemensam diskussion om energiförsörjning, se mötesanteckningarna

6. Trafikförvaltningen, sjötrafikfrågor (14 sidor) - Hans Edenfeldt, Åsa Tivelius, Andreas Adolpson (fraktbidrag), Trafikförvaltningen Region Sthlm

7. Information om Regionala Serviceprogrammet (8 sidor) - Therese Strimell Flodqvist, RLK

Tips! Hitta metoder och tekniker för att använda energin så resurseffektivt som möjligt för både företag och samhälle:

8. Bredbandsinformation (12 sidor) - Peter Karnung, regionplanerare, Region Sthlm

9. Övrigt, se mötesanteckningarna

10. Möten år 2022

  • 7 april, extrainsatt regionalt skärgårdsråd för att diskuterar hur respektive kommun och organisation arbetar med insatser till förmån för flyktingar från Ukraina. Finns det några samverkansmöjligheter över kommun- och organisationsgränser?
  • 12 maj, studieresa Nämdöskärgården kl 11-15
  • 15 september kl 13-15.15
  • 1 december kl 13-15.15

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)