Rapporter, remissvar och yttranden


Se även SIKO:s presentation SKÄRGÅRDSKUNSKAP

som uppdateras vartefter och finns här!


2024-03-07 - Skärgårdssamarbetets exekutivkommitté

2024-03-07

Länsstyrelsen, Sessionssalen (mötesrummet med porträtt av Stockholms landshövdingar genom tiderna)

Dagordning

 

1. Godkännande av dagordning

2. Minnesanteckningar från föregående möte, den 5 december 2023 på Tessinska palatset

3. Aktuellt läge laget runt

4. Regional utveckling och beredskap i Stockholms skärgård

    • Beredskapsfrågan kopplat till RUFS / Gustav Hemming, Region Stockholm
    • Länsstyrelsens nya beredskapsdokument / Daniel Landin, Länsstyrelsen Stockholms län
    • Lägesrapport SOT-punkter Stockholms skärgård / Patrik Cederlöf, Länsstyrelsen Stockholms län

5. Datum och teman för 2024 års arbete

Onsdag 29 maj kl 15-17, Tessinska palatset

Torsdag 24 oktober kl 12-17, Norrtälje skärgård

Torsdag 5 december kl 15-17, Tessinska palatset

Återkommande teman för året: civil beredskap, avfallshantering, RUFS. Kompletteras med andra aktuella frågor.

 

6. Övriga frågor

  • Återkoppling Apoteksombud Stockholms skärgård / Gustav Hemming, Region Stockholm

7. Mötet avslutas

 

Presentationer

  • Bilaga 1: Länsstyrelsens nya beredskapsdokument / Daniel Landin
  • Bilaga 2: Lägesrapport SOT-punkter Stockholms skärgård / Patrik Cederlöf

 

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)