Dokument/Länkar

Rapporter, remissvar och yttranden


Se även SIKO:s presentation SKÄRGÅRDSKUNSKAP

som uppdateras vartefter och finns här!


Regionala skärgårdsrådet, användbara dokument hos Region Stockholm HÄR!


 

14/8 Regionens coronarapport v33

2020-08-14

Covid-19: Näringsliv- och arbetsmarknad i Stockholmsregionen

vecka 33:

I pdf:en här finns diagram och tabeller över läget i Stockholmsregionen och nationellt gällande varsel, arbetslöshet och konkurser. Tillsvidare kommer dessa utskick att ske varannan vecka.

 • Inflationsförväntningarna stiger 
 • Hotellens beläggningskris håller i sig och i Stockholms län försvann 9 av 10 utländska gästnätter
 • Priserna för bostadsrätter i Stockholms län stiger
 • 113 009 arbetslösa i Stockholms län och 181 678 personer omfattas nu av korttidspermittering

Läget i näringslivet

 • Inflationsförväntningarna stiger enligt ny mätning från Riksbanken. På ett års sikt väntas inflationen enligt måttet KPIF ligga på 1 procent. Det kan jämföras med förväntningarna på en inflation på 0,8 procent på ett års sikt i motsvarande mätning i juli. På två och fem års sikt är inflationsförväntningarna stabila på 1,4 respektive 1,7 procent.
  Läs mer här
 • Kraftig nedgång andra kvartalet för Sveriges BNP. Jämfört med andra kvartalet 2019, minskade BNP med 8,2 procent, visar statistik från SCB.
  Läs mer här
 • Konjunkturinstitutets senaste uppdatering av konjunkturbilden framgår det att efterfrågan och produktion har börjat vända uppåt igen. I linje med juniprognosen väntas BNP öka med strax under 2 procent per kvartal under årets andra hälft. De omfattande nedstängningarna under april och maj i bland annat euro-området har mildrats något den senaste tiden, vilket gynnar den svenska exportnäringen. Men lågkonjunkturen fortsätter och arbetslösheten når i vinter upp till 10 procent. De covid-19-relaterade finanspolitiska åtgärderna bedöms uppgå till drygt 140 miljarder kronor, ca 3 procent av BNP, 2020.
  Läs mer här
 • Färre företag än väntat har ansökt om omställningsstöd. 39 miljarder avsattes i april och enligt Finansdepartementets beräkningar bör cirka 180 000 företag ha rätt till omställningsstödet. Men hittills har endast 11 700  företag ansökt.
  Läs mer här

Branscherna

 • Endast 22 procent av Stockholms läns hotell var belagda under juli visar siffror från Stockholms Handelskammare: Läs mer. I juni var beläggningen på endast 15 procent i Stockholms län jämfört med 75 procent i fjol. Läs mer
  Antalet gästnätter av utländska turister föll brant under första halvåret 2020 och var i praktiken utraderade under årets andra kvartal. I Stockholms län försvann 9 av 10 utländska gästnätter.
  Läs mer här
 • Språkreseföretaget STS Education har gått i konkurs. Konkursen gäller det svenska moderbolaget med ett 40-tal anställda. ”De stödåtgärder som erbjudits i de statliga stödpaketen har tyvärr inte varit applicerbara i tillräckligt stor utsträckning på företag som verkar i branschen”, skriver STS Education i ett pressmeddelande.
 • Försäljningen av bostadsrätter ökade under juli, visar siffror från Riksbyggen. Det stabilare läget som präglar samhället just nu gör att fler vågar avsluta sina bostadsaffärer
  Läs mer här
 • I Storstockholm ökade priserna för bostadsrätter med +2 procent i juli. Antal sålda bostadsrätter under juli uppgick till drygt 8 200 vilket är 27 procent fler än juli 2019. Det såldes nästan 4 100 villor vilket är en ökning med 8 procent mot förra året. Den höga aktiviteten gäller också fritidshus. Under juli registrerades 821 fritidshusförsäljningar mot 700 samma månad förra året vilket är 17 procent fler.
  Läs mer här

 

Korttidspermitteringar

 • Drygt 81 000 ansökningar om korttidspermittering har kommit in till Tillväxtverket sedan 7 april, vilket motsvarar 572 326 anställda. 
 • 181 678 personer omfattas av korttidspermittering i Stockholms län.
 • Mer än hälften av alla som har beviljats korttidspermitteringar i Stockholms län finns inom:

- Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (25%)

- Handeln (14%)

- Hotell- och restaurang (10%)

- Informations och kommunikation (10%)

- Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (7%)

 

Konkurser

Konkursstatistik aktiebolag

 

 

2020

Antal konkurser AB Sverige

Antal konkurser AB Stockholms län

Januari

528 st

182 st

Februari

523 st

194 st

Mars

669 st

198 st

April

797 st

286 st

Maj

670 st

232 st

Juni

585 st

207 st

Juli

463 st

189 st

Augusti tom 13

95 st

23 st

 

2019

Antal konkurser AB Sverige

Antal konkurser AB Stockholms län

Januari

489 st

198 st

Februari

461 st

149 st

Mars

527 st

170 st

April

549 st

208 st

Maj

598 st

244 st

Juni

579 st

230 st

Juli

442 st

148 st

Augusti

409 st

153 st

 

 

Källa: Kreditrapporten

 

Fördelningen av covid-19 fall på kommun/stadsdelsnivå

Länk till interaktiv karta: https://arcg.is/S1HXG

Region Stockholms insatser för näringslivet

Region Stockholm genomför flera insatser för att stötta näringslivet i Stockholms län. Bland annat genom riktade stöd, akut hjälp till företag genom företagsjouren, regional samverkan och dialog med branscherna.

Stöd till företagare

 • Företagsjour riktat till små och medelstora företag i Stockholmsregionen - för snabb rådgivning och information om vilka stödinsatser som finns att tillgå. Jouren sker i samverkan med Almi. Företagsjouren erbjuder även rådgivning på arabiska.
  Telefon: 08-520 277 90, öppettider: vardagar 9-12 och 13-16.
  Läs mer på Almis webbplats: https://www.almi.se/stockholm/foretagsjour.
 • Funktionsbrevlåda: där företag och aktörer kan ställa frågor och komma med inspel: corona.trf@sll.se
 • Beslut inom det regionala hållbarhets- och skärgårdsanslaget.
  Läs mer här

Fortsatt regional samverkan​

Samverkan pågår i befintliga regionala samverkansstrukturer och Region Stockholm medverkar i en särskilt tillsatt regional samverkansgrupp tillsammans med Länsstyrelsen och Stockholm Business Region. Dialoger sker även löpande med Tillväxtverket, SKR och Näringsdepartementet.

Nationella stödinsatser

Regeringens åtgärder som även egenföretagare kan ta del av är märkta med *

EU:s initiativ och insatser

 • (21 juli) EU:s stats- och regeringschefer är överens om EU:s nästa långtidsbudget och återhämtningsfond, Next Generation EU, som ska mildra effekterna av coronakrisen. 
  Läs mer här

Hanna Wiik

Förvaltningschef

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

 

Mobil: 072-216 44 99

E-post: hanna.wiik@sll.se

 

Region Stockholm
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Box 22550, 104 22 Stockholm

Lindhagensgatan 98

Telefon: 08-737 25 00

www.sll.se

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)