Rapporter, remissvar och yttranden


Se även SIKO:s presentation SKÄRGÅRDSKUNSKAP

som uppdateras vartefter och finns här!


2023-02-16 Regionalt skärgårdsråd

2023-02-16

Sidan uppdaterad 2023-04-23

Fysiskt möte i Landstingshuset kl 13.30 - 15.45

Tema:

Skärgårdens positiva utveckling idag och för framtiden

Dagordning:


1. Mötet öppnas - Gustav Hemming, skärgårdsregionråd, inleder med några ord och bilder om dagens tema.

2. Presentationsrunda - namn, organisation och aktuella skärgårdsfrågor

3. Fikarast

4. Statistik och kartor för kärnöar, se regionens storymap för kärnöarna (Eva Englid, regionplanerare)

5. Lägesbild och reflektion SIKO (Göran Lagerström) Presentation (8 sidor)

6. Aktuella sjötrafikfrågor och presentation av statistik över hela året (Hans Hedenfeldt, Trafikförvaltningen)

7. Gemensam diskussion 

  1. Vad är hållbar tillväxt ur ett skärgårdsperspektiv?
  2. Hur behåller och samtidigt ökar vi den den positiva befolkningstrenden i skärgården?

8. Info om samverkan skolskjutsar (Lars Nyberg, Trafikantföreningen)

9. Info om regionala projektmedel (Ludvig Landberg, Regionledningskontoret)

10. Övrigt och avslut

Kommande möten år 2023

  • 11 maj – heldag studiebesök på Ljusterö
  • 14 september kl 13-15.15 – digitalt
  • 30 november kl 13-15.15 – digitalt

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)