Rapporter, remissvar och yttranden


Se även SIKO:s presentation SKÄRGÅRDSKUNSKAP

som uppdateras vartefter och finns här!


2023-01-25 Fossilfri skärgårdstrafik

2023-01-25

Referat Hållbarhetsforum Fossilfri skärgårdstrafik

Tessinska palatset 25:e januari 2023

Foto: Länsstyrelsen

Här är en summering av forumet och vi vill rikta ett stort tack till er som kunde delta. Vi såg att
vi redan vid detta första forum tillsammans kan skapa en arena för att underlätta en hållbar
utveckling både för vår skärgårdsmiljö och framtidens skärgårdstrafik; många kontakter knöts
och vi har fått en mycket positiv återkoppling från er som deltog.

Efter en välkomsthälsning av Landshövding Sven-Erik Österberg följde dessa presentationer
som tillsammans gav en god och bred grund för diskussioner och nätverkande under minglet
som följde. Presentationerna hittar ni nedan tillsammans med ett kort referat av dem.

Det är tydligt att teknikutvecklingen för båtar och energilösningar nu befinner sig i ett paradigm-
skifte samtidigt som det saknas en sammanhållen hantering och en bristande infrastruktur för
skärgårdstrafiken att dra nytta av detta på bästa sätt.

Nu återstår det för oss att ta denna fråga vidare och planera nästa steg. Vi kommer att åter-
koppla ytterligare till er om det.

//Arbetsgruppen Fossilfri skärgårdstrafik, Pilot Stockholms skärgård

  • Göran Lagerström, Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation SIKO
  • Ulrika Palmblad Wennergren, Skärgårdsstiftelsen
  • Annastina Sarlin, Nordiska skärgårdssamarbetet NSS
  • Tove Ellingsen, Region Stockholm
  • Patrik Cederlöf, Länsstyrelsen Stockholm
  • Gustaf Almqvist, Länsstyrelsen Stockholm, projketledare Pilot Stholms skärgård

Anteckningar av Gustaf Almqvist och Ulrika Palmblad Wennergren

Green City Ferries

Björn Gunnerholm presenterade hur bolaget konstruerar eldrivna kolfiberfartyg i Gustavsvik.
Man kommer att ha ett första fartyg för skärgårdstrafik klart 2024. Fartyget är anpassat för pendel-
trafik men kan inte köras i is. Man ser även över hur tekniken kan anpassas till olika tänkbara rutter.

Vätgasprojektet på Ljusterö

Peter Strömberg berättade om hur ett lokaldrivet vindkraftverk på Ljusterö har väckt både stort
engagemang och diskussion. Idag är det på plats och med finansiering från klimatklivet planerar
man att genom elektrolys producera ca 200 kg vätgas dagligen. Det finns även planer på att
koppla det till aquaponi (grönsaker och fisk).

Candela Technologies

Erik Eklund presenterade bolaget, med inriktning på bärplansbåtar med energieffektiv eldrift,
som startade 2014 och sedan dess har växt kontinuerligt (ca 400 personer år 2023).
Med medel från klimatklivet har man bland annat tagit fram en ny shuttlebåt för kommersiell
trafik vilken beräknas vara klar i slutet av detta år. Man har även fått dispens till högre hastighet
än ordinarie hastighetsbegränsning vilket halverar restiden mellan exempelvis Ekerö och Stockholm.

Artemis

Artemis är ett irländskt företag och David Tyler gav oss en intressant presentation via länk.
Man berättade om hur företagets tillkommit efter Artemis Racing (segelbåtar) och bland annat
utvecklat foil-system med eldrift anpassade till en mängd olika båtar.

Eldriven enskrovsbåt för båttaxi eller arbetstrafik

Sune Fogelström beräknade att hans båttaxiverksamhet släpper ut mellan 30 och 40 ton koldioxid-
ekvivalenter per år. För att minska detta har han ingått ett samarbete med ett (ej namngett) skärgårds-
varv för att utveckla en eldriven långsmal enskrovig arbetsbåt (vid marchfart 15 knop är räckvidden 40 sjömil)
samt anlagt en solcellspark. Han diskuterade även behovet av laddstolpar och annan elinfrastruktur i
skärgården. Vidare visade han på goda förutsättningar i mellanskärgården och drog jämförelser till
utvecklingen längs västkusten och Rivieran som goda exempel.

Region Stockholm

Robert Nordevi leder Region Stockholms tonnageutredning som beräknas vara klar under våren.
Han tryckte på behovet av samverkan och att noga följa den tekniska utvecklingen. HVO har hittills
varit i fokus (under 2022 köpte Sverige 70 procent av världens producerade HVO). Regionen ser nu
över hur man kan diversifiera drivmedelslösningar, bland annat tillsammans med en ny metanolfabrik
i Örnsköldsvik. Regionen är också partner i ”Regions 4 Climate” vilket är ett HORIZON-finansierat internationellt projekt.

Nordiska Skärgårdssamarbetet NSS

Annastina Sarlin från NSS berättade ytterligare om ”Regions 4 Climate” och presenterade specifikt
delprojektet ”Smart skärgårdstrafik”. I det ska man ta fram utvecklingsförslag genom att analysera
rutter och tonnage i skärgårdstrafiken i Egentliga Finland, Stockholms skärgård och Åland. Genom
att se till dagens situation och framtida behov vill man hitta energilösningar, identifiera nya hamnar och rutter i en helhetslösning.

Klimatklivet

Det nationella klimatklivet som är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar
utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet presenterades. Presentationen är
sammansatt av
Rabail Junaid, Länsstyrelsen Stockholm.

One Water Foundation

Thomas Ogander berättade om havens viktiga funktion och hur det idag är 40 % mer koldioxid i
atmosfären jämfört med innan industrialiseringens början. Av det buffrar haven 90%. För att säkra
havens framtida funktion bör den marina utvecklingen följa den som sker på land. Stiftelsen har
identifierat behovet av att dels skärpa miljölagstiftningen för sjömackar och dels att byta ut dessa
mot mer miljövänliga dito som kan tillgodose nya behov av el och miljövänliga drivmedel. Stiftelsen
verkar för att byta ut mackarna i Stockholms skärgård och har beräknat den totala kostnaden för detta till 300 miljoner kr. 

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)