Rapporter, remissvar och yttranden


Se även SIKO:s presentation SKÄRGÅRDSKUNSKAP

som uppdateras vartefter och finns här!


2021-11-12 Kontaktombudsmöte SKVVF

2021-11-12

Svealands Kustvattenvårdsförbund / Kontaktombudsmöte

Se det inspelade seminariet, punkterna 1, 2 och 4 (ca 1 timme). Punkt 3 se separat inspelning (ca 12 minuter), enlig nedan.

På programmet:

  1. Fokus på förbundets underlag och hur dessa kan använda, Jakob Walve
  2. Upplandsstiftelsen åtgärdsarbete i kustmynnande vattendrag och våtmarke, Tomas Loreth Remén
  3. Vaxholms stad: Lokalt åtgärdsarbete, Emma Mattsson. Se separat inspelning här! Presentationen här!
  4. Trosa kommun berättar om åtgärder för vattenhinder i fiskens vandring, Elin van Dooren

Slutligen hölls ett diskussionspass enligt frågeställningarna nedan:

Diskussionspass

  • Vilka är behoven av underlag för framtagande av LÅP? Vilka underlag saknas?
  • Hur hanteras påverkan från många källor och påverkan på olika skalor?
  • Hur dimensioneras lokala åtgärder när målen är svåra att nå med enbart dessa?
  • Hur ser processen med åtgärder ut i kommunerna?
  • Finns det tydliga utmaningar i åtgärdsarbetet? Om ja, vilken karaktär har de? Politiskt, organisatoriska, kan de lösas?

Mer om Svealands Kustvattenvårdsförbund, SKVVF, här!

FB: @SKVVF

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)