Rapporter, remissvar och yttranden


Se även SIKO:s presentation SKÄRGÅRDSKUNSKAP

som uppdateras vartefter och finns här!


2022-10-19 / Hållbarhetskonferens landsbygder i Stockholms län

2022-10-19

Regional hållbarhetskonferens för Stockholmsregionens landsbygder 2022

Heldagskonferens i Folkets hus, Norrtälje.

Samverkan för ökad lokal livsmedelsproduktion i Stockholms län

Läs om Stockholms läns livsmedelsstrategi här!

Program nedan med korta anteckningar av SIKO (Nilla från Nämdö och Britt från Möja) som var på plats hela dagen. En inspirerande dag och särskilt värdefullt att ta del av Norrtäljes nya sätt att jobba med upphandling av småskaliga producenter, något att kika närmare på för skärgårdskommunerna. Det produceras fina råvaror på öarna i Stockholms skärgård, som kan bidra till livsmedelsförsörjningen, småskaligt förstås och med fördyrande transportkostnader. Det krävs personligt intresse och engagemang för att för en rimlig kostnad skeppa öarnas produkter till fastlandet och mellan öarna. Men likafullt ett värdefullt tillskott till regionens livsmedelsförsörjning.

 

2022-10-31 Tidningen Skärgården: Ät med lokalt, rapport från konferensen.

 

10.00 Välkomna Alla presentationer här, sid 1-72! Sörmlandsäpplen har en egen presentation, se nedan.

 • Sven-Erik Österberg, Landshövding – "Väldigt mycket mat kommer väldigt långt bort ifrån. Vi måste öka självförsörjningsgraden", citat från artikeln i Tidningen Skärgården.
 • Per Lodenius (C), kommunalråd Norrtälje – "Vi är en utpräglad landsbygds- och skärgårdskommun med flest fritidshus i hela landet. Vi är en kornbod för hela regionen. Det blir en väldigt speciell karaktär på vår kommun. Vi har mycket gröna näringar och har satsat på landsbygds- och skärgårdsfrågorna" (citat från artikeln i Tidningen Skärgården).

10.15  Hur ska vi äta nu? Trender och fakta inom hållbar livsmedelsförsörjning.

 • Johanna Björklund, biolog och forskare från Örebro universitet. Hennes forskning har fokus på hållbar mat med en tvärvetenskaplig ansats med syfte att bidra till kunskap för en hållbar samhällsförändring.
  Johanna började med att redovisa det allvarliga klimatläget globalt och lokalt men Sverige har ändå rätt gynnsamma förhållande och borde användas mer. Hon avslutade med trender inom livsmedelsförsörjning. Sid 5-26 i presentationen ovan.

11.15 Goda exempel och inspiration 

 • Stadsbruk i Roslagen - Pascale Letter, projektledare, berättade om samverkan mellan lokala småproducenter. Startade för något år sen med tre företagare. 2022 är de fem och siktar på att bli fler framöver.
  Medfinansiering från Coompanion, Region Stockholm och Norrtälje kommun: https://coompanion.se/roslagen-norrort/lokala-projekt/stadsbruk-roslagen/
  Sid 28-43 i presentationen ovan.
 • Lokal upphandling - Anna Pedersen, Norrtälje kommuns kostenhet. Lokala småproducenter kan anmäla sig till kommunens upphandling mot storkök, skolor och liknande för direktupphandling via en e-tjänst. Därefter skrivs avtal med kommunen. Priset är inte låst utan är förhandlingsbart vid respektive beställning. Detta har endast pågått något år och verkar vara mycket lyckat. Lokalproducerade varor når användarna snabbt utan krångel. Något för övriga skärgårdskommuner att kika närmare på. Sid 44-50 i presentationen ovan.
 • Sörmlandsäpplen - Charlotte Sommarin, ordförande i föreningen Sörmlandsäpplen. Startade upp 2014 med ambitionen att bland annat hålla kurser för att det ska bli fler äppelodlare i landet som är gynnsamt för småskalig äppelodling. På grund av pandemin blev kurserna digitala och man har nu 40 småodlare och musterier i samverkan i hela landet. Sörmlandsäpplen ger bland kurser i äppelodling via Länsstyrelsen i Stockholms län.
  Mer på sajten: www.sormlandsapplen.se . Presentationen här!

12.00 Reflektioner efter förmddagen. Bikupa tre och tre. Svar i menti.com:

 

12.15 Lunch

13.00 Landsbygds- och skärgårdsutveckling ur ett regionalt perspektiv

 • Gustav Hemming (C), berättade kort om det nya styret i Region Stockholm, som nu består av S, C, och MP med stöd av V.
  Gustavs ansvarsområde under kommande mandatperiod: Klimat-, infrastruktur-, och skärgårdsregionråd med ansvar för klimat- och regionutvecklingsnämnden, regionstyrelsens infrastruktur- och regionplaneutskott, miljö och hållbarhet samt sjötrafik (inklusive Waxholmsbolaget).

13.15 Kärleken till maten

 • Tareq Taylor, krögare, författare och programledare. En bra monolog med budskapet att svensk lokalproducerad mat samt råvaror är av en fantastisk kvalitet även sett i ett internationellt perspektiv – det finns all anledning att vara stolt, något som bidrar till lokal utveckling genom en välmotiverad känsla av att ”vi kan!”.

14.00 Paus och fika (hembakta kakor till fikat, fyra jättegoda sorter)

14.20 Goda exempel och inspiration 

 • Nya bostäder på landsbygden - Gunnar Casserstedt, Kiladalens utveckling AB (svb) (bygdebolag) Stavsjö. Han berättade om det lokala utvecklingsbolaget (med särskild utdelningsbegränsning (svb). Mer på www.kuab.eu där det bland annat finns en 35 min lång film som beskriver hur de gick till väga – och varför. De gav 2021 dessutom ut en bok: Bygg smart på landsbygden. Sid 58-70 i presentationen ovan.

15.10 Reflektion och avslutning Bikupa tre och tre. Svar i menti.com  (ingen bild)

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)