Rapporter, remissvar och yttranden


Se även SIKO:s presentation SKÄRGÅRDSKUNSKAP

som uppdateras vartefter och finns här!


10-11/9 Tre Skärgårdar - Slutkonferens

2020-09-11

Slutkonferensen 10-11/9 genomfördes digitalt. På Tre Skärgårdar sajt finns uppdaterade delrapporter samt huvudstudien. På sajten läggs också senaste nyheter upp som bland annat gäller globalt hållbar havsförvaltning.

Augusti 2020:

Arbetet med Projektet Tre Skärgårdar, som finansierats av Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) har nu avslutats och allt arbete är publicerat på hemsidan. Det har under det senaste året genomförts sju delstudier, vilka alla finns att ladda ner från hemsidan https://treskargardar.com/home/delstudier/

Slutrapporten, eller Huvudstudien, består av tre delrapporter och en huvudrapport, vilka kan laddas ner från hemsidan.

Arbetet med huvudrapporten pågick in i det sista innan sommaren. I denna har arbetet från alla delstudier/delrapporter smälts ner och kompletterats med slutsatser och rekommendationer. Fokus har varit projektets så kallade ”dna”, vilket formulerats av HaV så här:

”Projektet syftar till att undersöka, utveckla, ge förslag och enkelt beskriva hur sammanhängande ekosystem och deras tjänster kan stödja och stimulera en sund och hållbar samhällsekonomisk utveckling i de berörda skärgårdsområdena.

Detta sker genom utvecklat samarbete över landsgränser och utvecklat Östersjösamarbete.”

Om du har några frågor eller kommentarer så tar jag tacksamt emot dessa.

Du är välkommen att sprida denna information till de som du bedömer har intresse av projektet.

Med vänlig hälsning,

Saga Ekelin, koordinator för projektet Tre Skärgårdar.

anthesis.seProjekt Tre Skärgårdar - presentationsseminarium

2020-03-10

Havs- och vattenmyndigheten startade för ca ett år sen projektet Tre Skärgårdar (en gränsöverskridande inventering av Stockholms skärgård, Ålands- samt Åbolands skärgårdar).

Målsättningarna med projektet:

  • Identifiera och utreda samhällsekonomiska konsekvenser av delstudier kring olika innovationer och/eller samhällsutmaningar för en hållbar och levande skärgård
  • Identifiera hinder för fortsatt utveckling och föreslå vägar att undanröja dessa
  • Skapa starka nätverk och nya samarbeten

 Läs intervjun med projektledaren på konsultföretaget Anthesis i Tidningen Skärgården:

Under seminariet den 10 mars 2020 presenterades 7 delstudier i ordningen nedan:

Presentationsbilderna i den ordning de presenterades, enl ovan, finns att ladda hem som pdf här!

Seminariets presentationer filmades, se dem här.

Delstudierna ska slutrapporteras under år 2020.

Källa: Tre Skärgårdar

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)