Rapporter, remissvar och yttranden


Se även SIKO:s presentation SKÄRGÅRDSKUNSKAP

som uppdateras vartefter och finns här!


16/10 SKVVF:s Kontaktombudsmöte

2020-10-16

Tema: Hur ser processen med åtgärder ut i din kommun?

Se det inspelade kontaktombudsmötet här! (ca 1 timme)

  • Kort presentation av Svealands Kustvattenvårdsförbund, nuläget - Frida Eik Öhman, förbundssekreterare
  • Norrtälje kommuns pågående arbete med en vattenplan och kunskapsplattform för vatten - Johannes Sandberg, vattenstrateg Norrtälje kommun
  • Erfarenheter av LEVA-samordning, Nyköpingåarnas Vattenvårdsförbund - Jenny Jochnick, vattenstrategisk vattenrådgivare

Slutsatserna från mötet var två saker:

  • SKVVF bör undersöka möjligheten att få bättre insikt i Ålands havs status
  • SKVVF initierar uppföljningsmöte för att underlätta för medlemmar att samtala kring åtgärder.
Presentationer:
Ett extra tack till Johannes och Jenny!

Svealands Kustvattenvårdsförbund

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)