Dokument/Länkar

Rapporter, remissvar och yttranden


Se även SIKO:s presentation SKÄRGÅRDSKUNSKAP

som uppdateras vartefter och finns här!


Regionala skärgårdsrådet, användbara dokument hos Region Stockholm HÄR!


 

5/1 SIKO: Yttrande över förslag till förvaltningsplan för skarv

2020-01-05

Yttrande över förslag till förvaltningsplan för skarv i Stockholms län

Remissunderlag, diarienummer 218-1906-2019

Saxat ur SIKO:s yttrande:

I yttrande 2018 över Stockholms Läns Fiskarförbunds ansökningar för att minska skarvpopulationen i Stockholms skärgård (se bilagan här) uttalade Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) en klar uppfattning beträffande behovet av en minskning av skarvpopulationen i Stockholms skärgård.

SIKO är därför i stort positiv till den föreslagna förvaltningsplanen för skarv med målsättningen att halvera populationen till år 2030.

Yttrandets avslutas dock med följande:

SIKO vill särskilt framhålla vikten av att det småskaliga, kustnära fiskets förutsättningar tas i beaktande samt att fiskens lekmiljöer särskilt fredas.

Undertecknat av Ulf Westerberg, SIKO:s ordförande samt Rune Wikström och Göran Lagerström

SIKO:s hela yttrandet som pdf här!

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)